Trendy

1 186 185 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-72 416 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

589 182 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 1.4.2004 Praha 4- Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 14300

Historické adresy

17.5.1993 - 1.4.2004 Praha 5, Radlická 61

49240315

DIČ

od 17.5.1993

CZ49240315

Datová schránka

sr8cf6u

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1988

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.7.2013

312 000 000 Kč

Historické jmění

1.7.2013 - 23.7.2013

2 000 000 Kč

16.3.2005 - 1.7.2013

289 000 000 Kč

29.12.2003 - 16.3.2005

160 000 000 Kč

17.5.1993 - 29.12.2003

139 373 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 12

Bankovní účty

zvěřejněno 8.4.2016

CZ2722200000001016180020

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 1.11.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Konopná 74/6, 617 00, Brno - Komárov

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 19. prosince 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 18. dubna 2016 : Dne 14.4.2016 byla podle § 2079 a násl. a § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřena mezi prodávajícím, Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4- Modřany, Mezi Vo Dne 14.4.2016 byla podle § 2079 a násl. a § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřena mezi prodávajícím, Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4- Modřany, Mezi Vo...dami 1952/9, PSČ 14300, IČO: 49240315, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1988 (dále jen Mladá fronta a.s.), a kupujícím, Serafico investment s.r.o., se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04229967, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 24449 (dále jen Serafico investment s.r.o.), smlouva o prodeji částí závodu, na jejímž základě byly převedeny části závodu z Mladá fronta a.s. na Serafico Investment s.r.o. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2013 : Společnost Mladá fronta a.s. se rozdělila odštěpením se vznikem nové společnosti s tím, že rozdělovaná společnost nezanikla, ale vyčleněná část jejího jmění přešla v souladu s Proj Společnost Mladá fronta a.s. se rozdělila odštěpením se vznikem nové společnosti s tím, že rozdělovaná společnost nezanikla, ale vyčleněná část jejího jmění přešla v souladu s Proj...ektem rozdělení ze dne 15.5.2013 na nástupnickou společnost MF MEDICAL & DIGITAL MEDIA s.r.o. se sídlem České Budějovice, České Budějovice 1, Zátkovo nábř. 448/7, PSČ 370 01, IČ 018 47 082, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C vložce 21929, a to k rozhodnému dni 1.10.2012. zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 2011 : Část podniku zaměřená na provoz Knihkupectví U Jednorožce byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 27. června 2011 s účinností ke dni 1. července 2011 prodána společnosti LAPIS Část podniku zaměřená na provoz Knihkupectví U Jednorožce byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 27. června 2011 s účinností ke dni 1. července 2011 prodána společnosti LAPIS... PRAHA s.r.o., se sídlem Praha 1, Karlova 160/13, identifikační číslo 256 07 731 zobrazit více skrýt více
 • 10. ledna 2011 : Část podniku zaměřená na vydávání periodického tiskuMLADÁ FRONTA 7 SEDMIČKA byla smlouvou o prodeji částipodniku ze dne 6.12.2010 s účinností ke dni 1.1.2011prodána společnosti MF Část podniku zaměřená na vydávání periodického tiskuMLADÁ FRONTA 7 SEDMIČKA byla smlouvou o prodeji částipodniku ze dne 6.12.2010 s účinností ke dni 1.1.2011prodána společnosti MF ...7 a.s., IČ 247 72 429, se sídlemPraha 4, Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 143 00. zobrazit více skrýt více
 • 10. ledna 2011 : Akciová společnost byla založena jednorázově jako právní nástupce Mladé fronty, nakladatelství a vydavatelství, bez likvidace, a to formou zakládací listiny sepsané notářským zápis Akciová společnost byla založena jednorázově jako právní nástupce Mladé fronty, nakladatelství a vydavatelství, bez likvidace, a to formou zakládací listiny sepsané notářským zápis...em ze dne 17.12.1992 a jeho dodatku ze dne 13.5.1993. zobrazit více skrýt více
 • 17. května 1993 : Akciová společnost Mladá fronta a.s. vznikla po výmazu podnikuMladá fronta, nakladatelství a vydavatelství, bez likvidacerozhodnutím Ministerstva hospodářství České republiky.
 • 17. května 1993 : Zakládací listinou bylo jmenováno představenstvo společnostia dozorčí rada. Zakladatel současně schválil i stanovyspolečnosti.

