Trendy

27 776 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

-79 025 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

Trendy

102 172 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2009

Základní údaje

Sídlo

od 31.7.2003 Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 16/čp. 535, PSČ 15000

Historické adresy

24.2.2000 - 31.7.2003 Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 15521
5.5.1993 - 24.2.2000 Praha 5, Chalabalova 1602, PSČ 15000

49357611

DIČ

Není plátce DPH

20.5.1993 - 29.4.2011

CZ49357611

Datum vzniku

5. května 1993

Datová schránka

isnek4e

Historické názvy

24.2.2000 - 31.7.2003

I.Q.A., spol. s r.o.

5.5.1993 - 24.2.2000

Svoboda-Ecom,spol. s r.o.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: C 19979

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.2.2008

35 752 000 Kč

Historické jmění

12.12.2007 - 14.2.2008

28 072 000 Kč

9.7.2007 - 12.12.2007

25 520 000 Kč

12.7.2005 - 9.7.2007

16 240 000 Kč

26.1.2005 - 12.7.2005

4 060 000 Kč

5.11.2004 - 26.1.2005

2 320 000 Kč

31.7.2003 - 5.11.2004

2 000 000 Kč

16.10.2002 - 31.7.2003

2 000 000 Kč

1.1.2002 - 16.10.2002

310 000 Kč

28.6.2000 - 1.1.2002

180 000 Kč

5.5.1993 - 28.6.2000

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Provozovny

od 7.11.2005

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • U vodárny 2, 616 00, Brno

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 31. července 2003 : Zápis společnosti v obchodním rejstříku byl po změně právní formy z formy společnost s ručením omezeným na formu akciová společnost převeden z oddílu C, vložka číslo 19979 do oddí Zápis společnosti v obchodním rejstříku byl po změně právní formy z formy společnost s ručením omezeným na formu akciová společnost převeden z oddílu C, vložka číslo 19979 do oddí...lu B, vložka číslo 7942. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 2. ledna 2008 - 14. února 2008 : Základní kapitál společnosti ve výši 28.072.000,- Kč, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, nás... ledovně:a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 7.680.000,- Kč, upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští,b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: celkový počet upisovaných akcií činí 7.680 kusů, jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií: 1.000,- Kč každá, druh - akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma - znějící na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, všechny nově upisované akcie nebudou kótovanými cennými papíry,c) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zák. vzhledem k tomu, že se všichni dosavadní akcionáři svého přednostního práva vzdali ( ve smslu § 204a odst. 7 obch. zák. ),d) všechny nově upisované akcie, tj. všech 7.680 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou: akcionář pan Ing. Jan Kudera, r.č. 590907/0255, bydliště Praha 9, Mezilesí 2076/14, PSČ 193 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 3.659 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a tedy o celkové jmenovité hodnotě 3.659.000,- Kč, akcionář pan Ing. Milan Skoupý, r.č. 531015/141, bydliště Brno, Hoblíkova 20, PSČ 613 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 4.021 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a tedy o celkové jmenovité hodnotě 4.021.000,- Kč,e) místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj o tom, jak bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty:místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Jindřicha Plachty 16/čp.535, PSČ 150 00,úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do třiceti dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií ( dle § 204 odst. 5 obch. zák.), tento návrh na uzavřní smlouvy o upsání nových akcií bude představenstvem odeslán předem určeným zájemcům nejpozději do pěti pracovních dnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování akcií počne běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií prvnímu z předem určených zájemců a neskončí dříve, než uplyne lhůta třiceti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy poslednímu z předem určených zájemců, počátek běhu lhůty pro upisování akcií podle tohoto usnesení bude předem určeným zájemcům oznámen při doručení návrhu této smlouvy, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obch. zák., úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku,f) navrhovaná výše emisního kursu upisovaných akcií: na každou akcii bude činit 5.989,20 Kč, emisní ážio tedy bude činit 4.989,20 Kč,g) účet u banky, na který má být upisovateli splácen emisní kurs upisovaných akcií: účet společnosti číslo 1002162972/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic a.s.h) lhůta, v níž jsou upisovatelé povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií, předem určení zájemci, kteří upíší nově vydávané akcie, jsou povinni splatit celých 100% emisního kursu všech jimi upsaných akcií nejpozději do deseti dnů ode dne jejich úpisu, ne však později, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Valná hromada společnosti dále rozhodla, že připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu a stanovila:1. valná hromada připouští možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Ing. Jana Kudery, r.č. 590907/0255, bydliště Praha 9, Mezilesí 2076/14, PSČ 193 00 , za společností I.Q.A., a.s., vedené v účetní evidenci společnosti ke dni 18.12.2007 ve výši 21.914.886,08 Kč, proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci panu Ing. Janu Kuderovi, na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií, ve výši 21.914.482,80 Kč,2. připouští možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Ing. Milana Skoupého, r.č. 531015/141, bydliště Brno, Hoblíkova 20, PSČ 613 00, za společností I.Q.A., a.s., vedené v účetní evidenci společnosti ke dni 18.12.2007 ve výši 24.085.413,78 Kč proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci panu Ing. Milanu Skoupému, na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií, ve výši 24.082.573,20 Kč,pohledávka pana Ing. Jana Kudery vůči společnosti I.Q.A., a.s. vznikla v souvislosti s poskytnutými půjčkami od Ing. Jana Kudery na základě smluv o půjčkách ze dne 19.7.2007, ze dne 9.8.2007 a ze dne 17.12.2007 a jako zůstatek nezapočteného závazku vůči Ing. Janu Kuderovi na zvýšení základního kapitálu ze dne 10.5.2007, přičemž po postoupení části pohledávky panem Ing. Janem Kuderou panu Ing. Milanu Skoupému činí pohledávka pana Ing. Jana Kudery vůči společnosti částku ve výši 21.914.886,08 Kč,pohledávka pana Ing. Milana Skoupého vůči společnosti I.Q.A., a.s. vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi panem Ing. Janem Kuderou a panem Ing. Milanem Skoupým, která vůči společnosti představuje částku ve výši 24.085.413,78 Kč,existence těchto pohledávek pana Ing. Jana Kudery a pana Ing. Milana Skoupého vůči společnosti I.Q.A., a.s. vyplývá rovněž z potvrzení auditora - RASPI-audit, s.r.o., se sídlem Praha 10, Jabloňová 35, PSČ 106 00, číslo osvědčení KA 363 a Ing. Radmily Spíškové, osvědčení KA č. 1326, vyhotoveného ke dni 18.12.2007,3. připuštěním možnosti započtení obou výše uvedených peněžitých pohledávek nebo částí těchto pohledávek současně připouští možnost splacení emisního kurzu upisovaných akcií započtením s tím, že dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i jejich účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek, nebo jejich částí, na základě této dohody, a tím ke splacení závazků ke zvýšení vkladů; má-li kterýkoliv předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedených pohledávek, musí písemný návrh dohody o započtení doručit společnosti do sedmi dnů ode dne, kdy upsal akcie na základě smlouvy o úpisu akcií,nevyužije-li některý z předem určených zájemců připuštěné možnosti započtení shora uvedených pohledávek nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti, takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu akcií, je tento zájemce povinen tuto skutečnost písemně oznámit představenstvu společnosti, neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí; představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu po tomto oznámení založit zvláštní účet společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu a příslušné bankovní spojení předem určenému zájemci sdělit a zájemce je povinen splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho nesplacenou část nejpozději na takto založený účet nejpozději do jednoho roku od uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2007 - 12. prosince 2007 : Základní kapitál společnosti ve výši 25.520.000,- Kč (slovy dvacet pět miliónů pět set dvacet tisíc korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových ... akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady následovně:a) důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je: spolu s kapitálovým posílením společnosti také realizace opčního programu společnosti z roku 2004, kdy částka o kterou se bude zvyšovat základní kapitál společnosti, činí 10% (deset procent) ze stávající výše základního kapitálu společnosti, který v současné době činí 25.520.000,- Kč (dvacet pět miliónů pět set dvacet tisíc korun českých) a předem vybraní zájemci (paní RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA, a pan RNDr. Michal Svoboda, CSc.) splnili parametry opčního programu pro management, který byl přijat v roce 2004,b) způsob zvýšení základního kapitálu: zvyšování základního kapitálu upisováním nových akcií,c) navrhovaný rozsah zvýšení základního kapitálu, tj. částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 2.552.000,- Kč (dva milióny pět set padesát dva tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští,d) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: celkový počet upisovaných akcií činí 2.552 (slovy dva tisíc pět set padesát dva) kusů, jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každá, druh - akcie, s nímž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma - znějící na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádna z nově upisovaných akcií nebude kótovaným cenným papíreme) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni dosavadní akcionáři před přijetím rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií (ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zák.)f) všechny nově upisované akcie, tj. všech 2.552 (slovy dva tisíce pět set padesát dva) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou: akcionář pan RNDr. Michal Svoboda, CSc., r.č. 520116/096, bydlištěm Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 15521, kterému bude nabídnuto k úpisu 1.276 (jeden tisíc dvě stě sedmdesát šest) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), a tedy o celkové jmenovité hodnotě 1.276.000,- Kč (jeden milión dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých), akcionář, kterým je paní RNDr. Xenia Svobodová CSc., MBA, r.č. 528912/326, bydlištěm Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 15521, kterému bude nabídnuto k úpisu 1.276 (jeden tisíc dvě stě sedmdesát šest) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), a tedy o celkové jmenovité hodnotě 1.276.000,- Kč (jeden milión dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých),g) místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj o tom, jak bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty: místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Jindřicha Plachty 16/čp. 535, PSČ 150 00, úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií (dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku), tento návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií bude představenstvem odeslán předem určeným zájemcům nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to způsobem určeným stanovami pro svolávání valné hromady, lhůta pro upisování akcií počne běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií prvnímu z předem určených zájemců a neskončí dříve, než uplyne lhůta třiceti (30) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy poslednímu z předem určených zájemců, počátek běhu lhůty pro upisování akcií podle tohoto usnesení bude předem určeným zájemcům oznámen při doručení návrhu této smlouvy, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku,h) navrhovaná výše emisního kurzu upisovaných akcií: výše emisního kurzu upisovaných akcií se bude rovnat jmenovité hodnotě upisovaných akcií, která je ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), emisní ážio se tedy neupisuje,i) účet u banky, na který má být upisovateli splácen emisní kurs jimi upisovaných akcií: účet společnosti číslo 1002217566/0400 vedený u Živnostenské banky a.s.,j) lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, předem určení zájemci, kteří upíší nově vydávané akcie (Smlouvu o upsání akcií jsou povinni splatit celých 100% (jedno sto procent) jimi upsaných akcií nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejich úpisu, ne však později, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
 • 12. června 2007 - 9. července 2007 : Valná hromada společnosti dne 30.5.2007 rozhodla, že základní kapitál společnosti ve výši 16.240.000,- Kč (slovy: šestnáct milónů dvě stě čtyřicet tisíc korun českých), který byl v...  plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně:a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 9.280.000,- Kč (devět miliónů dvě stě osmdesát tisíc korun českých), upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští,b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:celkový počet upisovaných akcií činí 9.280 (slovy: devět tisíc dvě stě osmdesát) kusů, jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií: 1.000,- kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, druh - akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma - znějící na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, všechny nově upisované akcie nebudou kótovanými cennými papíry,c) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni dosavadní akcionáři svého přednostního práva vzdali (ve smyslu § 204a odst. 7 obch. zák.),d) všechny nově upisované akcie, tj. všech 9.280 (slovy: devět tisíc dvě stě osmdesát) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou:akcionář pan Ing. Jan Kudera, r.č. 590907/0255, bydliště Praha 9, Mezilesí 2076/14, PSČ: 193 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 4.640 (čtyři tisíce šest set čtyřicet) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), a tedy o celkové jmenovité hodnotě 4.640.000,- Kč (čtyři milióny šest set čtyřicet tisíc korun českých), akcionář pan JUDr. Přemysl Okáč, r.č. 530905/097, bydliště Brno, Čápkova 46, PSČ: 602 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 3.712 (tři tisíce sedm set dvanáct) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) , a tedy o celkové jmenovité hodnotě 3.712.000,- Kč (tři milióny sedm set dvanáct tisíc korun českých), akcionář pan Ing. Milan Skoupý, r.č. 531015/141, bydliště Brno, Hoblíkova 20, PSČ: 613 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 928 (devět set dvacet osm) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), a tedy o celkové jmenovité hodnotě 928.000,- Kč (devět set dvacet osm tisíc korun českých),e) místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj o tom, jak bude upilsovateli oznámen počátek běhu této lhůty:místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Jindřicha Plachty 16/čp. 535, PSČ: 150 00,úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručen návrh na uzvaření smlouvy o upsání nových akcií (dle § 204 odst.5 obch. zák.), tento návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií bude představenstvem odeslán předem určeným zájemcům nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování akcií počne běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií prvnímu z předem určených zájemců a neskončí dříve, než uplyne lhůta třiceti (30) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy posledním z předem určených zájemců, počátek běhu lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen při doručení návrhu této smlouvy, smlouvy o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouvy musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku,f) navrhovaná výše emisního kursu upisovaných akcií: na každou akcii bude činit 4.310,345 Kč (čtyři tisíce tři sta deset korun českých 345/1000), emisní ážio tedy bude činit 3.310,345 Kč (tři tisíce tři sta dest korun českých 345/1000),g) účet u banky, na který má být upisovateli splácen emisní kurs upisovaných akcií:účet společnosti číslo 1002162972/0400 vedený u Živnostenské banky a.s.h) lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, předem určení zájemci, kteří upíší nově vydávané akcie, jsou povinni splatit celých 100% (jedno sto procent) emisního kursu všech jimi upsaných akcií nejpozději do deseti (10) dnů ode dne jejich úpisu, ne však později, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Dále valná hromady společnosti rozhodla, že připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu a stanovuje pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení, následovně:1. valná hromada připouští možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Ing. Jana Kudery, r.č. 590907/0255, bydliště Praha 9, Mezilesí 2076/14, PSČ: 193 00, za společností I.Q.A., a.s., vedené v účetní evidenci společnosti ke dni 10.5.2007 (desátého května roku dva tisíce sedm) ve výši 20.953.087,92 Kč (dvacet miliónů devět set padesát tři tisíc osmdesát sedm korun českých 92/100), proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci panu Ing. Janu Kuderovi, na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií, ve výši 20.000.000,80 Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých 80/100),2. připouští možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana JUDr. Přemysla Okáče, r.č. 530905/097, bydliště Brno, Čápkova 46, PSČ: 602 00, za společností I.Q.A, a.s., vedené v účetní evidenci společnosti ke dni 10.5.2007 (desátého května roku dva tisíce sedm) ve výši 16.000.000,64 Kč (slovy: šestnáct miliónů korun českých 64/100), proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci panu JUDr. Přemyslu Okáčovi, na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií, ve výši 16.000.000,64 Kč (slovy: šestnáct miliónů korun českých 64/100),pohledávka pana Ing. Jana Kudery vůči společnosti I.Q.A., a.s. vznikla přistoupením pana Ing. Jana Kudery k závazku společnosti I.Q.A., a.s. vůči společnosti CASH REFORM a.s. ve výši 36.953.088,56 Kč (třicet šest miliónů devět set padesát tři tisíc osmdesát osm korun českých 56/100) na základě smlouvy o přistoupení k závazku uzavřené dne 15.1.2007, splněním této pohledávky vůči společnosti CASH REFORM a.s. se Ing. Jan Kudera stal věřitelem společnosti I.Q.A., a.s., a následně Smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou mezi panem Ing. Janem Kuderou a panem JUDr. Přemyslem Okáčem pan Ing. Kudera postoupil část své pohledávky vůči společnosti I.Q.A., a.s. ve výši 16.000.000,64 Kč (slovy: šestnáct miliónů korun českých 64/100), panu JUDr. Přemyslu Okáčovi, existence těchto pohledávek pana Ing. Jana Kudery a pana JUDr. Přemysla Okáče vůči společnosti I.Q.A., a.s. vyplývá rovněž z potvrzení auditora - RASPI-audit, s.r.o., se sídlem Praha 10, Jabloňová 35, PSČ: 106 00, číslo osvědčení KA 363 a Ing. Radmily Spíškové, osvědčení KA č. 1326, vyhotoveného ke dni 10.5.2007,3. připuštěním možnosti započtení obou výše uvedených peněžitých pohledávek nebo částí těchto pohledávek současně připouští možnost splacení emisního kursu upisovaných akcií započtením s tím, že dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zpis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i jejich účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek, nebo jejich částí, na základě této dohody, a tím ke splacení závazků ke zvýšení vkladů; má-li kterýkoliv předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedených pohledávek, musí písemný návrh dohody o započtení doručit společnosti do sedmi (7) dnů ode dne, kdy upsal akcie na základě smlouvy o úpisu akcií, nevyužije-li některý z předem určených zájemců připuštěné možnosti započtení shora uvedených pohledávek nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti, takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu akcií, je tento zájemce povinen tuto skutečnost písemně oznámit představenstvu společnosti, neprodleně poté, co tuto skutečnost zjití;představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu po tomto oznámení založit zvláštní účet společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu a příslušné bankovní spojení předem určenému zájemci sdělit a zájemce je povinen splatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií nebo jeho nesplacenou část nejpozději na takto založený účet nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2004 - 26. ledna 2005 : Valná hromada konaná dne 9,11,2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu.Základní kapitál společnosti ve výši 2,320.000,- Kč, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisová... ním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně:a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 1.740.000,- Kč, upisování akcií nad čásku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští,b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:celkový počet upisovaných akcií činí 1.740 kusů, jmenovitá hodnotě všech nově upisovaných akcií: 1.000,- Kč,druh - akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové,forma - znějící na jméno,podobě všech upisovaných akcií: listinná,všechny nově upisované akcie nebudou kótovanými cennými papíryc) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni dosavadní akcionáři svého přednostního práva vzdali ( ve smyslu § 204a odst. 7 obch. zák.),d) všechny nově upisované akcie, tj. všech 1.740 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou:pan Ing. Jan Kudera, r.č. 590907/0255, bydliště Praha 9, Mezilesí 2076/14, k počtu 812 kusů akcií,pan JUDr. Přemysl Okáč, r.č. 530905/097, bydliště Brno, Čápkova 46, PSČ 602 00, k počtu 464 kusů akciípan Ing. Milan Skoupý, r.č. 531015/141, bydliště Brno, Hoblíkova 20, PSČ 613 00, k počtu 464 kusů akcií,e) místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj o tom, jak bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty:místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Jindřicha Plachty 16/čp. 535, PSČ 150 00,úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií ( dle § 204 odst. 5 obch. zák.), tento návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií bude představenstvem doručen předem určeným zájemcům nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady,lhůta pro upisování akcií počne běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií prvnímu z předem určených zájemců a neskončí dříve, než uplyne lhůta třicet (30) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy poslednímu z předem určených zájemců,smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku,úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže by smlouva o upsání nových akcií obsahovala rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,f) navrhovaná výše emisního kursu upisovanýách akcií: emisní kurs akcií činí 8.620,69 Kč, emisní ážio činí tedy 7.620,69 Kč,g) účet u banky, na který budou předem určení zájemci splácet emisní kurs jím upsaných akcií: účet společnosti číslo 25005-148911003/0400, vedený u Živnostenské banky a.s.,j) lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií:předem určení zájemci, kteří upíší celý emisní kurs nově vydávaných akcií, jsou povinni splatit nejméně 30% jmenovité hodnoty všech jimi upsaných akcií, a celé emisní ážio, nejpozději do deseti (10) dnů ode dne jejich úpisu, ne však později, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, zbývající část jmenovité hodnoty všech jimi upsaných akcií jsou povinni splatit nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 14. října 2004 - 5. listopadu 2004 : Valná hromada konaná dne 30,6,2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu.Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisová... ním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně:a) důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti se současnou motivací zaměstnancůb) způsob zvýšení základního kapitálu: kombinované zvyšování základního kapitálu ( ve smyslu § 209a odst. 1 obch. zák. ), kterým je zvyšování základního kapitálu upisováním nových akcií zaměstnanci společnosti, přičemž část emisního kursu upisovaných akcií bude kryta z vlastních zdrojů společnosti vykázaných v účetní závěrce za rok 2003 ve vlastním kapitálu společnostic) navrhovaný rozsah zvýšení základního kapitálu, tj. částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 320.000,- Kč, s tím, že upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouštíd) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: celkový počet upisovaných akcií činí 320 kusů, jmenovitá hodnota všech nově upisovaných akcií: 1.000,- Kč, druh - akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma - znějící na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, všechny nově upisované akcie nebudou kótovanými cennými papírye) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zák. vzhledem k tomu, že valná hromada tímto svým rozhodnutím zároveň vylučuje přednostní právo akcionářů na upisování akcií, a to ve prospěch zaměstnanců společnosti, s využitím postupu podle § 158 odst. 2 obch. zák., a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je kapitálové posílení společnosti se současnou motivací zaměstnancůf) všechny nově upisované akcie, tj. všech 320 kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou zároveň zaměstnanci společnosti splňující podmínky stanovené v článku 4.8. stanov společnosti, a kterými jsou:pan RNDr. Michal Svoboda, Csc., r.č. 520116/096, bydliště Praha 5, Bzenecká 43, k počtu 123 kusů akciípaní RNDr. Xenie Svobodová, Csc.,MBA, r.č. 525912/326, bydliště Praha 5, Bzenecká 43, k počtu 123 kusů akcií,paní Mgr. Hana Kekulová, r.č. 525228/049, bydliště Praha 4, Chalupkova 1368/8, k počtu 37 kusů akciípaní Ing. Eva Součková, r.č. 455403/026, bydliště Praha 3, V. Nejedlého 869/7, k počtu 37 kusů akciíg) místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj o tom, jak bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty:místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Jindřicha Plachty 16/čp. 535, PSČ 150 00,úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do třiceti dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručena výzva k úpisu do listiny upisovatelů, tento návrh bude doručen předem určeným zájemcům představenstvem nejpozději do pěti pracovních dnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstkříku, a to způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady,lhůta pro upisování akcií počne běžet dnem, kdy bude poslednímu z předem určených zájemců doručena výzva,počátek běhu lhůty pro upisování akcií podle tohoto usnesení bude předem určeným zájemcům tímto rozhodnutím valné hromady písemně oznámen představenstvem způsobem určeným stanovami pro svolání valné hormady,úpis nových akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hroamdy o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříkuh) navrhovaná výše emisního kursu upisovaných akcií: emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tj. částce 1.000,- Kččást emisního kursu akcií, která nepodléhá splacení ze strany upisovatelů, kteří jsou zaměstnanci společnosti : 312,50 Kči) účet u banky, na který bude upisovatel splácet část emisního kursu jím upsaných akcií: účet společnosti 25005-148911003/0400, vedený u Živnostenské banky a.s.j) lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií:předem určený zájemce, který upíše celý emisní kurs nově vydávaných akcií, je povinen splatit nejméně 50% části emisního kursu všech jím upsaných akcií, který je povinen splatit, tedy nejméně 50% z částky 687,50 nejpozději do deseti dnů ode dne jejich úpisu, ne však později, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, zbývající část emisního kurzu, všech jím upsaných akcií je povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříkuk) vlastním zdrojem společnosti vykázaným ve vlastním kapitálu společnosti ,jehož část bude použita ke zvýšení základního kapitálu, je položka řádné účetní závěrky za rok 2003 označená jako A.IV.1. " Nerozdělený zisk minulých let", která je součástí struktury položky Pasiv označené jako "Vlastní kapitál" pol. A.IV.1., přičemž částka, která bude použita z vlastních zdrojů ke zvýšení základního kapitálu činí 100.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 31. července 2003 - 31. července 2003 : Zápis obchodní společnosti I.Q.A., spol. s r.o. se sídlemPraha 5, Bzenecká 43, PSČ 155 21, identifikační číslo 493 57 611v obchodním rejstříku byl po změně právní formy společnost... i na formu akciová společnost převeden z oddílu C, vložka číslo 19979 do oddílu B, vložka číslo 7942. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 1993 - 31. července 2003 : Datum uzavření společenské smlouvy:3.12.1992
 • 5. května 1993 - 28. června 2000 : Zbytek základního jmění bude splacen do 31.12.1993
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů