Základní údaje

Sídlo

od 13.6.2007 Praha 6, Evropská 136/810, PSČ 16012

Historické adresy

7.11.1994 - 13.6.2007 Praha 6, Bělohorská 19/269
15.2.1994 - 7.11.1994 Praha 8, Voctářova 3
28.5.1993 - 15.2.1994 Praha 6, Šárecká 39/1448

49240480

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2009 - 31.12.2012

CZ49240480

Datum vzniku

28. května 1993

Datová schránka

isxvfp6

Historické názvy

28.5.1993 - 18.6.2001

Česko-rakouská pojišťovna, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2012

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.5.2010

500 000 000 Kč

Historické jmění

23.7.1999 - 17.5.2010

480 000 000 Kč

6.1.1999 - 23.7.1999

400 000 000 Kč

21.5.1998 - 6.1.1999

305 000 000 Kč

20.8.1996 - 21.5.1998

255 000 000 Kč

7.11.1994 - 20.8.1996

175 000 000 Kč

15.2.1994 - 7.11.1994

130 000 000 Kč

28.5.1993 - 15.2.1994

50 000 000 Kč

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 817) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 6. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 28. května 1993 : Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne31.3.1993.

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. června 1999 - 11. dubna 2001 : Akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti z důvodupřistoupení nového akcionáře Europen Bank for Reconstruction andDevelopment,se sídlem One Exchange Square,London,EC2... A 2EH,UnitedKingdom z částky 400.000.000,-Kč / slovy čtyřista milionů korunčeských/ o částku 80.000.000,-Kč / slovy čtyřistaosmdesátmilionů korun českých/.a, základní jmění se zvyšuje:vydáním 800 kusů /slovy osmset kusů/ nových listinných akciíznějících na jméno,každá akcie o jmenovité hodnotě 100.000.,-Kč/slovy jednosto tisíc korun českých /,s nimiž nejsou spojenažádná zvláštní práva /kmenové akcie /,bez zveřejnění výzvy kupisování akcií,t.j. tak,že závazek upsat všechny nové akcie asplatit celou částku,o níž se zvyšuje základní jmění společnostipřevezme společnost European Bank for Reconstruction andDevelopment,One Exchange Square,London,EC EC2AEH, UNITEDKingdom,akcionář Versicherungsanstalt der österreichischenBundesländer,Versicherungsaktiengesellschaft, se sídlem vPraterstrasse 1-7,Wien,se při této emisi akcií vzdává svéhopřednostního práva.b, upisování akcií nad částku 80.000.000,-Kč /slovy osmdesátmilionů korun českých/ se nepřipouštíc, společnost vydá nové kmenové akcie znějící na jméno,s nimižnejsou spojena žádná zvláštní práva, a to: 800kusů kmenovýchakcií na jméno,každá akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč/jednosto tisíc korun českých/d, emisní kurs akcií je :u jedné kmenové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč /slovyjednosto tisíc korun českých/,100.000,-Kč/slovy jednosto tisíckorun českých/e, úpis nových bude proveden :- společností European Bank for Reconstruction andDevelopment,One Exchange Square,London,EC2A2EH,United Kingdom.Místem vykonání úpisu nových akcií je budova společnostiČesko-rakouská pojišťovna,a.s.,se sídlem v Praze 6,Bělohorská198.Upisovatel upíše nové akcie ve lhůtě 30 dnů od zápisu záměruo zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.- emisní kurs akcií upsaných na zvýšení základního jmění musíupisovatel splatit nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku.- upisovatel Europen Bank for Reconstruction and Development,se sídlem One Exchange Square,London,EC2A2EH,United Kingdom,splatícelý emisní kurs nově emitovaných akcií,který odpovídá jejichjmenovité hodnotě ve výši 80.000.000,-Kč /slovy osmdesát milionůkorun českých/,peněžitým vkladem a to převodem na účet u GECapital Bank Praha,a.s. č.účtu 154808-424/0600. zobrazit více skrýt více
  • 29. června 1998 - 6. ledna 1999 : Akcionář rozhodl, že podle ust. § 203 a násl. obchodníhozákoníku zvyšuje z důvodu rozšíření obchodních aktivit základníjmění ze současných 305.000.000,- Kč (slovy: třistapět milio... nůkorun českých) o 95.000.000,- Kč (slovy devadesátpět milionůkorun českých), t.j. na 400.000,- Kč (slovy čtařista milionůkorun českých), takto:a) základní jmění se zvyšuje: vydáním 950 kusů(slovydevítisetpadesáti kusů) nových listinných akcií znějícíchna jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovyjednosto tisíc korun českých), s nimiž nejsou spojena žádnázvláštní práva (kmenové akcie), bez zvěřejnění výzvy k upisováníakcií, t.j. že závazek upsat všechny nové akcie a splatit celoučástku, o níž se zvyšuje základní jmění společnosti převezmejediný stávající akcionář společnosti - společnostVersicherungsanstalt der österreichischen Bundesländer,Versicherungsaktiengesellschaft, se sídlem v Praterstrasse 1-7,1020 Wienb) upisování akcií nad částku 95.000.000,- Kč (slovydevadesátpět milionů korun českých) se nepřipouštíc) společnost vydá nové kmenové akcie znějící na jméno, s nimižnejsou spojena žádná zvláštní práva, a to: 950 kusů kmenovýchakcií na jméno, každá akcie o jenovité hodnotě 100.000,- Kč(slovy jednostotisíc korun českých)d) emisní kurs akcií je: u jedné kmenové akcie o jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých),100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých)e) úpis nových akcií bude proveden:- s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti -Versicherungsanstalt der österreichischen Bundesländer,Versicherungsaktiengesellschaft, se sídlem V Praterstrasse 1-7,1021 Wien. Místo pro vykonání přednostního práva upsat novéakcie je v budově společnosti Česko-rakouská pojišťovna, a.s.,se sídlem Praha 6, Bělohorská 19- lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu akcií je patnáctdnů, počátek běhu lhůty je den následující po dni, kdy buderozhodnutí o zvýšení základního jmění zapsáno do obchodníhorejstříku- jediný akcionář jako upisovatel - společnostVersicherungsanstalt der österreichischen Bundesländer,Versicherungsaktiengesellschaft, splatí celý emisní kurs nověemitovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě vevýši 95.000.000,- Kč (slovy devadesátpět milionů korun českých)peněžitým vkladem a to převodem na účet u Agrobanky Praha, a.s.,č. účtu 154808-424/0600, a to v den úpisu. zobrazit více skrýt více
  • 29. dubna 1998 - 21. května 1998 : Valná hromada konaná dne 24.11.1997 rozhodla o navýšenízákladního jmění o částku 50.000.000,- Kč, a to z částky255.000.000,- Kč na částku 305.000.000,- Kč. Počet akcií ojmenovité h... odnotě 100.000,- Kč se mění z 2550 ks na 3050 ks.Všechny nově vydané akcie budou upsány akcionáři podle § 205obch.zák., tedy dohodou všech akcionářů na rozsahu své účasti nazvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů