Trendy

36 537 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 523 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

42 933 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 6.4.2011 Bor 644, PSČ 34802

Historické adresy

10.2.2011 - 6.4.2011 Tachov, Nádražní 779, PSČ 34701
13.9.1993 - 10.2.2011 Tachov, Nádražní č. 779, PSČ 34743

49196260

DIČ

od 13.9.1993

CZ49196260

Datum vzniku

13. září 1993

Datová schránka

du6cn6v

Historické názvy

26.11.2014 - 2.4.2015

AGRO-TEX a.s.

31.12.1999 - 26.11.2014

AGRO-TEX a.s.

13.9.1993 - 31.12.1999

AGROGETANA Tachov, a.s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 355

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.1.2012

21 096 048 Kč

Historické jmění

20.12.2005 - 19.1.2012

64 732 960 Kč

31.12.1999 - 20.12.2005

208 816 000 Kč

13.9.1993 - 31.12.1999

98 026 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Tachov

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

181281859 / 0600

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 1.4.2000

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 349 51, Záchlumí

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 26. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 8. července 2011 : Řádná valná hromada společnosti AGRO-TEX a.s. rozhodla dne 9. června 2011 o snížení základního kapitálu společnosti:a) Důvodem snížení základního kapitálu je nezcizení akcií v maje Řádná valná hromada společnosti AGRO-TEX a.s. rozhodla dne 9. června 2011 o snížení základního kapitálu společnosti:a) Důvodem snížení základního kapitálu je nezcizení akcií v maje...tku společnosti v zákonem stanovené lhůtě, a to 4 000 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 310,- Kč, celkem v hodnotě 1 240 000,- Kč a skutečnost, že společnost vykázala v rozvaze vlastní akcie a součet výše základního kapitálu a částek uvedených v § 178 odstavec 2, písmeno a) a b) obchodního zákoníku přesahuje hodnotu vlastního kapitálu, a to nejméně o částku, která se rovná tomuto rozdílu, proto sníží základní kapitál o další částku 42 396 912,- Kč. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu celkem 43 636 912,- Kč bude naloženo takto: 1 240 000,-Kč činí snížení o vlastní akcie (základní kapitál po snížení 63 492 960,- Kč, počet akcií 204 816 kusů), bude zaúčtováno na účet 252, 42 396 912,- Kč činí další snížení základního kapitálu (základní kapitál po snížení 21 096 048,- Kč, počet akcií 204 816 kusů), z této částky bude použito na úhradu ztráty minulých let 23 018 282,99 Kč a zaúčtované na účet číslo 429, na úhradu ztráty roku 2010 bude použito 5 895 675,30 Kč a zaúčtováno na účet 431, provedené přecenění podílů 12 898 000,- Kč bude zaúčtováno na účet 413 a k doplnění rezervního fondu částka 584 953,71 Kč, zaúčtováno na účet 421.b) Základní kapitál společnosti ve výši 64 732 960,- Kč se snižuje o 43 636 912,- Kč na 21 096 048,- Kč.c) Snížení základního kapitálu bude provedeno tímto způsobem: Použitím vlastních akcií v majetku společnosti, to je 4 000 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 310,- Kč, tj. snížením o jejich jmenovitou hodnotu, o částku 1 240 000,- Kč. Snížením jmenovité hodnoty kmenových akcií na majitele v listinné podobě v počtu 204 816 z jmenovité hodnoty 310,- Kč na jmenovitou hodnotu 103,- Kč, o částku 42 396 912,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty kmenových akcií na majitele v listinné podobě se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie s podpisem členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti.d) Lhůta pro předložených listinných akcií k vyznačení nižší jmenovité hodnoty na dosavadní kmenové akcie na majitele v listinné podobě a na hromadné listy (nahrazující kmenové akcie na majitele v listinné podobě): 6 měsíců ode dne zveřejnění výzvy představenstvem společnosti. Představenstvo společnosti vyzve akcionáře, kteří mají listinné akcie nebo listinné hromadné listy, aby je předložili v sídle společnosti za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Výzva bude zveřejněna v Obchodním věstníku a na webových stránkách společnosti www.agro-tex.cz zobrazit více skrýt více
  • 30. června 2010 : Na společnost  AGRO-TEX a.s., se sídlem Tachov, Nádražní č. 779, PSČ 347 43, IČ 491 96 260, zapsané v obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 355, přešlo jmění společnosti AGROGETANA Na společnost  AGRO-TEX a.s., se sídlem Tachov, Nádražní č. 779, PSČ 347 43, IČ 491 96 260, zapsané v obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 355, přešlo jmění společnosti AGROGETANA ...s.r.o., se sídlem Tachov, Nádražní 779, PSČ 347 01, IČ 482 44 309, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 16989, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů. Právním důvodem převodu jmění je sloučení zanikající společnosti AGROGETANA s.r.o. s nástupnickou společností  AGRO-TEX a.s. Obchodní společnost AGRO-TEX a.s., se sídlem Tachov, Nádražní č. 779, PSČ 347 43, IČ 491 96 260 je nástupnickou společností zrušené společnosti AGROGETANA s.r.o., se sídlem Tachov, Nádražní 779, PSČ 347 01, IČ 482 44 309. zobrazit více skrýt více
  • 3. dubna 2000 : Obchodní společnost AGRO-TEX a.s., Nádražní č. 779, 347 43Tachov, IČO 49196260, je univerzálním právním nástupcem obchodníspolečnosti SAGMA a.s., Hradební č. 35, České Budějovice, Obchodní společnost AGRO-TEX a.s., Nádražní č. 779, 347 43Tachov, IČO 49196260, je univerzálním právním nástupcem obchodníspolečnosti SAGMA a.s., Hradební č. 35, České Budějovice, ...IČO25194470, zrušené bez likvidace. Všechen majetek a závazkyzrušené obchodní společnosti přecházejí na univerzálníhoprávního nástupce.(Usnesení řádné Valné hromady ze dne 23. července 1999) zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 10. července 2014 - 22. ledna 2016 : Řádná valná hromada společnosti AGRO-TEX a.s. přijala dne 25.6.2014 následující usnesení:a) Určení hlavního akcionáře:Hlavním akcionářem společnosti AGRO-TEX a.s., se sídlem Bor 64... 4, PSČ 348 02, IČO 49196260 (dále jen společnost), ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích je společnost Primagra, a.s., se sídlem Milín, Nádražní 310, PSČ 262 31, IČO 45148155 (dále jen hlavní akcionář). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to (počítáno po jednotlivých akciích, i když jsou nahrazeny hromadnými akciemi) 185086 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 103,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 19.063.858,- Kč a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než kmenové akcie, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 10. odst. 5. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 90,367 %.b) Přechod akcií: Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 384 zákona o obchodních korporacích.c) Výše protiplnění:Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích za kmenové akcie vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 106,40 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 103,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 2418-48/14 ze dne 2. dubna 2014 vypracovaným společnosti A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašínského 307/4, PSČ 602 00, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. Tento posudek sice vztahuje uvedené protiplnění k akciím na jméno popsaným podle jejich současného zápisu v obchodním rejstříku, ale vzhledem k tomu, že přechodu podle tohoto rozhodnutí podléhají všechny akcie nevlastněné hlavním akcionářem, to znamená i všechny předchozí akcie na majitele, které dosud nebyly vyměněny za akcie na jméno, náleží stejné protiplnění i za každou jednu nevyměněnou kmenovou akcii na majitele, a to i za takovou, na které dosud není vyznačena její současná jmenovitá hodnota 103,- Kč anebo která je spolu s dalšími nahrazena hromadnou akcií (hromadnou listinou).d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění:Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 387 zákona o obchodních korporacích společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Brno, Trnitá, Křenová 478/72, PSČ 602 00, IČO 60717068 (dále jen obchodník). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení protiplnění za podmínek podle 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka.Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. zobrazit více skrýt více
  • 24. června 2005 - 20. prosince 2005 : Usnesení mimořádné valné hromady akcioářů ze dne 30. listopadu 2004:Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 208.816.000,- Kč na částku 64.732.960,- Kč, tedy o 144.083.040,... - Kč.Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty z minulých účetních období a příděl do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty.Z částky 144.083.040,- Kč, o kterou se snižuje základní kapitál společnosti, bude použito 124.000.000,- Kč na úhradu ztráty společnosti a 20.083.040,- Kč bude přiděleno do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty.Snížení základního kapitálu společnosti bude ve smyslu § 213a obchod. zákoníku provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to konkrétně u každé kmenové akcie společnosti znějící na majitele, každé o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude provedeno snížení jmenovité hodnoty u každé kmenové akcie společnosti znějící na majitele na částku 310,- Kč.Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti k vyznačení změny jmenovité hodnoty akcií z 1.000,- Kč na 310,- Kč se stanoví na devadesát dnů od zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, přičemž představenstvo společnosti bude postupovat u listinných akcií podle § 213aodst. 2 obchod. zákonku a u zaknihovaných akcií podle § 213aodst. 3 obchod. zákoníku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů