266 042 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

11 708 tis. Kč

Zisk za rok 2008

332 692 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

26.10.2011 - 1.12.2011 Zlín - Louky, tř. Tomáše Bati 258, PSČ 76302
28.6.2005 - 26.10.2011 Zlín - Louky, tř. Tomáše Bati 258, PSČ 76420
1.9.1993 - 28.6.2005 Zlín - Louky, tř. Tomáše Bati 258

49436333

DIČ

Není plátce DPH

1.9.1993 - 30.11.2011

CZ49436333

Datum vzniku

1. září 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. prosince 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. prosince 2011

Historické názvy

1.9.1993 - 1.12.2011

Zlínská dopravní, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1099

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.10.2007 - 1.12.2011

269 600 000 Kč

22.5.2006 - 1.10.2007

260 000 000 Kč

28.6.2005 - 22.5.2006

260 000 000 Kč

1.3.2002 - 28.6.2005

232 331 000 Kč

1.9.1993 - 1.3.2002

232 331 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. prosince 2011 - 1. prosince 2011 : Obchodní společnost Zlínská dopravní, a.s., IČ: 494 36 333, se sídlem Zlín - Louky, tř. Tomáše Bati 258, PSČ 764 20, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v ... oddílu B, vložce 1099, zanikla sloučením, ke kterému došlo na základě projektu fúze sloučením ze dne 25.06.2011. Nástupnickou společností je obchodní společnost Z - holding, a.s., IČ: 467 08 715, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 4344; další zanikající společností je obchodní společnost Dopravní podnik Mariánské Lázně, a.s., IČ: 610 58 238, se sídlem Mariánské Lázně, Tepelská 551/5, okres Cheb, PSČ 353 33, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložce 650. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2007 - 1. prosince 2011 : Na společnost Zlínská dopravní, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společností1. ŽV-DOPRAVA, a.s., se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, okres Hodonín, PS... Č 698 12, IČ: 645 07 947, která byla zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vl. 1901.2. Železárenská dopravní společnost, a.s. se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, okres Hodonín, PSČ 698 12, IČ: 255 28 025, která byla zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vl. 2633.3. BONA TRUCKS, s.r.o. se sídlem Zlín - Louky, tř.T.Bati 258, PSČ 764 20, IČ: 634 84 129, která byla zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. C, vl. 21173. zobrazit více skrýt více
 • 1. března 2002 - 1. prosince 2011 : Zapisuje se nové úplné znění stanov společnosti schválenýchvalnou hromadou dne 28.6.2001.
 • 2. dubna 2004 - 6. listopadu 2007 : Usnesením Okresního soudu ve Zlíně č.j. 16Nc 632/2003-6 ze dne 21.10.2003 byla nařízena exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávěného ve výši 1.650, Kč.Provedením... exekuce byl pověřen : JUDr. Ivo Dědek, soudní exekutor, se sídlem Exekutorský úřad ve Zlíně, Zarámí 92, Zlín. zobrazit více skrýt více
 • 8. prosince 2006 - 27. února 2007 : Valná hromada společnosti Zlínská dopravní, a.s., konaná dne 08.11.2006:- určuje, na základě výpisu ze seznamu akcionářů společnosti Zlínská dopravní, a.s. ze dne 01.09.2006 (rozho... dný den) a ze dne 08.11.2006 (den konání VH) a na základě prohlášení o vlastnictví akcií ze dne 08.11.2006 (den konání VH), že společnost ČSAD autobusy Plzeň, a.s., sídlem V Malé Doubravce 27, Plzeň, PSČ 312 00, IČ 483 62 611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 337, je hlavním akcionářem společnosti Zlínská dopravní, a.s., sídlem tř. Tomáše Bati 258, Zlín-Louky, PSČ 764 20, IČ 494 36 333, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1099, s podílem na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti Zlínská dopravní, a.s. přesahujícím 90%, neboť je vlastníkem akcií vydaných touto společností o souhrnné jmenovité hodnotě 248 804 000,- Kč, což z celkového základního kapitálu ve výši 260 000 000,- Kč činí 95,694%, a tedy že společnost ČSAD autobusy Plzeň, a.s. je osobou oprávněnou k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění, zejména podle ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku;- valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře, tj. o přechodu akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů s vyjímkou hlavního akcionáře, takto: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné á 1.000,- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, společnost ČSAD autobusy Plzeň, a.s., sídlem V Malé Doubravce 27, Plzeň, PSČ 312 00, IČ 483 62 611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 337, za podmínek stanovených ustnoveními § 183i až 183n obchodního zákoníku, přičemž vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku;-určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že ve lhůtě do dvaceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb., bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění určené hlavním akcionářem v souladu s ust. § 183j odst. 6 obchodního zákoníku na částku 498,- Kč (čtyři sta devadesát osm korun českých) za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jehož přiměřenost doložil hlavní akcionář dokládáme znaleckým posudkem č. 586-146/06 vypracovaným znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., sídlem Brno, Ptašinského 4, PSČ 602 00, IČ 441 19 097, který s použitím výnosové metody DCF entity dospěl k závěru, že přiměřená hodnota protiplnění činí částku 498,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 6. prosince 2004 - 28. června 2005 : Usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti- důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálu akciové společnosti pro další investice a posílení finanční... situace společnosti,- základní kapitál bude zvýšen peněžitými vklady,- zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií,- částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen, činí 27,669.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů šest set šedesát devět tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští,- druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové, listinné, na jméno, 27.669 (slovy: dvacet sedm tisíc šest set šedesát devět) kusů,- jmenovitá hodnota nových akcií - jednoho kusu: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),- valná hromada rozhodla v rámci ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v aktuálním znění § 204a odst. 5 a stanov společnosti článku IX, odst. (30) o vyloučení přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Na základě tohoto rozhodnutí pověřuje valná hromada představenstvo společnosti, aby nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Brně, obchodního rejstříku o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu společnosti rozhodlo kterému zájemci, resp. zájemcům a v jakém rozsahu budou nově emitované akcie nabídnuty,- místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva za emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti, do 60-ti (slovy: šedesáti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti určenému zájemci resp. zájemcům, počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci resp. zájemcům oznámen dopisem,- bankovní účet a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií: účet byl zřízen u Komerční banky, a.s., č.ú. 94-2592910217/0100. Upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 120-ti (slovy: jedno sto dvaceti) kalendářních dnů ode dne úpisu akcií, zbytek jmenovité hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku od úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 1999 - 1. března 2002 : Usnesením valné hromady ze dne 15.5.1999 byla schválena změnastanov akciové společnosti a to článků 7,12,15, kdy nové zněnítěchto článků je obsaženo v notářském zápisu o průběhu va... lnéhromady č.j. NZ 137/99, N 136/99. zobrazit více skrýt více
 • 9. října 1998 - 1. března 2002 : Valná hromada konaná dne 8.7.1998 schválila nové znění stanovspolečnosti.
 • 18. října 1996 - 1. března 2002 : Základní jmění: splaceno
 • 18. října 1996 - 1. března 2002 : Byly předloženy stanovy v novém znění, přijaté valnou hromadoukonanou dne 19.6.1996.
 • 8. června 1995 - 18. října 1996 : Ke dni 8. 6. 1995 se zapisují stanovy upravené v čl.5,8,9,10,11,15,16,17,19,21,22,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,36,38,46,47,50,52.
 • 28. června 1994 - 18. října 1996 : Ke dni 3.5.1994 byly předloženy stanovy společnosti v novémznění.
posunout dolů