Trendy

98 060 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 098 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

175 880 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.11.2015 Cukrovarská 486/16, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov

Historické adresy

6.3.2012 - 9.11.2015 Vyškov, Cukrovarská 486/16, PSČ 68201
1.1.2007 - 6.3.2012 Vyškov - město, Cukrovarská 486/16, PSČ 68201
23.8.2001 - 1.1.2007 Vyškov-město, Smetanovo nábřeží 551/37, PSČ 68201
25.8.1993 - 23.8.2001 Vyškov, Smetanovo nábřeží 37

49435612

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 31.12.2011

CZ49435612

Datum vzniku

25. srpna 1993

Datová schránka

6j7f2rx

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1090

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.12.2008

53 310 000 Kč

Historické jmění

20.8.2008 - 6.12.2008

52 700 000 Kč

17.4.2003 - 20.8.2008

47 310 000 Kč

27.4.2001 - 17.4.2003

46 360 000 Kč

12.4.2000 - 27.4.2001

46 310 000 Kč

24.5.1999 - 12.4.2000

45 800 000 Kč

10.2.1998 - 24.5.1999

40 740 000 Kč

22.8.1997 - 10.2.1998

39 580 000 Kč

22.1.1997 - 22.8.1997

39 580 000 Kč

30.6.1995 - 22.1.1997

38 850 000 Kč

26.8.1994 - 30.6.1995

38 650 000 Kč

25.8.1993 - 26.8.1994

31 050 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vyškov

Historické provozovny

23.6.2008 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 683 01, Rousínov - Rousínovec

... více provozoven (celkem 10) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 28. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 6
 • 28. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 7

Historické ostatní skutečnosti

 • 20. srpna 2008 - 6. prosince 2008 : Valná hromada schválila, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad bylo upisovateli Město Vyškov se sídlem Vyškov , Masarykovo náměstí č. 108/1, IČ 00292427 jako protiplnění vydáno 539... kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, slovy desettisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění představuje emisní ážio.Dále se zvyšuje základní kapitál o 3 000 000,- Kč za využití přednostního práva akcionářů upsáním 300 kusů nových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých a to peněžitými vklady.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení pouze za využití přednostního práva akcionářů se připouští s omezením , a to do částky 5 000 000,- Kč, slovy: pět milionů Kč navrhovaného zvýšení základního kapitálu, celkem tedy může být upisováno do částky 5 000 000,- Kč, slovy: pět milionů korun českých peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií.Každý akcionář může využít přednostního práva upsat příslušnou část nových akcií za následujících podmínek:- místo pro upisování akcií: sídlo společnosti - Vyškov, město, Cukrovarská 486/16, PSČ 682 01 - lhůta pro upisování:dva týdny. Počátek této lhůty bude akcionářům oznámen zveřejněním na vývěsní tabuli v sídle společnosti, akcionářům, kteří mají akcie na jméno bude také oznámen písemně na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů.- podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč je vyjádřen zlomkem 3000/47310. Upisovat lze pouze celé akcie.- s využitím přednostního práva lze upsat nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých za jednu akcii, emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 10 000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých za jednu akcii a splácí se peněžitými vklady v plné výši na účet č. 221653689/0300 vedený ČSOB, a.s. a to 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů ode dne upsání akcií, 70% do 30. 9. 2008.- lhůta uplatnění přednostního práva počíná běžet následující den poté, kdy bude písemně oznámena informace o přednostním právu každého akcionáře upsat příslušnou část nových akcií.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty určitým zájemcům, kterými jsou:Obec Komořany, se sídlem Komořany 53, PSČ 683 01, IČ 00291897- 50 kusůObec Kučerov, se sídlem Kučerov 21, PSČ 682 01, IČ 00291978-1 kusObec Malínky, se sídlem Malínky 75, PSČ 683 33, IČ 00373451-5 kusůObec Určice, se sídlem Určice 81, PSČ 798 04, IČ 00288870-5 kusůNa upisování akcií bez využití přednostního práva se vztahují následující podmínky:-místo pro upisování akcií: sídlo společnosti - Vyškov, město, Cukrovarská 486/16, PSČ 682 01- lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty bude první den následující po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva.Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen písemně.- emisní kurz takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 10 000,- Kč na jednu akcii a splácí se peněžitými vklady- upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií na účet č. 221653689/0300 vedený ČSOB, a.s. takto: 30% emisního kurzu upsaných akcií do 30-ti dnů ode dne upsání akcií a zbývající část emisního kurzu, která činí 70% do 30.9. 2008.- vzhledem ke skutečnosti, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bude orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu představenstvo společnosti.Práva spojená s vydáním nových akcií jsou shodná s právy dosavadních akcionářů, neboť se jedná o stejný druh akcií. zobrazit více skrýt více
 • 23. června 2008 - 20. srpna 2008 : Základní kapitál akciové společnosti dosud ve výši 47 310 000,- Kč se zvyšuje o 8 390 000,-Kč na celkovou částku ve výši 55 700 000,- Kč s určením, že upisování akcií nad uvedeno... u částku akcionáři se připouští s omezením, a to do částky 5 000 000,- Kč nad částku navrhovaného zvýšení, tedy celkem může být upisováno do částky 13 390 000,- Kč.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií.Základní kapitál se zvýší upsáním 839 kusů nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností dle stanov a.s.Z toho bude upsáno v důležitém zájmu akciové společnosti spojeném s připravovanou výstavbou bioplynové stanice 539 kusů nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč v listinné podobě určeným zájemcem: akcionářem - Město Vyškov, sídlem Vyškov-Město, Masarykovo náměstí 108/1, IČ 00292427 dle ust. § 203 odst. 2, písm. d) obchodního zákoníku v celkové hodnotě 5 390 000,- Kč nepeněžitým vkladem.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pozemky dosud ve vlastnictví zájemce - akcionáře, a to Města Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, IČ 00292427 v k. ú. a obci Vyškov parc. č. 3498/2, parc. č. 3499/43 a parc. č.3499/44 vzniklé dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku zpracovaného Geodetickou kanceláří JHS, s.r.o., Juranova 24, 682 01 Vyškov, které jsou popsány a oceněny znaleckým posudkem č. 477-22/08 ze dne 12.4.2008 pro stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu zpracovaném soudním znalcem Ing. Karlem Bárkem, bytem Vyškov, Na Hrázi 32, PSČ 682 01 jmenovaným pro tento účel na základě návrhu společnosti pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6083/2008-12 ze dne 5.3.2008.Dle znaleckého posudku činí hodnota nepeněžitého vkladu 5 392 500,- Kč. Hodnotě nepeněžitého vkladu odpovídá 539 akcií o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímu kurzu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Základní kapitál se zvýší nepeněžitým vkladem o 5 390 000,- Kč. Částka 2 500,- Kč představuje emisní ážio.Valná hromada schválila, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad bylo upisovateli Město Vyškov se sídlem Vyškov , Masarykovo náměstí č. 108/1, IČ 00292427 jako protiplnění vydáno 539 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, slovy desettisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění představuje emisní ážio.Na upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem se vztahují následující podmínky : - místo upisování akcií na zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva nepeněžitým vkladem: sídlo akciové společnosti Vyškov, město, Cukrovarská 486/16 PSČ 682 01- lhůta: 30 dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a to smlouvou ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo společnosti upisovateli neprodleně po té, kdy rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku.Upisovatel - určitý zájemce - smlouvu uzavře nejpozději do 30-ti dnů od doručení návrhu smlouvy.Dále se zvyšuje základní kapitál o 3 000 000,- Kč za využití přednostního práva akcionářů upsáním 300 kusů nových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých a to peněžitými vklady.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení pouze za využití přednostního práva akcionářů se připouští s omezením , a to do částky 5 000 000,- Kč, slovy: pět milionů Kč navrhovaného zvýšení základního kapitálu, celkem tedy může být upisováno do částky 5 000 000,- Kč, slovy: pět milionů korun českých peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií.Každý akcionář může využít přednostního práva upsat příslušnou část nových akcií za následujících podmínek:- místo pro upisování akcií: sídlo společnosti - Vyškov, město, Cukrovarská 486/16, PSČ 682 01 - lhůta pro upisování:dva týdny. Počátek této lhůty bude akcionářům oznámen zveřejněním na vývěsní tabuli v sídle společnosti, akcionářům, kteří mají akcie na jméno bude také oznámen písemně na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů.- podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč je vyjádřen zlomkem 3000/47310. Upisovat lze pouze celé akcie.- s využitím přednostního práva lze upsat nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých za jednu akcii, emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 10 000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých za jednu akcii a splácí se peněžitými vklady v plné výši na účet č. 221653689/0300 vedený ČSOB, a.s. a to 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů ode dne upsání akcií, 70% do 30. 9. 2008.- lhůta uplatnění přednostního práva počíná běžet následující den poté, kdy bude písemně oznámena informace o přednostním právu každého akcionáře upsat příslušnou část nových akcií.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty určitým zájemcům, kterými jsou:Obec Komořany, se sídlem Komořany 53, PSČ 683 01, IČ 00291897- 50 kusůObec Kučerov, se sídlem Kučerov 21, PSČ 682 01, IČ 00291978-1 kusObec Malínky, se sídlem Malínky 75, PSČ 683 33, IČ 00373451-5 kusůObec Určice, se sídlem Určice 81, PSČ 798 04, IČ 00288870-5 kusůNa upisování akcií bez využití přednostního práva se vztahují následující podmínky:-místo pro upisování akcií: sídlo společnosti - Vyškov, město, Cukrovarská 486/16, PSČ 682 01- lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty bude první den následující po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva.Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen písemně.- emisní kurz takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 10 000,- Kč na jednu akcii a splácí se peněžitými vklady- upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií na účet č. 221653689/0300 vedený ČSOB, a.s. takto: 30% emisního kurzu upsaných akcií do 30-ti dnů ode dne upsání akcií a zbývající část emisního kurzu, která činí 70% do 30.9. 2008.- vzhledem ke skutečnosti, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bude orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu představenstvo společnosti.Práva spojená s vydáním nových akcií jsou shodná s právy dosavadních akcionářů, neboť se jedná o stejný druh akcií. zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 2002 - 17. dubna 2003 : Zapisuje se usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu:Přednostní právo všech akcionářů na zvýšení základního kapitáluse vylučuje.Zvyšuje se základní kapitál akciové spole... čnosti RESPONO, a.s. o950 000,- Kč, tedy na celkovou částku ve výši 47 310 000,- Kč surčením, že upisování akcií nad částku 950 000,- Kč senepřipouští.Základní kapitál se zvyšuje upsáním 95 kusů nových kmenovýchakcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč vlistinné podobě, veřejně neobchodovatelných.Nové akcie budou upisovány bez využití přednostního práva dleust. § 204a obchodního zákoníku, a to upsáním určeným zájemcemměstem Vyškov dle ust. § 203 obch. zákoníku.Akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují peněžitýmivkladysmlouvou o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zákoníku velhůtě 30-ti dnů ode dne zveřejnění zápisu usnesení o zvýšenízákladního kapitálu do OR v obchodním věstníku, v téže lhůtě jepovinen upisovatel splatit 30 % jmenovité hodnoty upsanýchakcií.Emisní ážio se nestanovuje, aby byly zachovány stejné podmínky icena akcií pro všechny akcionáře.Upisování akcií se provádí v sídle společnosti - Vyškov-město,Smetanovo nábřeží 551/37.Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 10 000,- Kč a jesplatný po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku na účet společnosti č. 937119, směrový kód5100 vedený IPB pobočka Vyškov, a to v plné výši /druhá splátka70 %/ do 31.12.2002. zobrazit více skrýt více
 • 16. srpna 2000 - 23. srpna 2001 : Zapisuje se úplné znění stanov schválené valnou hromadoudne 8.6.2000.
 • 16. srpna 2000 - 27. dubna 2001 : Emisní kurs každé z upisovaných akcií bude činit 10 000,- Kč aje splatný po zápisu zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku na účet společnosti č. 937 119/5100 vedený IPB po... bočkaVyškov. zobrazit více skrýt více
 • 16. srpna 2000 - 27. dubna 2001 : Nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva dle ust.§ 204a obchodního zákoníku, a to upsáním určeným zájemcem -akcionářem - obec Velešovice, IČ 00292419 dle ust. § 203 o... dst.2, písm. d) obchodního zákoníku v částce 50 000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 16. srpna 2000 - 27. dubna 2001 : Základní jmění se zvyšuje upsáním 5 kusů nových kmenových akciína jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč v listinnépodobě s omezenou převoditelností dle stanov a.s.
 • 16. srpna 2000 - 27. dubna 2001 : Zvyšuje se základní jmění akciové společnosti RESPONO, a.s. oKč 50 000,- tedy na celkovou částku ve výši 46 360 000,- Kč surčením, že upisování akcií nad částku 50 000,- Kč senepři... pouští. zobrazit více skrýt více
 • 16. srpna 2000 - 27. dubna 2001 : Usnesení valné hromady o záměru zvýšit základní jmění:
 • 16. srpna 2000 - 27. dubna 2001 : Upisovatel je povinen na zvýšení základního jmění peněžitýmvkladem splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-tidnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění doobc... hodního rejstříku a zveřejnění usnesení v obchodním věstníku,a 70% do 31.12.2000. zobrazit více skrýt více
 • 16. srpna 2000 - 27. dubna 2001 : Upisování akcií na zvýšení základního jmění bez využitípřednostního práva se bude provádět peněžitými vklady v sídleakciové společnosti - Vyškov, Smetanovo nábř. 37 ve lhůtě 30-tid... nů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do OR azveřejnění v usnesení v obchodním věstníku. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 1999 - 16. srpna 2000 : Zapisuje se úplné znění stanov schválené valnou hromadou dne3.6.1999.
 • 14. prosince 1999 - 12. dubna 2000 : Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 3.6.1999 o záměruzvýšit základní jmění:
 • 14. prosince 1999 - 12. dubna 2000 : Upisovatel je povinen na zvýšení základního jmění peněžitýmvkladem splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-tidnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění doob... chodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 1999 - 12. dubna 2000 : Emisní kurs každé z upisovaných akcií bude činit 10.000,- Kč aje splatný po zápisu zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku na účet společnosti č. 937119 směrový kód 5100 ve... denýIPB pobočka Vyškov, a to jednorázově do 31.1.2000. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 1999 - 12. dubna 2000 : Nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva dle ust.§ 204 obchodního zákoníku, a to upsáním akcionáři na základědohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku - dohody všecha... kcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění včástce 510.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 1999 - 12. dubna 2000 : Základní jmění se zvyšuje upsáním 51 kusů nových kmenových akciína jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč v listinnépodobě.
 • 14. prosince 1999 - 12. dubna 2000 : Zvyšuje se základní jmění akciové společnosti RESPONO, a.s., o510.000,- Kč, tedy na celkovou částku ve výši 46.310.000,- Kč surčením, že upisování akcií nad částku 510.000,- Kč sen... epřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 24. května 1999 - 14. prosince 1999 : Společnost se řídí stanovami ze dne 28.5.1998.
 • 10. února 1998 - 14. prosince 1999 : Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou5.6.1997.
 • 22. ledna 1997 - 14. prosince 1999 : Změna stanov v části II bod 6,7 přijatá valnou hromadou25.4.1996.
 • 9. července 1998 - 24. května 1999 : Upisování akcií určenému zájemci bude prováděno v sídlespolečnosti, po zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění, a to v 30ti denní lhůtě.
 • 9. července 1998 - 24. května 1999 : Nové akcie budou upsány bez využití přednotního práva dle ust.§ 204 obchodního zákoníku, a to upsáním akcionáři na základědohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku - dohody všechak... cionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění včástce 5,000.000,- Kč a nabídnutím určenému zájemci: obecOndratice ve výši 60.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 9. července 1998 - 24. května 1999 : Základní jmění se zvyšuje upsáním 506 kusů nových kmenovýchakcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč vlistinné podobě.
 • 9. července 1998 - 24. května 1999 : Zvyšuje se základní jmění společnosti o 5,060.000,- Kč tedy nacelkovou částku ve výši 45,800.000,- Kč s určením, že upisováníakcií nad částku 5,060.000,- se nepřipouští.
 • 9. července 1998 - 24. května 1999 : Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 28.5.1998 o zvýšenízákladního jmění:
 • 9. července 1998 - 24. května 1999 : Dohoda akcionářů o jejich podílu na zvýšení základního jměnínahrazuje upisování akcií.
 • 9. července 1998 - 24. května 1999 : Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 10.000,- Kč a jesplatný nejpozději do zápisu zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku na účet společnosti č. 937 119/5100 vedenýIP... B pobočka Vyškov, a to jednorázově do 30.9.1998 (1. splátka)a do 31.3.1999 (2. splátka). zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 1997 - 10. února 1998 : Upisování akcií bude prováděno v sídle společnosti.
 • 22. srpna 1997 - 10. února 1998 : Nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva dle ust.§ 204 obchodního zákoníku, a to nabídnutím určeným zájemcům:obec Dětkovice, Seloutky, Určice, Slavkov.
 • 22. srpna 1997 - 10. února 1998 : Základní jmění se zvyšuje upsáním 116 kusů nových akcií na jménoo jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,-Kč v listinné podobě.
 • 22. srpna 1997 - 10. února 1998 : Zvyšuje se základní jmění společnosti o 1 160 000,-Kč tedy nacelkovou čásku ve výši 40 740 000,-Kč s určením, že upisováníakcií nad částku 1 160 000,-Kč se nepřipouští.
 • 22. srpna 1997 - 10. února 1998 : Emisní kurs každné z upisovaných akcií činí 10 000,-Kč a jesplatný nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku na účet společnostič.... 937119/5100 vedený IPB pobočka Vyškov. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů