Trendy

10 269 221 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 742 489 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

12 384 093 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.11.2016 Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Historické adresy

24.10.2016 - 2.11.2016 Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
30.1.2008 - 24.10.2016 Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 30128
29.5.2002 - 30.1.2008 Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 31600
15.11.2000 - 29.5.2002 Plzeň, Tylova 57, okres Plzeň-město, PSČ 31600
1.7.1993 - 15.11.2000 Plzeň, Česká republika, nám. Českých bratří 8, PSČ 31600

49193864

DIČ

od 1.7.1993

CZ49193864

Datová schránka

mw8gi79

Historické názvy

18.4.2015 - 4.5.2015

Doosan Škoda Power s.r.o.

17.4.2015 - 18.4.2015

Doosan Škoda Power s.r.o.

26.3.2015 - 17.4.2015

Doosan Škoda Power s.r.o.

4.2.2015 - 26.3.2015

Doosan Škoda Power s.r.o.

20.2.2013 - 4.2.2015

Doosan Škoda Power s.r.o.

19.12.2012 - 20.2.2013

DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o.

3.5.2010 - 19.12.2012

ŠKODA POWER s.r.o.

12.1.2006 - 3.5.2010

ŠKODA POWER a.s.

10.12.2004 - 12.1.2006

ŠKODA POWER s.r.o.

7.7.1997 - 10.12.2004

ŠKODA ENERGO s.r.o.

10.4.1997 - 7.7.1997

ŠKODA DIZ s.r.o.

1.7.1993 - 10.4.1997

Brown   & Root ŠKODA, s.r.o.

1.7.1993 - 10.4.1997

Brown  & Root ŠKODA, s.r.o.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: C 4129

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 5.8.2009

3 298 345 000 Kč

Historické jmění

22.12.2008 - 5.8.2009

2 327 108 000 Kč

12.1.2006 - 22.12.2008

1 367 332 000 Kč

1.1.1998 - 12.1.2006

1 367 332 000 Kč

1.7.1993 - 1.1.1998

176 078 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Plzně

Bankovní účty

zvěřejněno 2.11.2017

CZ6240000000005128520024

... více účtů (celkem 54) najdete zde

Historické provozovny

11.1.1993 - 1.9.2008

hlavní
  • Adresy:
    • náměstí Českých bratří 2490/8, 316 00, Plzeň - Jižní Předměstí