Historické ostatní skutečnosti

 • 11. července 2013 - 23. července 2013 : Společnost EUROPEAN FINANCIAL SERVICES, INC. jako jediný akcionář společnosti Mladá fronta a.s. při výkonu působnosti valné hromady této společnosti rozhodl dne 28.6.2013 o zvýšení... základního kapitálu za následujících podmínek.Základní kapitál společnosti Mladá fronta a.s. ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), který byl v plném rozsahu splacen a tato skutečnosti byla zapsána do obchodního rejstříku ke dni 1.7.2013, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 310.000.000,- Kč (slovy: tři sta deset miliónů korun českých) na jeho novou výši 312.000.000,- Kč (slovy: tři sta dvanáct miliónů korun českých), zároveň se určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje.Dále se určuje počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií.Upisuje se 31 (slovy: třicet jedna kusů) akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, tj. kmenové, všechny ve formě na jméno a v podobě listinné. Žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem).Žádná z nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smyslu § 204a odst. 7 obch. zák.).Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, tj. společnost EUROPEAN FINANCIAL SERVICES, INC. se sídlem 8407 N.E. Fremont Street 229, Portland, Oregon 97220, Spojené státy americké, reg. číslo společnosti 032021-99, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 310.000.000,- Kč (slovy: tři sta deset miliónů korun českých).Všechny nově upisované akcie, které budou upsány předem určeným zájemcem, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., která bude uzavřena v sídle společnosti Mladá fronta a.s. mezi předem určeným zájemcem a společností Mladá fronta a.s. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude upisovateli doručen způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování nově upisovaných akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí, ledaže byl již podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio se tedy neupisuje.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky nebo části pohledávky jediného akcionáře, kterým je společnost EUROPEAN FINANCIAL SERVICES, INC., tj. předem určeného zájemce, vůči společnosti Mladá fronta a.s., proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu; jedná se o peněžitou pohledávku, jejíž existence plyne z pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Mladá fronta a.s., vyplývajícího z uznání závazku ze dne 26.6.2013, na základě kterého byla potvrzena existence závazku společnosti Mladá fronta a.s. uhradit předem určenému zájemci peněžní prostředky ve výši 326.574.566,23 Kč (slovy: tři sta dvacet šest milionů pět set sedmdesát čtyři tisíc pět set šedesát šest korun českých 23/100) s příslušenstvím, na základě smlouvy o postoupení pohledávky. Existence této pohledávky jediného akcionáře, resp. předem určeného zájemce, za společností Mladá fronta a.s., je rovněž potvrzena zprávou auditora pro zvláštní účely o ověření vybraných závazků společnosti, zpracovaného nezávislým auditorem, kterým je společnost AUDISA SERVICE, s.r.o., se sídlem Praha 10, Záběhlice, Želivecká 1419/5, PSČ 106 00, IČ 282 19 716, licence č. 486, a pan Ing. Josef Špeta, se sídlem Želivecká 1419/5, 106 00 Praha 10, auditor KAČR, č. osv. 0062.Připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Mladá fronta a.s. proti pohledávce společnosti Mladá fronta a.s. vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií, které mají být splaceny peněžitým vkladem, nebo její části, se současně připouští možnost splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem formou započtení, tímto započtením bude emisní kurz všech nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem, upsaných předem určeným zájemcem, zcela splacen.Písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví společnost Mladá fronta a.s. ve lhůtě patnácti (15) dnů od upsání akcií předem určeným zájemcem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a doručí ji předem určenému zájemci.Dohoda o započtení musí být uzavřena do patnácti (15) dnů od ode dne, kdy bude její návrh předem určenému zájemci doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií, má-li předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky.Nevyužije-li předem určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo její části, popř. nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kurzu nově upisovaných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, je předem určený zájemce povinen oznámit tuto skutečnost společnosti Mladá fronta a.s. nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, a splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho část nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání nových akcií na zvláštní účet Společnosti, který za tímto účelem zřídí představenstvo.Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 17. května 1993 - 10. ledna 2011 : Akciová společnost byla založena jednorázově jako právní nástupceMladé fronty, nakladatelství a vydavatelství, bez likvidace, a toformou zakládací listiny sepsané notářským zápisem... ze dne17.12.1992 a jeho dodatku ze dne 13.5.1993. zobrazit více skrýt více
 • 8. února 2005 - 16. března 2005 : Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady bylo notářským zápisem dne 23. srpna 2004 rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti Mladá fronta a.s. o částku ... ve výši 80.000.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých) a dne 16. prosince 2004 o částku 49.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet devět milionů korun českých), a to upsáním akcií tak, že základní kapitál po tomto zvýšení bude činit 289.000.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát devět milionů korun českých).Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 129.000.000,- Kč (slovy: sto dvacet devět milionů korun českých) se nepřipouští.Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto:Počet:a) 12 (slovy: dvanáct) kusů akciíJmenovitá hodnota:10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě.Druh: kmenovéForma: na jménoPodoba: listinné akcieb) 9 (slovy: devět) kusů akciíJmenovitá hodnota:1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých)Druh: kmenovéForma: na jménoPodoba: listinné akcieZvýšení základního kapitálu bude provedeno jediným akcionářem. Jediný akcionář upíše 12 (slovy: dvanáct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) znějících na jméno a 9 (slovy: devět) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč znějících na jméno. Emisní kurs všech upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Úpis akcií proběhne v sídle společnosti v Praze 4 - Modřanech, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, v kanceláři společnosti. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi upisovatelem a společností. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.K upsání akcií se poskytuje upisovateli ze strany společnosti čtrnáctidenní lhůta, která začne běžet doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Tento bude doručen akcionáři do tří dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit celý nepeněžitý vklad před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2003 - 29. prosince 2003 : Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady bylo notářským zápisem dne 22.10.2003 rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti Mladá frontaa.s.. takto:Konstat... uje se, že základní kapitál společnosti ve výši 139 373 000,-Kč (slovy: jednosto třicet devět milionů tři sta sedmdesát tři tisíce korun českých)Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem z dosavadního kapitálu ve výši 139 373 000,-Kč (slovy:jedno sto třicet devět milionů tři sta sedmdesát tři tisíce korun českých) o částku ve výši 20 627 000,-Kč (slovy: dvacet milionů šestset dvacet sedm tisíc korun českých) tak, že základní kapitál po tomto zvýšení bude činit 160 000 000,-Kč (slovy: jednostošedesát milionů korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, t.j. nad částku20 627 000,-Kč (slovy: dvacetmilionů šestsetdvacetsedmtisíc korun českých) se nepřipouští.Určuje se počet, jemnovitá honodta, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto:Počet:a) 2 (slovy: dva) kusy akciíJemnovitá hodnota: 10 000 000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě.b) 6 (slovy: šest) kusů akciíJmenovitá hodnota: 100 000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě.c) 2 (slovy: dva) kusy akciíJmenovitá hodnota: 10 000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě.d) 7 (slovy: sedm) kusů akciíJmenovitá hodnota: 1 000,-Kč (slovy: jedentisíc kroun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě.Druh: kmenovéForma: na jménoPodoba: listinné akcieZvýšení základního kapitálu bude provedeno jediným akcionářem a to společností EUROPEAN TRUST SERVICES, INC., čímž je využito přednostní právo stávajícího akcionáře na upisování nových akcií. Jediný akcionář upíše 2 (slovy: dva) kusy akcií o jmenovité hodnotě 10 000 000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých) znějící na jméno, 6 (slovy: šest) kusů akcií o jmenovité hodnotě: 100 000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) znějící na jméno, 2 (slovy: dva) kusy akcií o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč (slovy: desetisíc kroun českých) znějící na jméno a 7 (slovy: sedm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Úpis akcií proběhne v sídle společnosti v Praze 5, Radlická 61, v kanceláři společnosti. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst.5 Obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi upisovatelem a společností. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.K upsání akcií se poskytuje upisovateli ze strany společnosti patnáctidenní lhůta, která začne běžet doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Tento bude doručen akcionáři do tří dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Určuje se účet u banky a lhůta v níže je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií tak, že emisní kurs nově upisovaných akcií je upisovatel povinen splatit na účet společnosti u bankovního ústavu Raiffeisen Bank, a.s. č.účtu 1031017002/5500 a to ve lhůtě pěti dnů po uplynutí lhůty pro upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů