Trendy

378 588 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-1 097 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

133 476 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

13.10.2011 - 1.10.2015 Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11000
1.7.2002 - 13.10.2011 Dobříň čp. 118, PSČ 413 01, okr. Litoměřice
11.6.1998 - 1.7.2002 Dobříň čp. 118
27.8.1993 - 11.6.1998 Štětí, Obchodní 544

49097695

DIČ

Není plátce DPH

1.10.1993 - 1.10.2015

CZ49097695

Datum vzniku

27. srpna 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2015

Datová schránka

pbduukd

Historické názvy

31.7.2008 - 1.10.2015

Dimension Data Czech Republic a.s.

1.7.2002 - 31.7.2008

Unreal Technology a.s.

27.8.1993 - 1.7.2002

UNREAL TECHNOLOGY, spol. s r.o.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: C 5431

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

26.9.2011 - 1.10.2015

33 620 000 Kč

19.8.2004 - 26.9.2011

11 120 000 Kč

1.7.2002 - 19.8.2004

10 000 000 Kč

27.8.1993 - 1.7.2002

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Historické provozovny

18.12.2014 - 1.10.2015

KHOP
 • Adresy:
  • Na hřebenech II 1718/10, 140 00, Praha - Nusle

... více provozoven (celkem 15) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. října 2015 - 1. října 2015 : Obchodní společnost Dimension Data Czech Republic a.s., IČO: 490 97 695 se vymazává z obchodního rejstříku. Společnost Dimension Data Czech Republic a.s. zanikla vnitrostátní fúzí ... sloučením do nástupnické společnosti Dimension Data Communications Czech s.r.o. (nově Dimension Data Czech Republic s.r.o.), se sídlem Praha 4, Na Hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00, Česká republika, IČO: 261 75 738. zobrazit více skrýt více
 • 26. května 2014 - 1. října 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 26. května 2014 - 1. října 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 26. května 2014 - 1. října 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 31. července 2008 - 1. října 2015 : Nástupnická obchodní společnost Dimension Data Czech Republic a.s. (dříve s obchodní firmou Unreal Technology a.s.), IČ 49097695, sídlo Dobříň č.p. 118, 41301, okr. Litoměřice, se ... sloučila v rámci fúze sloučením se zanikající obchodní společností Dimension Data Czech Republic s.r.o., IČ 26915243, sídlo Praha 1, Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, přičemž na nástupnickou společnost Dimension Data Czech Republic a.s. (dříve s obchodní firmou Unreal echnology a.s.), přešlo obchodní jmění zanikající obchodní společnosti Dimension Data Czech Republic s.r.o., IČ 26915243, sídlo Praha 1, Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2002 - 1. října 2015 : Společnost UNREAL TECHNOLOGY, spol. s r.o. změnila rozhodnutímvalné hromady o změně právní formy ze dne 26.3.2002 právní formuze společnosti s ručením omezeným na akciovou společno... st.O rozhodnutí valné hromady byl pořízen JUDr. Miroslavem Novákem,notářem se sídlem v Praze, Dlouhá 16 notářský zápis č. NZ291/2002, N 312/2002. zobrazit více skrýt více
 • 1. září 2011 - 26. září 2011 : Mimořádná valná hromada konaná dne 24.08.2011 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a bez využití přednostního... práva dosavadních akcionářů na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku takto:a) Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: posílení vnitřních zdrojů společnosti a posílení postavení společnosti u obchodních partnerů.b) Způsob zvýšení: upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a bez využití přednostního práva akcionářů na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku.c) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí 22,500.000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů pět set tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.d) Počet nově vydaných akcií: 100 (slovy: jedno sto) kusů.e) Druh nově vydaných akcií: kmenové.f) Podoba upisovaných akcií: jako listinné cenné papíry.g) Forma: akcie na jméno.h) Navrhovaná jmenovitá hodnota nově vydaných akcií činí při jmenovité hodnotě jedné akcie 225.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet pět tisíc korun českých) částku ve výši 22,500.000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů pět set tisíc korun českých).i) Emisní kurz každé upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě akcií, emisní ážio je tedy nulové.j) Veškeré nově upisované akcie budou upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku s tím, že každý akcionář upíše část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti.k) Místo a lhůta pro upisování akcií akcionáři dle dohody akcionářů ve smyslu § 205 obchodního zákoníku: Dohoda akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů a musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 obchodního zákoníku. Lhůta k uzavření dohody akcionářů činí 14 dnů ode dne doručení písemného sdělení představenstva společnosti o emisním kurzu upisovaných akcií, počátku a délce lhůty pro sepsání dohody akcionářů a dni zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro sepsání dohody akcionářů je notářská kancelář JUDr. Jany Dolanové, notářky, se sídlem notářské kanceláře Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7, nedohodnou-li se akcionáři jinak.l) Celý emisní kurz upsaných akcií jsou akcionáři - účastníci dohody akcionářů - povinni splatit peněžitým vkladem do 14 dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne sepsání dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku, na účet společnosti u banky HSBC Bank plc - pobočka Praha, bankovní účet č. 2346411105/8150, IBAN: CZ71 8150 0000 0023 4641 1105, SWIFT: MIDLCZPP.m) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 18. května 2004 - 19. srpna 2004 : Mimořádná valná hromada společnosti dne 4.3.2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.120.000,- Kč, a to přijetím tohoto usnesení:- Základní kapitál společ... nosti Unreal Technology a.s. bude zvýšen upsáním nových akcií o částku 1.120.000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.- Upisované akcie budou akcie na jméno, budou vydány v počtu 112 kusů o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. Akcie budou mít listinnou podobu, nebudou registrovány a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie). Akcie budou upisovány peněžitými vklady, upisování nepeněžitými vklady se nepřipouští. Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští.- Vzhledem k tomu, že všichni stávající akcionáři se před hlasováním valné hromady o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nabízejí se akcie k úpisu těmto předem určeným zájemcům v předem určeném poměru:Martin Vanžura, r.č. 690904/2679, bytem Okružní 2711, 413 01 Roudnice nad LabemMartin Kočí, r.č. 701014/0423, bytem Štěpařská 1098/22, 152 00 Praha 5.Poměr, ve kterém budou těmto předem určeným zájemcům tyto akcie nabídnuty k úpisu je:Martin Vanžura : Martin Kočí v poměru 67 : 45.- Akcie budou upisovány ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům na adresu jejich trvalého pobytu doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy bude odeslán představenstvem společnosti doporučeným dopisem na adresu předem určeného zájemce ve lhůtě 15 dnů od právní moci usnesení o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, tj. doručením akceptovaného návrhu na uzavření této smlouvy do sídla společnosti. Místem úpisu bude sídlo společnosti. Emisní kurs jedné akcie bude činit 13.478,- Kč. Emisní ážio jedné akcie bude činit 3.478,- Kč.- Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs akcií, které upsali (tj. 100% jmenovité hodnoty akcií plus celé emisní ážio), ve lhůtě 30 dnů ode dne úpisu, a to na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem tato obchodní společnost otevřela na své jméno, a to na účet č. 185533291/0300 vedený u banky Československá obchodní banka, a.s.. zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2003 - 26. března 2004 : Mimořádná valná hromada obchodní společnosti Unreal Technology a.s. přijala dne 30.7.2003 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu:1) Základní kapitál společnosti Unreal Technol... ogy a.s. bude zvýšen upsáním nových akcií o částku 1.230.000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.2) Upisované akcie budou akcie na jméno, budou vydány v počtu 123 kusů o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. Akcie budou mít listinnou podobu, nebudou registrovány a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie). Akcie budou upisovány peněžitými vklady, upisování nepeněžitými vklady se nepřipouští. Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští.3) Vzhledem k tomu, že všichni stávající akcionáři se před hlasováním valné hromady o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nabízejí se akcie k úpisu těmto předem určeným zájemcům v předem určeném poměru:Martin Vanžura, r.č. 690904/2679, bytem Okružní 2711, 413 01 Roudnice nad LabemMartin Kočí, r.č. 701014/0423, bytem Štěpařská 22/1098, 155 00 Praha 5Marek Blažek, r.č. 760706/2441, bytem Malá 95/2, 408 01 Rumburk.Poměr, ve kterém budou těmto osobám tyto akcie nabídnuty je:Martin Vanžura: Martin Kočí: Marek Blažek v poměru 67:45:11.4) Akcie budou upisovány ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům na adresu jejich trvalého pobytu doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy bude odeslán představenstvem společnosti doporučeným dopisem na adresu akcionáře ve lhůtě 15 dnů od právní moci usnesení o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, tj. doručením akceptovaného návrhu na uzavření této smlouvy do sídla společnosti. Místem úpisu bude sídlo společnosti. Emisní kurs jedné akcie bude činit 13.444,- Kč. Emisní ážio jedné akcie bude činit 3.444,- Kč.5) Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs akcií, které upsali (tj. 100% jmenovité hodnoty akcií plus celé emisní ážio), ve lhůtě 30 dnů ode dne úpisu, a to na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem tato obchodní společnost otevřela na své jméno, a to na účet společnosti č. 185533291/0300 vedený u banky Československá obchodní banka, a.s.. zobrazit více skrýt více
posunout dolů