Základní údaje

Historické adresy

26.9.2006 - 1.8.2009 Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 17000
23.10.2002 - 26.9.2006 Praha 7, Osadní 12a,č.p.324, PSČ 17000
8.9.1993 - 23.10.2002 Praha 4, Na Pankráci 30

49241451

DIČ

Není plátce DPH

1.12.1993 - 1.8.2009

CZ49241451

Datum vzniku

8. září 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. srpna 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. srpna 2009

Historické názvy

8.9.1993 - 1.8.2009

DELTAX Systems a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2126

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

26.9.2006 - 1.8.2009

3 006 000 Kč

15.8.2006 - 26.9.2006

3 006 000 Kč

18.12.2002 - 15.8.2006

2 400 000 Kč

1.5.2002 - 18.12.2002

2 220 000 Kč

27.3.2000 - 1.5.2002

1 110 000 Kč

2.9.1997 - 27.3.2000

1 080 000 Kč

8.9.1993 - 2.9.1997

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. srpna 2009 - 1. srpna 2009 : Společnost DELTAX Systems a.s. zanikla v důsledku vnitrostátní fúze sloučením do nástupnické společnosti Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o., IČ: 457 97 111, se sídlem P... raha 10, Vršovice, Kodaňská 1392, PSČ: 100 00, zapsané u MS v Praze v oddíle C, č. vložky 11615 s právními účinky ke dni 1.8.2009. Společnost Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. převzala veškeré jmění společnosti DELTAX Systems a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. zobrazit více skrýt více
  • 23. června 2006 - 15. srpna 2006 : Mimořádná valná hromada dne 17.5.2006 přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti DELTAX Systems a.s. o 606.000,- Kč upsáním 606 nových akcií na jméno o jmenovité... hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě. Základní kapitál společnosti tedy činí 3.006.000,- Kč ( tři miliony šest tisíc korun českých), a je rozdělen na 3.006 akcií ( tři tisíce šest) na jméno o nominální hodnotě 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých) v listinné podobě. Valná hromada vylučuje přednostní právo stávajících akcionářů na upisování akcií, a to v důležitém zájmu společnosti, a určuje, že výše uvedených 606 akcií bude nabídnuto předem určeným zájemcům a to :303 ks akcií - Ing. Jiří Gregořica, r.č. 481101/016, bytem Praha 3, Habrová 5/2640303 ks akcií - Željko Turk, r.č.: 561020/2378, bytem Praha 4, Hasova 3092/4Valná hromada rozhoduje, že upisování akcií nad částku Kč 606.000,- ( slovy: šest set šest tisíc korun českých) se nepřipouští.Pro upisování akcií se stanovuje lhůta čtrnácti (14) dnů po zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude upisovatelům oznámen písemně nebo el. poštou. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti DELTAX Systems a.s. Emisní kurs je 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých). Upisovatelé jsou povinni před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však ve lhůtě do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, splatit 30% jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady na účet společnosti DELTAX Systems a.s. č. 356774140207/0100, který byl za tímto účelem otevřen u KB a.s. Praha. Zbývajících 70% jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady musí být splaceno stejným způsobem ve lhůtě třiceti dnů ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 22. března 1996 - 15. srpna 2006 : Akciová společnost byla založena jednorázově. Bylo zaplaceno100% základního jmění. Stanovy společnosti byly přijaty dne
  • 8. září 1993 - 15. srpna 2006 : 20.4.1993
  • 23. října 2002 - 18. prosince 2002 : Valná hromada přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitáluspolečnosti DELTAX Systems a.s. upsáním sto osmdesáti (180)nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v list... innépodobě. Základní kapitál společnosti tedy činí 2.400.000,- Kč(dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), které je rozdělenona 2400 akcií (dva tisíce čtyři sta) na jméno o nominálníhodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) v listinnépodobě.Valná hromada vylučuje přednostní právo stávajících akcionářů naupisování akcií, a to v důležitém zájmu společnosti, a určuje,že všechny výše uvedené upisované akcie budou nabídnuty předemurčeným zájemcům a to:20 kusů akcií - Petr Menclík, r.č. 731217/3044, bytem Truhlářská260/30, Hradec Králové 7, PSČ: 503 4120 kusů akcií - Ivana Rybáková, r.č. 715820/0621, bytem Pražská387, Dolní Břežany, PSČ: 252 4120 kusů akcií - Lukáš Zazvonil, r.č. 780506/0263, bytem Amforová1887/40, Praha 5, PSČ: 155 0020 kusů akcií - Ladislav Stecker, r.č. 700607/5351, bytemJanského 2368/95, Praha 5 - Stodůlky, PSČ: 155 0020 kusů akcií - Christo Kračunov, r.č. 640204/1404, bytem Suchývršek 2107/30, Praha 5, PSČ: 158 0020 kusů akcií - Pavel Horský, r.č. 521104/098, bytem V. Volfa1302/17, České Budějovice, PSČ: 370 0520 kusů akcií - Jakub Tomas, r.č. 730412/0252, bytem Podolská120/606, Praha 4, PSČ: 147 0020 kusů akcií - Milan Dutý, r.č. 710304/0945, bytem Křemenská128, Mnichovo Hradiště - Veselá, PSČ: 295 01.Valná hromada rozhoduje, že upisování akcií nad částku Kč180.000,- (slovy: sto osmdesát tisíc korun českých) senepřipouští.Pro upisování akcií se stanovuje lhůta čtrnácti dnů po zápisuusnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Počátek běhutéto lhůty bude upisovatelům oznámen písemně nebo elektronickoupoštou. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti DELTAXSystems a.s. Emisní kurs je 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korunčeských) za každou akcii.Upisovatelé jsou povinni před zápisem zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však ve lhůtětřiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, splatit 30%jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady na účetspolečnosti DELTAX Systems a.s. č. 400483793/0300, který byl zatímto účelem společností otevřen u ČSOB, a.s. Praha. Zbývajících70% jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady musí býtsplaceno stejným způsobem ve lhůtě třiceti dnů ode dne zápisuzvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 14. července 1999 - 27. března 2000 : Valná hromada konaná dne 16. 10. 1998 rozhodla o zvýšenízákladního jmění společnosti takto:Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění společnostiDELTAX Systems a.s. upsáním t... řiceti nových akcií na jméno ojmenovité hodnotě Kč 1.000,- v listinné podobě. Základní jměníspolečnosti tedy činí Kč 1,110.000,-, které je rozděleno na1.110 akcií na jméno o nominální hodnotě Kč 1.000,- v listinnépodobě.Valná hromada vylučuje přednostní právo stávajících akcionářů naupisování akcií, a to v důležitém zájmu společnosti, a určuje,že výše uvedených třicet akcií bude nabídnuto zájemcům:- Josefu Bálintovi, r.č. 69 11 08/7491, bytem Praha 9,Jablonecká 410/46,- Miroslavu Chytkovi, r.č. 75 07 20/0954, bytem Hustopeče, Svat.Čecha 173/3,- Miloslavu Frajdlovi, r.č. 70 04 13/3543, bytem Čistá 220, okr.Svitavy.Valná hromady rozhoduje, že upisování akcií nad částku Kč30.000,- se nepřipouští.Pro upisování akcií se stanovuje lhůta třiceti dnů po zápisuusnesení valné hromady do obchodního rejstříku a místem je sídlospolečnosti DELTAX Systems a.s.. Emisní kurz je Kč 1.000,-.Upisovatelé jsou povinni před zápisem zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku splatit 30% jmenovité hodnoty akciíupsaných peněžitými vklady na účet společnosti DELTAX Systemsa.s. č. 33 953/0300 vedený u ČSOB Praha. Zbytek akcií upsanýchpeněžitými vklady musí být splacen stejným způsobem ve lhůtětřiceti dnů ode dne zápisu zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku, nejpozději však do jednoho roku ode dnezápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 17. února 1997 - 2. září 1997 : zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 15.11.1996 o záměruzvýšit základní jmění o 80000,-Kč vydáním 80 akcií na jméno sjmenovitou hodnotou 1000,-Kč, které budou nabídnuty zájemc... ům p.ing. Vladimíru Kopřivovi (r.č.520617/186) a pí Jindře Kadlecové(r.č. 535914/104) zobrazit více skrýt více
  • 8. září 1993 - 22. března 1996 : Akciová společnost byla založena jednorázově. Bylo zaplaceno30% základního jmění. Stanovy společnosti byly přijaty dne
posunout dolů