Trendy

425 903 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-6 090 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

250 601 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 28.12.2010 Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11000

Historické adresy

1.8.2001 - 28.12.2010 Rokycany, Zeyerova 285, PSČ 33701
1.9.1993 - 1.8.2001 Rokycany

49195719

DIČ

od 1.9.1993

CZ49195719

Datum vzniku

1. září 1993

Datová schránka

ky5et66

Historické názvy

1.9.1993 - 1.2.1996

KOVOHUTĚ a. s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 353

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.7.2010

315 080 000 Kč

Historické jmění

10.4.2006 - 23.7.2010

315 080 000 Kč

2.4.1997 - 10.4.2006

325 915 000 Kč

1.9.1993 - 2.4.1997

325 915 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1243362 / 0800

Provozovny

od 7.3.1994

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Zeyerova 285, 337 01, Rokycany - Nové Město

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 22. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 22. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 22. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

  • 27. května 2008 - 8. října 2008 : Mimořádná valná hromada společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s., se sídlem Rokycany, Zeyerova 285, PSČ 337 01, IČ 491 95 719, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, od... díl B, vložka 353 (dále jen "společnost") konaná dne 20. května 2008,1) určuje:Hlavním akcionářem společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. je společnost KERAMOST, akciová společnost, IČ 499 01 222, se sídlem Most, Žatecká 1899/25, PSČ 434 30, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústní nad Labem, oddíl B, vložka 485 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení její žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 4.4.2008 jejich předložením společnosti a na dnešní mimořádné valné hromadě rovněž předložením při prezenci akcionářů. Hlavní akcionář na dnešní mimořádné valné hromadě předložil celkem 292.724 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč, emitovaných společností KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s., se sídlem Rokycany, Zeyerova 285, PSČ 337 01, IČ 491 95 719, v listinné podobě, a je tedy oprávněnou osobou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. obch. zák.2) schvaluje:Přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3) konstatuje a osvědčuje:Hlavní akcionář společnosti, poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 210,- Kč (dvě stě deset korun českých) za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vydanou společností KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s., se sídlem Rokycany, Zeyerova 285, PSČ 337 01, IČ 491 95 719, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 353. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 069 ze dne 25.2.2008, který vypracoval Ing. Petr Šmíd - znalec z oboru ekonomika, odvětví: ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování cenných papírů a kapitálový trh.Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 069 (Závěrečný výrok) je uvedeno následující: "Výše uvedeným způsobem byla stanovena hodnota 1 akcie KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. o nominální hodnotě 1.000,- Kč na 20,7% nominální hodnoty, což představuje částku: 207,- Kč (slovy dvě stě sedm korun českých) za akcii o nominální hodnotě 1.000,- Kč." Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované společností stanovena výnosovou metodou dle plánu KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s., a to z důvodu, že základním zdrojem hodnoty jsou pro akcionáře výnosy.Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti M e r x a.s., IČ 601 96 297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložce 4226, která na základě povolení České národní banky poskytuje služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo společnosti osvědčeno potvrzením společnosti Merx a.s. ze dne 15. května 2008.Společnost KERAMOST, akciová společnost, IČ 499 01 222, se sídlem Most, Žatecká 1899/25, PSČ 434 30, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 485, je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obch. zák. v platném znění, hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., obch. zák. v platném znění.Notářský zápis NZ 189/2008, N 193/2008 ze dne 20. května 2008, který osvědčuje přijetí tohoto usnesení bude k nahlédnutí v sídle společnosti.Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společností M e r x a.s., IČ 601 96 297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 4226, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelů, vyplatí protiplnění (dle § 183 m) do 10 dnů po předložení akcií a to na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Oprávněná osoba je povinna sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je odevzdají pověřené společnosti M e r x a.s., IČ 601 96 297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 4226, tel. 568 423 014, a to v jejím sídle, v pracovní dny od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené společností v délce 15 dnů, bude společnost postupovat podle § 214 odst. 1 a 3 obch. zák. Společnost Merx a.s. poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). zobrazit více skrýt více
  • 17. srpna 2005 - 10. dubna 2006 : Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu:1. Základní kapitál společnosti, který činí 325.915.000,-- Kč, slovy: třistadvacetpět milionů devětsetpatnáct tisíc korun čes... kých se snižuje v rozsahu jmenovitých hodnot akcií společnosti, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům. Rozsahu snížení základního kapitálu je omezen maximální částkou ve výši 50.000.000,-- Kč, slovy: padesát milionů korun českých, což umožňuje snížit základní kapitál až na částku ve výši 275.915.000,-- Kč, slovy: dvěstěsedmdesátpět milionů devětsetpatnáct tisíc korun českých (dolní hranice snížení základního kapitálu).2. Důvodem dobrovolného snížení základního kapitálu je úhrada části neuhrazené ztráty společnosti.3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, je následující:- částka odpovídající ceně pořízení vykoupených vlastních kmenových akcií bude zúčtována na vrub zrušených akcií,- částkou odpovídající rozdílu mezi cenou pořízení vlastních kmenových akcií a jmenovitou hodnotou vlastních akcií bude zúčtována ve prospěch účtu neuhrazená ztráta minulých let.4. Předmětnými akciemi, jichž se veřejný návrh týká a které budou vzaty z oběhu, jsou kmenové nekótované akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě po 1.000,--Kč, slovy: po tisíci korunách českých.5. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím nejvýše 50.000 kus, slovy: padesát tisíc kusů předmětných akcií společnosti z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy učiněného akcionářům podle § 213c obchodního zákoníku a jejich zničením nebo zrušením či jejich prohlášením za neplatné.6. Vzetí akcií společnosti z oběhu bude provedeno úplatně, přičemž výše úplaty za jednu akcii společnosti činí 100,-- Kč, slovy: jednostokorun českých.7. Představenstvo společnosti se v souladu s § 213 c, odst. 6 obch. zákoníku pověřuje podáním návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. O částce snížení základního kapitálu až do výše stanovené v odst. 1. tohoto usnesení rozhodne představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti je při určování částky snížení základního kapitálu vázáno počtem a jmenovitou hodnotou akcií uvedených ve smlouvách uzavřených na základě veřejného návrhu smlouvy.8. Valná hromada konstatuje, že společnost má dostatek možností pro zabezpečení finančních prostředků na zaplacení ceny akcií nabytých na základě veřejného návrhu smlouvy a pověřuje představenstvo společnosti, aby rozhodlo o způsobu zajištění těchto prostředků tak, aby v době splatnosti ceny za tyto akcie byly finanční prostředky v dostatečné výši k dispozici.9. Pokud bude stanovený počet předmětných akcií uvedený v oznámení o přijetí nabídky překročen, je představenstvo povinno potvrdit uzavření smlouvy tak, že každá osoba, která nabídku přijala bude uspokojena poměrně, přičemž výpočet poměrného množství účastnických akcií se zaokrouhluje na celé kusy dolů s tím, že počet akcií uvedený v nabídce platí za snížení o výsledek zaokrouhlování.10. Představenstvo zajistí informování akcionářů o výše uvedených skutečnostech, tj. o podrobnostech snížení základního kapitálu a předpokládaného nabytí vlastních akcií v souladu se zněním platných stanov společnosti (článek č. 37 ?Oznamování?), formou veřejného návrhu smlouvy na uzavření smlouvy o koupi akcií.11. Představenstvo může, nad rámec článku 10, pro lepší informování akcionářů o výše uvedených skutečnostech, tj. o podrobnostech snížení základního kapitálu a předpokládaného nabytí vlastních akcií v souladu s tímto usnesením valné hromady, zaslat akcionářům osobní dopis, s přiloženým návrhem na uzavření smlouvy o koupi jejich akcií na účet společnosti.12. Při realizaci nákupu vlastních akcií společnosti, valná hromada souhlasí s použitím osobních údajů akcionářů pro zaslání potřebných dokumentů a pro finanční vypořádání mezi kupujícím a prodávajícím.13. Představenstvo zajistí realizaci nákupu vlastních akcií. Podmínky veřejného návrhu smlouvy určí představenstvo společnosti za dodržení všech zákonem stanovených náležitostí ? ust. § 183a obchodního zákoníku se využijí podle ust. § 213c obchodního zákoníku pouze přiměřeně. Představenstvo může využít v rámci potvrzení přijetí nabídky ust. § 183a, odst. 7 obch. zákoníku, a to zejména ve vztahu k automatickému potvrzení přijetí návrhu akcionáře společností.14. Představenstvo je pověřeno určit dobu trvání a počátky běhů jednotlivých lhůt v závislosti na termínech provedení příslušných zápisů do obchodního rejstříku. Lhůta pro předložení (vrácení) akcií společnosti je stanovena v trvání šedesáti kalendářních dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionářům bude vyplacena kupní cena akcií ve lhůtě do tří měsíců od zápisu výše základního kapitálu od obchodního rejstříku. Valná hromada ukládá představenstvu zvolit vhodný způsob úhrady kupní ceny (např. složenkou České pošty) tak, aby bylo možno uhradit kupní cenu v co nejkratším termínu a s minimálními náklady pro akcionáře.15. Všechny úkony a náležitosti, tj. zejména veškeré lhůty, konkrétní opatření, způsob provedení jednotlivých úkonů apod., které nejsou výslovně upraveny tímto usnesením valné hromady, stanoví představenstvo. zobrazit více skrýt více
  • 29. května 2002 - 28. prosince 2002 : Usnesením Okresního soudu v Rokycanech z 9.4.2002 č.j. Nc2074/2002-6 se nařizuje exekuce v exekuční věci oprávněnéspolečnosti ČM kapitálová a.s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská34. ... Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. KarelUrban, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Brno, Cejl 99.Soudní exekutor exekučním příkazem ze dne 17.5.2002, sp. zn. EX79/2002-42 rozhodl o provedení exekuce prodejem podniku s názvemKOVOHUTĚ ROKYCANY a.s., IČ 49 19 57 19, se sídlem Zeyerova 285,33701 Rokycany. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů