Trendy

216 963 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

939 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

68 935 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 3.8.2011 Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 11000

Historické adresy

5.6.1995 - 3.8.2011 Praha 1, Palackého 1
27.7.1993 - 5.6.1995 Latráň 45, Český Krumlov,, PSČ 38101

49018825

DIČ

od 1.8.1993

CZ49018825

Datum vzniku

27. července 1993

Datová schránka

53xnqgm

Historické názvy

1.7.2002 - 18.8.2005

BONTONland, a.s., BONTON holding

1.7.2002 - 1.7.2002

BONTONland, a.s.m BONTON holding

6.9.1996 - 1.7.2002

BONTONland, a.s.

10.3.1994 - 6.9.1996

MUSIC STOP, a.s.

27.7.1993 - 10.3.1994

BONTON MUSIC STOP, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 591

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.4.2014

2 001 000 Kč

Historické jmění

29.11.2012 - 2.4.2014

20 355 000 Kč

4.6.2012 - 29.11.2012

20 355 000 Kč

15.12.2008 - 4.6.2012

10 350 000 Kč

12.1.2005 - 15.12.2008

45 000 000 Kč

29.8.2002 - 12.1.2005

225 000 000 Kč

20.6.2001 - 29.8.2002

125 000 000 Kč

23.2.1998 - 20.6.2001

100 000 000 Kč

25.11.1996 - 23.2.1998

50 000 000 Kč

20.9.1995 - 25.11.1996

15 000 000 Kč

27.7.1993 - 20.9.1995

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 17.5.2014

264628459 / 0300

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Provozovny

od 15.9.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Mečová 695/2, 602 00, Brno - Brno-město

... více provozoven (celkem 41) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 2. dubna 2014 : Dne 14.3.2014 přijala valná hromada společnosti BONTONland, a.s., usnesení o snížení základního kapitálu:a) důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztrát Dne 14.3.2014 přijala valná hromada společnosti BONTONland, a.s., usnesení o snížení základního kapitálu:a) důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztrát...y společnosti BONTONland, a.s., z minulých let,b) základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní hodnoty 20.355.000,- Kč o částku 18.354.000,- Kč na novou hodnotu 2.001.000,- Kč,Ke snížení základního kapitálu dojde zničením zatímního listu, který je ve vlastnictví společnosti a snížením jmenovité hodnoty akcií poměrně u všech akcií výměnou za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, a to tak, že jmenovitá hodnota každé z akcií se sníží z jmenovité hodnoty 11.500,- Kč na novou jmenovitou hodnotu ve výši 1.500,- Kč,c) částka, o kterou se snižuje základní kapitál společnosti, bude použita na úhradu ztráty společnosti,d) lhůta pro předložení listinných akcií za účelem jejich výměny je 60 dní ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 2. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 2. dubna 2014 : Počet členů správní rady: 1
 • 2. dubna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 19. září 2013 : Dne 11.6.2013 byla mezi společností BONTONland, a.s., IČ: 490 18 825 se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1, PSČ: 110 00 jako prodávajícím a společností Fekollini CZ s.r.o., IČ Dne 11.6.2013 byla mezi společností BONTONland, a.s., IČ: 490 18 825 se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1, PSČ: 110 00 jako prodávajícím a společností Fekollini CZ s.r.o., IČ...: 285 10 470, se sídlem: Pražská 16/810, Praha 10 jako kupujícím uzavřena smlouva o prodeji části podniku prodávajícího. Dne 31.7.2013 byl uzavřen mezi společností BONTONland, a.s. a společností emelmedia s.r.o. (dříve Fekollini CZ s.r.o.), IČ: 285 10 470, se sídlem: Pražská 16/810, Praha 10 písemný Dodatek č. 1 k této smlouvě, který vymezuje převáděné části podniku na provozovny prodávajícího v Liberci, Mladé Boleslavi, Hradci Králové a Olomouci. zobrazit více skrýt více
 • 1. února 2013 : V důsledku rozdělení odštěpením sloučením na společnost BONTONland, a.s. jakožto nástupnickou společnost přešla část jmění společnosti FAJN SVĚT a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Měst V důsledku rozdělení odštěpením sloučením na společnost BONTONland, a.s. jakožto nástupnickou společnost přešla část jmění společnosti FAJN SVĚT a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Měst...o, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, IČO: 282 03 003, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 130003. zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 : Obchodní společnost MUSIC STOP, a.s. se sídlem Palackého l,Praha l IČO: 49018825 se vymazává z obchodního rejstříkuvedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B vložkačís Obchodní společnost MUSIC STOP, a.s. se sídlem Palackého l,Praha l IČO: 49018825 se vymazává z obchodního rejstříkuvedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B vložkačís...lo 591 včetně všech zapsaných ostatních skutečností. zobrazit více skrýt více
 • 19. září 1995 : Obchodní společnost MUSIC STOP, a.s. se sídlem Palackého 1,Praha 1 se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného zdejšímsoudem v Praze do oddílu B vložka 3413.

Historické ostatní skutečnosti

 • 17. května 2012 - 4. června 2012 : Jediný akcionář společnosti BONTONland, a.s. přijal dne 24.4.2012 při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí: Základní kapitál společnosti BONTONland a.s. se zvyšuje o čás... tku 10.005.000,-Kč, (slovy: deset milionů pět tisíc korun českých) z původní výše základního kapitálu 10.350.000,-Kč (slovy: deset milionů tři sta padesát tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu 20.355.000,-Kč (slovy: dvacet milionů tři sta padesát pět tisíc korun českých).Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií.Upisování nad navrhovanou částku 10.005.000,-Kč (slovy: deset milionů pět tisíc korun českých) není přípustné.Na zvýšení základního kapitálu budou vydány nové akcie v počtu 870 ks (slovy: osm set sedmdesát kusů) o jmenovité hodnotě každé nové akcie 11.500,-Kč (slovy: jedenáct tisíc pět set korun českých) s tím, že emisní kus nových akcií bude splacen peněžitými vklady.Upisované akcie budou kmenové, na jméno, vydané v listinné podobě.Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem - panem Mgr. Leškem Wronkou, nar. 16.11.1960, bytem Komenského 390, 739 61 Třinec, Lyžbice.Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti BONTOnland, a.s. - Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00.Lhůta pro upisování akcií počíná běžet od podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a končí uplynutím jednoho měsíce oe dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli oznámen dopisem. představenstva doručeným osobně nebo doporučenou poštou, dopis bude rozeslán do 5 dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Navrhovaný emisní kurs každé nové akcie činí 11.500,-Kč (slovy: jedenáct tisíc pět set korun českých).Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Předem určený zájemce splatí emisní kurz jím upsaných akcií peněžitým vkladem, který bude splacen na účet č. 5040019593/5500, který za tím účelem společnost BONTONland, a.s. otevřela.Upisovatel je povinen ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání akcií splatit 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií peněžitými vklady. Zbylých 70% je povinen splatit do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 18. června 2008 - 15. prosince 2008 : Usnesení valné hromady ze dne 9.6.2008 o snížení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní hodnoty 45,000.000,- Kč o částku 34,650.000,- Kč na novou h... odnotu 10,350.000,- Kč.Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé z 900 ks akcií společnosti z dosavadní výše 50.000,- Kč na novou výši 11.500,- KčDůvodem snížení základního kapitálu společnosti je, že společnost nepotřebuje pro svoji činnost základní kapitál v dosavadní výši.Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude vyplacena akcionářům společnosti v poměru jejich účasti na základním kapitálu společnosti, a to ve lhůtě dvou let od zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Akcie s novou jmenovitou hodnotou budou vyměněny za stávající akcie. Akcionáři předloží společnosti své akcie k výměně do šesti měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Na tuto skutečnost budou společností upozorněni společností doporučeným dopisem nebo písemným oznámením předaným osobně. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 2004 - 12. ledna 2005 : c) postupovat dále podle ustanovení § 214 obchodního zákoníku.
 • 25. listopadu 2004 - 12. ledna 2005 : b) v souladu s ustanovením § 214 odst. 1 obchodního zákoníku vyzvat akcionáře, kteří budou v prodlení s předložením akcií, k předložení těchto akcií v dodatečné přiměřené lhůtě, kt... erou jim představenstvo určí, s upozorněním, že jinak budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné a neplatné, prodány, a tuto výzvu zveřejnit Obchodním věstníku a zaslat majiteli či majitelům akcií na adresu jejich sídla nebo bydliště, zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 2004 - 12. ledna 2005 : a) bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů, ode dne, kdy nabyde právní moci rozhodnutí o zápisu tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti do obcho... dního rejstříku, vyzvat akcionáře společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, tedy zvěřejněním v Obchodním věstníku a zasláním výzvy majiteli či majitelům akcií na adresu jejich sídla nebo bydliště, aby předložili akcie za účelem jejich výměny zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 2004 - 12. ledna 2005 : Rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu ze dne 25.6.2004:Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní hodnoty 225.000.000,-Kč o částku 180.000.000,-Kč na... hodnotu 45.000.000,-Kč.Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je naplnění podmínek ustanovení § 193 odst. 1 obchodního zákoníku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita za účelem úhrady ztráty minulých let.Snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní jmenovité hodnoty 10.000,-Kč na novou jmenovitou hodnotu 2.000,-Kč.Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno výměnou všech dosavadních akcií společnosti za akcie s novou jmenovitou hodnotou. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2002 - 29. srpna 2002 : Zvýšení bude provedeno upsáním nových 10.000 ks (deset tisíckusů) kmenových akcií listinné podoby znějících na jméno, znichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 10.000 Kč (deset tisí... ckorun českých). Všechny nově vydané akcie budou akciemikmenovými, neboť s nimi budou spojena stejná práva a povinnostijako s akciemi již vydanými. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2002 - 29. srpna 2002 : Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je přijetíopatření k pokrytí ztráty poté, co byly naplněny podmínkyustanovení § 193 odst. 1 obchodního zákoníku a nízkákapitalizace ... společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2002 - 29. srpna 2002 : Základní kapitál obchodní společnosti BONTONland, a.s., sezvyšuje z dosavadní hodnoty 125.000.000kč ( jedno sto dvace pětmilionů korun českých) o částku 100.000.000 Kč. (jedno stom... ilionů korun českých) na novou hodnotu 255.000.000 Kč (dvě stědvacet pět milionů korun českých). Upisování nad určenou hranicise nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2002 - 29. srpna 2002 : Akcionář může vykonat své přednostní právo upsat nově vydávanéakcie společnosti v sídle společnosti v Praze 1, Palackého 1, vkanceláři ředitelky. Lhůta pro uplatnění přednostního ... práva aupsání akcie bude 15 dní a začne plynout dnem uvedeným voznámení o počátku běhu lhůty. Po zápisu usnesení o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku zveřejnípředstavenstvo v Ochodním věstníku a oznámí způsobem určenýmzákonem a stanovami pro svolání valné hromady informaci opřednostním právu, a to nejpozději do 40 dnů od doručeníusnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionářibude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií písemnýmoznámením doporučeným dopisem nebo osobně oproti potvrzenínejpozději dva dny před počátkem běhu lhůty pro upisování. Spolus tímto oznámením bude akcionáři doručen návrh představenstvaspolečnosti na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204/5obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2002 - 29. srpna 2002 : Důvodem započtení je urychlení procesu úhrady závazkuspolečnosti a zjednodušení procesu splacení emisního kursu.Spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro výkon přednostníhopráva z... ašle společnost akcionáři návrh smlouvy o započtenípohledávky s podpisy statutárních orgánů společnosti. Upisovatelpředloží společnosti nejpozději do patnácti dnů ode dne upsáníakcií podepsanou smlouvu o započtení pohledávky, započtení budeprovedeno ke dni uzavření smlouvy. Tento den bude dnem splaceníemisního kursu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2002 - 29. srpna 2002 : Upisovatel splatí emisní kurs upisovaných akcií na nově zřízenýúčet společnosti č. 99408021/0100, který byl za tím účelemotevřen na jméno společnosti u Komerční banky, a.s. Lhůta p... rosplacení emisního kursu upsaných akcií je dvacet dnů ode dneupsání.Uděluje se souhlas se započtením části peněžité pohledávkyjediného akcionáře vůči společnosti proti celé pohledávcespolečnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kursu.Právním důvodem pohledávky jediného akcionáře vůči společnostijsou:a) Smlouva o půjčce ze dne 1.4.1999 ve znění Dodatku č. 1 ze dne1.9.1999, na jejímž základě poskytl jediný akcionář společnostipůjčku ve výši 71,729.000,-Kč (sedmdesát jeden milion sedm setdvacet devět tisíc korun českých). Půjčka je splatná do1.9.2003. Z celkové částky 71,729.000,- dosud nebyla zaplacenačástka ve výši 30,722.000,- (třicet milionů sedm set dvacet dvatisíce korun), která bude započtena proti pohledávce na splaceníemisního kursu.b) Smlouva o půjčce ze dne 1.2.2001, na jejímž základě poskytlakcionář společnosti půjčku ve výši 3,000.000,-Kč (tři milionykorun českých). Půjčka je splatná do 1.9.2003.c) Smlouva o půjčce ze dne 1.2.2001, na jejímž základě poskytlakcionář společnosti půjčku ve výši 43,000,000,-Kč (čtyřicet třimiliony korun českých). Půjčka je splatná do 1.9.2003.d) Smlouva o půjčce ze dne 24.7.2001, na jejímž základě poskytlakcionář půjčku ve výši 15,000.000,- Kč (patnáct milionů korunčeských). Půjčka je splatná do 1.9.2003.e) Smlouva o půjčce za dne 9.8.2001, na jejímž základě poskytlakcionář společnosti půjčku ve výši 15,000.000,-Kč (patnáctmilionů korun českých). Půjčka je splatná do 1.9.2003. Z částky15,000.000,-Kč bude započteno proti pohledávce na splaceníemisního kursu ve výši 8.278.000,-Kč (osm milionů dvě stěsedmdesát osm tisíc korun.) zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2002 - 29. srpna 2002 : Všechny akcie, které nebudou upsány jediným akcionářem svyužitím jeho přednostního práva, budou nabídnuty zájemciobchodní společnosti PANTHER, akciová společnost, se sídlemPraha 1,... Konviktská 5, IČ: 60192691. Lhůta pro upisování budepatnáct dnů a začne plynout třetí den od konce lhůty prouplatnění přednostního práva jediného akcionáře. Místo proupisování bude v Praze 1, Palackého 1, v kanceláři ředitelky.Zájemci obchodní společnosti PANTHER, akciová společnost, budeoznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií písemnýmoznámením doručeným zájemci doporučeným dopisem nebo osobněproti potvrzení nejpozději dva dny před počátkem běhu lhůty proupisování. Spolu s tímto oznámením bude zájemci doručen návrhpředstavenstva společnosti na uzavření smlouvy o upsání akcií vesmyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Jmenovitá hodnota každé z akcií upisovaných s využitímpřednostního práva i nabídnutých zájemci obchodní společnostiPANTHER, akciová společnost, činí 10.000,- Kč (deset tisíc korunčeských), jedná se o akcie kmenové, znějící na jméno, listinnépodoby. Emisní kurs každé nově vydávané akcie činí 10.000 Kč(deset tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2002 - 29. srpna 2002 : Jediný akcionář má právo upsat všechny nově vydávané akcie,tzn., že na jednu dosavadní akcii připadá podíl ve výši osmidesetin na jedné nové akcii, přičemž upisovat lze pouze celé... akcie. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2002 - 29. srpna 2002 : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitímpřednostního práva jediného akcionáře společnosti v souladu sustanovením § 204a obchodního zákoníku.
 • 24. března 2000 - 20. června 2001 : Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromadyspolečnosti ze dne 20.12.1999.Základní jmění obchodní společnosti BONTONland, a.s., se zvyšujez dosavadní hodnoty 100.000.00... 0,- Kč (jednostomilionů korunčeských) o částku 25.000.000,- Kč (dvacetpětmilionů korunčeských) na novou výši 125.000.000,- Kč (jednostodvacetpět-milionů korun českých).Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurs dříve upsaných akcií jezcela splacen.Důvodem zvýšení je potřeba získání finančních zdrojů k rozšířeníobchodní činnosti společnosti za účelem dalšího rozvojespolečnosti.Zvýšení bude provedeno upsáním nových 2.500 ks (dvatisícepětsetkusů) akcií listinné podoby znějící na jméno, přičemž každá tatoakcie bude mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč (desettisíc korunčeských). Všechny nově vydané akcie budou akciemi kmenovými,neboť s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako sakciemi již vydanými. Upisování nad určenou částku senepřipouští.Emisní kurs se stanoví ve výši 1,0, tzn. za každou akcii jenutno zaplatit cenu rovnající se její jmenovité hodnotě,tj.10.000,- Kč (desettisíc korun českých), a lze ho splácetpouze peněžitými vklady.Zvýšení je prováděno s využitím přednostního práva jedinéhoakcionáře společnosti v souladu s ust.§ 204a obch.zák..Dosavadní akcionář může vykonat své přednostní právo upsat nověvydané akcie společnosti v sídle společnosti v Praze 1,Palackého 1, v kanceláři sekretariátu ředitele. Lhůta pro výkontohoto práva počne běžet den následující po dni, kdy nabudeprávní moci usnesení soudu o zápisu dnes učiněného rozhodnutí doobchodního rejstříku, a potrvá dva týdny. Dosavadní akcionář máprávo upsat všechny nově vydané akcie.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,nebudou nabídnuty žádnému zájemci ani nebudou nabídnuty k upsánína základě veřejné výzvy k upisování akcií.Splacení emisního kursu upsaných akcií bude provedeno na účetspolečnosti č.99408-021/0100, vedený na jméno BONTONland, a.s.,u Komerční banky, a.s., přičemž 30 % emisního kursu upsanýchakcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě třiceti dnů ode dneúpisu a zbývajících 70 % emisního kursu nejpozději ve lhůtějednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1996 - 23. února 1998 : Na základním jmění společnosti je splaceno 25 500 000,-Kč
 • 27. července 1993 - 25. listopadu 1996 : Akciová společnost byla založena notářským zápisem sepsanouzakladatelskou listinou ze dne 19.3.1993 jedinéhozakladatele, akciové společnosti BONTON se sídlem Mnichovice508, zastoup... ené členy představenstva pány PhDr. MartinemKratochvílem, bytem Mnichovice 508 a Judr. Zdeňkem Kozákem,bytem Praha 4, Hrdličkova 2189. Zakladatel současně připojilschválené stanovy a.s. a zvolil členy orgánů společnosti.Notářský zápis o založení akciové společnosti a stanovya.s. byly připojeny. zobrazit více skrýt více
 • 27. července 1993 - 25. listopadu 1996 : Splacení 30 % základního jmění zakladatelem společnosti byloprokázáno.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů