Základní údaje

Sídlo

od 29.6.2002 Praha 3, Husinecká 11 a, PSČ 13000

Historické adresy

1.4.1993 - 29.6.2002 Praha 3, Husinecká 11 a

49240064

DIČ

Není plátce DPH

1.4.1993 - 30.6.2011

CZ49240064

Datum vzniku

1. dubna 1993

Datová schránka

g2zrism

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1951

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.1.2000

174 192 000 Kč

Historické jmění

15.12.1999 - 5.1.2000

148 192 000 Kč

8.12.1993 - 15.12.1999

148 192 000 Kč

1.4.1993 - 8.12.1993

142 180 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Provozovny

od 9.10.1997

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Poděbradská 173/5, 190 00, Praha - Vysočany

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. srpna 2008 : Valná hromada konaná dne 7.července 2008 rozhodla o zvýšení základního kapitálu na částku ve výši 278.707.200,- Kč takto:-Důvodem zvýšení je částečná úhrada celkové účetní ztráty s Valná hromada konaná dne 7.července 2008 rozhodla o zvýšení základního kapitálu na částku ve výši 278.707.200,- Kč takto:-Důvodem zvýšení je částečná úhrada celkové účetní ztráty s...polečnosti:-Základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 174.192.000,- Kč na základní kapitál 278.707.200,- Kč, tj. o částku ve výši 104.515.200,- Kč, slovy: jedno sto čtyři miliony pět set patnáct tisíc dvě stě korun českých,-Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští s omezením do výše dvojnásobku zvyšované částky. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady,- Upisuje se 174.192 kmenové akcie, ve formě na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 600,- Kč za jednu akcii. Emisní kurz nově vydaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.-Přednostní právo na upisování akcií mohou akcionáři vykonat v provozovně společnosti Praha 9, Poděbradská 5 do patnácti dnů ode dne, kdy společnost uveřejní výzvu k upisování akcií v deníku Hospodářské noviny, a to v pracovní dny od 9.00 do 11.00 hodin. Představenstvo společnosti je povinno uveřejnit výzvu k upisování akcií do patnácti dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Akcionáři mohou při výkonu přednostního práva na upisování akcií upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč jednu novou kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 600,- Kč, formě na majitele, listinné podobě za emisní kurz 600,- Kč, upisovat lze pouze celé akcie.-Akcie, které nebudou akcionáři upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání zájemci, a to společnosti ValFarm a.s., se sídlem Ratíškovice, Rohatecká 430, IČ: 649 49 770.-Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva činí šedesát dnů ode dne, kdy skončí lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Zájemce ValFarm a.s. upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií je zájemci ValFarm a.s. poskytnuta lhůta patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz upsaných akcií do patnácti dnů od jejich upsání na zvláštní bankovní účet společnosti č. 19-6071440297/0100.O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo.-Připouští se možnost, aby zájemce ValFarm a.s. započetl své peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií zájemcem ValFarm a.s. Smlouva o započtení pohledávek musí být uzavřena do sedmi dnů ode dne, kdy zájemce ValFarm a.s. upsal akcie. K započtení může zájemce ValFarm a.s. použít pouze pohledávku ve výši 56.220.290,61 Kč, představující nevrácené zůstatky jednotlivých peněžitých půjček, poskytnutých společnosti v letech 1999 až 2008 původními věřiteli Mgr. Vlastimilem Valentou, Milanem Tomanem a SUPRA, akciová společnost, na základě smluv o půjčce ze dne 23.8.1999, 15.4.2002 a 22.11.2002 a to k 31.12.2005, přičemž společnost uznala dluh odpovídajcí pohledávce co do důvodu a výše.-Připouští se možnost, aby akcionář REMEVON, a.s. se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 1588/4, IČ: 282 09 605 započetl své peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií akcionářem REMEVON, a.s. Smlouva o započtení pohledávek musí být uzavřena do sedmi dnů ode dne, kdy akcionář REMEVON, a.s. upsal akcie. K započtení může akcionář REMEVON, a.s. použít pouze pohledávku ve výši 130.464545,80 Kč, představující nevrácené zůstatky jednotlivých peněžitých půjček, poskytnutých společnosti v letech 2004 až 2008 původním věřitelem Mgr. Vlastimilem Valentou na základě smlouvy o půjčce ze dne 15.4.2004 a to k 31.12.2007, přičemž společnost uznala dluh odpovídající této pohledávce co do důvodu a výše. zobrazit více skrýt více
  • 1. dubna 1993 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo...bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuSPOFA Pharmaceutica s.p., Léčiva s.p. závod Vysočany. zobrazit více skrýt více
  • 1. dubna 1993 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 15.3.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
  • 1. dubna 1993 : Založení společnosti:akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Založení společnosti:akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1,... Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku SPOFA Pharmaceutica s.p.,Léčiva s.p. závod 04 Vysočany ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. dubna 1993 - 4. prosince 2000 : 1 ks akcie na jméno po 1000,-Kč jmenovité hodnoty s omezenímpřevodu na třetí osobu a se zvláštními právy vymezenými vestanovách společnosti.
  • 15. prosince 1999 - 5. ledna 2000 : Usnesením valné hromady, konané dne 15.10.1999, bylo rozhodnutoo zvýšení základního jmění na 174,192.000,-Kč, a to úpisem26.000 nových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-... Kč vpodobě zaknihovaných cených papírů evidovaných u SCP Praha,předem vybraným zájemcem. Místem úpisu nových akcií budesekretariát generálního ředitelství společnosti na adrese Praha9, Poděbradská 5. Lhůta pro úpis akcií valnou hromadou předemurčenému zájemci bude 14 dnů od data, kdy od představenstvaspolečnosti obdrží výzvu k úpisu akcií. Představenstvospolečnosti má povinnost vyzvat předem určeného zájemce k úpisuakcií nejpozději do 10 dnů od data nabytí právní moci rozhodnutísoudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Emisní kurs nově vydaných akcií je 1:1, t.j. 1 akcie za každých1.000,-Kč vkládané pohledávky. Přednostní právo akcionářů naúpis nových akcií se vylučuje. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů