Základní údaje

Sídlo

od 1.11.2016 Seifertova 1042/14, Žižkov, 130 00 Praha 3

Historické adresy

24.6.1997 - 1.11.2016 Praha 3, Seifertova 14
29.9.1993 - 24.6.1997 Praha 5, Na Hřebenkách 70

49240081

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 31.1.2002

003-49240081

Datum vzniku

29. září 1993

Datová schránka

z6rpven

Historické názvy

29.9.1993 - 19.4.2010

R A F, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2151

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.7.1994

58 000 000 Kč

Historické jmění

29.9.1993 - 7.7.1994

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 19. dubna 2010 : Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 76 Cm 201/2009-7, ze dne 2.3.2010, které nabylo právní moci dne 26.3.2010 se společnost ruší s likvidací a byl společnosti jmenován likvidáto Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 76 Cm 201/2009-7, ze dne 2.3.2010, které nabylo právní moci dne 26.3.2010 se společnost ruší s likvidací a byl společnosti jmenován likvidáto...r. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2004 : Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 6.9.2004, č.j. Nc 12845/2004-4, byla nařízena exekuce na majetek povinného R A F, a.s., se sídlem Seifertova 14, Praha 3, IČ: 492 40 08 Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 6.9.2004, č.j. Nc 12845/2004-4, byla nařízena exekuce na majetek povinného R A F, a.s., se sídlem Seifertova 14, Praha 3, IČ: 492 40 08...1. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Roman Vytejček, Exekutorský úřad Praha 4 se sídlem Táboritská 1000/23, Praha 3. zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2004 : Obvodní soud pro Prahu 3 č.j. NC 11880/2004-4 nařídil exekuci podle vykonatelného platebního výměru Oborové zdravodní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ze dne Obvodní soud pro Prahu 3 č.j. NC 11880/2004-4 nařídil exekuci podle vykonatelného platebního výměru Oborové zdravodní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ze dne ...10.5.2000, č.j. 94.18.1806/PV3/00/N k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši Kč 30.716,-. Soud pověřuje provedením exekuce JUDr. Ivo Luhana, soudního exekutora Exekutorského úřadu Rokycany se sídlem Klostermannova 635/III., Rokycany. zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2004 : Obvodní soud pro Prahu 3 č.j. NC 11879/2004-4 nařídil exekuci pode vykonatelného platebního výměru Oborové zdravodního pojišťovny, zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ze dn Obvodní soud pro Prahu 3 č.j. NC 11879/2004-4 nařídil exekuci pode vykonatelného platebního výměru Oborové zdravodního pojišťovny, zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ze dn...e 23.6.2003, č.j. 34.16.4202/PV5/2003 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši Kč 10.000,-. Soud pověřuje provedením exekuce JUDr. Ivo Luhana, soudního exekutora Exekutorského úřadu Rokycany se sídlem Klostermannova 635/III., Rokycany. zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2004 : Obvodní soud pro Prahu č.j. Nc 11878/2004-4 nařídil exkuci podle vykonatelného platebního výměru Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ze dne 1. Obvodní soud pro Prahu č.j. Nc 11878/2004-4 nařídil exkuci podle vykonatelného platebního výměru Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ze dne 1....12.2003, č.j. 34165229/PV/2003 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši Kč 5.000,-. Soud pověřuje provedením exekuce JUDr. Ivo Luhana, soudního exekutora Exekutorského úřadu Rokycany se sídlem Klostermannova 635/III., Rokycany. zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2004 : Obvodní soud pro Prahu 3 čj. NC 11942/2003-6 nařídil exekuci podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 3.2.2000, sp. zn. 18C 391/99 k uspokojení pohledávky op Obvodní soud pro Prahu 3 čj. NC 11942/2003-6 nařídil exekuci podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 3.2.2000, sp. zn. 18C 391/99 k uspokojení pohledávky op...rávněného ve výši Kč 26.000,- s 19% úrokem z prodlení od 1.12.1996 do zaplacení a nákladů předcházejícího řízení ve výši Kč 5.465,-. Soud pověřuje provedením exekuce Mgr. Romana Vytejčka soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 4 se sídlem Táboritská 23/1000, Praha 3. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 1999 : Úpis bude proveden takto:- místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti RAF a.s. vPraze 3, Seifertova 14, v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00hodin,- lhůta pro upisování akc Úpis bude proveden takto:- místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti RAF a.s. vPraze 3, Seifertova 14, v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00hodin,- lhůta pro upisování akc...ií počne běžet třetí den po zápisuusnesení o záměru zvýšit základní jmění do obchodního rejstříkuKrajského obchodního soudu v Praze a skončí uplynutím patnáctéhodne od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den na sobotu,neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližšípracovní den. V této lhůtě uzavřou všichni akcionáři dohodu dleust. § 205 obch.zák.,- nepeněžitý vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy opostoupení pohledávky, která bude uzavřena a podepsána v denúpisu mezi ing.Albínou Marešovou a PhDr.Janem Marešem, na stranějedné, jako postupiteli a společností RAF a.s., na straně druhé,jako postupníkem. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 1999 : Všechny nové akcie budou, na základě dohody všech akcionářů,upsány takto:- ing.Albína Marešová, r.š.625801/1936 upíše 450 kusů akcií namajitele o jmenovité hodnotě 50 000,-Kč,- PhD Všechny nové akcie budou, na základě dohody všech akcionářů,upsány takto:- ing.Albína Marešová, r.š.625801/1936 upíše 450 kusů akcií namajitele o jmenovité hodnotě 50 000,-Kč,- PhD...r.Jan Mareš, r.č.611113/0520 upíše 450 kusů akcií namajitele o jmenové hodnotě 50 000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 1999 : Všechny nové akcie budou upsány bez využití přednostníhopráva akcionářů, na základě dohody všech akcionářů, dle ust. §205 obchod.zák..Přednostní právo dosavadních akcionářů při úpi Všechny nové akcie budou upsány bez využití přednostníhopráva akcionářů, na základě dohody všech akcionářů, dle ust. §205 obchod.zák..Přednostní právo dosavadních akcionářů při úpi...suakcií je vyloučeno v důležitém zájmu společnosti a z důvodudohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšenízákladního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 1999 : Základní jmění společnosti se tedy zvýší ze současných58 000 000,-Kč o částku 45 000 000,-Kč na 103 000 000,-Kč, kterébude rozděleno na 580 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě5 Základní jmění společnosti se tedy zvýší ze současných58 000 000,-Kč o částku 45 000 000,-Kč na 103 000 000,-Kč, kterébude rozděleno na 580 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě5...0 000,-Kč a 1 480 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě50 000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 1999 : Valná hromada rozhodla o ocenění tohoto nepeněžitého vkladu,který oceňuje nominální hodnotu v souladu s citovanýmiznaleckými posudky, na částku 45 000 000,-Kč.
 • 3. února 1999 : Vklad pohledávky do základního jmění společnosti RAF a.s.bude proveden na základě smlouvy o postoupení pohledávky, kterábude uzavřena mezi ing.Albínou Marešovou, ř.č.625801/1936, b Vklad pohledávky do základního jmění společnosti RAF a.s.bude proveden na základě smlouvy o postoupení pohledávky, kterábude uzavřena mezi ing.Albínou Marešovou, ř.č.625801/1936, b...ytemPraha 4, Pod Krčským lesem 38 a PhDr.Janem Marešem, r.č.611113/0520, bytem tamtéž na straně jedné a společností RAF a.s.na straně druhé, kterou se vloží do základního jmění pohledávkav nominální hodnotě, t.j. ve výši 45 000 000,-Kč tak, jak bylastanovena ve znaleckých posudcích, shora citovaných. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 1999 : Zvýšení základního jmění bude uskutečněno vloženímpohledávky ing.Albíny Marešové, r.č. 625801/1936, bytem Praha 4,Pod Krčským lesem 38 a PhDr.Jana Mareše, r.č. 611113/0520, bytemta Zvýšení základního jmění bude uskutečněno vloženímpohledávky ing.Albíny Marešové, r.č. 625801/1936, bytem Praha 4,Pod Krčským lesem 38 a PhDr.Jana Mareše, r.č. 611113/0520, bytemta...mtéž, vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 5.1.1998,uzavřené se společností RAF a.s.. K ocenění pohledávky bylyzpracovány dva posudky znalců:- znalecký posudek č.171/98 ze dne 8.11.1998 soudního znalceIng.Josef Chyti,- znalecký posudek č.118/98 ze dne 16.11.1998 soudního znalceIng.Jaroslav Karáska. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 1999 : S novými akciemi, které budou vydány na základě navrhovanéhozvýšení základního jmění, budou spojena stejná práva jako sakciemi dosavadními, neboť se jedná o akcie kmenové.
 • 3. února 1999 : Emisní kurs akcií bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou.
 • 3. února 1999 : Za účelem zvýšení základního jmění bude vydáno 900 kusůakcií o jmenovité hodnotě 50 000,-Kč. Akcie budou vydány jakokmenové, znějící na majitele, v listinné podobě a nebudouveřejně Za účelem zvýšení základního jmění bude vydáno 900 kusůakcií o jmenovité hodnotě 50 000,-Kč. Akcie budou vydány jakokmenové, znějící na majitele, v listinné podobě a nebudouveřejně... obchodovatelné. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 1999 : Základní jmění bude zvýšeno o částku 45 000 000,-Kč a určujese, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění.
 • 3. února 1999 : Valná hromada konaná dne 25.11.1998 rozhodla o zvýšenízákladního jmění takto:
 • 29. září 1993 : Údaje o zřízení společnosti:akciová společnost RAF byla založena prohlášením o založeníformou notářského zápisu ze dne 8.9.1993, jehož součástí jezakladatelská smlouva a stanovy sp Údaje o zřízení společnosti:akciová společnost RAF byla založena prohlášením o založeníformou notářského zápisu ze dne 8.9.1993, jehož součástí jezakladatelská smlouva a stanovy sp...olečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 29. září 1993 : Ke dni zápisu do obchodního rejstříku bylo splaceno celé kmenovéjmění společnosti.
posunout dolů