Trendy

57 519 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

7 083 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

101 470 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 3.10.2016 č.p. 132, 696 21 Prušánky

Historické adresy

3.7.2014 - 3.10.2016 č.p. 132, 696 21 Prušánky
5.3.2002 - 3.7.2014 Prušánky č.p. 132, okres Hodonín, PSČ 69621
7.4.1995 - 5.3.2002 Prušánky č.p. 132
15.9.1993 - 7.4.1995 Prušánky, objekt ZD

49446711

DIČ

od 1.3.1994

CZ49446711

Datová schránka

3s4cm6e

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1119

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.8.2014

61 089 000 Kč

Historické jmění

27.9.2006 - 18.8.2014

53 425 000 Kč

1.6.2004 - 27.9.2006

52 349 000 Kč

30.4.1997 - 1.6.2004

2 080 000 Kč

15.9.1993 - 30.4.1997

1 040 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hodonín

Bankovní účty

zvěřejněno 20.8.2016

219731297 / 0600

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Historické provozovny

5.6.1995 - 22.7.1996

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 696 21, Prušánky 132

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 3. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 5. března 2002 : Převoditelnost akcií společnosti znějících na jméno je vázána nasouhlas představenstva.

Historické ostatní skutečnosti

 • 3. července 2014 - 3. října 2016 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 3. července 2014 - 4. července 2016 : Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou konanou dne 25. 6. 2014.
 • 3. července 2014 - 4. července 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 3. července 2014 - 18. srpna 2014 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti bez veřejné nabídky akcií upsáním nových akcií se splacením emisního kurzu nepeněžitým vkladem z původní výše zákla... dního kapitálu 53.425.000,- Kč o částku ve výši 7.664.000,- Kč na základní kapitál 61.089.000,- Kč s tím, že se upisování nad uvedenou částku nepřipouští a přednostní právo na upisování akcií se vylučuje.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to (počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba akcií, které mají být vydány): 76 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč,6 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,4 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč;všechny nově upisované akcie budou mít podobu listinnou, při emisním kurzu 100% jmenovité hodnoty. Bylo schváleno zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem Ing. Václava Baštýře, nar. 28. 3. 1962, bytem Na Babě, 373 61 Hrdějovice, tvořený souborem nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín na listu vlastnictví č. 3519 pro k. ú. Prušánky, obec Prušánky, jako pozemek parc. č. 1554/4, pozemek parc. č. 1554/2 a stavba na cizím pozemku parc. č. 1569 budova bez č.p./č.e. stavba technického vybavení; součástí pozemku parc. č. 1554/4 je stavba budova bez č.p./č.e. zemědělská stavba (kotelna) a součástí pozemku parc. č. 1554/2 je stavba budova bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti (sklad); celý uvedený soubor nemovitých věcí v úhrnné hodnotě ve výši 7.664.000,- Kč (slovy sedm milionů šest set šedesát čtyři tisíce korun českých) stanovené na základě znaleckého posudku číslo 3748- 151/14 ze dne 15. 5. 2014, vyhotoveného znalcem Ing. Pavlem Huškem, který byl pro daný účel jmenován rozhodnutím představenstva podle § 251 zákona o obchodních korporacích.Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci Václavu Baštýřovi, nar. 28. 3. 1962, bytem Na Babě, 373 61 Hrdějovice, místem pro splacení nepeněžitého vkladu bude sídlo společnosti, lhůta pro splacení a předání nepeněžitého vkladu činí 30 dní ode dne doručení pravomocného usnesení soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností. zobrazit více skrýt více
 • 2. října 1997 - 3. července 2014 : Byly předloženy stanovy společnosti přijaté valnou hromadoukonanou dne 20.06.1997.
 • 30. dubna 1997 - 3. července 2014 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 31.1.1997.
 • 30. dubna 1997 - 3. července 2014 : Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva společnosti.
 • 23. ledna 2006 - 27. září 2006 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií se splácením emisního kursu peněžitými vklady z původní výše základního kapitálu 52,349.000,- ... Kč, slovy: padesátdvamilionůtřistačtyřicetdevěttisíckorunčeských, o (minimálně) částku ve výši 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských, na základní kapitál ve výši 52,449.000,- Kč, slovy: padesátdvamilionůčtyřistačtyřicetdevěttisíckorunčeských, s tím že:a) upsání akcií nad navrhovanou minimální částku zvýšení základního kapitálu se připouští,b) horní omezení částky o níž může být základní kapitál Společnosti zvýšen: 9,241.000,- Kč, slovy: devětmilionůdvěstěčtyřicetjednatisíckorunčeských,c) o konečné částce zvýšení základního kapitálu Společnosti nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu podle výsledků upisování rozhodne představenstvo Společnosti.Druh, podoba, forma a počet akcií, které mají být vydány (upsány):a) druh: kmenové akcie,b) podoba: listinné,c) forma: na jméno,d) počet akcií:- pro případ "minimálního" zvýšení základního kapitálu, tj. o 100.000,- Kč:- 0 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč,- 3 kusy akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,- 70 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,- pro případ "maximálního" zvýšení základního kapitálu, tj. o 9,241.000,- Kč:- 52 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč,- 344 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,- 601 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Pro případ neuvedený o konečném počtu akcií v dané jmenovité hodnotě rozhodne představenstvo Společnosti v rámci rozhodnutí o konečné částce zvýšení základního kapitálu,e) jmenovitá hodnota nově vydaných (upsaných) akcií bude: 1.000,- Kč, 10.000,- Kč a 100.000,- Kč.Přednostní právo akcionářů na upsání části nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti s e v y l u č u j e.Všechny upisované akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to věřitelům Společnosti uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí nebo jejich právním nástupcům, jejichž pohledávky za Společností vznikly z důvodu úplatu za postoupení pohledávek za bývalým Zemědělským družstvem Prušánky (dnes v likvidaci), IČ: 44163983, se sídlem Prušánky 132, okr. Hodonín, PSČ 696 21 na základě smluv o postoupení pohledávek (dále jen "upisovatelé").Místo, lhůta pro upisování akcií, emisní kurs:Místem pro upisování akcií se určují:a) sídlo Společnosti, tj. obec Prušánky, č.p. 132, okr. Hodonín, PSČ 696 21, pracovna ředitele Společnosti nebo jiná pro tento účel určená místnost nebo,b) k písemnému návrhu smlouvy o upsání akcií obec přijetí návrhu upisovatelem.Lhůta pro upisování akcií se stanovuje v délce 2 (dva) měsíce s tím, že počátek běhu lhůty stanoví představenstvo Společnosti do 90, slovy: devadesáti, dnů po provedení zápisu tohoto usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1119.Počátek běhu lhůty pro upisování bude oznámen upisovatelům nejméně 3, slovy: tři, dny předem. Emisní kurs takto upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií.Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu. Emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek upisovatelů za společností, a to jen ohledně pohledávek za Společností vzniklých z důvodu povinnosti Společnosti zaplatit upisovatelům sjednanou úplatu za postoupení pohledávek za bývalým Zemědělským družstvem Prušánky (dnes v likvidaci), IČ: 44163983, se sídlem Prušánky 132, okr. Hodonín, PSČ 696 21, na základě smluv o postoupení pohledávek. Dohoda o započtení bude s osobami, které upíší akcie, uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v souvislosti a současně s uzavřením smlouvy o upsání akcií. Pro uzavírání smluv o započtení platí následující pravidla:a) vypracování písemného návrhu smluv o započtení zajistí představenstvo společnosti,b) písemný návrh smlouvy o započtení bude doručen všem upisovatelům, a to současně s návrhem smlouvy o upsání akcií a s oznámením o počátku běhu lhůty k upisování akcií,c) smlouva o započtení bude uzavřena současně s uzavřením smlouvy o upsání akcií, tj. nejpozději do konce lhůty pro upisování akcií.Seznam věřitelů společnosti oprávněných k upisování akcií je nedílnou součástí notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu jako příloha č. 3. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 2003 - 1. června 2004 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnostiupsáním nových akcií z původní výše: 2.080.000,-Kč (slovy:dvamilionyosmdesáttisíckorunčeských) ... o částku: 50.000.000,-Kč (slovy:padesátmilionůkorunčeských) na základní kapitál ve výši: 52.080.000,-Kč (slovy:padesátdvamilionůosmdesáttisíckorunčeských) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se připouští s horním omezením částky, o níž má býtzákladní kapitál zvýšen, částkou 60.462.000,--Kč. O kenečné výšizákladního kapitálu rozhodne představenstvo Společnosti. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenovýchakcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité podobě1.000,-Kč, 10.000,-Kč nebo 100.000,-Kč. Na zvýšení základního kapitálu o částku 50.000.000,-Kč,bude vydáno 340 ks akcií v nominální hodnotě 100.000,-Kč, 1.366ks akcií v nominání hodnotě 10.000,-Kč a 2.340 ks akcií vnominální hodnotě 1.000,-Kč. V případě upisování akcií nadčástku 50.000.000,-Kč rozhodne představenstvo společnosti vrámci rozhodování o částce zvýšení základního kapitálu o počtuvydaných akcií jednotlivých nominálních hodnot. Akcie budou upsány s vyloučením přednostního právaakcionářů na upisování akcií. Emisní kurz upisováných akcií je roven jejich jmenovitéhodnotě. Akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům -věřitelům společnosti, jejichž pohledávky za společností vzniklyz důvodu závazku společnosti Agro Podlužan, a.s., zaplatitsjednanou úplatu za postoupení pohledávek za bývalým ZDPrušánky, IČ 44163983 se sídlem v Prušánkách čp. 132 na základěsmluv o postoupení pohledávky ve znění případných dodatků. Akcie budou upisovány v sídle společnosti, tj. Prušánky čp,132, okr. Hodonín, v pracovně ředitele společnosti nebo jiné protento účel určené místnosti nebo k písemnému návrhu smlouvy oupsání akcií obec přijetí návrhu upisovatelem. Lhůta pro upisování akcií je 3 měsíce. Počátek běhu lhůtyurčí představenstvo společnsoti do 30 dnů ode dne nabytí právnímoci usnesení Krajského soudu v Brně o zapsání usnesení valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům oznámennejméně 3 dny před počátkem běhu lhůty. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením peněžitýchpohledávek upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce nasplacení vkladu. Emistní kurz akcií bude splacen výhradnězapočtením pohledávek upisovatelů za společností. Dohoda o započtení bude s osobami, které upíší akcie,uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku, a to v souvislosti a současněs uzavřením smlouvy o upsání akcií. Pro uzavírání smluv ozapočtení platí následující pravidla: a)vypracování písemného návrhu smluv o započtení zajistípředstavenstvo společnosti b)písemný návrh smlouvy o započtení bude doručen všemupisovatelům, a to současně s návrhem smlouvy o upsání akcií a soznámením o počátku běhu lhůty k upisování akcií, c)smlouva o započtení bude uzavřena současně s uzavřenímsmlouvy o upsání akcií, tj. nejpozději do konce lhůty proupisování akcií. Seznam věřitelů společnosti oprávněných k upisování akciíje nedílnou součástí notářského zápisu o rozhodnutí valnéhromady o zvýšení základního kapitálu jako příloha č. 4. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1997 - 1. června 2004 : Základní jmění: 2,080.000,- Kč, je splaceno.
 • 30. dubna 1997 - 30. dubna 1997 : Základní jmění: 2,040.000,- Kč, je splaceno.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů