Trendy

13 639 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-10 160 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

213 935 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

13.8.2009 - 1.5.2015 Praha 4 - Kunratice, Pražského povstání 1244/3, PSČ 14800
14.12.2006 - 13.8.2009 Praha 9, Na Krocínce 22/716, PSČ 19000
10.12.2001 - 14.12.2006 Praha 9, Krátkého 4, č.p. 250, PSČ 19000
5.12.1997 - 10.12.2001 Praha 9, Krátkého 4/250, PSČ 19000
3.10.1996 - 5.12.1997 Praha 6, Velflíkova 8, PSČ 16000
30.9.1993 - 3.10.1996 Praha 10, Vršovická 1461, PSČ 10000

49241630

DIČ

Není plátce DPH

1.7.2000 - 1.5.2015

CZ49241630

Datum vzniku

30. září 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. května 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. května 2015

Datová schránka

mhrc7bx

Historické názvy

5.12.1997 - 1.5.2015

Bohemia Venture, a.s.

3.10.1996 - 5.12.1997

C.A.S. 9. Holding, a.s.

14.6.1996 - 3.10.1996

YSE 2, a.s.

19.1.1994 - 14.6.1996

YSE, 2 a.s. - investiční fond   /zkr. YSE 2, a.s. - IF/

19.1.1994 - 14.6.1996

YSE, 2 a.s. - investiční fond /zkr. YSE 2, a.s. - IF/

30.9.1993 - 19.1.1994

YSE, 2 a.s. - investiční fond

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2152

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

15.6.2012 - 1.5.2015

263 167 740 Kč

3.7.2002 - 15.6.2012

398 739 000 Kč

10.12.2001 - 3.7.2002

803 486 000 Kč

12.4.1995 - 10.12.2001

803 486 000 Kč

30.9.1993 - 12.4.1995

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Historické provozovny

22.6.2004 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Michalovická 2177/20, 412 31, Litoměřice - Předměstí

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. května 2015 - 1. května 2015 : Společnost Bohemia Venture, a.s. zanikla v důsledku provedené fúze sloučením zanikajících společností: i) Charlcoal a.s., IČ: 24674826, se sídlem: Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 11... 000, ii) TOP a.s., IČ: 60196980, se sídlem: Praha 7, U Průhonu 466, PSČ 17000, iii) Bohemia Venture, a.s., iv) GAMATEL s.r.o., IČ: 28211839, se sídlem: Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 11000, a v) BETATEL s.r.o., IČ: 28211740, se sídlem: Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 11000, s nástupnickou společností Charlton a.s., IČ: 64948307, se sídlem: Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 11000. V důsledku provedené fúze sloučením přešlo jmění zanikajících společností Charlcoal a.s., TOP a.s., Bohemia Venture, a.s., GAMATEL s.r.o. a BETATEL s.r.o. na nástupnickou společnost Charlton a.s. zobrazit více skrýt více
 • 31. července 2014 - 1. května 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 30. prosince 2011 - 15. června 2012 : Dne 14.12.2011 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady takto:1. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti nyní ve výši 398.739.000,-Kč(slovy: třistade... vadesátosmmiliónůsedmsettřicetdevěttisíc korun českých) takto:a) částka, o kterou se snižuje základní kapitál společnosti, činí 135.571.260,-Kč (slovy: jednostotřicetpětmiliónůpětsetsedmdesátjedentisícdvěstěšedesát korun českých) ? rozsah snížení základního kapitálu;b) důvodem snížení kapitálu je optimalizace výše základního kapitálu v souladu se snížením majetkové účasti jediného akcionáře ve společnosti, uhrazení neuhrazené ztráty minulých let a příděl do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, přičemž s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto:-část částky odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 43.618.012,30 (slovy: čtyřicettřimiliónůšestsetosmnácttisícdvanáct korun českých třicet haléřů), bude použita na uhrazení neuhrazené ztráty minulých let, která je ve výši této části částky odpovídající snížení základního kapitálu,- částka ve výši 27.953.247,70 Kč (slovy:dvacetsedmmiliónůdevětsetpadesáttřitisícedvěstěčtyřicetsedm korun českých sedmdesát haléřů) bude použita na příděl do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty;- část částky odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 64.000.000,- Kč (slovy: šedesátčtyřimiliónů korun českých) bude po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 1 (jednoho) měsíce ode dne předložení společnosti kmenových listinných akcií vyplacena jedinému akcionáři; c) snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech kmenových, listinných akcií společnosti o 34% jejich stávající jmenovité hodnoty a to snížením jmenovité hodnoty každé kmenové akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu 660,-Kč (slovy: šestsetšedesát korun českých), přičemž toto snížení jmenovité hodnoty těchto akcií se provede výměnou dosavadních 398739 ks kmenových listinných akcií, každá se jmenovitou hodnotou 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých), nyní nahrazených 1 (jednou) hromadnou listinou, série A, číslo 01, v případě trvajícího jejich nahrazení hromadnou listinou výměnou této hromadné listiny, za nových 398739 ks kmenových listinných akcií, každá se jmenovitou hodnotou 660,-Kč (slovy: šestsetšedesát korun českých), popřípadě za hromadnou listinu nebo hromadné listiny nahrazující akcie s novou shora uvedenou jmenovitou hodnotou; d) lhůta pro předložení kmenových listinných akcií společnosti za účelem jejich výměny v důsledku snížení základního kapitálu činí 6 (šest) měsíců, přičemž představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku;2. ukládá představenstvu společnosti, aby:a) podalo podle § 211 odst. 4 obchodního zákoníku návrh na zápis tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a písemně do 30 (třiceti) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámilo rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, a to s výzvou aby přihlásili své pohledávky podle § 215 odst. 3, obchodního zákoníku;b) zveřejnilo rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku, a to dvakrát za sebou s alespoň třicetidením odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle § 215 odst. 3 obchodního zákoníku;c) podalo návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s § 216 odst. 1 obchodního zákoníku po uplynutí lhůty 90 (devadesáti) dnů od doručení oznámení podle písmene a), popřípadě od posledního zveřejnění rozhodnutí podle písmene b);d) neposkytlo z důvodu snížení základního kapitálu jakékoliv plnění ve prospěch akcionáře před zápisem snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a před uspokojením nebo zajištěním pohledávek věřitelů podle § 215 odst. 2 popřípadě před rozhodnutím podle § 215 odst. 4 obchodního zákoníku; použití ustanovení § 216a obchodního zákoníku je vyloučeno. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 2005 - 28. listopadu 2005 : 1) Hlavním akcionářem společnosti se určuje společnost MORANO HOLDINGS LIMITED, reg. č. 13129, se sídlem Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Islands, Majuro, Republic of... the Marshall Islands, MH 96960, která je vlastníkem 358.980 ks listinných akcií na majitele vydaných společností, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii, tzn. že souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 358.980.000,- Kč, což představuje 90,03 % základního kapitálu společnosti. Akcie byly hlavním akcionářem předloženy při prezentaci na mimořádnou valnou hromadu (viz prezentační listina). Zároveň mimořádná valná hromada bere na vědomí, že neexistují žádné zatímní listy společnosti anebo převoditelné cenné papíry vydané společností, které umožňují nabytí akcií společnosti nebo zatímních listů společnosti.2) Mimořádná valná hromada rozhoduje o tom, že vlastnické právo ke všem ostatním účastnickým cenným papírům vydaných společností, než které jsou citovány v bodě 1) tohoto usnesení, přejde na hlavního akcionáře.3) Mimořádná valná hromada určuje, že protiplnění určené hlavním akcionářem je stanoveno ve výši 634,- Kč za 1 listinnou akcii na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Tato částka odpovídá částce uvedené ve znaleckém posudku, který hlavní akcionář doručil společnosti.4) Mimořádná valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění oprávněným osobám v souladu s § 183m odst. 3 zák. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po vzniku jejich práva na poskytnutí protiplnění.Neposkytne-li hlavní akcionář oprávněné osobě protiplnění do dvou měsíců ode dne podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, nebo nedohodne-li se s ní jinak, nesmí po dobu prodlení vykonávat práva spojená s těmi účastnickými cennými papíry vykoupenými podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, kterých se prodlení s poskytnutím protiplnění týká.Dosavadním vlastníkům listinných účastnických cenných papírů vniká právo na zaplacení protiplnění jejich předáním společnosti podle § 1831 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku.Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku podle § 1831 odst. 1 obchodního zákoníku přechází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře.Byly-li přešlé účastnické cenné papíry zástavou, zástavní právo okamžikem přechodu zaniká. Na zástavního věřitele, který drží zastavený účastnický cenný papír se přiměřeně použijí § 1831 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku.Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva; v době prodlení nemohou požadovat protiplnění podle § 183m obchodního zákoníku.Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené společností, postupuje společnost podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.5) Ve smyslu § 1831 odst. 6 obchodního zákoníku se určuje dodatečná lhůta, ve které mohou dosavadní vlastníci akcií společnosti předložit tyto akcie společnosti, a to na 14 dnů a začíná běžet dnem následujícím po marném uplynutí 30 dnů ode dne přechodu vlastnického práva k těmto akciím.6) Protiplnění oprávněným osobám bude vyplaceno ve výši stanovené podle bodu 3) tohoto usnesení bezhotovostním převodem na účet nebo poštovní poukázkou na adresu, přičemž jeden z těchto údajů oznámí oprávněná osoba společnosti při předání akcií společnosti podle bodu 4) a 5) tohoto usnesení mimořádné valné hromady. Představenstvo společnosti je zavázáno tyto údaje sdělit bez zbytečného odkladu právnímu zástupci hlavnímu akcionáře Mgr. Tomáši Lázničkovi, advokátu, se sídlem Jindřicha Plachty 28, 150 00 Praha 5. Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám na náklady hlavního akcionáře.Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených účastnických cenných papírů, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených účastnických cenných papírů zástavnímu věřiteli; to neplatí prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. zobrazit více skrýt více
 • 3. října 1996 - 28. listopadu 2005 : všechny akcie jsou kmenové
 • 3. října 1996 - 28. listopadu 2005 : základní jmění společnosti je splaceno ze 100%.
 • 30. září 1993 - 28. listopadu 2005 : Rozsah splacení základního jmění: Před podáním návrhu na zápisspolečnosti do obchodního rejstříku bylo splaceno 30% základníhojmění společnosti.
 • 30. září 1993 - 28. listopadu 2005 : Zakladatel: Investiční společnost Linh ArT s.r.o., se sídlemPraha 10, Vršovická 1461
 • 17. prosince 2001 - 3. července 2002 : Usnesení valné hromady o snížení základní kapitálu společnosti:Valná hromada společnosti rozhoduje, že1. snižuje základní kapitál společnosti vzetím akcií z oběhu nazákladě návrhu ... akcionářům podle § 213c obchodního zákoníku svyužitím 644 ks vlastních akcií v majetku společnosti podle §213 odst. 2 obchodního zákoníku;akcie budou vzaty z oběhu na základě návrhu akcionářům podle §213c obchodního zákoníku úplatně, přičemž výše úplaty za jednuakcii je stanovena jako hodnota podílu jedné akcie na vlastnímkapitálu společnosti určeného dle řádné účetní závěrkyspolečnosti sestavené ke dni 31.12.2000 a činí 1.406,- Kč zajednu akcii;důvodem snížení základního kapitálu společnosti je rozděleníčásti jejích aktiv mezi akcionáře společnosti, přičemž použítívlastních akcií v majetku společnosti je odůvodněno aplikací §213 odst. 1 obchodního zákoníku;celkový rozsah snížení základního kapitálu společnosti je dánsoučtem souhrnné jmenovité hodnoty vlastních akcí v majetkuspolečnosti, která činí 644.000,- Kč, a souhrnné jmenovitéhodnoty akcií, které budou vzaty z oběhu na základě návrhuakcionářům;částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti budepoužita tak, že částka 644.000,- Kč bude zaúčtována proti účtu,na kterém jsou vlastní akcie společnosti vedeny, a zbývajícíčástka ve výši souhrnné jmneovité hodnoty akcií, které budouvzaty z oběhu, bude vyplacena akcionářům ve formě úhrad kupníchcen za tyto akcie;při vzetí akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům se budedále postupovat podle zákona a stanov společnosti a podle těchtodalčích podrobných pravidel:a) po zápisu usnesení valné hromady o snížení základníhokapitálu do obchodního rejstříku uveřejní představenstvo veřejnýnávrh smlouuvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu vdeníku Lidové noviny; závaznost tohoto veřejného návrhu smlouvybude 40 dnů ode dne, kdy bude veřejný návrh smlouvy v deníkuLidové noviny uveřejněn,b) jelikož souhrnná jmenovitá hodnota akcií, které budou nazákladě veřejného návrhu smlouvy vzaty z oběhu, podléházákonnému omezení minimální výší základního kapitálu stanovenouv § 162 odst. 3 obchodního zákoníku, bude veřejný návrh smlouvyve smyslu § 183a odst. 3 obchodního zákoníku omezen nejvyššímpočtem akcií na něž se vztahuje, a to počtem 800.842 akcií,c) do jednoho měsíce po uplynutí doby závaznosti veřejnéhonávrhu smlouvy potvrdí společnost všem akcionářům, kteříspolečnosti oznámili přijetí veřejného návrhu smlouvy způsobem vněm uvedeným, uzavření smlouvy, a to:pokud počet účastnických cenných papírů podle oznámení o přijetíveřejného návrhu smlouvy nepřesáhl 800.842 ks akcií, v celémrozsahu uvedeném v oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy,pokud počet účastnických cenných papírů podle oznámení o přijetíveřejného návrhu smlouvy překročil 800.842 ks akcií, tak, žekaždý akcionář, který veřejný návrh smlouvy přijal, budeuspokojen poměrně, přičemž výpočet poměrného množství akcií sezaokrouhluje na celé akcie dolů,d) na základě veřejného návrhu smlouvy bude smlouva uzavřenadoručením potvrzení společnosti o uzavření smlouvy, a to vrozsahu dle písm. c) uvedeném v tomto potvrzení,e) lhůta pro předložení akcií braných z oběhu na základěveřejného návrhu smlouvy a lhůta splatnosti kupní ceny za tytoakcie bude činit 60 dnů ode dne zápisu snížení základníhokapitálu do obchodního rejstříku,f) akcionáři, kteří ve stanovené lhůtě nepředloží akciespolečnosti, nebudou oprávněni až do jejich předložení vykonávatpráva s nimi spojená a představenstvo bude dál postupovat podle§ 214 obchodního zákoníku,g) akcie, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhusmlouvy, představenstvo po jejich předložení zničí;podle § 213 odst. 2 obchodního zákoníku použije společnost 644ks vlastních akcií v majetku společnosti ke snížení základníhokapitálu společnosti tak, že je po zápisu snížení základníhokapitálu do obchodního rejstříku zničí;2. pověřuje představenstvo společnosti, aby podalo návrh nazápis snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu danémsoučtem souhrnné jmenovité hodnoty vlastních akcií v majetkuspolečnosti, která činí 644.000,- Kč, a souhrnné jmenovitéhodnoty akcií, ohledně kterých budou uzavřeny smlouvy o koupicenných paítů na základě veřejného návrhu smlouvy podle tohotousnesení. zobrazit více skrýt více
posunout dolů