Trendy

75 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

574 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

300 049 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 3.12.2016 Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

30.9.1999 - 3.12.2016 Praha 1, Těšnov 1/1059
21.10.1993 - 30.9.1999 Praha 1, Revoluční 3
11.10.1993 - 21.10.1993 Staré Město u Uh. Hradiště, Luční 1867

49448871

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 2.5.2016

CZ49448871

Datum vzniku

11. října 1993

Datová schránka

gi3qked

Historické názvy

12.11.1993 - 29.9.1999

Vojenské stavby - INVEST a.s.

11.10.1993 - 12.11.1993

Vojenské stavby - investiční a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2239

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.11.1995

75 000 000 Kč

Historické jmění

28.9.1994 - 3.11.1995

64 500 000 Kč

11.10.1993 - 28.9.1994

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 22. září 2005 : Mimořádná valná hromada společnosti IRIDIUM INVEST a.s. konaná dne 15. září 2005 přijala následující usnesení:1. Určení hlavního akcionářeSpolečnost IRIDIUM INVEST a.s., se sídlem Mimořádná valná hromada společnosti IRIDIUM INVEST a.s. konaná dne 15. září 2005 přijala následující usnesení:1. Určení hlavního akcionářeSpolečnost IRIDIUM INVEST a.s., se sídlem ...Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ 49448871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2239 (dále ?Společnost?) má ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku hlavního akcionáře, jímž je společnost Saconia CZ a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ 26463971, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7267 (dále ?Hlavní akcionář?). Hlavní akcionář ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady byl a ke dni konání mimořádné valné hromady je vlastníkem 247 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), 938 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 37.336 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále ?Akcie Hlavního akcionáře?). Vzhledem k tomu že neexistují žádné jiné účastnické cenné papíry emitované Společností, než jsou kmenové akcie Společnosti, ani jiné cenné papíry je nahrazující, Hlavní akcionář tedy ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady byl a ke dni konání mimořádné valné hromady je akcionářem, který ve Společnosti vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,22 % základního kapitálu společnosti.2. Údaje osvědčující, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem SpolečnostiVlastnictví Akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno tím, že Hlavní akcionář tyto akcie předložil jak při doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady představenstvu Společnosti, tak při svém zápisu do listiny přítomných akcionářů na mimořádné valné hromadě.3. Rozhodnutí o přechodu ostatních akcií na Hlavního akcionářeValná hromada podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku rozhoduje, že všechny akcie Společnosti ve vlastnictví osob odlišných od Hlavního akcionáře přejdou na Hlavního akcionáře podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku, tj. s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.4. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za akcie Společnosti nabyté přechodem na základě tohoto usnesení valné hromady ostatním akcionářům protiplnění ve výši 160.000,-- Kč (slovy:jedno sto šedesát tisíc korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě100.000,-- Kč (slovy : jednosto tisíc korun českých), ve výši 16.000,-- Kč (slovy: šestnáct tisíc korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a ve výši 1.600,-- Kč (slovy: jeden tisíc šest set korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).Přiměřenost této výše protiplnění, která je určena podle § 183j odst. 6 obchodního zákoníku, je v souladu s § 183 m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znalecký posudkem číslo 672 ze dne 5. srpna 2005 zpracovaným Doc. Ing. Josefem Luňákem, CSc., znalcem z oboru ekonomika, ceny a odhady oceňování cenných papírů, ve kterém bylo pro výsledné stanovení hodnoty protiplnění použito kombinované metody.Tento znalecký posudek je přílohou číslo 7 tohoto notářského zápisu.5. Lhůta pro poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne za akcie Společnosti přechodem na základě tohoto usnesení valné hromady ostatním akcionářům Společnosti, příp. zástavním věřitelům, protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy budou akcie předány Společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku.6. Oprávněné osoby a způsob poskytnutí plněníHlavní akcionář poskytne protiplnění vždy osobě, jíž akcie před ním náležely, ledaže je prokázáno zastavení těchto akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to však neplatí, prokáže-li uvedená osoba, jíž akcie před ním náležely, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ní a zástavním věřitelem určuje jinak). Takto oprávněné osobě poskytne Hlavní akcionář protiplnění na základě údajů, které tato osoba předá Společnosti v souladu s jejími instrukcemi při předložení akcií, jejichž vlastnictví pozbyla. Akcie je třeba předložit do 30 dnů od přechodu vlastnického práva, a to v kterýkoli pracovní den od 10:00 do 15:00 hodin v sídle Společnosti.Hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněné osobě:a) bezhotovostním převodem na bankovní účet, který oprávněná osoba požadovaným způsobem sdělí Hlavnímu akcionářib) peněžními poukázkami zaslanými na adresu, kterou oprávněná osoba požadovaným způsobem sdělí Hlavnímu akcionářic) v hotovosti, to však pouze za předpokladu, že oprávněná osoba o výplatu požadovaným způsobem předem požádá Hlavního akcionáře a částka nepřekročí zákonem připuštěnou hranici pro výplatu peněz v hotovosti.7. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti IRIDIUM INVEST a.s. k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady společnosti do obchodního rejstříku, jakož i k realizaci všech dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v souvislosti s tímto usnesením, a dále k poskytnutí potřebné součinnosti Hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
posunout dolů