Trendy

8 890 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-6 810 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

10 965 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

22.1.2013 - 25.8.2016 Lazarská 1719/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
11.4.2006 - 22.1.2013 Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 11000
29.5.1996 - 11.4.2006 Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ 11000
12.10.1993 - 29.5.1996 Praha 8, Pobřežní 3

49241770

DIČ

Není plátce DPH

1.3.2005 - 25.1.2016

CZ49241770

Datum vzniku

12. října 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

25. srpna 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

25. srpna 2016

Datová schránka

usddxdj

Historické názvy

1.1.2015 - 25.8.2016

Lazarská 5, a.s. v likvidaci

4.9.2007 - 1.1.2015

EPIC Holding, a.s.

12.6.1996 - 4.9.2007

II. EPIC Holding, a.s.

12.10.1993 - 12.6.1996

II. Czech Coupon invest, investiční fond, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2170

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.12.2012 - 25.8.2016

4 817 051 Kč

4.9.2007 - 1.12.2012

264 937 805 Kč

2.1.2002 - 4.9.2007

50 000 000 Kč

19.12.1996 - 2.1.2002

300 000 000 Kč

20.12.1995 - 19.12.1996

675 634 500 Kč

23.6.1995 - 20.12.1995

2 275 634 500 Kč

12.10.1993 - 23.6.1995

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Provozovny

od 20.6.2000

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Karlovo nám. 671/24, 110 00, Praha - Nové Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 25. srpna 2016 - 25. srpna 2016 : Společnost Lazarská 5, a.s. v likvidaci, se sídlem Lazarská 1719/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 492 41 770, se ke dni právní moci usnesení o výmazu vymazává z obchodního rejstř... íku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce číslo 2170. Právním důvodem výmazu je ukončení likvidace společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2015 - 25. srpna 2016 : Společnost byla zrušena s likvidací ke dni 1.1.2015 a byl jmenován likvidátor na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti, obsaženého v notářském zápise NZ 896/2014, sepsa... ném dne 17.12.2014 notářkou JUDr. Miroslavou Protivovou se sídlem v Plzni zobrazit více skrýt více
 • 13. ledna 2014 - 25. srpna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
 • 1. prosince 2012 - 25. srpna 2016 : Na společnost EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, IČ: 492 41 770, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložk... a 2170, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti EPIC, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. č. 24, PSČ 110 00, IČ: 257 74 034, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5990. zobrazit více skrýt více
 • 19. února 2011 - 25. srpna 2016 : Valná hromada obchodní společnosti EPIC Holding, a.s. v souladu s ustanovením § 183i a násl. obchodního zákoníku rozhoduje takto:1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem spol... ečnosti EPIC Holding, a.s. je společnost EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem Nikolaou Pentadromos Center, Flat/Office 1002, Thessalonikis Street, Limassol, Kyperská republika, identifikační číslo firmy HE 87313 (dále jen "Hlavní akcionář"), která byla ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění (dále jen "Obchodní zákoník") a ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti EPIC Holding, a.s. vlastníkem 17 kusů hromadných listin, nahrazujících 4.534.662 listinných akcií společnosti EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 2170 (dále jen "společnost EPIC Holding, a.s."), na majitele o jmenovité hodnotě 55,-Kč (slovy: padesát pět korun českých) každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 249,406.410,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet devět milionů čtyři sta šest tisíc čtyři sta deset korun českých), což představuje podíl na základním kapitálu společnosti EPIC Holding, a.s. o velikosti 94,1377 % a s nimiž je spojen podíl ve výši 94,1377 % na hlasovacích právech ve společnosti EPIC Holding, a.s. (akcie vydané společností EPIC Holding, a.s. dále jen ?Akcie?). Vlastnictví Akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z písemného prohlášení Hlavního akcionáře a dále fyzickým předložením Akcií na mimořádné valné hromadě dle ustanovení článku 13 odst. 1 a 3 stanov společnosti EPIC Holding, a.s.2. Přechod ostatních účastnických cenných papírů emitovaných společností EPIC Holding, a.s. na hlavního akcionářeValná hromada společnosti EPIC Holding, a.s. rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti EPIC Holding, a.s., tj. akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen ?Ostatní akcionáři? a "Oprávněné osoby"), na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníci budou k tomuto okamžiku Ostatní akcionáři společnosti EPIC Holding, a.s.3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne ve smyslu ustanovení § 183m Obchodního zákoníku Oprávněným osobám za Akcie společnosti EPIC Holding, a.s. peněžité protiplnění ve výši 50,30 Kč (slovy: padesát korun českých a třicet haléřů) za jednu (1) Akcii (dále jen "Protiplnění"). Výše Protiplnění určená Hlavním akcionářem, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 Obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 101122 (dále jen "Znalecký posudek") ve věci odhadu výše přiměřeného plnění za akcii o jmenovité hodnotě 55,- Kč (slovy: padesát pět korun českých) společnosti EPIC Holding, a.s., se sídlem Karlovo nám. 671/24, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 49241770?, pro účely doložení přiměřenosti výše protiplnění za akcii pro výkup účastnických cenných papírů podle § 183m Obchodního zákoníku, který vypracovali jménem společnosti BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, znalci pro obor ekonomika RNDr. Josef Knápek a Ing. Petr Hlista, Ph.D. (dále jen "Zdůvodnění výše protiplnění"). Toto Zdůvodnění výše protiplnění bylo vypracováno v souladu se zásadami aplikovatelnými při zpracování znaleckých posudků pro účely výkupu účastnických cenných papírů. Pro stanovení hodnoty společnosti EPIC Holding, a.s. a hodnoty jedné Akcie společnosti EPIC Holding, a.s. byla použita "metoda substanční hodnoty".4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář předal před konáním mimořádné valné hromady společnosti EPIC Holding, a.s. na účet Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 (dále jen "Banka"), peněžní prostředky ve výši 14,204.166,70 Kč (slovy: čtrnáct milionů dvě stě čtyři tisíce jedno sto šedesát šest korun českých a sedmdesát haléřů), tj. ve výši potřebné k výplatě Protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného Bankou. Oprávněnou osobou k přijetí Protiplnění bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených Akcií. V takovém případě Banka poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník Akcií, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Oprávněné osoby budou informovány o rozhodnutí valné hromady společnosti EPIC Holding, a.s. o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví Ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře a o způsobu a časovém harmono-gramu výplaty Protiplnění dle ustanovení § 183l odst. 2 Obchodního zákoníku. Oprávněná osoba předloží své Akcie společnosti EPIC Holding, a.s. do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva. Při předložení Akcií vyplní Oprávněná osoba formulář, ve kterém budou označeny předložené Akcie, bude mj. stanovena výše Protiplnění včetně úroku dle ustanovení 183m odst. 2 Obchodního zákoníku a uvedeno číslo účtu, na který Banka poukáže Protiplnění (dále jen "Formulář"). Hlavní akcionář ve lhůtě nejpozději třicet (30) dnů ode dne předložení Akcií doručí Bance v každém jednotlivém případě písemnou žádost o provedení výplaty Protiplnění, včetně příkazu k úhradě (dále jen "Doručení dokumentace"). Banka provede výplatu Protiplnění bezhotovostním převodem na účet Oprávněných osob do pěti (5) pracovních dní ode dne Doručení dokumentace. zobrazit více skrýt více
 • 22. července 2009 - 25. srpna 2016 : Na společnost EPIC Holding, a.s. se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 492 41 770, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,... oddíl B, vložka 2170 přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jako na společnost nástupnickou jmění zanikající společnosti EPIC Securities, a.s. se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ 110 00, identifikační číslo 618 58 781, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2751. zobrazit více skrýt více
 • 4. září 2007 - 25. srpna 2016 : Na nástupnickou společnost II. EPIC Holding, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti I. EPIC HOLDING, a.s., IČ: 45244448, se sídlem Praha 1, Karlovo nám.... 671/24, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1210. zobrazit více skrýt více
 • 13. března 2001 - 2. ledna 2002 : Valná hromada akciové společnosti II.EPIC Holding, a.s. sesídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, konaná dne 5.8.1999, rozhodlao snížení základního jmění společnosti a přijala k tomuto b... odutoto usnesení:"Valná hromada rozhodla o snížení základního jmění společnosti o250.000.000,-Kč na 50.000.000,-Kč vzetím akcií z oběhu nazákladě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. Důvodemnavrhovaného snížení základního jmění je rozdělení části aktivmezi akcionáře. Výše úplaty je stanovena jako čisté obchodníjmění připadající na jednu akcii ke dni 31.07.1999 a činí267,-KčPostup při snížení základního jmění vzetím akcií z oběhu:1. Na základě rozhodnutí valné hromady bude, po splnění všechpodmínek daných obchodním zákoníkem, představenstvem uveřejněnveřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí zoběhu (dále jen"návrh smlouvy"), způsobem v souladu se stanovamia zákonem. Návrh smlouvy bude uveřejněn v souladu se stanovami vdeníku MF Dnes a zveřejněn v Obchodním věstníku. Závaznosttohoto návrhu smlouvy bude podle § 183c odst. 1 obchodníhozákoníku trvat 60 dnů ode dne, kdy bude návrh smlouvy zveřejněnv Obchodním věstníku.2. Oznámení o přijetí návrhu smlouvy bude společnost II.EPICHolding, a.s. (dále jen "navrhovatel")přijímat po dobu 60dnů od zveřejnění návrhu smlouvy. V případě, že součetjmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částkyschválené valnou hromadou pro snížení nebo ji přesáhne, budepředstavenstvo společnosti postupovat podle § 213c odst. 7 a 8obchodního zákoníku a následně podle § 183a odst. 6 písm.b). Ztěchto ustanovení vyplývá, že pokud součet jmenovitých hodnotakcií braných z oběhu nedosáhne částky stanovené valnouhromadou, snížení základního jmění nelze provést. V případě, žesoučet jmenovitých hodnot tuto částku přesáhne, budoujednotlivci akcionáři uspokojeni poměrně, tj. že počet akcií,který uvedli v oznámení o přijetí návrhu smlouvy, bude krácen vpoměru, který odpovídá poměru celkového součtu jmenovitýchhodnot akcií uvedených v oznámení o přijetí návrhu smlouvy ačástce jmenovitých hodnot akcií, o kterou má být sníženozákladní jmění.3. Nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí závaznosti veřejnéhonávrhu smlouvy oznámí navrhovatel všem akcionářům, kteří přijalinávrh smlouvy, zda byly splněny podmínky pro snížení základníhojmění a zda v každém konkrétním případě byla uzavřena smlouva okoupi akcií a v jakém rozsahu.4. Po obdržení oznámení o přijetí návrhu smlouvy od akcionáře,podá navrhovatel příkaz Středisku cenných papírů k pozastavenípráva nakládat s akciemi v počtu uvedeném v oznámení o přijetínávrhu smlouvy, a to na účtu majitele (akcionáře). V případě, žedojde ke krácení podle bodu 2, navrhovatel dá bez zbytečnéhoodkladu příkaz ke zrušení pozastavení práva nakládat s akciemi vpočtu, který přesahuje počet akcií, na které byla uzavřenasmlouva. Po zápisu snížení základního jmění do obchodníhorejstříku budou akcie v počtu, o kterém byla uzavřena mezinavrhovatelem a akcionářem smlouva, bez zbytečného odkladu,příkazem podaným navrhovatelem Středisko cenných papírů, na účtumajitele zrušeny a akcionáři bude vyplacena kupní cena za akciev souladu s § 213c odst. 4 obchodního zákoníku". zobrazit více skrýt více
 • 29. května 1996 - 19. prosince 1996 : Valná hromada společnosti dne 22.4.1996 rozhodla o sníženízákladního jmění o 375.634.500,-Kč na 300.000.000,-Kč stažením3.756.345 ks akcií z oběhu v souladu s pravidly pro sníženíz... ákladního jmění, schválenými touto valnou hromadou. zobrazit více skrýt více
 • 16. srpna 1995 - 19. prosince 1996 : Valná hromada společnosti dne 31.7.95 rozhodla o sníženízákladního jmění o 1 600 000 000,- Kč na 675 634 500,- Kčstažením 16 000 000 kusů akcií z oběhu v souladu s pravidly prosníž... ení základního jmění schválenými touto valnou hromadou. zobrazit více skrýt více
posunout dolů