Základní údaje

Historické adresy

17.10.2000 - 9.12.2003 Zlín, Zlínské Paseky 3662, PSČ 76001
27.10.1998 - 17.10.2000 Zlín, Kvítková 4703, PSČ 76001
8.10.1993 - 27.10.1998 Zlín, Přílucká 360

48533700

DIČ

Není plátce DPH

2.7.2001 - 9.12.2003

303-48533700

Datum vzniku

8. října 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

9. prosince 2003

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

9. prosince 2003

Historické názvy

30.7.2001 - 9.12.2003

CE WOOD, a.s.

27.6.1996 - 30.7.2001

FORESTINVEST Frýdek-Místek, a.s.

8.10.1993 - 27.6.1996

FORESTINVEST Frýdek-Místek, investiční fond, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1052

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.3.2002 - 9.12.2003

870 978 490 Kč

22.11.1999 - 1.3.2002

435 631 000 Kč

26.10.1995 - 22.11.1999

17 131 000 Kč

8.10.1993 - 26.10.1995

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 9. prosince 2003 - 9. prosince 2003 : Společnost CE WOOD, a.s., se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, PSČ 760 01, IČ 48533700 zanikla a její jmění přešlo na hlavního akcionáře - společnost EP Kapitál Group, a.s., se síd... lem Zlín, Zlínské Paseky 3662, IČ 60745479, jako společnost nástupnickou. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 2003 - 9. prosince 2003 : Vymazává se ke dni 09.12.2003 z obchodního rejstříku.
 • 10. října 2003 - 9. prosince 2003 : Stanovy platí ve znění schváleném valnou hromadou konanou dne 25.6.2001, ve znění změn schválených valnými hromadami, které se konaly dne 8.2.2002 a 27.6.2003.
 • 1. března 2002 - 9. prosince 2003 : Na společnost CE WOOD, a.s., se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662,PSČ 760 01, IČ: 48 53 37 00, jako nástupnickou společnost přešlojmění zanikajících společností Lesy Mělník, a.s., s... e sídlemPraha 10, Na Křečku 365, PSČ 109 04, IČ: 46 35 59 87,FORESTINVEST Brno, a.s., se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662,PSČ 760 01, IČ: 48 53 37 51, FORESTINVEST Praha, a.s., se sídlemZlín, Zlínské Paseky 3662, PSČ 760 01, IČ: 48 53 37 26, LesyKrnov a.s., se sídlem Krnov, Revoluční 55, IČ: 45 19 30 29, LesyFrýdek-Místek a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Krátká 1177, IČ:45 19 31 26, Foresta a.s., se sídlem Velké Karlovice č.p. 307,IČ: 45 19 30 11, Šternberské lesy a.s., se sídlem Šternberk,Dvorská 15, IČ: 45 19 31 51, TILIA - LDS a.s., se sídlem MěstoAlbrechtice, nám. ČSA 26/12, PSČ 793 95, IČ: 45 19 29 95,Vítkovské lesy a.s., se sídlem Vítkov, Opavská 25, IČ:47 15 12 26, Lesní společnost Jihomoravské lesy, a.s., sesídlem Brno, Jezuitská 13, PSČ 656 38, IČ: 46 97 46 52, LDPVltava, a.s., se sídlem Vlašim, Pláteníkova 48, PSČ 258 01,Okres Benešov, IČ: 46 35 59 44, Lesy Spálené Poříčí, a.s., sesídlem Spálené Poříčí, Zámecká 410, PSČ 335 61, Okres Plzeň-jih,IČ: 45 35 19 70, Lesní společnost Jaroměřice, a.s., se sídlemJaroměřice nad Rokytnou, Kaunicova 193, PSČ 675 51, IČ:46 97 46 36. zobrazit více skrýt více
 • 1. března 2002 - 9. prosince 2003 : Akcie společnosti na jméno mají omezenou převoditelnost vázanouna souhlas představenstva.
 • 8. července 2002 - 10. října 2003 : Stanovy platí ve znění schváleném valnou hromadou konanou dne8.2.2002.
 • 30. července 2001 - 8. července 2002 : Stanovy platí ve znění schváleném valnou hromadou konanou dne25.6.2001.
 • 29. ledna 1997 - 1. března 2002 : Akcie: lze převést se souhlasem představenstva.
 • 17. října 2000 - 30. července 2001 : Stanovy platí ve znění schváleném valnou hromadou konanou dne3.6.1996 ve znění změn a doplňků schválených valnou hromadou zedne 30.8.1996,28.8.1997,21.8.1998, 26.8.1999 a 17.8.2000... . zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 1999 - 17. října 2000 : Stanovy platí ve znění schváleném valnou hromadou konanou dne3.6.1996 ve znění změn a doplňků schválených valnou hromadou zedne 30.8.1996,28.8.1997,21.8.1998 a 26.81999.
 • 10. září 1999 - 22. listopadu 1999 : e) Místo pro upisování akcií: sídlo společnosti FORESTINVESTFrýdek-Místek,a.s, Zlín, Kvítková 4703. Lhůta pro upisováníakcií: akcie bude možné upisovat ve lhůtě třiceti dnů. Lhůtaz... ačíná běžet v den následující po dni, kdy nabude právní mociusnesení, kterým bude zapsáno toto usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Ve stejnélhůtě a ve stejném místě musí být splacen emisní kurz taktoupsaných akcií, který bude splacen formou kapitalizacepohledávky uvedené v bodě f). Emisní kurz upisovaných akcií serovná 500 578,87694146 Kč za jednu akcii.Rozdíl mezi hodnotou vkladu a jmenovitou hodnotou upsanýchakcií, který je ve výši 484 520,-Kč, slovy: čtyři sta osmdesátčtyři tísíc pět set dvacet korun českých, bude považován zaemisní ážio. Emisní kurz bude splacen ke dni účinnosti smlouvy opostoupení pohledávky, k témuž dni pohledávka a jí odpovídajícídluh zanikají. zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1999 - 22. listopadu 1999 : Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je úhrada ztrátyspolečnosti a její stabilizace a oddlužení.
 • 10. září 1999 - 22. listopadu 1999 : f) Předmětem vkladu je pohledávka společnosti EP KapitálGroup,a.s., vůči společnosti FORESTINVEST Frýdek-Místek,a.s.vyplývající z nesplaceného úvěru poskytnutého původním věřitelem... Foresbank,a.s., dle úvěrové smlouvy reg. Č.Ú/010/96/0442 ze dne28.8.1996 ve znění dodatku č.1 ze dne 24.6.1999. Předmětnápohledávka byla na společnost EP Kapitál Group,a.s. postoupenaSmlouvou o postoupení pohledávek uzavřené dne 24.6.1999 asestává z jistiny ve výši 300 000 000,-Kč, slovy: tři stamilionů korun českých, a příslušenství ve výši 118 984 520,-Kč,slovy: jednosto osmnáct milionů devět set osmdesát čtyři tisícpět set dvacet korun českých. Valná hromada v souladu sustanovením § 59 odst.7) obchodního zákoníku souhlasí, aby tatopohledávka byla kapitalizována v nominální hodnotě418 984 520,-Kč, slovy: čtyři sta osmnáct milionů devět setosmdesát čtyři tisíc pět set dvacet korun českých, a aby jakoprotiplnění na tento vklad byly vydány akcie tak, jak je uvedenopod písm.b). zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1999 - 22. listopadu 1999 : d) Všechny upsané akcie získá akcionář, majitel pohledávky, EPKapitál Group,a.s., se sídlem Zlín, Kvítková 4703,IČO 607454793
 • 10. září 1999 - 22. listopadu 1999 : c) V důležitém zájmu společnosti, kterým je úhrada ztrátyspolečnosti a následné zvýšení základního jmění z důvodustabilizace společnosti a jejího oddlužení, budou upsány všechnyakc... ie majitelem pohledávky určené ke kapitalizaci, EP KapitálGroup,a.s.Z důvodu právní jistoty se vylučuje přednostní právo stávajícíchakcionářů, neboť emisní kurz akcií bude splacen formoukapitalizace pohledávky. zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1999 - 22. listopadu 1999 : b) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 837, slovy:osm set třicet sedm, kusů kmenových akcií na jméno, v listinnépodobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 500 000,-Kč, slo... vy: pětset tisíc korun českých, veřejně neobchodovatelných. S každoutouto akcií bude spojeno hlasovací právo na 1 000, slovy: jedentisíc, hlasů. Akcie budou s omezenou převoditelností vázanou nasouhlas představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1999 - 22. listopadu 1999 : a) Základní jmění společnosti FORESTINVEST Frýdek-Místek,a.s. sesídlem Zlín, Kvítková 4703, IČO 48533700 se zvyšuje o částku418 500 000,-Kč, slovy: čtyři sta osmnáct milionů pět se... t tisíckorun českých, tj. z dosavadní výše základního jmění17 131 000,-Kč, slovy: sedmnáct milionů jedno sto třicet jednatisíc korun českých, nově na částku 435 631 000,-Kč, slovy:čtyři sta třicet pět milionů šest set třicet jedna tisíc korunčeských. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním novýchkmenových akcií, upisování akcií nad tuto částku senepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1999 - 22. listopadu 1999 : Záměr na zvýšení základního jmění na základě rozhodnutí valnéhromady:
 • 27. října 1998 - 22. listopadu 1999 : Stanovy společnosti byly upraveny rozhodnutím valné hromady zedne 21.8.1998.
 • 11. prosince 1997 - 22. listopadu 1999 : Valná hromada konaná dne 28.08.1997 schválila úplné zněnístanov.
 • 29. ledna 1997 - 22. listopadu 1999 : Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou po změněčl.6 30.8.1996.
 • 29. ledna 1997 - 22. listopadu 1999 : Základní jmění: 17 131 000,-Kč, splaceno.
 • 26. října 1995 - 22. listopadu 1999 : Ke dni 26.10.1995 byly předloženy stanovy společnosti v novémznění.
posunout dolů