Trendy

32 806 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

-4 064 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

1 172 153 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 8.12.2015 Týnská ulička 1064/6, Staré Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

5.11.2001 - 5.11.2001 Praha 1 - Staré Město, Týnská ulička 6/1064, PSČ 11000
8.6.1993 - 5.11.2001 Praha 1, V jámě 1

Adresa z obchodního rejstříku

od 19.7.2005 Praha 1 - Staré Město, Týnská ulička 1064/6, PSČ 11000

49240617

DIČ

od 1.9.1993

CZ49240617

Datum vzniku

8. června 1993

Datová schránka

vhue3an

Historické názvy

30.1.2003 - 26.10.2006

SHAMBHALA, a.s.

8.6.1993 - 30.1.2003

BOHEMIA QUALITY a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2030

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.3.2012

1 600 000 000 Kč

Historické jmění

23.7.2010 - 7.3.2012

500 000 000 Kč

4.1.2006 - 23.7.2010

300 000 000 Kč

23.6.2000 - 4.1.2006

121 000 000 Kč

14.8.1997 - 23.6.2000

20 000 000 Kč

8.6.1993 - 14.8.1997

10 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43-2048500257 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 1.12.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Týnská ulička 1064/6, 110 00, Praha - Staré Město

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 8. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 22. června 2012 : Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením došlo k fúzi společnosti MAITREA a.s., IČ 49240617 jako společnosti nástupnické se společností Rytířská Hotel a.s., IČ 28216334 jako Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením došlo k fúzi společnosti MAITREA a.s., IČ 49240617 jako společnosti nástupnické se společností Rytířská Hotel a.s., IČ 28216334 jako... společnosti zanikající; s rozhodným dnem fúze 1.1.2012. Od tohoto dne se jednání společnosti Rytířská Hotel a.s. považují za jednání uskutečněná na účet společnosti MAITREA a.s. jako nástupnické společnosti. Fúzí dochází k zániku Rytířská Hotel a.s. jako zanikající společnosti; fúzí vstupuje MAITREA a.s. do právního postavení zanikající společnosti Rytířská Hotel. a.s. zobrazit více skrýt více
  • 8. června 1993 : Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou z 26.2.1993a ustanovena valnou hromadou z 15.4.1993.

Historické ostatní skutečnosti

  • 26. ledna 2012 - 7. března 2012 : Jediný akcionář při působnosti valné hromady Společnosti učinil dne 23.1.2012 následující rozhodnutí:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 500.000.000 Kč (slovy: pšt ... set milionů korun českých) o částku1.100.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto milionů korun českých) na částku 1.600.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda šest set milionů korun českých). Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno úpisem nových akcií společnosti. Upsáno bude 110 ks (slovy: jedno sto kusů) kmenových akcií na jméno v lisstinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) bez emisního ážia, tedy s emisním kursem 10.000.000 Kč. (slovy: deset milionů korun českých) každá.3. Veškeré nově vydané akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti jako předem určeným zájemcem. Jediný akcionář se vzdává přednostního práva k úpisu, zároveň neexistuje jiná osoba, která by mohla využít přednostního práva.4. Místem úpisu bylo stanoveno sídlo společnosti na adrese Praha 1, Nové Město, Týnská ulička 6/1064, PSČ 110 00. Lhůta k úpisu počíná dnem 23.1.2012, avšak s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc usnesení rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zapsání zvýšení základního kapitálu ve smyslu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta k úpisu trvá 90 dnů (slovy: devadesát dnů). Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií. Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu jím upsaných akcií peněžitým vkladem ve lhůtě 30 dnů (slovy: třiceti dnů) ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií.5. Připouští se možnost splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením peněžité pohledávky, kterou má upisovatel za společností. Dle smlouvy o úpisu akcií emisní kurz nových akcií upisovaných k provedení zvýšení základního kapitálu bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky upisovatele Ing. Antonína Koláčka vůči společnosti s tím, že započteny mohou být pouze tyto pohledávky upisovatele:- pohledávka upisovatele Ing. Antonína Koláčka ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností jako dlužníkem a tímto upisovatelem jako věřitelem dne 29.10.2008, na základě níž byla společnosti zapůjčena částka 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých)- pohledávka upisovatele Ing. Antonína Koláčka ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností jako dlužníkem a tímto upisovatelem jako věřitelem dne 28.2.2011, na základě níž byla společnosti zapůjčena částka 1.050.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda padesát milionů korun českých). Písemný návrh dohody o započtení předloží společnost upisovateli do 15 dnů od úpisu akcií.6. Dohodu o započtení bude možno uzavřít ve lhůtě patnácti dnů ode dne předložení návrhu dohody. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že podpisy osob jednajících za účastníky musí být úředně ověřeny. zobrazit více skrýt více
  • 10. června 2010 - 23. července 2010 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti učinil dne 7.6.2010 následující rozhodnutí:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 300.000.000,- Kč (slo... vy:třistamilionů korun českých) o částku 200.000.000,- Kč (slovy:dvěstěmilionů korun českých) na částku 500.000.000,- Kč (slovy:pětsetmilionů korun českých). Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno úpisem nových akcií společnosti. Upsáno bude 20ks (slovy:dvacet kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč(slovvy:desetmilionů korun českých) bez emisního ážia, tedy s emisním kursem 10.000.000 Kč (slovy:desetmilionů korun českých) každá. 3. Veškeré nově vydané akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti jako předem určeným zájemcem. Jediný akcionář se vzdává přednostního práva k úpisu, zároveň neexistuje jiná osoba, která by mohla využít přednostního práva. 4. Místem úpisu bylo stanoveno sídlo společnosti na adrese Praha 1, Staré Město, Týnská ulička 6/ 1064, PSČ 110 00. Lhůta úpisu počíná dnem právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu ve smyslu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a trvá 14 dnů (slovy:čtrnáct dnů). Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií. 5. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u Komerční banky a.s., č.ú. 43-4482440217/0100, a to peněžitým vkladem ve lhůtě 30 dnů (slovy:třicetidnů) ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
  • 24. listopadu 2005 - 17. prosince 2008 : Jediný akcionář rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady sepsaným ve formě notářského zápisu čj. N 541/2005, NZ 478/2005 JUDr. Jarmilou Humpolcovou, notářkou v Praze rozhodl... o zvýšení základního kapitálu společnosti ze 121 000 000,- Kč o částku 179 000 000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 300 000 000,- Kč formou peněžitého vkladu jediného akcionáře, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upsáno bude 179 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč s emisním kursem 1 000 000,- Kč, veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kdy se jediný akcionář současně vzdává přednostního práva k úpisu a kdy neexistuje jiná osoba, která by mohla využít přednostního práva. Místem úpisu bylo stanoveno sídlo společnosti na adrese Praha 1, Staré Město, Týnská ulička 6/1064, PSČ 110 00, kdy lhůta úpisu počíná dnem právní moci usnesení Městského soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu ve smyslu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a trvá 14 dnů. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u Komerční banky a.s. č. ú. 35-2150490227/0100 ve lhůtě 20 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií peněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
  • 20. března 2000 - 20. července 2005 : Rozhodnutím jediného akcionáře o záměru zvýšit základní jměníspolečnosti z 20.000.000,- Kč (dvacetmilionů korun českých) o101.000.000,- Kč (jednostomilion korun českých) na celkovo... u výši121.000.000,- Kč (jednostodvacetjednamilionů korun českých),nepeněžitým vkladem a to ve s,myslu ustanovení § 59 odst.7obchodního zákoníku o 101.000.000,- Kč, které představujenominální hodnota pohledávky, kterou má ze společností BOHEMIAQUALITTY a.s. věřitel Ing.Antonín Koláček a který bude jedinýmupisovatelem tohoto zvýšeného základního jmění. Základní jměníbude zvýšeno úpisem nových akcií v počtu 101 kusů, kmenových,listinných, všech znějících na majitele, každé o jmenovitéhodnotě 1.000.000,- Kč s tím, že emisní kurs se rovná jmenovitéhodnotě 1 ks akcie. Přednostní právo stávajícího akcionáře sevylučuje z důvodu důležitého zájmu spoelčnosti, kterým jeoddlužení společnosti cestou kapitalizace pohledávky Ing.Antonína Koláčka jako věřitele. Na základě úpisu akcií a všechnyakcie budou přednostně upsány Ing. Antonínem Koláčkem, r.č.590807/1026, bytem Most, Táboritů 2219. Úpis nad rámecnavrženého zvýšení se nepřipouští. Místem úpisu akcií je sídlospolečnosti Praha 1, V jámě 1. Lhůta pro úpis akcií počíná běžetdnem v obchodním věstníku zveřejněného usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Praze o zapsání úmyslu zvýšit základní jměníspolečnosti do obchodního rejsříku a trvá deset dnů. Upisovatelje povinen splatit celý emisní kurs akcií do pěti dnů ode dneúpisu, splacení nastává dnem účinnosti smlouvy o postoupenípohledávky uzavřené mezi společností Bohemia Qualitty a.s. avěřitelem společnosti ve smyslu ustanovení § 59 odst.7obchodního zákoníku. Věřitel bude neprodleně po uveřejněníusnesení v obchodním věstníku vyzván k úpisu a uzavření smlouvyo postoupení pohledávky. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů