Trendy

42 305 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

30 580 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

88 099 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 8.1.2003 Praha 9 - Střížkov, Teplická 19/492, PSČ 19000

Historické adresy

31.5.1999 - 8.1.2003 Praha 9, Teplická 17, PSČ 19000
1.12.1998 - 31.5.1999 Litvínov, stavba č. 4835, okres Most, PSČ 43670
11.9.1993 - 1.12.1998 Litvínov, PSČ 43670

49098209

DIČ

od 6.12.1993

CZ49098209

Datum vzniku

11. září 1993

Datová schránka

cyxdaig

Historické názvy

11.9.1993 - 20.5.1998

C l Linie, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 462

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.2.2012

125 000 000 Kč

Historické jmění

31.5.1999 - 27.2.2012

50 000 000 Kč

1.12.1998 - 31.5.1999

36 300 000 Kč

11.9.1993 - 1.12.1998

18 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

CZ3468000000001200033944

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

21.10.1996 - 11.8.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Kročehlavská, 272 00, Kladno

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 4. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. prosince 1998 : Společnost C l Linie, a.s. je právním nástupcem zrušenéspolečnosti BECKMANN Mineralölhandel, a.s., IČ: 25027352, sesídlem Litvínov, stavba č. 4835, okres Most, PSČ 436 70, (Rg. B10 Společnost C l Linie, a.s. je právním nástupcem zrušenéspolečnosti BECKMANN Mineralölhandel, a.s., IČ: 25027352, sesídlem Litvínov, stavba č. 4835, okres Most, PSČ 436 70, (Rg. B10...29). O sloučení společnosti BECKMANN Mineralölhandel, a.s. sespolečností C l Linie, a.s. rozhodl jediný akcionář obouspolečností dne 26.6.1998. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 1997 : Rozsah splacení základního jmění: Splaceno : 100 %

Historické ostatní skutečnosti

 • 9. února 2004 - 4. listopadu 2014 : Dne 24.11.2001 rozhodl jediný akcionář o změně obsahu stanov společnosti ze dne 11.9.1993.
 • 9. dubna 1997 - 4. listopadu 2014 : Řádná valná hromada akciové společnosti, konaná dne 13.9.1996schválila změnu čl. 4 odst. 1 stanov.
 • 27. prosince 2011 - 27. února 2012 : Základní kapitál společnosti C 1 Linie, a.s. se zvyšuje ze stávající částky 50.000.000,-Kč (slovy: padesát milionů korun českých) o částku 75.000.000,-Kč (slovy: sedmdesát pět mili... onů korun českých), na novou celkovou částku základního kapitálu společnosti ve výši 125.000.000,-Kč (slovy: jedno sto dvacet pět milionů korun českých). Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení konkurence schopnosti a ekonomická stabilizace společnosti.Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nově vydaných akcií, a to 7.500 (sedmi tisíc pět set) kusů kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), s nimiž nebudou spolena žádná zvláštní práva, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií.Jediný akcionář akciové společnosti pan Uwe Beckmann, nar. 18.1.1951, bytem SRN, Max-Reger-Str. 27, 49076 Osnabrück, upíše na základě přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku všechny nově vydávané akcie, a to 7.500 (slovy: sedm tisíc pět set) kusů kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií, v písemné smlouvě o upsání akcií, která bude obsahovat náležitosti dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis nových akcií dle přednostního práva akcionáře činí čtyřicet dnů ode dne doručení (či osobního předání) návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři společnosti. Tuto smlouvu o upsání akcií je představenstvo povinno doručit (či osobně předat) jedinému akcionáři do pěti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro úpis všech nových akcií dle přednostního práva akcionáře je sídlo akciové společnosti na adrese Praha 9, Střízkov, Teplická 19/492, PSČ 190 00.Jediný akcionář vyslovuje souhlas k započtení peněžité pohledávky ve výši 75.000.000,-Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) jediného akcionáře společnosti pana Uwe Beckmanna, nar. 18.1.1951, bytem SRN, Max-Reger-Str. 27, 49076 Osnabrück, k dnešnímu dni v celkové výši 75.000.000,-Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých), vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 25.10.2010 mezi jediným akcionářem jako věřitelem a akciovou společností jako dlužníkem, proti pohledávce akciové společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kurzu nově vydávaných akcií v celkové výši 75.000.000,-Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých).Jediný akcionář je povinen uzavřít se společností smlouvu o započtení jeho výše uvedené pohledávky vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu nově vydávaných akcií ve lhůtě do (čtyřiceti) dnů ode dne upsání akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že návrh této smlouvy o započtení mu předloží představenstvo při podpisu smlouvy o upsání akcií. Jediný akcionář sdělí představenstvu termín podpisu smlouvy o započtení v předstihu pěti pracovních dnů a představenstvo je povinno tento termín stanovený na pracovní den od 9.00 do 17.00 hodin přijmout. Místem podpisu smlouvy o započtení je sídlo společnosti na adrese Praha 9, Střížkov, Teplická 19/492, PSČ 190 00. Podpisy na smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny.Jediný akcionář splatí celý emisní kurs nově upsaných akcií do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne upsání akcií, a to v místě, kterým je sídlo akciové společnosti na adrese Praha 9, Střížkov, Teplická 19/492, PSČ 190 00, formou uzavření smlouvy o započtení pohledávek. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 1999 - 31. května 1999 : 5) Pro akcie upisované bez využití přednostního práva je místemúpisu sídlo společnosti C l Linie, a.s. na adrese Litvínov,stavba č. 4835, PSČ 436 70, okres Most, a lhůta pro upisov... ánítěchto akcií činí 30 dní, a její běh počíná třicátéhoprvéhodne po zveřejnění tohoto usnesení v Obchodním věstníku, s tímže pro emisní kurs těchto akcií platí údaje uvedené v bodu 2. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 1999 - 31. května 1999 : 4) Veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou nabídnuty k upsání společnosti BeckmannMineralölhandel GmbH, se sídlem SRN, Osnabrück, Rheinstr. 82,zapsa... né v obchodním rejstříku u Okresního soudu v Osnabrückuv oddělení B, číslo 15349, a ohledně těchto akcií nebudeučiněna nabídka k upsání na základě veřejné výzvy k upisováníakcií. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 1999 - 31. května 1999 : c) Pro jmenovitou hodnotu, druh, formu, podobu a emisní kursakcií upisovaných s využitím přednostního práva platí údajeuvedené v bodě 2.
 • 10. února 1999 - 31. května 1999 : b) Na každou dosavadní akcii je možné upsat 0,38 nové akciespolečnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.
 • 10. února 1999 - 31. května 1999 : a) Místo pro vykonání přednostního práva je sídlo společnostiC l Linie, a.s. na adrese Litvínov, stavba č. 4835,PSČ 436 70, okres Most. Lhůta pro vykonání přednostního právaje třic... et dní, a její běh počíná prvého dne následujícího podni zveřejnění tohoto usnesení o zvýšení jmění v Obchodnímvěstníku. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 1999 - 31. května 1999 : 3. Přednostní právo na upisování nově vydávaných akciíspolečnosti má stávající akcionář společnosti, nebo osoby,které listinami prokážou, že řádně nabyly samostatněpřevoditelné pře... dnostní právo na úpis akcií. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 1999 - 31. května 1999 : 2. Údaje o upisovaných akciích: bude upsáno 1.370 kusůlistinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie10.000,- Kč, s tím, že se bude jednat o kmenové akcie,a emisní kurs j... edné akcie bude roven její jmenovité hodnotě,tj. bude činit částku 10.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 1999 - 31. května 1999 : 1. Základní jmění společnosti C 1 Linie, a.s., se sídlemLitvínov, stavba č. 4835, PSČ 436 70, okres Most,IČO: 49098209, se zvyšuje upisováním nových akcií peněžitýmivklady, a to o ... částku 13.700.000,- Kč (slovy: třináct miliónůsedmsettisíc korun českých), z dosavadních 36.300.000,- Kčna 50.000.000,- Kč. Upisování nad částku 13.700.000,- Kčse nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 1999 - 31. května 1999 : Usnesení jediného akcionáře ze dne 26.1.1999 o zvýšenízákladního jmění dle § 203 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,ve znění pozdějších předpisů:
 • 10. února 1999 - 31. května 1999 : 6) Upisovatel je povinen uhradit 100 % emisního kursu upsanýchakcií na účet č. 493516004/0400 u peněžního ústavuŽivnostenská banka, a.s., Praha 1, Na Příkopech 20, a to do30ti dnů ... ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů