Trendy

2 427 919 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

43 084 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 245 111 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 4.9.2002 Praha 4, Dobronická č.p. 1371

Historické adresy

29.9.1993 - 4.9.2002 Praha 4, Dobronická 635

49241567

DIČ

od 1.10.1993

CZ49241567

Datum vzniku

29. září 1993

Datová schránka

44utdij

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2139

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.9.1993

182 737 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 11.7.2013

CZ5803001712800017590393

... více účtů (celkem 12) najdete zde

Provozovny

od 1.4.2006

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Šumavská 525/33, 602 00, Brno - Veveří

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. března 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5
  • 20. října 2010 : Na společnost Zakládání staveb, a.s., IČ 492 41 567, se sídlem Praha 4, Dobronická č.p. 1371, PSČ 148 00, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti REFIN, spol. Na společnost Zakládání staveb, a.s., IČ 492 41 567, se sídlem Praha 4, Dobronická č.p. 1371, PSČ 148 00, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti REFIN, spol.... s r.o., IČ 630 74 711, se sídlem Praha 8, Rohanský ostrov 641, PSČ 180 00. zobrazit více skrýt více
  • 30. září 2008 : Na společnost Zakládání staveb, a.s, IČ: 49241567, se sídlem Praha 4, Dobronická 1371, PSČ:14826, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti DOSPOL-Zakládání s.r Na společnost Zakládání staveb, a.s, IČ: 49241567, se sídlem Praha 4, Dobronická 1371, PSČ:14826, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti DOSPOL-Zakládání s.r....o., IČ: 63669463, se sídlem Praha 4, Dobronická 1371, PSČ: 148 26. zobrazit více skrýt více
  • 12. září 2005 : 1. Valná hromada společnosti Zakládání staveb, a.s. (dále jen "společnost") schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společn 1. Valná hromada společnosti Zakládání staveb, a.s. (dále jen "společnost") schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společn...osti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost Trilet Ground Services, a.s., se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, PSČ 100 10, IČ: 250 56 514 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Oprávnění hlavního akcionáře realizovat právo výkupu (tedy vlastnictví potřebného počtu akcií společnosti) je doloženo (i) předložením akcií v listinné podobě na majitele, a to celkem 172 633 kusů akcií, (ii) prohlášením auditora, společnosti HAYEK, spol. s r.o., holding , o tom, že hlavní akcionář je ke dni předcházejícímu dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem výše uvedeného počtu akcií společnosti, a (iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z výše uvedených dokumentů tedy vyplývá, že hlavní akcionář vlastní akcie společnosti, které představují podíl ve výši 94,47% na základním kapitálu společnosti.2. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 1831,-- Kč (slovy: jeden tisíc osm set třicet jedna koruna česká) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,-- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 2111/2005 zpracovaným prof. Ing. Vladimírem Smejkalem, CSc., se sídlem Včelařská 9, Praha 8, PSČ 182 00 (dále jen "znalecký posudek").Výroková část znaleckého posudku zní:"Hlavní akcionář znalci dne 13.7.2005 sdělil, že v procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti Zakládání staveb, a.s., navrhuje výši protiplnění minoritním akcionářům společnosti ve výši 1831,-- Kč (slovy: jeden tisíc osm set třicet jedna korun českých) na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč. Znalec na základě svých kalkulací hodnoty společnosti dospěl k závěru, že tato navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu §183i a následujících obchodního zákoníku."3. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání vykoupených akcií společnosti (tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu podle tohoto usnesení) podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění uveřejní hlavní akcionář nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne účinnosti, způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránkách společnosti.4. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení seznamů oprávněných osob, kterým vzniklo právo na protiplnění, včetně uvedení počtu a identifikace předaných akcií a částky protiplnění u jednotlivých oprávněných osob a včetně uvedení údajů o zastavení akcií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů, a to ke dni uplynutí jednoho měsíce ode dne účinnosti, dále ke dni uplynutí dvou měsíců ode dne účinnosti a ke dni prohlášení za neplatné akcií společnosti, které nebyly předloženy jejich vlastníky ve lhůtě stanovené zákonem, a předá tyto seznamy vždy hlavnímu akcionáři nejpozději do sedmi pracovních dnů po skončení výše uvedeného období za účelem poskytování protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
  • 29. září 1993 : majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne10.srpna 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmeno-vání členů představenst majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne10.srpna 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmeno-vání členů představenst...va a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
  • 29. září 1993 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti,které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku jeobs Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti,které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku jeobs...aženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuZakládání staveb.Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obch.zák.Jedinýmzakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR,se sídlemv Praze 1,Senovážné nám.32,na který přešel majetek státníhopodniku ve smyslu § 11 odst.3 zák.č.92/91 Sb.o podmínkách převodu zobrazit více skrýt více
posunout dolů