Základní údaje

Historické adresy

30.5.2002 - 5.10.2004 Brno, Košťálova 3/5, čp. 68,69, PSČ 60200
30.4.1993 - 30.5.2002 Brno, Košťálova 3/5

48533084

DIČ

Není plátce DPH

1.5.1993 - 5.10.2004

CZ48533084

Datum vzniku

30. dubna 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

5. října 2004

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

5. října 2004

Historické názvy

7.10.1993 - 5.10.2004

ČSAD Brno-město, a.s.

30.4.1993 - 7.10.1993

ČSAD Brno-město doprava, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1047

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.11.1999 - 5.10.2004

10 003 000 Kč

28.12.1998 - 1.11.1999

10 003 000 Kč

30.4.1993 - 28.12.1998

1 003 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 5. října 2004 - 5. října 2004 : Vymazává se ke dni 05.10.2004 z obchodního rejstříku.
  • 5. října 2004 - 5. října 2004 : Společnost zanikla bez likvidace sloučením se společnostíTourbus, a.s.Nástupnickou společností je společnost Tourbus, a.s. se sídlemBrno, Opuštěná 4, PSČ 602 00, IČ 48533076, zapsa... ná v obchodnímrejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1046.Jmění společnosti ČSAD Brno-město, a.s., jako zanikající společnosti, přešlo v plném rozsahu na nástupnickou společnost Tourbus, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 10. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : g) nový druh akcií se nevydává.
  • 10. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : f) - každý z upisovatelů je povinen splatit emisní kurs upsanýchakcií na účet společnosti ČSAD Brno-město, a.s. vedený uKomerční banky, a.s., pobočka Brno-město, v místě nám. Svobo... dy21, Brno, číslo účtu 135509-621/0100, variabilní symbol 999,- lhůta pro splacení peněžitého vkladu je stanovena takto:- 30 % emisního kursu upsaných akcií ve dvouměsíční lhůtě,která začíná dnem upsání akcií,- 70 % emisního kursu upsaných akcí ve lhůtě jednoho roku odedne rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 10. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : e)- místo pro upisování akcií peněžitým vkladem je sídloobchodní společnosti ČSAD Brno-město, a.s., Brno, Košťálova 3/5,- lhůta pro upisování akcií peněžitým vkladem je čtrnáctiden... ní,počátek jejího běhu bude den následující po dni, kdy nabudeprávní mmoci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně o zápisurozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku,- emisní kurz upsaných akcií je shodný s jmenovitou hodnotouupsaných akcií, tj. 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korunčeských) a je pro všechny upisovatele stejný, zobrazit více skrýt více
  • 10. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : d) - akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to:a) obchodní společnosti ČSAD Brno holding, a.s. se sídlem vBrně, Opuštěná 4, IČO 46 34 71 51,b) obchodní společnosti Tourbu... s, a.s., se sídlem Brno,Opuštěná 4, PSČ 602 00, IČO 48 53 30 76, zobrazit více skrýt více
  • 10. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : c) - akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva zdůležitého ekonomického zájmu společnosti,
  • 10. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : b) - počet upisovaných akcií činí 9 ks (slovy: devět kusů),- jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcií činí 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) jmenovitá hodnota vš... echnových akcií je stejná,- druh upisovaných akcií - kmenové,- forma upisovaných akcií - na majitele,- podoba upisovaných akcií - listinná, zobrazit více skrýt více
  • 10. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : a) - částka, o níž má být základní jmění zvýšeno, činí9,000.000,- Kč (slovy: devětmilionů korun českých), a to zdosavadních 1,003.000,- Kč (slovy: jedenmiliontřitisíce korunčeských... ) na 10,003.000,- Kč (slovy: desetmilionůtřitisíce korunčeských),- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští, zobrazit více skrýt více
  • 10. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 27.10.1998 obsaženého vnotářském zápise notářky v Brně JUDr. Vladimíry Kostřicové zedne 27.10.1998 č. NZ 580/98 o zvýšení základního jmění úpis... emnových akcií takto: zobrazit více skrýt více
posunout dolů