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 3. května 2010 : Společnost ŠKODA POWER a.s., se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 301 28, IČ 491 93 864, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1210, změnila s Společnost ŠKODA POWER a.s., se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 301 28, IČ 491 93 864, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1210, změnila s...voji právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 20. února 2009 - 29. června 2010 : Dne 16.2.2009 rozhodla společnost ŠKODA HOLDING a.s. jakožto jediný akcionář společnosti ŠKODA POWER a.s. v působnosti valné hromady společnosti ŠKODA POWER a.s. o zvýšení základní... ho kapitálu společnosti ŠKODA POWER a.s. takto:1. Důvod zvýšení základního kapitálu:Důvody zvýšení základního kapitálu jsou vymezeny ve zprávě představenstva společnosti ŠKODA POWER a.s. vypracované v souladu s § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, která tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu jako jeho nedílnou součást.2. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen:Základní kapitál společnosti ŠKODA POWER a.s. se zvyšuje nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře společnosti o částku 971.237.000,- Kč (slovy: devět set sedmdesát jedna milionů dvě stě třicet sedm tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:Jediný akcionář společnosti upíše za nepeněžitý vklad vymezený v bodě 6 níže a společnost ŠKODA POWER a.s. mu za tento vklad vydá:a) 971 ks (slovy: devět set sedmdesát jedna kusů) kmenových akcií znějících na jméno ŠKODA HOLDING a.s. v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) (dále jen "Upisované Akcie A"), ab) 237 ks (slovy: dvě stě třicet sedm kusů) kmenových akcií znějících na jméno ŠKODA HOLDING a.s. v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) (dále jen "Upisované Akcie B").4. Způsob upsání akcií:Všechny upisované akcie budou upsány Jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi Jediným akcionářem a společností ŠKODA POWER a.s. v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Náhradní upsání akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) a e) obchodního zákoníku se nepřipouští.5. Místo a lhůta pro upisování akcií, emisní kurs upisovaných akcií: Místem upisování akcií bude sídlo společnosti ŠKODA HOLDING a.s. Lhůta pro upisování akcií bude čtrnáct (14) dnů a počne běžet předložením návrhu smlouvy o upsání akcií společností ŠKODA POWER a.s. Jedinému akcionáři. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. u Upisovaných Akcií A 971.000.000 Kč (slovy: devět set sedmdesát jedna milionů korun českých) a u Upisovaných Akcií B 237.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet sedm tisíc korun českých). Emisní kurs bude roven nominální hodnotě upisovaných akcií.6. Nepeněžitý vklad, místo a lhůta pro jeho splacení:Upisované akcie budou v celém rozsahu upsány nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti včetně jejich součástí a příslušenství v rozsahu vymezeném v příloze č. 4 tohoto notářského zápisu, která je jeho nedílnou součástí, a geometrickém plánu č. 7852-323/2008 vyhotoveném Ing. Jiřím Stránským a schváleným Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město, dne 8.7.2008, pod číslem 882/08, který tvoří přílohu č. 5 tohoto notářského zápisu. Předmětem nepeněžitého vkladu tak jsou zejména: (A) Vkládané pozemky. Předmětem vkladu jsou: - pozemky parc. č. 8981/6, 8985/8, 8985/4, 8985/6, 8985/3, 8981/3, 8985/7 v katastrálním území Plzeň, zapsané na LV č. 26085 vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro katastrální území Plzeň: - pozemek parc. č. 8984/6 v katastálním území Plzeň o výměře 36499m2, jak je tento vymezen geometrickým plánem č. GP 7852-323/2008 ze dne 1.7.2008, vyhotoveném Ing. Jiřím Stránským (dále jen "Geometrický plán"), který vznikl spojením původního pozemku parc. č. 8984/6 v Katastrálním území Plzeň, zapsaného na LV č. 26085 vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro katastrální území Plzeň s následujícími pozemky či částmi pozemků v Katastrálním území Plzeň, které jsou zapsány na shodném LV, a to s: částí pozemku označenou v Geometrickém plánu písmenem "b" o výměře 8891 m2, která byla Geometrickým plánem oddělena od pozemku parc. č. 8981/1; částí pozemku označenou v Geometrickém plánu písmenem "a" o výměře 11956m2, která byla Geometrickým plánem oddělena od pozemku parc. č. 8985/54: částí pozemku označenou v Geometrickém plánu písmenem "f" o výměře 2866m2, která byla Geometrickým plánem oddělena od pozemku parc. č. 8985/86; částí pozemku označenou v Geometrickém plánu písmenem "g" o výměře 329m2, která byla Geometrickým plánem oddělena od pozemku parc. č. 8984/16; a pozemky parc. č. 8985/88, 8985/89, 8985/30, 8985/31, 8985/32; (dále jen "Pozemek 8984/6") - pozemek parc. č. 8985/53 v katastrálním území Plzeň o výměře 8985/53 v katastrálním území Plzeň o výměře 1588m2, jak je tento vymezen v Geometrickém plánu, který vznikl spojením původního pozemku parc. č. 8985/53 v Katastrálním území Plzeň, zapsaného na LV č. 26085 vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro katastrální území Plzeň s původním pozemkem parc. č. 8985/85 v Katastrálním území Plzeň zapsaným na shodném LV; a dále (dále jen "Pozemek 8985/53")- pozemek parc. č. 8985/93 v katastrálním území Plzeň o výměře 316m2, jak je tento vymezen v Geometrickém plánu, který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 8985/54 v Katastrálním území Plzeň, zapsaným na LV č. 26085 vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro katastrální území Plzeň; (veškeré výše uvedené pozemky dále společně jako "Pozemky"). Pozemky se vkládají včetně veškerých součástí a příslušenství, a to zejména, nikoli však výlučně, v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 (B) Vkládané stavební objekty. Předmětem vkladu jsou:(i) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, průmyslový objekt nacházející se na parcele č. 8985/8, k.ú. Plzeň, která je zapsána na LV č. 26085, vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro katastrální území Plzeň;(ii) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, průmyslový objekt, nacházející se na parcele č. 8985/7, k.ú. Plzeň, která je zapsána na LV č. 26085, vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro Katastrální území Plzeň;(iii) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, průmyslový objekt nacházející se na parcele č. 8985/3, k.ú. Plzeň, která je zapsána na LV č. 26085, vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro katastrální území Plzeň;(iv) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, průmyslový objekt nacházející se na parcele č. 8985/4, k.ú. Plzeň, která je zapsána na LV č. 26085, vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro katastrální území Plzeň;(v) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, průmyslový objekt nacházející se na parcele č. 8981/6, k.ú. Plzeň, která je zapsána na LV č. 26085, vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro katastrální území Plzeň;(vi) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, průmyslový objekt nacházející se na parcele č. 8985/6, k.ú. Plzeň, která je zapsána na LV č. 26085, vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro katastrální území Plzeň;(vii) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, průmyslový objekt nacházející se na parcele č. 8981/3, k.ú. Plzeň, která je zapsána na LV č. 26085, vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro katastrální území Plzeň;(viii) stavební objekt - MB-šatna u TH, který není předmětem evidence v katastru nemovitostí, nacházející se na parcele č. 8985/6, k.ú. Plzeň;(ix) stavební objekt - Komunikace k lodi 13B, který není předmětem evidence v katastru nemovitostí, nacházející se na Pozemku 8984/6;(x) stavební objekt - Parkoviště č. 24, který není předmětem evidence v katastru nemovitostí, nacházející se na Pozemku 8984/6; a(xi) stavební objekt - Parkoviště č. 25, který není předmětem evidence v katastru nemovitostí, nacházející se na Pozemku 8985/53; (dále jen "Stavební objekty")Stavební objekty se vkládají včetně veškerých součástí a příslušenství zejména nikoli však výlučně v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 pod body (C) a (D).Nepeněžitý vklad se splácí v sídle společnosti ŠKODA HOLDING a.s.Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí čtrnáct (14) dnů ode dne upsání akcií.7. Výše ocenění nepeněžitého vkladu: Výše ocenění nepeněžitého vkladu byla určena ve Znaleckém posudku č. 1672/71/2008 ze dne 22.12.2008 vypracovaném znalcem Václavem Kroftem, znalcem jmenovaným za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 21.7.2008, č.j. 46 Nc 126/2008 - 6 na 971.237.000,- Kč (slovy: devět set sedmdesát jedna milionů dvě stě třicet sedm tisíc korun českých). Tento znalecký posudek je přílohou č. 6 tohoto notářského zápisu, která je jeho nedílnou součástí. zobrazit více skrýt více
  • 4. prosince 2008 - 20. února 2009 : Dne 24.11.2008 rozhodla společnost ŠKODA HOLDING a.s. jakožto jediný akcionář společnosti ŠKODA POWER a.s. v působnosti valné hromady společnosti ŠKODA POWER a.s. o zvýšení základn... ího kapitálu společnosti ŠKODA POWER a.s. takto:1. Důvod zvýšení základního kapitálu:Důvody zvýšení základního kapitálu jsou vymezeny ve zprávě představenstva společnosti ŠKODA POWER a.s. vypracované v souladu s § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, která tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu jako jeho nedílnou součást.2. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen:Základní kapitál společnosti ŠKODA POWER a.s. se zvyšuje nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře společnosti o částku 959.776.000,- Kč (slovy: devět set padesát devět milionů sedm set sedmdesát šest tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podopa upisovaných akcií:Jediný akcionář společnosti upíše za nepeněžitý vklad vymezený v bodě 6 níže a společnost ŠKODA POWER a.s. mu za tento vklad vydá:a) 959 ks (slovy: devět set padesát devět kusů) kmenových akcií znějících na jméno ŠKODA HOLDING a.s. v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) (dále jen "Upisované Akcie A"), ab) 776 ks (slovy: sedm set sedmdesát šest kusů) kmenových akcií znějících na jméno ŠKODA HOLDING a.s. v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) (dále jen "Upisované Akcie B").4. Způsob upsání akcií:Všechny upisované akcie budou upsány Jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi Jediným akcionářem a společností ŠKODA POWER a.s. v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Náhradní upsání akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) a e) obchodního zákoníku se nepřipouští.5. Místo a lhůta pro upisování akcií, emisní kurs upisovaných akcií: Místem upisování akcií bude sídlo společnosti ŠKODA HOLDING a.s. Lhůta pro upisování akcií bude čtrnáct (14) dnů a počne běžet předložením návrhu smlouvy o upsání akcií společností ŠKODA POWER a.s. Jedinému akcionáři. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. u Upisovaných Akcií A 959.000.000 Kč (slovy: devět set padesát devět milionů korun českých) a u Upisovaných Akcií B 776.000,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát šest tisíc korun českých). Emisní kurs bude roven nominální hodnotě upisovaných akcií.6. Nepeněžitý vklad:Upisované akcie budou v celém rozsahu upsány nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou:a) ochranné známky v rozsahu vymezeném v příloze č. 4 tohoto notářského zápisu, která je jeho nedílnou součástí;b) výlučná užívací práva (licence) k ochranným známkám v rozsahu vymezeném v příloze č. 5 tohoto notářského zápisu, která je jeho nedílnou součástí.7. Výše ocenění nepeněžitého vkladu:Výše ocenění nepeněžitého vkladu byla určena ve Znaleckém posudku č. 151/2008 ze dne 11.11.2008 vypracovaném znalcem Ing. Pavlem Reichlem, znalcem jmenovaným za tímto účelem usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30.10.2008, č.j. 2 Nc 5160/2008-12 na 959.776.000,- Kč (slovy: devět set padesát devět milionů sedm set sedmdesát šest tisíc korun českých). Tento znalecký posudek je přílohou č. 6 tohoto notářského zápisu, která je jeho nedílnou součástí. zobrazit více skrýt více
  • 12. ledna 2006 - 12. ledna 2006 : Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.
  • 6. prosince 2004 - 12. ledna 2006 : Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 1. 3. 2004, která nabyla účinnosti dne 17. 3. 2004, uzavřené mezi ŠKODA ENERGO s.r.o. se sídlem 316 00 Plzeň, Tylova 1/57, identif... ikační číslo 491 93 864, jakožto prodávajícím, a BEZ BOHEMIA, s.r.o. se sídlem 148 00 Praha 4, Kloknerova 9, identifikační číslo 251 37 808 (nyní ETD TRANSFORMÁTORY s.r.o. se sídlem Plzeň - Doudlevce, Zborovská 22/54), jakožto kupujícím, přešla do vlastnictví kupujícího část podniku prodávajícího, označená jako divize Transformátory. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů