Základní údaje

Sídlo

od 1.11.2008 Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078

Historické adresy

3.2.2003 - 1.11.2008 Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 14021
17.2.1999 - 3.2.2003 Praha 1, Vodičkova 38, PSČ 11121
25.6.1993 - 17.2.1999 Praha 1, Vodičkova 38

49240901

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2012 - 31.12.2012

CZ49240901

1.10.2000 - 31.12.2009

CZ49240901

Datová schránka

skzfs6u

Historické názvy

24.4.2015 - 17.6.2015

Raiffeisenbank a.s.

17.6.2015 - 17.6.2015

Raiffeisenbank a.s.

28.1.2015 - 24.4.2015

Raiffeisenbank a.s.

27.11.2014 - 28.1.2015

Raiffeisenbank a.s.

17.2.1999 - 27.11.2014

Raiffeisenbank a.s.

25.6.1993 - 17.2.1999

RAIFFEISENBANK a.s. česky,RAIFFEISENBANK AG německy

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2051

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.5.2014

11 060 800 000 Kč

Historické jmění

28.5.2013 - 22.5.2014

10 192 400 000 Kč

27.6.2012 - 28.5.2013

9 357 000 000 Kč

20.5.2011 - 27.6.2012

7 511 000 000 Kč

23.12.2008 - 20.5.2011

6 564 000 000 Kč

26.11.2007 - 23.12.2008

4 889 000 000 Kč

27.2.2007 - 26.11.2007

3 614 000 000 Kč

5.5.2003 - 27.2.2007

2 500 000 000 Kč

31.7.2002 - 5.5.2003

2 000 000 000 Kč

28.5.2001 - 31.7.2002

1 500 000 000 Kč

26.3.1998 - 28.5.2001

1 000 000 000 Kč

21.11.1994 - 26.3.1998

500 000 000 Kč

25.6.1993 - 21.11.1994

300 000 000 Kč

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 022334VPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. června 2017 : Dne 01.06.2017 byla podle § 2079 a násl. a § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřena mezi prodávajícím, společnost ZUNO BANK AG, akciová společnost založená Dne 01.06.2017 byla podle § 2079 a násl. a § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřena mezi prodávajícím, společnost ZUNO BANK AG, akciová společnost založená ...a existující podle rakouského práva, se sídlem 1030 Vídeň, Vordere Zollamtsstrasse 13/3.OG Top D, Rakouská republika, zapsaná u rejstříkového soudu ve Vídni, spisová značka FN 326454 f, a kupujícím, Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČO: 492 40 901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051, smlouva o prodeji části závodu. zobrazit více skrýt více
 • 10. května 2016 : Na základě smlouvy o prodeji a koupi části závodu uzavřené dne 5.1.2016 mezi CITIBANK EUROPE PLC, společností založenou a existující podle práva Irské republiky, se sídlem 1 North Na základě smlouvy o prodeji a koupi části závodu uzavřené dne 5.1.2016 mezi CITIBANK EUROPE PLC, společností založenou a existující podle práva Irské republiky, se sídlem 1 North ...Wall Quay, Dublin 1, Irská republika, zapsanou v rejstříku společností vedeném Úřadem pro registraci společností pod číslem 132781, jako prodávajícím a společností Raiffeisenbank a.s., společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051, jako kupujícím, přešlo na společnost Raiffeisenbank a.s. vlastnické právo k části závodu určené ve smlouvě o prodeji a koupi části závodu, představované retailovým bankovnictvím odštěpného závodu CITIBANK EUROPE PLC (tedy bankovnictví pro spotřebitele), které zahrnuje především, nikoli však výhradně, segment spotřebitelských kreditních karet, spotřebitelských úvěrů, vkladových produktů a služeb pro investory (tzv. wealth management), poskytování pojišťovacích služeb pro spotřebitele, telefonické bankovnictví, internetové bankovnictví, služby osobního bankovnictví, směnárenské služby v souvislosti s výše uvedenými službami, činnosti poskytované v rámci služeb CitiProfession, včetně příslušného majetku a dluhů. K nabytí účinnosti převodu části závodu došlo dne 1.3.2016. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2016 : Na základě Smlouvy o prodeji části závodu ze dne 29.2.2016 uzavřené mezi Raiffeisenbank a.s., jako prodávajícím, a EVO Payments International s.r.o., jako kupujícím, nabyla společn Na základě Smlouvy o prodeji části závodu ze dne 29.2.2016 uzavřené mezi Raiffeisenbank a.s., jako prodávajícím, a EVO Payments International s.r.o., jako kupujícím, nabyla společn...ost EVO Payments International s.r.o. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Nusle, PSČ 140 00, identifikační číslo 038 02 205, s odkazem na ujednání Rámcové smlouvy o koupi části závodu ze dne 10.8.2015 uzavřené mezi (mimo jiné) Raiffeisenbank a.s. a EVO Payments International s.r.o., s účinky ke dni 1.3.2016 část obchodního závodu Raiffeisenbank a.s. tvořícího v rámci Raiffeisenbank a.s. samostatnou pobočku (organizační složku) ve smyslu ustanovení § 503 ve spojení s § 2183 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zaměřenou na akceptaci platebních karet obchodníky a zahrnující provedení a zúčtování plateb za zboží a služby a proplacení transakcí provedených platebními kartami, jak je tato část obchodního závodu definována v Rámcové smlouvě o koupi části závodu a Smlouvě o prodeji části závodu. zobrazit více skrýt více
 • 22. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 20. února 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 7
 • 7. července 2008 : V důsledku fúze sloučením se společností eBanka, a.s, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, IČ: 00562246, jako zanikající společností, přešlo jmění eBanky, a.s. včetně práv V důsledku fúze sloučením se společností eBanka, a.s, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, IČ: 00562246, jako zanikající společností, přešlo jmění eBanky, a.s. včetně práv... a povinností z pracovněprávních vztahů na Raiffeisenbank a.s. jako na nástupnickou společnost. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 20. února 2014 - 16. června 2016 : Počet členů dozorčí rady: 9
 • 5. května 2014 - 22. května 2014 : Valná hromada rozhodla, že z v y š u j e základní kapitál o částku 868.400.000,-- Kč (slovy: osm set šedesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) ze stávající výše 10.192.40... 0.000,-- Kč (slovy: deset miliard jednot sto devadesát dva milionů čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 11.060.800.000,-- Kč (slovy: jedenáct miliard šedesát milionů osm set tisíc korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Bude upsáno 86.840 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti.Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení:Základní kapitál se zvyšuje o částku 868.400.000,-- Kč (slovy: osm set šedesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 11.060.800.000,-- Kč (slovy: jedenáct miliard šedesát milionů osm set tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií:počet: 86.840jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kčdruh: kmenovéforma: na jménopodoba: zaknihovanéVšechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,-- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií:Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b.Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí třicet (30) dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel.Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod.Emisní kurs: 10.000,--KčÚčet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií:100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 35-54337901/0710 do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.Upisování akcií dohodou obou akcionářů podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 2. května 2013 - 28. května 2013 : Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 835.400.000,-- Kč (slovy: osm set třicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) ze stávající výše 9.357.000.000,-- ... Kč (slovy: devět miliard tři sta padesát sedm milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 10.192.400.000,-- Kč (slovy: deset miliard jedno sto devadesát dva milionů čtyři sta tisíc korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 83.540 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 835.400.000,-- Kč (slovy: osm set třicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 10.192.400.000,-- Kč (slovy: deset miliard jedno sto devadesát dva milionů čtyři sta tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií:počet: 83.540 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenovéforma: na jménopodoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,--Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí osm měsíců a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 6929881/0710 do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 205 obchodního zákoníku. Upisování akcií dohodou obou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 22. května 2012 - 27. června 2012 : Valná hromada společnosti přijala dne 30.4.2012 následující rozhodnutí o zvýšení základnho kapitálu: Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 1.846.000.000,-- K... č (slovy: jednu miliardu osm set čtyřicet šest milionů korun českých) ze stávající výše 7.511.000.000,-- Kč (slovy: sedm miliard pět set jedenáct milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 9.357.000.000,-- Kč (slovy: devět miliard tři sta padesát sedm milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 184.600 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnostiČástka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení:Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 1.846.000.000,-- Kč (slovy: jednu miliardu osm set čtyřicet šest milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 9.357.000.000,-- Kč (slovy: devět miliard tři sta padesát sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vkladyPočet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 184.600 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenovéforma: na jméno podoba: zaknihovanéVšechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí osm měsíců a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií:100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 6929881/0710 do čtrnácti dnů ode dne ode dne úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 205 obchodního zákoníku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 2011 - 20. května 2011 : Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 947.000.000,- Kč (slovy: devět set čtyřicet sedm milionů korun českých) ze stávající výše 6.564.000.000,- Kč (slovy: še... st miliard pět set šedesát čtyři milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 7.511.000.000,- Kč (slovy: sedm miliard pět set jedenáct milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 94.700 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,- Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti.Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení:Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 947.000.000,- Kč (slovy: devět set čtyřicet sedm milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 7.511.000.000,- Kč (slovy: sedm miliard pět set jedenáct milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií:počet: 94.700jmenovitá hodnota: 10.000,- Kčdruh: kmenovéforma: na jménopodoba: zaknihovanéVšechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií:Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b.Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel.Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod.Emisní kurs: 10.000,- KčÚčet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií:100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 6929881/0710 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2008 - 23. prosince 2008 : Valná hromada rozhodla, že z v y š u j e základní kapitál o částku 1.675.000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát pět milionů korun českých) ze stávající výše 4.889... .000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliardy osm set osmdesát devět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 6.564.000.000,-- Kč (slovy: šest miliard pět set šedesát čtyři milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 167.500 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti.Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení:Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 1.675.000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát pět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 6.564.000.000,-- Kč (slovy: šest miliard pět set šedesát čtyři milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií:počet: 167.500jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kčdruh: kmenovéforma: na jménopodoba: zaknihovanéVšechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,--Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií:Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b.Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel.Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod.Emisní kurs: 10.000,--KčÚčet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií:100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 3023881/0710 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2008 - 7. července 2008 : V důsledku fúze sloučením se společností eBanka, a.a.s, se sídlem Praha 1, Na Příkopš 19, PSČ 117 19, IČ: 00562246, jako zanikající společnost, přešlo jmění eBanky, a.s. včetně prá... v a povinností z pracovněprávních vztahů na Raiffeisenbank a.s. jako na nástupnickou společnost. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2007 - 26. listopadu 2007 : Mimořádná valná hromada společnosti učinila dne 26.10.2007 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 1.275.0... 00.000,--Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát pět milionů korun českých) ze stávající výše 3.614.000.000,--Kč (slovy: tři miliardy šest set čtrnáct milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 4.889.000.000,--Kč (slovy: čtyři miliardy osm set osmdesát devět milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 127.500 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,--Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti.Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení:Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.275.000.000,--Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát pět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 4.889.000.000,--Kč (slovy: čtyři miliardy osm set osmdesát devět milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: počet 127.500, jmenovitá hodnota 10.000,--Kč, druh kmenové, forma na jméno, podoba zaknihované.Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,--Kč. Tato dohoda bude uzavřena bezprostředně po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: místo pro upisování akcií bude sídlo společnosti Praha 4, Olbrachtova 2006/9. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jakým je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod. do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč.Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií:100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u eBanky, a.s., číslo účtu 2168740060/2400 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, jakož i splacení emisního kursu akcií, je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 22. ledna 2007 - 27. února 2007 : Mimořádná valná hromada společnosti učinila dne 28.12.2006 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu o částku 1.114.0... 00.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto čtrnáct milionů korun českých) ze stávající výše 2.500.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 3.614.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy šest set čtrnáct milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 111.400 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,- Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužícímu dalšímu rozvoji společnosti.Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.114.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto čtrnáct milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 3.614.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy šest set čtrnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet 111.400, jmenovitá hodnota 10.000,- Kč, druh kmenové, forma na jméno, podoba zaknihované. Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena bezprostředně po konání valné hromady.Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo pro upisování akcií bude sídlo společnosti Praha 4, Olbrachtova 2006/9. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel.Doba upisování akcií je v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs upisovaných akcií je 10.000,- Kč.Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být přípsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u eBanky, a.s., číslo účtu 2168740028/2400 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 7. dubna 2003 - 27. února 2007 : Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnostio 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) zestávajícího základního kapitálu dvěmiliardypětsetmilionůkoru... nčeských) vydáním a úpisem 50.000 (slovy: padesátitisíc)kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč )slovy: desettisíckorun českých)na jednu akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná sjejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 500.000.000,-Kč(slovy: pětsetmilionůkorun českých) se nepřipouští. Zvýšenízákladního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního právaakcionářů společnosti. upisovat mohou dosavadní akcionáři vpoměru jedna nová akcie na čtyři dosavadní akcie. Rozhodným dnempro uplatnění přednostního práva akcionáře je dne, kterýnásleduje po dni, kdy nabylo právní moci usnesení Městskéhosoudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta provýkon přednostního práva upsání nových akcií započne dnemnásledujícím po dni, kdy nabylo právní moci usnesení Městskéhosoudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta skončíuplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejího počátku.Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkonpřednostního práva k upsání nových akcií informovat akcionářebez zbytečného odkladu písemně.Peněžité vklady musí být splaceny na zvlášní účet u banky,otevřený za tímto účelem společností na její jméno. Číslo účtuje 102 100 3184/5500, a je veden u Raiffeisenbank a.s.Upisovatelé jsou povinni splatit 100 procent jmenovité hodnotyupsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů ode dne úpisu akcií.Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. jekapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivitbanky. zobrazit více skrýt více
 • 14. října 2002 - 27. února 2007 : Na společnost Raiffeisenbank a.s. jako nástupnickou společnostbylo převedeno jmění zanikající společnosti Raiffeisen Capitaland Investment Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavs... kénáměstí 837/11, PSČ 110 00, identifikační číslo 624 17 754,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze voddíle C, vložka 32355. zobrazit více skrýt více
 • 26. června 2002 - 27. února 2007 : Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnostio 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) zestávajícího základního kapitálu 1.500.000.000,- Kč (slovy:je... dnamiliardapětsetmilonůkorun českých) na 2.000.000.000,- Kč(slovy: dvěmiliardykorun českých) vydáním a úpisem 50.000(slovy: padesáttisích) kmenových akcií společnosti na jméno vzaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy:desettisíckorun českých) na jednut akcii. Výše emisního kurzunových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou.Upisování nad částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorunčeských) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu budeprovedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti.Upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie natři dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostníhopráva akcionáře je den zápisu usnesení valné hormady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budouupisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkonpřednostního práva upsání nových akcií započne 19. června 2002,pokud by však do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabyloprávní moci usnesení Městského soudu v praze o zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku, pak započne lhůta druhý den po nabytí právní mociusnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůtaskončí uplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejíhopočátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty provýkon přednostního práva k upsání nových akcií informovatakcionáře bez zbytečného odkladu písemně. Peněžité vklady musíbýt splaceny na zvláštní účet u banky, otevřený za tímto účelemspolečností na její jméno. Číslo účtu je 102 100 3184/5500, a jeveden u Raiffeisenbank a.s. Upisovatelé jsou povinni splatit 100procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů odedne úpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitáluRaiffeisenbank a.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytnépro rozšíření aktivit banky. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2001 - 27. února 2007 : Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitáluspolečnosti o 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorunčeských) ze stávajícího základního kapitálu 1.000.000.000,- Kč... (jednamiliardakorun českých) na 1.500.000.000,- Kč (slovy:jednumiliardupětsetmilionůkorun českých) vydáním a úpisem 50.000(slovy: padesáttisíc) kmenových akcií společnosti na jméno vzaknihované podobě a jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy:desettisíckorun českých) na jednu akcii. Výše emisního kurzunových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou.Upisování nad částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitímpřednostního práva akcionářů společnosti. Upisovat mohoudosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie na dvě dosavadníakcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářeje den zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku.Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta provýkon přednostního práva upsáním nových akcií započne 1.3.2001,pokud by však do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabyloprávní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení záladního kapitálu do obchodníhorejstříku, pak započne lhůta druhý den po nabytí právní mociusnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Lhůta skončí uplynutím jednoho kalendářního měsíce ode dnejejího počátku.Lhůta skončí uplynutím jednoho kalendářního měsíce ode dnejejího počátku.Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkonpřednostního práva k upsání nových akcií informovat akcionářebez zbytečného odkladu písemně.Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky,otevřený za tímto účelem společnosti na její jméno. Číslo účtu1021003184/5500, veden u Raiffeisenbank a.s.Upisovatelé budou povinni splatit alespoň 30 procent jmenovitéhodnoty upsaných akcií ve lhůtě 10 dnů ode dne úpisu akcií.Zbývající část pak nejpozději do jednoho roku ode dne úpisuakcií na účet společnosti.Číslo účtu 1021003184/5500, veden u Raiffeisenbank a.s.Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. jekapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivitbanky. zobrazit více skrýt více
 • 26. června 2002 - 26. června 2002 : Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnostio 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) zestávajícího základního kapitálu 1.500.000.000,- Kč (slovy:je... dnamiliardapětsetmilonůkorun českých) na 2.000.000.000,- Kč(slovy: dvěmiliardykorun českých) vydáním a úpisem 50.000(slovy: padesáttisích) kmenových akcií společnosti na jméno vzaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy:desettisíckorun českých) na jednut akcii. Výše emisního kurzunových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou.Upisování nad částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorunčeských) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu budeprovedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti.Upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie natři dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostníhopráva akcionáře je den zápisu usnesení valné hormady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budouupisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkonpřednostního práva upsání nových akcií započne 19. června 2002,pokud by však do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabyloprávní moci usnesení Městského soudu v praze o zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku, pak započne lhůta druhý den po nabytí právní mociusnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůtaskončí uplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejíhopočátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty provýkon přednostního práva k upsání nových akcií informovatzvláštní účet u banky, otevřený za tímto účelem společností najejí jméno. Číslo účtu je 102 100 3184/5500, a je veden uRaiffeisenbank a.s. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 procentjmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů ode dneúpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbanka.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšířeníaktivit banky. zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 1997 - 26. března 1998 : Mimořádná valná hramada společnosti konaná dne 24.7.1997rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o500.000.000,-Kč bez možnosti upisování akcií nad tuto částku.Zvýšení základ... ního jmění bude provedeno peněžitými vkladyakcionářů vydáním nových akcií a to 500.000 kusů o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč za kus. Emisní kurs nově vydaných akcií budeodpovídat jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou kmenové, vydányv zaknihované podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. Celézvýšení základního jmění bude upsáno dosavadními akcionáři svyužitím jejich přednostního práva. Upisování bude probíhat vsídle společnosti po dobu dvou týdnů ode dne pravomocného zápisurozhodnutí o zvýšení zakladního jmění do obchodního rejstříku.Upisovat mohou pouze stávající akcionáři v poměru jedna nováakcie na jednu dosavadní akcii. Rozhodným dnem pro uplatněnípřednostního práva je den zápisu usnesení do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů