Trendy

294 256 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

16 870 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 231 369 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 4.6.2015 Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

Historické adresy

4.8.2014 - 4.6.2015 Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
8.11.1993 - 4.8.2014 Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 76711

49451871

DIČ

od 1.11.1993

CZ49451871

Datum vzniku

8. listopadu 1993

Datová schránka

uk9gx2j

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1147

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.1.2008

778 844 000 Kč

Historické jmění

8.2.2007 - 10.1.2008

756 928 000 Kč

6.6.2006 - 8.2.2007

751 796 000 Kč

20.3.2006 - 6.6.2006

717 792 000 Kč

17.8.2004 - 20.3.2006

715 691 000 Kč

21.5.2003 - 17.8.2004

694 586 000 Kč

6.9.2002 - 21.5.2003

667 654 000 Kč

4.5.2001 - 6.9.2002

647 133 000 Kč

21.1.2000 - 4.5.2001

627 276 000 Kč

30.8.1999 - 21.1.2000

625 609 000 Kč

27.1.1998 - 30.8.1999

613 513 000 Kč

8.11.1993 - 27.1.1998

604 467 000 Kč

8.11.1993 - 8.11.1993

604 497 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kroměříž

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

153119133 / 0300

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 20.6.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Kojetínská 3666/64, 767 01, Kroměříž

... více provozoven (celkem 27) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 4. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 4. srpna 2014 : Představenstvo společnosti podává návrh ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2, z.č. 134/2013 Sb. na zápis změny formy z akcií na majitele na akcie na jméno. V návaznosti na zákonnou změ Představenstvo společnosti podává návrh ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2, z.č. 134/2013 Sb. na zápis změny formy z akcií na majitele na akcie na jméno. V návaznosti na zákonnou změ...nu formy akcií došlo na základě rozhodnutí představenstva společnosti dne 20.1.2014 o provedení vyznačení změn na akcií a po té byl zahájen proces výměny akcií ve shodě se zákonem č. 134/2013 Sb. zobrazit více skrýt více
 • 26. dubna 2003 : Valná hromada společnosti konaná dne 8.10.2002 rozhodla o změněpodoby akcií na jméno ze zaknihovaných na akcie listinné.

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. srpna 2014 - 4. června 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 7
 • 4. srpna 2014 - 4. června 2015 : Počet členů dozorčí rady: 6
 • 24. srpna 2009 - 28. prosince 2011 : Představenstvo společnosti schválilo na svém zasedání dne 21. července 20091. Nepeněžitý vklad předem určeného zájemce společnosti ENERGIE VODA, a.s., IČ 28256786, kterým má být zv... ýšen základní kapitál společnosti o 8.894.000,- Kč, slovy: osm milionů osm set devadesát čtyři tisíce korun českých:a) emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen nepeněžitými vkladyb) předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce ENERGIE VODA, a.s. jsou tyto nemovitosti- kanalizační čerpací stanice Hulín, sestávající z:- pozemků p.č. 3218/3, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3218/4 orná půda, p.č. 3218/5, ost. pl. zapsané na listu vlastnictví č. 11147, katastrální územní a obec Hulín- SOl čerpací stanice - budovy tech. vybavenosti bez. č.p. postavené na pozemku p.č. 3218/3- S02 lapák štěrku- S03 kanalizacec) výše ocenění nepeněžitých vkladů bylo provedeno znaleckým posudkem Ing. Ladislava Frgala, který byl pro tento případ jmenován usnesením Krajského soudu v Brně čj. 18 Nc6320/2009-6, č. 5286/108-09 ze dne 3. července 2009 na částku ve výši 11.117.540,- Kč.Tento nepeněžitý vklad se na zvýšení základního kapitálu bude započítávat částkou ve výši 8.894.000,- Kč, slovy: osm milionů osm set devadesát čtyři tisíce korun českých.Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 8.894 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč.Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 2.223.540,- Kč.2. Nepeněžitý vklad předem určeného zájemce společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČ 63908298, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti o 2.366.000,- Kč, slovy: dva miliony tři sta šedesát šest tisíc korun českých:a) emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem,b) předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. tvoří:- ZTV k rodinným domům Kostelany-Zamočidla:- SO 02 Kanalizace- SO 04 Vodovod- ČOV Kostelany Zamočidlac) výše ocenění nepeněžitých vkladů bylo provedeno znaleckým posudkem Ing. Ladislava Frgala, který byl pro tento případ jmenován usnesením Krajského soudu v Brně čj. 18 Nc6320/2009-6, č. 5287/109-09 ze dne 3. července 2009 na částku ve výši 2.957.100,- Kč.Tento nepeněžitý vklad se na zvýšení základního kapitálu bude započítávat částkou ve výši 2.366.000,- Kč, slovy: dva miliony tři sta šedesát šest tisíc korun českých.Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.366 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.- Kč.Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 591.100,- Kč.Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 11.260.000,- Kč, slovy: jedenáct milionů dvě stě šedesát tisíc korun českých takto:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 11.260.000,- Kč, slovy: jedenáct milionů dvě stě šedesát tisíc korun českých přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení,b) Budou upisovány 11.260 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kčc) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady.Emisní kurs je stanoven ve vazbě na zásady oceňování vkládaného infrastrukturního majetku měst a obcí, tyto zásady byly schváleny valnou hromadou dne 16. června 1997 ve znění změn schválených valnou hromadou dne 11. června 2001d) Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního a akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to:- ENERGIE VODA, a.s., IČ 28256786 upíše 8.894 kusy akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč- ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČ 63908298, upíše 2.366 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kče) Místem úpisu akcií se stanoví sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. v Kroměříži, Kojetínská 3666 v místnosti č. 57 ve čtvrtém patře. Doba upisování se stanoví na čtrnáct dnů. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následují po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o povolení zvýšení základního kapitálu. Představenstvo společnosti počátek lhůty pro upisování sdělí předem určenému zájemci písemně,f) Nepeněžitý vklad bude splacen předáním věcí podle ustanovení § 60 obch. zákoníku, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 3. dubna 2009 - 23. června 2010 : Valná hromada společnosti konaná dne 30.prosince 2008 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o hodnotu bezúplatně nabytých vlastních akcií na jméno od obce Podhradní Lh... ota ve smyslu § 161 b), odst. 2,3,4 obchodního zákoníku dne 11.11.2008.Důvod: nezcizení vlastních akcií v majetku společnosti dle § 161b, odst. 3 obchodního zákoníku.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: O tuto částku bude doplněn rezervní fond.Rozsah snížení základního kapitálu: 453.000,00 Kč.Způsob provedení snížení základního kapitálu: zničení vlastních akcií na jméno v majetku společnosti:- 4 ks hromadných listinných akcií v hodnotě 100.000,- Kč, série A, čísla 0616133-0616532- 5 ks hromadných listinných akcií v hodnotě 10.000,- Kč, série A, čísla 0620293-0620342- 3 ks listinných akcií v hodnotě 1.000,- Kč, série A, čísla 0620912-0620914. zobrazit více skrýt více
 • 27. prosince 2006 - 23. června 2010 : 1. Představenstvo společnosti rozhodlo o schválení nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce Města Kroměříž, IČ 00287351, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti o 37.5... 23.000,- Kč, slovy: třicet sedm milionů pět set dvacet tři tisíce korun českých:a) emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen nepeněžitými vkladyb) předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce Města Kroměříž, a.s. jsou tyto nemovitosti- kanalizace Bílany - ulice Nová- vodovodní přivaděč Kroměříž - Jarohněvice - Šelešovice - Drahlov I. část- vodovodní přivaděč Kroměříž - Jarohněvice - Šelešovice - Drahlov II. část- vodovodní přivaděč v obci Drahlov- vodovodní přivaděč Lubná - Lhotka - Zlámanka a rozvody ve Zlámace I. část- vodovodní přivaděč Lubná - Lhotka - Zlámanka a rozvody ve Zlámace II. část- vodovodní rozvody v obci Šelešovice- prodloužení vodovodního řadu DN 100 v Kroměříži - Trávník- rekonstrukce vodovodu Dvořákova ulice v Kroměříži- dobudování kanalizace v Postoupkáchc) výše ocenění nepeněžitých vkladů bylo provedeno znaleckými posudky takto1. Ing. Stanislava Kotase, který byl pro tento případ jmenován usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6350/2006-9- kanalizace Bílany - ulice Nová znalecký posudek č. 4131-141/2006 ze dne 8. listopadu 2006 na částku ve výši 1.209.640,- Kč.- vodovodní přivaděč Kroměříž - Jarohněvice - Šelešovice - Drahlov I. část, znalecký posudek č. 4129/139/2006 ze dne 3. listopadu 2006 na částku ve výši 6.953.410,- Kč- vodovodní přivaděč Kroměříž - Jarohněvice - Šelešovice - Drahlov II. část znalecký posudek č. 4130/140/2006 ze dne 4. listopadu 2006 na částku ve výši 9.928.110,- Kč- vodovodní přivaděč v obci Drahlov znalecký posudek č. 4128/137/2006 ze dne 1.11.2006 na částku ve výši 2.924.300,- Kč- vodovodní přivaděč Lubná - Lhotka - Zlámanka a rozvody ve Zlámace I. část znalecký posudek č. 4125-134/2006 ze dne 30. října 2006 na částku ve výši 6.215.490,- Kč- vodovodní přivaděč Lubná - Lhotka - Zlámanka a rozvody ve Zlámace II. část znalecký posudek č. 4126-135/2006 ze dne 13. října 2006 na částku ve výši 8.326.030,- Kč- vodovodní rozvody v obci Šelešovice znalecký posudek č. 4127-136/2006 ze dne 13. října 2006 na částku ve výši 7.641.600,- Kč.2. Ing. Ladislava Frgala, který byl pro tento případ jmenován usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 11.října 2006, čj. 50Nc 6379/2006-6-prodloužení vodovodního řadu DN 100 v Kroměříži - Trávník znalecký posudek č. 4736/254-06 ze dne 01.listopadu na částku ve výši 203.770,- Kčrekenstrukce vodovodu Dvořákova ulice v Kroměříži znalecký posudek č. 4737/255-06 ze dne 03.listopadu 2006 na částku ve výši 607.720,- Kč- dobudování kanalizace v Postoupkách znalecký posudek č. 4738/256-06 ze dne 05.listopadu 2006 na čásktu ve výši 1.749.720,-KčNepeněžitý vkad byl oceněn celkem částkou ve výši 45.759.790,-Kč. Tento nepeněžitý vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkou ve výši 37.523.000,-Kč, slovy: třicet sedm milionů pět set dvacet tři tisíc korun českých.Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 37.523 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 8.236.790,- Kč2. Představenstvo společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 37.523.000,-Kč slovy: třicet sedm milionů pět set dvacet tři tisíce korun českých takto:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 37.523.000,-Kč, slovy: třecet sedm milionů pět set dvacet tři tisíce korun českých přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení,b) Budou upisovány 37.523 kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenované hodnotě 1.000,-Kčc) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady.Emisní kurs je stanoven ve vazbě na zásady oceňování vkládaného infrastrukturního majetku měst a obcí, tyto zásady byly schváleny valnou hromadou dne 16.června 1997 ve znění změn schválených valnou hromadou dne 11.června 2001d) Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, se nepoužije ustnovení § 204 a) obchodního zákoníku a akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci Městu Kroměříž, IČ 00287351 upíše 37.523 kusy akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč.e) Místem úpisu akcií se stanoví sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. v Kroměříži, Kojetínská 3666 v místnosti č. 57 ve čtvrtém patře. Doba upisování se stanoví na čtrnáct dnů. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o povolení zvýšení základního kapitálu. Představenstvo společnosti počátek lhůty pro upisování sdělí předem určenému zájemci písemně.f) Nepeněžitý vklad bude splecen předáním věcí podle ustanovení § 60 obch. zákoníku, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 23. listopadu 2007 - 10. ledna 2008 : 1. Valná hromada společnosti rozhodla dne 9.6.2004 o:a) zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 21.916.000,- Kč, slovy: dvacet jeden milion devět set šestnáct tisí... c korun českých, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení.b) upisování akcií nepeněžitými vklady,c) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce společnosti Energo IPT s.r.o. IČ 25583026, kterým je:čistírna odpadních vod v k.ú. Zdounky sestávající z nemovitostí zapsanými na LV č. 1005 v k. ú. Zdounky včetně vedlejších staveb, příslušenství a technologie:- nemovitosti:- stavba technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 1112/214- stavba technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 1112/215,- stavba technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 1112/217,- stavba technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 1112/220,- stavba technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 1112/221,- stavba technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 1112/222,- jiná stavba postavená p.č. 1112/223- pozemky p.č. 1112/214, ost.pl., p.č. 1112/215, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1112/16 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1112/217 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1112/218 ost.pl., p.č. 1112/219 ost.pl., p.č. 1112/220 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1112/221 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1112/222 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1112/223 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 1112/224 ost.pl.,vše zapsané na listu vlastnictví č. 1005, katastrální území Zdounky, včetně vedlejších staveb, které jsou příslušenstvím hlavní stavby tj. ocelového přístřešku nad schodištěm do uskladňovací nádrže, ocelového přístřešku nad schodištěm mezi čerpací stanicí a budovou hrubého předčištění, ocelového přístřešku nad schodištěm u čerpací stanice kalů, ocelové konstrukce pro kozlíkový jeřáb u lapáku štěrku- technologie čističky odpadních vod:PS 01. Hrubé předčistění a šneková Č.S.1. Strojní zařízení pro vybírání lapáku štěrku a el. ovládání - 1 ks2. Hrubé ruční česle B=800, Hk=1 800, p=60 vč. odkapávacího žlabu a stíracího hřebla - 1 ks3. Kanálové šoupátko DN 600, typ S 60005-601 - 3 ks4. Stojan pro ovládání kanálových šoupátek typ Y 3504 - 3 ks5. Šnekové čerpadlo 600mm, činná délka šneku L= 7 404 mm - 2 ks6. Šnekové čerpadlo 410mm, činná délka šneku L= 7 276 mm - 1 ks7. Kočka jednonosníková s vestavěným planetovým kladkostrojem typu 16-12 - 1 ks8. Mazací přístroj UVF - 3 ks9. Stavítko se stojanem 400*600*1200mm - 4 ks10. Samočistící česle typu SČČ-C - 1 ks11. Ruční česle jemné, vč. odkapávacího žlabu a stíracího hřebla - 1 ks12. Strojní zařízení vírového lapáku písku LPO 360 - 1 ks13. Automatická kompresová stanice SKS 70 - 1 ks14. Stavítko se sloupky 400*600 - 1 ks15. Potrubí a armatury rozvodu vzduchu - 1 sadaPS 02 Čistění odpadních vod1. Provzdušňovací zařízení firmy Frings typu 600TA 1 ks2. Provzdušňovací zařízení firmy Frings typ 900TA 3 ks3. Míchací zařízení firmy Flygt typ 4430.010 2 ks4. Kalové čerpadlo 80-GFHU-220, provedení SJ 2 ks5. Kalové čerpadlo 150-GFHU-320, provedení SJ 2 ks6. Dosazovací kruhová nádrž 12mm se stíráním hladiny 1 ks7. Měrný venturiho žlab MVŽ 15-B II 1 ks8. Indukční průtokoměr DN 150 1 ks9. Indukční průtokoměr DN 200 1 ks10. Čerpadlo na vyčerpání prosáklé vody, typ 1 1/4 NFMU 1 ks11. Potrubí a armatura ručního včetně kotvícího a podpěrného materiálu 1 sadaTento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 3736-71/2004 ze dne 7. května 2004 vypracovaným Ing. Stanislavem Kotasem na částku ve výši 26.404.400,-Kč.d) schválení výše ocenění, která byla určena znaleckým posudkem na částku ve výši 26.404.400,-Kč.Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výši 21.916.000,-Kč, slovy: dvacet jeden milion devět set šestnáct tisíc korun českých.e) Za nepeněžitý vklad bude vydáno 21.916 kusů (slovy: dvacet jeden tisíc devět set šestnáct) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých).Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 4.488.400, -Kč, slovy: čtyři miliony čtyři sta osmdesát osm tisíc čtyři sta korun českých.2. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 21.916.000, - Kč, slovy: dvacet jeden milion devět set šestnáct tisíc korun českých, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto:a) bude upisováno 21916 kusů (slovy: dvacet jeden tisíc devět set šestnáct kusů) kmenových akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých za akciib) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí nepeněžitými vklad. Emisní kurz je stanoven ve vazbě na zásady oceňování vkládaného infrastrukturního majetku měst a obcí, tyto zásady byly schváleny valnou hromadou dne 16. června 1997 ve znění změn schválených valnou hromadou dne 11. června 2001.c) Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního zákoníku a akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci Energo IPT s.r.o., které upíše 21.916 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.d) Místem úpisu akcií se stanoví sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. v Kroměříži, Kojetínská 3666 v místnosti č. 57 ve čtvrtém patře. Doba upisování se stanoví na čtrnáctý kalendářní den ode dne zapsaní usnesení řádné valné hromady a.s. Představenstvo společnosti počátek lhůty pro upisování sdělí předem určenému zájemci písemně.e) Písemná zpráva obsahuje důvody upisování akcií nepeněžitými vklady. Společnost provozovala čistírnu odpadních vod na smlouvu o provozování. Z ekonomického hlediska nebyly tímto smluvním vztahem vytvářeny finanční zdroje pro opravy a investice - rekonstrukce. Tyto vytváří pouze vlastník (odpisy). Převzetím čističky odpadních vod do majetku a.s. se její pozice změn a bude prostřednictvím odpisů vytvářet zdroje pro případné další opravy a rekonstrukce. zobrazit více skrýt více
 • 12. prosince 2006 - 8. února 2007 : Představenstvo společnosti rozhodlo dne 2.11.2006:1. O schválení nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce společnosti Hanácká sladovna Kroměříž, a.s., IČ 60727357, kterým má být... zvýšen základní kapitál společnosti o 2.180.000,- Kč, slovy: dva miliony jedno sto osmdesát tisíc korun českých takto:a) emisní kurs nově upsaných akcií buce splacen nepeněžitými vkladyb) předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce společnosti Hanácká sladovna Kroměříž, a.s. jsou tyto nemovitosti:- vodovodní řád a splašková kanalizace v lokalitě Kroměříž - Prachárna, k.ú. Kroměřížc) výše ocenění nepeněžitého vkladu určenou znaleckými posudky soudního znalce Ing. Jaroslava Fojtů, č. 3182-240/06-1 a č. 3182-240/06-2, který byl pro tento případ jmenován usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6378/2006-6 částkou ve výši 2.658.770,- Kč -Tento nepeněžitý vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkou ve výši 2.180.000,- Kč, slovy: dva miliony jedno sto osmdesát tisíc korun českých.Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.180 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 478.770,- Kč.2. O schválení nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce společnosti PMS Reality a.s., IČ 47676647, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti o 2.009.000,- Kč, slovy: dva miliony devět tisíc korun českých takto:a) emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen nepeněžitými vkladyb) předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce společnosti PMS Reality a.s. jsou tyto nemovitosti- jednotná kanalizace v lokalitě hypermarket TESCO na rozhraní katastru Kroměříž a Vážany u Kroměřížec) výše ocenění nepeněžitého vkladu určenou znaleckými posudky soudního znalce Ing. Jaroslava Fojtů, č. 3182-240/06, který byl pro tento případ jmenován usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6378/2006-6 částkou ve výši 2.449.520,- Kč.Tento nepeněžitý vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkou ve výši 2.009.000,- Kč, slovy: dva miliony devět tisíc korun českých.Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.009 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 440.520,- Kč.3. O schválení nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce společnosti Město Morkovice - Slížany, IČ 00287504, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti o 943.000,- Kč, slovy: devět set čtyřicet tři tisíce korun českých takto:a) emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen nepeněžitými vkladyb) předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce společnosti Město Morkovice - Slížany jsou tyto nemovitosti- kanalizační stoka - větev J a kanalizační stoka - větev H v k.ú. Morkovicec) výše ocenění nepeněžitého vkladu určenou znaleckými posudky soudního znalce Ing. Stanislava Kotase, č. 4072-81/2006, který byl pro tento případ jmenován usnesením Krajského soudu v Brně, čj. 50 Nc 6041/2006-12 částkou ve výši 1.150.420,- Kč.Tento nepeněžitý vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkou ve výši 943.000,- Kč, slovy: devět set čtyřicet tři tisíce korun českých.Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 943 kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 207.420,- Kč.4. O zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 5.132.000,- Kč, slovy: pět milionů jedno sto třicet dva tisíce korun českých takto:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 5.132.000,- Kč, slovy: pět milionů jedno sto třicet dva tisíce korun českých přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení,b) Budou upisovány 5.132 kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovié hodnotě 1.000,- Kčc) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady.Emisní kurs je stanoven ve vazbě na zásady oceňování vkládaného infrastrukturního majetku měst a obcí, tyto zásady byly schváleny valnou hromadou dne 16. června 1997 ve znění změn schválených valnou hromadou dne 11. června 2001d) Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního zákoníku a akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům takto:- Hanácká sladovna Kroměříž, a.s., IČ 60727357 upíše 2.180 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč- PMS Relity a.s., IČ 476766447 upíše 2.009 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč- Město Morkovice - Slížany, IČ 00287504 upíše 943 kusy akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kče) Místem úpisu akcií se stanoví sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. v Kroměříži, Kojetínská 3666 v místnosti č. 57 ve čtvrtém patře. Doba upisování se stanoví na čtrnáct dnů. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o povolení zvýšení základního kapitálu. Představenstvo společnosti počátek lhůty pro upisování sdělí předem určenému zájemci písemně,f) Nepeněžitý vklad bude splacen předáním věcí podle ustanovení § 60 obch. zákoníku, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 2. května 2006 - 6. června 2006 : Představenstvo společnosti rozhodlo dne 29.3.2006 o schválení nepeněžitého nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce Města Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, kterým má být zvýše... n základní kapitál společnosti o 34.0004.000,- Kč, slovy: třicet čtyři miliony čtyři tisíce korun českých takto:a) emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen nepeněžitými vklady,b) předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce Města Bystřice pod Hostýnem jsou tyto nemovitosti:- areál čistírny odpadních vod Bystřice pod Hostýnem, s příslušenstvím a technologií, sestávající z těchto nemovitostí:- budova technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 966/7,- budova technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 966/8,- budova technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 966/9,- budova technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 966/10,- budova technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 966/12,- budova technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 966/13,- budova technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 966/14,- budova technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 966/15,- budova technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 966/16,- budova technické vybavenosti postavená na pozemku p.č. 966/17,- pozemky p.č. 966/7, p.č. 966/8, p.č. 966/9, p.č. 966/10, p.č. 966/12, p.č. 966/13, p.č. 966/14, p.č. 966/15, p.č. 966/16, p.č. 966/17, vše zast. pl., p.č. 966/2, p.č. 966/6, p.č. 966/11, p.č. 966/18, p.č. 966/19, vše ost.pl., p.č. 966/3, p.č. 966/4 a p.č. 966/21 trvalý travní porostvše zapsáno na LV č. 10001, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem,- kanalizační - páteřní sběrač a stoky v k.ú. Bystřice pod Hostýnemc) výši ocenění nepeněžitého vkladu určenou znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Stanislava Kotase, č. 3886-51 a č. 3952-114/2005 částkou ve výši 77.368.820,- Kč.Tento nepeněžitý vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkou ve výši 34.004.000,- Kč, slovy: třicet čtyři miliony čtyři tisíce korun českých.Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 34.004 kusy kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 43.364.820,- Kč.Představenstvo společnosti dále rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 34.004.000,- Kč, slovy: třicet čtyři miliony čtyři tisíce korun českých takto:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje ve výši 34.004.000,- Kč, slovy: třicet čtyři miliony čtyři tisíce korun českých přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení,-b) Budou upisovány 34.004 kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady.Emisní kurs je stanoven ve vazbě na zásady oceňování vkládaného infrastrukturního majetku měst a obcí, tyto zásady byly schváleny valnou hromadou dne 16. června 1997 ve znění změn schválených valnou hromadou dne 11. června 2001.d) Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, se nepoužije ustanovení § 204a) obchodního zákoníku a akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci Městu Bystřice pod Hostýnem, které upíše 34.004 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.e) Místem úpisu akcií se stanoví sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. v Kroměříži, Kojetínská 3666 v místnosti č. 57 ve čtvrtém patře. Doba upisování ve stanoví na čtrnáct dnů. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následují po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o povolení zvýšení základního kapitálu. Představenstvo společnosti počátek lhůty pro upisování sdělí předem určenému zájemci písemně.f) Nepeněžitý vklad bude splacen předáním věcí podle ustanovení § 60 obch. zák., a to nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2006 - 20. března 2006 : 1. Představenstvo společnosti rozhodlo o schválení nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce společnosti .A.S.A. skládka Bystřice pod Hostýnem, kterým má být zvýšen základní kapi... tál společnosti o 2.101.000,- Kč takto:a) emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen nepeněžitými vklady,b) předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce .A.S.A. skládka Bystřice pod Hostýnem, s.r.o., IČ: 26227959, jsou tyto nemovitosti:- přípojka vody pro odběr v provozní budově skládky odpadů Cihelna - III v Bystřici pod Hostýnem- budova technické vybavenosti bez č.p. postavená na pozemku p.č. st. 2456 a pozemek p.č. st. 2456 na listu vlastnictví č. 3518, katastrální území Bystřice pod Hostýnem, včetně technologie, přípojky NN, oplocení, příjezdové komunikace spolu s přípojkou vody v Bystřici pod Hostýnemc) výše ocenění nepeněžitého vkladu určenou znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Stanislava Kotase, č. 3882-47/2005 ze dne 30.března 2005 částkou ve výši 2.531.170,- Kč.Tento nepeněžitý vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkou ve výši 2.101.000,- Kč, slovy: dva miliony jedno sto jeden tisíc korun českých.Za tento nepeněžitý vklad bude vydán 2.101 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 430.170,- Kč.2. Představenstvo společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 2.101.000,- Kč, slovy: dva miliony jedno sto jeden tisíc korun českých takto:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 2.101.000,- Kč, slovy: dva miliony jedno sto jeden tisíc korun českých, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení,b) Bude upisováno 2.101 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady.Emisní kurs je stanoven ve vazbě na zásady oceňování vkládaného infrastrukturního majetku měst a obcí, tyto zásady byly schváleny valnou hromadou konanou dne 16.června 1997 ve znění změn schválených valnou hromadou dne 11.června 2001.d) Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, se nepoužije ustanovení § 204a) obchodního zákoníku a akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci společnosti .A.S.A. skládka Bystřice s.r.o., který upíše 2.101 kus kmenové akice na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kče) Místem úpisu akcií se stanoví sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. v Kroměříži, Kojetínská 3666 v místnosti č. 57 ve čtvrtém patře. Doba upisování se stanoví na čtrnáct dnů. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o povolení zvýšení základního kapitálu. Představenstvo společnosti počátek lhůty pro upisování sdělí předem určenému zájemci písemně,f) Nepeněžitý vklad bude splacen předáním věci podle ustanovení § 60 obch. zák., a to nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 22. dubna 2004 - 17. srpna 2004 : 1) Představenstvo rozhodlo o zvýšení základního kapitálu takto:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadních 694.586.000,- Kč, na základní kapitál ve výši 715.691.000,- ... Kč, tj. o částku ve výši 21.105.000,- Kč (slovy: dvacet jeden milion jedno sto pět tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení,b) Bude upisováno 21.105 kusů (slovy: dvacet jeden tisíc jedno sto pět kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých za akcii.c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Emisní kurs je stanoven ve vazbě na zásady oceňování vkládaného infrastrukturního majetku měst a obcí, tyto zásady byly schváleny valnou hromadou dne 16. června 1997 ve znění změn schválených valnou hromadou dne 11. června 2001.d) Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního zákoníku a akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci městu Kroměříž, které upíše 21.105 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.e) Místem úpisu akcií se stanoví sídlo společosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. v Kroměříži, Kojetínská 3666 v místnosti č. 56 ve čtvrtém patře. Doba upisování se stanoví na čtrnáct dnů. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o povolení zvýšení základního kapitálu. Představenstvo společnosti počátek lhůty pro upisování sdělí předem určenému zájemci písemně.f) Nepeněžitý vklad bude splacen předáním věcí podle ustanovení § 60 obch. zákoníku, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu akcíí.2) Představenostvo rozhodlo o schválení písemné zprávy, která obsahuje důvody upisování akcií nepeněžitými vklady, tj. využitelnost nepeněžitého vkladu pro zabezpečení provozu společnosti a úspora nákladů v případě, že by nepeněžitý vklad musel být pronajat k užívání a společnost by platila vlastníkovi nájem.3) Představenstvo schvaluje:a) upisování akcií nepeněžitými vklady,b) předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce města Kroměříž:- kanalizace Kroměříž - Stojanovo náměstí, ulice Na Kopečku, katastrální území KroměřížTato nemovitost byla oceněna znaleckým posudkem č. 3598/117/2003 ze dne 9. října 2003 vypracovaným Ing. Stanislavem Kotasem na částku ve výši 7.390.140,- Kč.- 2. etapa - kanalizace Kroměříž, - Stojanovo nám. ulice Na Kopečku, katastrální území KroměřížTato nemovitost byla oceněna znaleckým posudkem č. 3600-120/2003 ze dne 9. října 2003 vypracovaným Ing. Stanislavem Kotasem na částku ve výši 5.753.580,- Kč.- kanalizace Kroměříž - Rekonstrukce kmenové stoky Podzámecká zahrada, katastrální území KroměřížTato nemovitost byla oceněna znaleckým posudkem č. 3599-119/2003 ze dne 9. října 2003 vypracovaným Ing. Stanislavem Kotasem na částku ve výši 11.396.770,- Kč.c) výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou znaleckými posudky č. 3598-117/2003, č. 3599-119/2003 a č. 3600-120/2003 ze dne 9. října 2003, vypracovanými Ing. Stanislavem Kotasem, částku ve výši 24.540.490,- Kč, slovy: dvacet jeden milion pět set čtyřicet tisíc čtyři sta devadesát korun českých.Tento vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkou ve výši 21.105.000,- Kč, slovy: dvacet jeden milion jedno sto pět tisíc korun českých.Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 21.105 kusů (slovy: dvacet jeden tisíc jedno sto pět) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši 3.435.490,- Kč, slovy: tři miliony čtyři sta třicet pět tisíc čtyři sta devadesát korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 20. února 2003 - 21. května 2003 : obec Dřínov upíše 21.835 kusů akcií na jméno, v listinné podobě,ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč
 • 20. února 2003 - 21. května 2003 : termínu splacení nepeněžitého vkladu nejpozději do třiceti dnůode dne úpisu akcií. Nepeněžitý vklad bude splacen předáním věcípodle ustanovení § 60 obch. zákoníku
 • 20. února 2003 - 21. května 2003 : místa úpisu akcií do sídla společnosti Vodovody a kanalizaceKroměříž, a.s. v Kroměříži, Kojetínská 3666 v místnosti č. 56 večtvrtém patře. Doba upisování se stanoví na čtrnáct dnů.... Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následující podni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně opovolení zvýšení základního kapitálu. Představenstvo společnostipočátek lhůty pro upisování sdělí předem určeným zájemcůmpísemně, zobrazit více skrýt více
 • 20. února 2003 - 21. května 2003 : - Realitní společnost ZVONEK, s.r.o. upíše 5.097 kusů akcií najméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.
 • 20. února 2003 - 21. května 2003 : Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, se nepoužijeustanovení § 204 a) obchodního a akcie budou nabídnuty k upsánípředem určeným zájemcům obci Dřínov a Realitní společnost... iZVONEK s.r.o. takto: zobrazit více skrýt více
 • 20. února 2003 - 21. května 2003 : provedení zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií,jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Emisní kursje stanoven ve vazbě na zásady oceňování vkládanéhoinfrastr... ukturního majetku měst a obcí, tyto zásady bylyschváleny valnou hromadou dne 16. června 1997. zobrazit více skrýt více
 • 20. února 2003 - 21. května 2003 : úpisu 26.932 kusů (slovy: dvacet šest tisíc devět set třicetdva) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč, slovy: tisíc korun českých za akcii
 • 20. února 2003 - 21. května 2003 : zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši26.932.000,- Kč,(slovy: dvacet šest milionů devět set třicet dvatisíce korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akci... ínad částku navrženého zvýšení, zobrazit více skrýt více
 • 20. února 2003 - 21. května 2003 : 3)
 • 20. února 2003 - 21. května 2003 : Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitouhodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši1.119.050,-Kč, slovy: jeden milion jedno sto devatenáct t... isícpadesát korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 20. února 2003 - 21. května 2003 : Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5.097 kusů (slovy: pěttisíc devadesát sedm) kmenových akcií na jméno v listinné podoběve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českýc... h). zobrazit více skrýt více
 • 20. února 2003 - 21. května 2003 : Tento vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkouve výši 5.097.000,-Kč, slovy: pět milionů devadesát sedm tisíckorun českých.
 • 20. února 2003 - 21. května 2003 : výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou znaleckýmposudkem č. 3344-64/002 a č. 3344-65/002 ze dne 4. května 2002,vypracovaným ing. Stanislavem Kotasem, částku ve výši6.216.0... 50,-Kč, slovy: šet milionů dvě stě šestnáct tisíc padesátkorun českých. zobrazit více skrýt více
 • 20. února 2003 - 21. května 2003 : - kanalizační sítě v sídlišti RD Barbořina v katastrálním územíKroměříž
 • 20. února 2003 - 21. května 2003 : - pitný vodovod v sídlišti RD Barbořina v katastrálním územíKroměříž
 • 20. února 2003 - 21. května 2003 : předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce Realitníspolečnosti ZVONEK, s.r.o.:
 • 20. února 2003 - 21. května 2003 : 2)
 • 20. února 2003 - 21. května 2003 : Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitouhodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši4.793.650,-Kč, slovy: čtyři miliony sedm set devadesát tř... itisíce šest set padesát korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 20. února 2003 - 21. května 2003 : Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 21.835 kusů (slovy: dvacetjeden tisíc osm set třicet pět) kmenových akcií na jméno vlistinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisí... ckorun českých). zobrazit více skrýt více
 • 20. února 2003 - 21. května 2003 : Tento vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkouve výši 21.835.000,-Kč, slovy: dvacet jeden milion osm settřicet pět tisíc korun českých.
 • 20. února 2003 - 21. května 2003 : výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou znaleckýmposudkem č. 3343-62/002 a 3342-63/002 ze dne 4. května 2002,vypracovaným ing. Stanislavem Kotasem, částku ve výši26.628.650... ,-Kč, slovy: dvacet šest milionů šest set dvacet osmtisíc šest set padesát korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 20. února 2003 - 21. května 2003 : 1) předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce obceDřínov:- vodovodní řád v obci Dřínov u Kroměříže v katastrálním územíDřínov- kanalizační síť v obci Dřínov u Kroměříže v... katastrálním územíDřínov zobrazit více skrýt více
 • 20. února 2003 - 21. května 2003 : Mimořádná valná hromada na svém zasedání dne 8. října 2002rozhodla o schválení:
 • 27. července 2000 - 21. května 2003 : Valná hromada společnosti konaná dne 14.6.2000 schválila novéúplné znění stanov.
 • 25. května 2000 - 21. května 2003 : Notářský zápis NZ 459/99, N 420/99 ze dne 30.8.1999 byl opravena doplněn s ohledem na předmět nepeněžitých vkladů pro zvýšenízákladního jmění společnosti takto:-u budovy technické ... vybavenosti - provozní objekt čističkyodpadních vod postavené na pozemku st.p.č. 210 op o z e m e k st.p.č.210- u pozemků o p o z e m e k p.č.1100. zobrazit více skrýt více
 • 30. srpna 1999 - 21. května 2003 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne23.6.1998 včetně změn ze dne29.5.1995,27.6.1996,16.6.1997,23.6.1998.
 • 18. července 2002 - 6. září 2002 : e) obchodního a akcie budou nabídnuty k upsání předem určenýmzájemcům městu Chropyně, obci Troubky-Zdislavice a obci Honěticetakto:- město Chropyně upíše 4.981 kus akcie na jméno, ... vzaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč- obec Troubky - Zdislavice upíše 12.834 kusy akcií na jméno,v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč- obec Honětice upíše 2.706 kusů akcií na jméno, vzaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 18. července 2002 - 6. září 2002 : b) Bude upisováno 20.521 kus (slovy: dvacet tisíc pět set dvacetjeden kus) kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, vejmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českýc... h zaakcii zobrazit více skrýt více
 • 18. července 2002 - 6. září 2002 : c) výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou společnýmznaleckým posudkem č. 3012-263-01, 3271/12-2001 ze dne 8.prosince 2001, vypracovaným ing. Stanislavem Kotasem a ing.Ladi... slavem Frgalem, částku ve výši 3.221,174,- Kč slovy: třimiliony dvě stě dvacet jeden tisíc jedno sto sedmdesát čtyřikoruny české. Tento vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkouve výši 2.706.000,- Kč, slovy: dva miliony sedm set šest tisíckorun čekých. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.706 kusů (slovy: dvatisíce sedm set šest) kmenových akcií na jméno v zaknihovanépodobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korunčeských). Rozdíl mezi hodnoutou stanovenou znaleckým posudkem ajmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částkuve výši 515.174,- Kč, slovy: pět set patnáct tisíc jedno stosedmdesát čtyři koruny české. zobrazit více skrýt více
 • 18. července 2002 - 6. září 2002 : c) výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou společnýmznaleckým posudkem č. 3012-263-01, 3271/12-2001 ze dne 8.prosince 2001, vypracovaným ing. Stanislavem Kotasem a ing.Ladi... slavem Frgalem, částku ve výši 15.278.188,- Kč, slovy:patnáct milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc jedno sto osmdesátosm korun českých. Tento vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkouve výši 12.834.000,- Kč, slovy: dvanáct milionů osm set třicetčtyři tisíce korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 12.834 kusy (slovy:dvanáct tisíc osm set třicet čtyři) kmenových akcií na jménov zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 18. července 2002 - 6. září 2002 : c) výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou společnýmznaleckým posudkem č. 3012-263-01, 3271/12-2001 ze dne 8.prosince 2001, vypracovaným ing. Stanislavem Kotasem a ing.Ladi... slavem Frgalem, částku ve výši 5.929.962,- Kč, slovy: pětmilionů devět set dvacet devět tisíc devět set šedesát dvěkoruny české. Tento vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkouve výši 4.981.000,- Kč, slovy: čtyři miliony devět set osmdesátjeden tisíc korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4.981 kus (slovy: čtyřitisíce devět set osmdesát jeden) kmenových akcií na jméno vzaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíckorun českých). Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitouhodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši948.962,- kč, slovy: devět set čtyřicet osm tisíc devět setšedesát dvě koruny české. zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2002 - 6. září 2002 : a) Základní kapitál společnosti bude zvýšen z dosavadních647.133.000,- Kč, (slovy: šest set čtyřicet sedm milionů jednosto třicet tři tisíce) na základní kapitál ve výši667.654.000... ,- Kč, (slovy: šest set šedesát sedm milionů šest setpadesát čtyři tisíce korun českých), tj. o částku ve výši20.521.000,- Kč, (slovy: dvacet milionů pět set dvacet jedentisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nadčástku navrženého zvýšení, zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2002 - 6. září 2002 : b) předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce obceHonětice: - vodovod v obci Honětice včetně přívodního řádu "1" a rozvodnéřády v obci
 • 13. června 2002 - 6. září 2002 : a) upisování akcií nepeněžitými vklady
 • 13. června 2002 - 6. září 2002 : 5) Představenstvo schvaluje:
 • 13. června 2002 - 6. září 2002 : Rozdíl mezi hdonotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitouhodnotou vydaných akcií je emistní ážio a činí částku ve výši2.444.188,- Kč, slovy: dva miliony čtyřista čtyřicet tis... ícejedno sto osmdesát osm korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2002 - 6. září 2002 : b) předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce obceTroubky - Zdislavice:- budova vodojemu postavená na pozemku p.č.st. 180, pozemkyp.č.st. 180, a p.č. 184/3 orná vše zapsan... é na listu vlastnictvíč. 10001 katasrální území Zdislavice- budova vodojemu postavená na pozemku p.č.st. 31/2, pozemkyp.č.st. 31/2 zast.pl. a nádvoří a p.č. 2488 ost.p. vše zapsanéna listu vlastnictví č. 10001 katastrální území Troubky - vodovod Troubky - Zdislavice - I. etapa, přívodní řád "Z" -vodovodní řády Zdislavice - vodovodní řád v obci Troubky zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2002 - 6. září 2002 : a) upisování akcií nepeněžitými vklady,
 • 13. června 2002 - 6. září 2002 : 4) Představensto schvaluje:
 • 13. června 2002 - 6. září 2002 : g) Nepeněžitý vklad bude splacen předáním věcí podle ustanovení§ 60 obch. zákoníku a to nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisuakcií.
 • 13. června 2002 - 6. září 2002 : f) Místem úpisu akcií se stanoví sídlo společnosti Vodovody akanalizace Kroměříž, a.s. v Kroměříži, Kojetínská 3666 vmístnosti č. 56 ve čtvrtém patře. Doba upisování se stanoví na... čtrnáct dnů. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní dennásledující po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu vBrně o povolení zvýšení základního kapitálu. Představenstvospolečnosti počátek lhůty pro upisování sdělí předem určenýmzájemcům písemně, zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2002 - 6. září 2002 : d) Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, se nepoužijeustanovení § 204
 • 13. června 2002 - 6. září 2002 : c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním novýchakcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Emisníkurs je stanoven ve vazbě na zásady oceňování vkládaného... infrastrukturního majetku měst a obcí, tyto zásady bylyschváleny valnou hromadou dne 16. června 1997. zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2002 - 6. září 2002 : 1) představenstvo na svém zasedání dne 19.12.2001 rozhodlo:
 • 13. června 2002 - 6. září 2002 : b) předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce městaChropyně:- budovu tech. vybavenosti - čerpací stanice odpadních vodvčetně technologie, postavenou na pozemku p.č. 266/3 ... a pozemkyp.č.st. 266/3 zast. pl.a p.č. 266/9 trvalý travní porost všezapsané na listu vlastnictví č. 10001 katastrální území Chropyně- vodovodní řád "D" ulice Dráhy v katastrálním území Chropyně- dešťová a splašková kanalizace lokalita Masarykova - Podlesí,katastrální území Chropyně zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2002 - 6. září 2002 : a) upisování akcií nepeněžitými vklady,
 • 13. června 2002 - 6. září 2002 : 3) Představenstvo schvaluje:
 • 13. června 2002 - 6. září 2002 : 2) Představenstvo rozhodlo o schválení písemné zprávy, kteráobsahuje důvody upisování akcií nepeněžitými vklady, tj.využitelnost nepeněžitého vkladu pro zabezpečení provozuspolečno... sti a úspora nákladů v případě, že by nepeněžitý vkladmusel být pronajat k užívání a společnost by platila vlastníkovinájem. zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2002 - 18. července 2002 : e) obchodního a akcie budou nabídnuty k upsání předem určenýmzájemcům městu Chropyně, obci Troubky-Zdislavice a obci Honěticetakto:- město Chropyně upíše 4.981 kus akcie na majitel... e, vzaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč- obec Troubky - Zdislavice upíše 12.834 kusy akcií na majitele,v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč- obec Honětice upíše 2.706 kusů akcií na majitele, vzaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2002 - 18. července 2002 : c) výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou společnýmznaleckým posudkem č. 3012-263-01, 3271/12-2001 ze dne 8.prosince 2001, vypracovaným ing. Stanislavem Kotasem a ing.Ladi... slavem Frgalem, částku ve výši 5.929.962,- Kč, slovy: pětmilionů devět set dvacet devět tisíc devět set šedesát dvěkoruny české. Tento vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkouve výši 4.981.000,- Kč, slovy: čtyři miliony devět set osmdesátjeden tisíc korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4.981 kus (slovy: čtyřitisíce devět set osmdesát jeden) kmenových akcií na majitele vzaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíckorun českých). Rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitouhodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částku ve výši948.962,- kč, slovy: devět set čtyřicet osm tisíc devět setšedesát dvě koruny české. zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2002 - 18. července 2002 : c) výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou společnýmznaleckým posudkem č. 3012-263-01, 3271/12-2001 ze dne 8.prosince 2001, vypracovaným ing. Stanislavem Kotasem a ing.Ladi... slavem Frgalem, částku ve výši 3.221,174,- Kč slovy: třimiliony dvě stě dvacet jeden tisíc jedno sto sedmdesát čtyřikoruny české. Tento vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkouve výši 2.706.000,- Kč, slovy: dva miliony sedm set šest tisíckorun čekých. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.706 kusů (slovy: dvatisíce sedm set šest) kmenových akcií na majitele v zaknihovanépodobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korunčeských). Rozdíl mezi hodnoutou stanovenou znaleckým posudkem ajmenovitou hodnotou vydaných akcií je emisní ážio a činí částkuve výši 515.174,- Kč, slovy: pět set patnáct tisíc jedno stosedmdesát čtyři koruny české. zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2002 - 18. července 2002 : c) výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou společnýmznaleckým posudkem č. 3012-263-01, 3271/12-2001 ze dne 8.prosince 2001, vypracovaným ing. Stanislavem Kotasem a ing.Ladi... slavem Frgalem, částku ve výši 15.278.188,- Kč, slovy:patnáct milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc jedno sto osmdesátosm korun českých. Tento vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává částkouve výši 12.834.000,- Kč, slovy: dvanáct milionů osm set třicetčtyři tisíce korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 12.834 kusy (slovy:dvanáct tisíc osm set třicet čtyři) kmenových akcií na majitelev zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2002 - 18. července 2002 : b) Bude upisováno 20.521 kus (slovy: dvacet tisíc pět set dvacetjeden kus) kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, vejmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun čes... kých zaakcii zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 2001 - 4. května 2001 : Tento vklad se na zvýšení základního jmění započítává částkouve výši 602.000,- Kč.
 • 25. dubna 2001 - 4. května 2001 : Zvýšení základního jmění:Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií,jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady.
 • 25. dubna 2001 - 4. května 2001 : Základní jmění ve výši 627.276.000,- Kč (slovy šest set dvacetsedm milionů dvěstě sedmdesát šest tisíc korun) se zvyšuje očástku ve výši 19.857.000,- Kč, slovy: devatenáct milionů... osmsetpadesát sedm tisíc korun českých, s tím, že se nepřipouštíupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění. zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 2001 - 4. května 2001 : Bude upisováno 19.857 kusů (slovy: devatenáct tisíc osmsetpadesát sedm kusů) akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,slovy: jeden tisíc korun českých za akcii.
 • 25. dubna 2001 - 4. května 2001 : Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady se nepoužijeustanovení § 204 písm. a) obchodního zákoníku o přednostnímprávu.
 • 25. dubna 2001 - 4. května 2001 : Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům takto:- Město Morkovice, IČ 287504 upíše 602 kusy akcií ve jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč- Město Kroměříž, IČ 287351 upíše 19.... 255 kusů akcií ve jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 2001 - 4. května 2001 : Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti Vodovodya kanalizace Kroměříž, a.s., Kroměříž, Kojetínská 3666 vmístnosti č. 56 ve čtvrtém patře. Určuje se, že upisování bu... dezahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabudeprávní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně,obchodního rejstříku o zvýšení základního jmění. Doba upisováníse stanoví na čtrnáct dnů. zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 2001 - 4. května 2001 : Jmenovitá hodnota nově upsaných akcií činí 19.857.000,- Kč,slovy: devatenáct milionů osmset padesát sedm tisíc korunčeských.
 • 25. dubna 2001 - 4. května 2001 : Emisní kurs akcií je stanoven ve vazbě na zásady oceňovánívkládaného infrastrukturního majetku měst a obcí. Tyto zásadybyly schváleny valnou hromadou dne 16. června 1997.
 • 25. dubna 2001 - 4. května 2001 : Jmenovitá hodnota dříve vydaných akcií se nemění.
 • 25. dubna 2001 - 4. května 2001 : Předmětem nepeněžitých vkladů jsou nemovitosti ve vlastnictvípředem určených zájemců:a) Města Morkovice, IČ 287504, a to:- budova garáží postavená na pozemku p.č.st. 1500/2 a poze... mekp.č.st. 1502 zapsané na listu vlastnictví č. 10001, katastrálníúzemí Morkovice,Tento vklad byl oceněn soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasemznaleckým posudkem č. 3057/7 částkou ve výši 708.530,- Kč,slovy: sedmset osm tisíc pět set třicet korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 2001 - 4. května 2001 : Konečný rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem apočtem vydaných akcií je emisní ážio a představuje hodnotu vevýši 106.530,- Kč, slovy: jednosto šest tisíc pět set třic... etkorun českých. zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 2001 - 4. května 2001 : b) Města Kroměříž, IČ 287351 a to:* nemovitosti Kotojedy v k.ú. Kotojedy:- pozemek p.č.st.93, pozemky p.č. 64/3 ost.pl., p.č. 64/9ost.pl., p.č. 64/10, ost.pl., p.č. 64/11 ost.pl.,... p.č. 64/12ost.pl. vše zapsané na listu vlastnictví č. 10001, katastrálníúzemí Kotojedy. zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 2001 - 4. května 2001 : Pozemky byly oceněny soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasemznaleckým posudkem č. 3057/1 částkou ve výši 61.730,- Kč, slovy:šedesát jeden tisíc sedm set třicet korun českých a so... udnímznalcem ing. Ladislavem Frgalem znaleckým posudkem č.2653/211-00 částkou ve výši 61.730,- Kč, slovy: šedesát jedentisíc semset třicet korun českých. - budova čerpací stanice odpadních vod postavená na pozemkup.č.st. 93 zapsaná na listu vlastnictví č. 10001, katastrálníúzemí Kotojedy - kanalizace trubní - nádrž čerpací stanice na pozemku - jímka pro česle - nádrže a jímky pozemních čístíren odpadních vod - technologie čerpací stanice odpadních vod Tyto nemovitosti byly kolaudovány Okresním úřadem Kroměříž,referát životního prostředí Kolaudačním rozhodnutím č.j.ŽP-321/2/147/3442/93-Chy ze dne 6.září 1993. Tento vklad byl oceněn soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasemznaleckým posudkem č. 3057/3 částkou 5.194.260,- Kč, slovy: pětmilionů jednosto devadesát čtyři tisíce dvěstě šedesát korunčeských a soudním znalcem ing. Ladislavem Frgalem znaleckýmposudkem č. 2653/207-00 částkou ve výši 5.163.280,- Kč, slovy:pět milionů jednosto šedesát tři tisíce dvěstě osmdesát korunčeských. Vklad Města Kroměříž - nemovitosti v k.ú. Kotojedy se na zvýšenízákladního jmění započítává částkou ve výši 4.441.000,- Kč,slovy: čtyři miliony čtyřista čtyřicet jeden tisíc korunčeských. Konečný rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem apočtem vydaných akcií je emisní ážio a představuje hodnotu vevýši 784.010,- Kč, sedmset osmdesát čtyři tisíce deset korunčeských. zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 2001 - 4. května 2001 : * nemovitosti v k.ú. Kroměříž:- kanalizační sběrač Barbořina III A, Tyto nemovitosti kolaudoval Okresní úřad Kroměříž, referátživotního prostředí Kolaudačním protokolem ze dne 30.... ledna1994, č.j. ŽP-231/2/403/5/95 Chý. Tento vklad byl oceněn soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasemznaleckým posudkem č. 3057/6 částkou ve výši 7.245.510,- Kč,slovy: sedm milionů dvěstě čtyřicet pět tisíc pětset deset korunčeských, a soudním znalcem ing. Ladislavem Frgalem znaleckýmposudkem č. 2650/208-00 částkou ve výši 6.966.040,- Kč, slovy:šest milionů devětset šedesát šest tisíc čtyřicet korun českých. Tento vklad se na zvýšení základního jmění započítává částkou vevýši 5.921.000,- Kč, slovy: pět milinů devětset dvacet jedentisíc korun českých. Konečný rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem apočtem vydaných akcií je emisní ážio a představuje hodnotu vevýši 1.045.040,- Kč, slovy: jeden milion čtyřicet pět tisícčtyřicet korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 2001 - 4. května 2001 : * nemovitosti v k.ú. Trávník- pozemek p.č.st. 287 zapsaný na listu vlastnictví č. 10001,katastrální území Trávník Tento pozemek byl oceněn soudním znalcem ing. StanislavemKotasem ... znaleckým posudkem č. 3057/2 částkou ve výši 60.680,-Kč, slovy: šedesát tisíc šest set osmdesát korun českých asoudním znalcem ing. Ladislavem Frgalem znaleckým posudkem č.2654/212-00 částkou ve výši 60.680,- Kč, slovy: šedesát tisícšestset osmdesát korun českých. - čistírna odpadních vod postavená na pozemku p.č.st. 287(rozhodnutí o povolení k užívání vydané Okresním úřademKroměříž - referát životního prostředí dne 29. prosince1998)  - kanalizační potrubí - nádrže a jímky pozemních čistíren odpadních vod - technologie čistírny odpadních vod - příjezdová komunikace na pozemku p.č. 547 v k.ú. Trávník Tyto stavby kolaudoval Okresní úřad Kroměříž, referát životníhoprostředí Kolaudačním rozhodnutím č.j. ŽP-231/2/291/24901-KI zedne 29. prosince 1998, Okresní úřad Kroměříž, referát dopravy asilnič. hospodářství č.j. Dopr. 1853/97-Ši ze dne 29. prosince1997 a MÚ Kroměříž - stavební úřad Kolaudačním rozhodnutím č.j.Stav/330/2188/295/97/Opr ze dne 8. ledna 1998. Tento vklad byl oceněn soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasemznaleckým posudkem č. 3057/4 částkou ve výši 5.385.200,- Kč,slovy: pět milionů třista osmdesát pět tisíc dvěstě korunčeských a soudním znalecm ing. Ladislavem Frgalem znaleckýmposudkem č. 2652/210-00 částkou ve výši 5.186.370,- Kč, slovy:pět milionů jednosto osmdesát šest tisíc třista sedmdesát korunčeských. Nepeněžitý vklad Města Kroměříž - nemovitosti v k.ú. Trávník -se na zvýšení základního jmění započítává částkou ve výši4.460.000,- Kč, slovy: čtyři miliony čtyřista šedesát tisíckorun českých. Konečný rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem apočtem vydaných akcií je emisní ážio a představuje hodnotu vevýši 782.253,- Kč, slovy: sedmset osmdesát dva tisíc dvěstěpadesát tři koruny. zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 2001 - 4. května 2001 : * nemovitosti v k.ú. Bílany- pozemek p.č. 332/9 zast. pl. zapsaný na listu vlastnictví č.10001 katastrální území Bílany Tento pozemek byl oceněn soudním znalcem ing. StanislavemKo... tasem znaleckým posudkem č. 3057 částkou ve výši 84.250,- Kč,slovy: osmdesát čtyři tisíce dvěstě padesát korun českých asoudním znalcem ing. Ladislavem Frgalem znaleckým posudkem č.2655/113-00 částkou ve výši 84.250,- Kč, slovy: osmdesát čtyřitisíce dvěstě padesát korun českých. - budova čerpací stanice odpadních vod - kanalizační potrubí - nádrže a jímky pozemních čistíren odpadních vod - technologie strojní vybavení čerpací stanice Bílany Tyto nemovitosti kolaudoval Okresní úřad Kroměříž - referátživotního prostředí Kolaudačním rozhodnutím č.j.ŽP-231/2/289/24901/98-Ki ze dne 29. prosince 1998, Okresní úřadKroměříž, referát dopravy a silnič. hospodářství Kolaudačnímrozhodnutím č.j. Dopr.1903/97-Ši ze dne 29. prosince 1997 a MÚKroměříž - stavební úřad Kolaudačním rozhodnutím č.j.Stav/330/1625/220/97/Ko ze dne 7. ledna 1998. Tento vklad byl oceněn soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasemznaleckým posudkem č. 3057/5 částkou ve výši 5.142.140,- Kč,slovy: pět milionů jednosto čtyřicet dva tisíce jednostočtyřicet korun českých a soudním znalcem ing. LadislavemFrgalem znaleckým posudkem č. 2651/209-00 částkou ve výši5.130.770,- Kč, slovy: pět milionů jednosto třicet tisíc semsetsedmdesát korun českých. Nepeněžitý vklad Města Kroměříž - nemovitosti v k.ú. Bílany - sena zvýšení základního jmění započítává částkou ve výši4.433.000,- Kč, slovy: čtyři miliony čtyřista třicet tři tisícekorun českých.Konečný rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem apočtem vydaných akcií je emisní ážio a představuje hodnotu vevýši 782.253,- Kč, slovy: sedmset osmdesát dva tisíce dvěstěpadesát tři korun české. Pro navržené zvýšení základního jmění společnosti hlasovalivšichni přítomní členové představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 2001 - 25. dubna 2001 : Zvýšení základního jmění:Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií,jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady.
 • 12. ledna 2001 - 25. dubna 2001 : * nemovitosti v k.ú. Bílany- pozemek p.č. 332/9 zast. pl. zapsaný na listu vlastnictví č.10001 katastrální území Bílany Tento pozemek byl oceněn soudním znalcem ing. StanislavemKot... asem znaleckým posudkem č. 3057 částkou ve výši 84.250,- Kč,slovy: osmdesát čtyři tisíce dvěstě padesát korun českých asoudním znalcem ing. Ladislavem Frgalem znaleckým posudkem č.2655/113-00 částkou ve výši 84.250,- Kč, slovy: osmdesát čtyřitisíce dvěstě padesát korun českých. - budova čerpací stanice odpadních vod - kanalizační potrubí - nádrže a jímky pozemních čistíren odpadních vod - technologie strojní vybavení čerpací stanice Bílany Tyto nemovitosti kolaudoval Okresní úřad Kroměříž - referátživotního prostředí Kolaudačním rozhodnutím č.j.ŽP-231/2/289/24901/98-Ki ze dne 29. prosince 1998, Okresní úřadKroměříž, referát dopravy a silnič. hospodářství Kolaudačnímrozhodnutím č.j. Dopr.1903/97-Ši ze dne 29. prosince 1997 a MÚKroměříž - stavební úřad Kolaudačním rozhodnutím č.j.Stav/330/1625/220/97/Ko ze dne 7. ledna 1998. Tento vklad byl oceněn soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasemznaleckým posudkem č. 3057/5 částkou ve výši 5.142.140,- Kč,slovy: pět milionů jednosto čtyřicet dva tisíce jednostočtyřicet korun českých a soudním znalcem ing. LadislavemFrgalem znaleckým posudkem č. 2651/209-00 částkou ve výši5.130.770,- Kč, slovy: pět milionů jednosto třicet tisíc semsetsedmdesát korun českých. Nepeněžitý vklad Města Kroměříž - nemovitosti v k.ú. Bílany - sena zvýšení základního jmění započítává částkou ve výši4.433.000,- Kč, slovy: čtyři miliony čtyřista třicet tři tisícekorun českých.Konečný rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem apočtem vydaných akcií je emisní ážio a představuje hodnotu vevýši 782.253,- Kč, slovy: sedmset osmdesát dva tisíce dvěstěpadesát tři korun české. Pro navržené zvýšení základního jmění společnosti hlasovalivšichni přítomní členové představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 2001 - 25. dubna 2001 : * nemovitosti v k.ú. Trávník- pozemek p.č.st. 287 zapsaný na listu vlastnictví č. 10001,katastrální území Trávník Tento pozemek byl oceněn soudním znalcem ing. StanislavemKotasem z... naleckým posudkem č. 3057/2 částkou ve výši 60.680,-Kč, slovy: šedesát tisíc šest set osmdesát korun českých asoudním znalcem ing. Ladislavem Frgalem znaleckým posudkem č.2654/212-00 částkou ve výši 60.680,- Kč, slovy: šedesát tisícšestset osmdesát korun českých. - čistírna odpadních vod postavená na pozemku p.č.st. 287(rozhodnutí o povolení k užívání vydané Okresním úřademKroměříž - referát životního prostředí dne 29. prosince1998)  - kanalizační potrubí - nádrže a jímky pozemních čistíren odpadních vod - technologie čistírny odpadních vod - příjezdová komunikace na pozemku p.č. 547 v k.ú. Trávník Tyto stavby kolaudoval Okresní úřad Kroměříž, referát životníhoprostředí Kolaudačním rozhodnutím č.j. ŽP-231/2/291/24901-KI zedne 29. prosince 1998, Okresní úřad Kroměříž, referát dopravy asilnič. hospodářství č.j. Dopr. 1853/97-Ši ze dne 29. prosince1997 a MÚ Kroměříž - stavební úřad Kolaudačním rozhodnutím č.j.Stav/330/2188/295/97/Opr ze dne 8. ledna 1998. Tento vklad byl oceněn soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasemznaleckým posudkem č. 3057/4 částkou ve výši 5.385.200,- Kč,slovy: pět milionů třista osmdesát pět tisíc dvěstě korunčeských a soudním znalecm ing. Ladislavem Frgalem znaleckýmposudkem č. 2652/210-00 částkou ve výši 5.186.370,- Kč, slovy:pět milionů jednosto osmdesát šest tisíc třista sedmdesát korunčeských. Nepeněžitý vklad Města Kroměříž - nemovitosti v k.ú. Trávník -se na zvýšení základního jmění započítává částkou ve výši4.460.000,- Kč, slovy: čtyři miliony čtyřista šedesát tisíckorun českých. Konečný rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem a zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 2001 - 25. dubna 2001 : * nemovitosti v k.ú. Kroměříž:- kanalizační sběrač Barbořina III A, Tyto nemovitosti kolaudoval Okresní úřad Kroměříž, referátživotního prostředí Kolaudačním protokolem ze dne 30. ... ledna1994, č.j. ŽP-231/2/403/5/95 Chý. Tento vklad byl oceněn soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasemznaleckým posudkem č. 3057/6 částkou ve výši 7.245.510,- Kč,slovy: sedm milionů dvěstě čtyřicet pět tisíc pětset deset korunčeských, a soudním znalcem ing. Ladislavem Frgalem znaleckýmposudkem č. 2650/208-00 částkou ve výši 6.966.040,- Kč, slovy:šest milionů devětset šedesát šest tisíc čtyřicet korun českých. Tento vklad se na zvýšení základního jmění započítává částkou vevýši 5.921.000,- Kč, slovy: pět milinů devětset dvacet jedentisíc korun českých. Konečný rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem apočtem vydaných akcií je emisní ážio a představuje hodnotu vevýši 1.045.040,- Kč, slovy: jeden milion čtyřicet pět tisícčtyřicet korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 2001 - 25. dubna 2001 : Pozemky byly oceněny soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasemznaleckým posudkem č. 3057/1 částkou ve výši 61.730,- Kč, slovy:šedesát jeden tisíc sedm set třicet korun českých a sou... dnímznalcem ing. Ladislavem Frgalem znaleckým posudkem č.2653/211-00 částkou ve výši 61.730,- Kč, slovy: šedesát jedentisíc semset třicet korun českých. - budova čerpací stanice odpadních vod postavená na pozemkup.č.st. 93 zapsaná na listu vlastnictví č. 10001, katastrálníúzemí Kotojedy - kanalizace trubní - nádrž čerpací stanice na pozemku - jímka pro česle - nádrže a jímky pozemních čístíren odpadních vod - technologie čerpací stanice odpadních vod Tyto nemovitosti byly kolaudovány Okresním úřadem Kroměříž,referát životního prostředí Kolaudačním rozhodnutím č.j.ŽP-321/2/147/3442/93-Chy ze dne 6.září 1993. Tento vklad byl oceněn soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasemznaleckým posudkem č. 3057/3 částkou 5.194.260,- Kč, slovy: pětmilionů jednosto devadesát čtyři tisíce dvěstě šedesát korunčeských a soudním znalcem ing. Ladislavem Frgalem znaleckýmposudkem č. 2653/207-00 částkou ve výši 5.163.280,- Kč, slovy:pět milionů jednosto šedesát tři tisíce dvěstě osmdesát korunčeských. Vklad Města Kroměříž - nemovitosti v k.ú. Kotojedy se na zvýšenízákladního jmění započítává částkou ve výši 4.441.000,- Kč,slovy: čtyři miliony čtyřista čtyřicet jeden tisíc korunčeských. Konečný rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem apočtem vydaných akcií je emisní ážio a představuje hodnotu vevýši 784.010,- Kč, sedmset osmdesát čtyři tisíce deset korunčeských. zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 2001 - 25. dubna 2001 : b) Města Kroměříž, IČ 287351 a to:* nemovitosti Kotojedy v k.ú. Kotojedy:- pozemek p.č.st.93, pozemky p.č. 64/3 ost.pl., p.č. 64/9ost.pl., p.č. 64/10, ost.pl., p.č. 64/11 ost.pl., ... p.č. 64/12ost.pl. vše zapsané na listu vlastnictví č. 10001, katastrálníúzemí Kotojedy. zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 2001 - 25. dubna 2001 : Konečný rozdíl mezi hodnotou stanovenou znaleckým posudkem apočtem vydaných akcií je emisní ážio a představuje hodnotu vevýši 106.530,- Kč, slovy: jednosto šest tisíc pět set třice... tkorun českých. zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 2001 - 25. dubna 2001 : Tento vklad se na zvýšení základního jmění započítává částkouve výši 602.000,- Kč.
 • 12. ledna 2001 - 25. dubna 2001 : Předmětem nepeněžitých vkladů jsou nemovitosti ve vlastnictvípředem určených zájemců:a) Města Morkovice, IČ 287504, a to:- budova garáží postavená na pozemku p.č.st. 1500/2 a pozem... ekp.č.st. 1502 zapsané na listu vlastnictví č. 10001, katastrálníúzemí Morkovice,Tento vklad byl oceněn soudním znalcem ing. Stanislavem Kotasemznaleckým posudkem č. 3057/7 částkou ve výši 708.530,- Kč,slovy: sedmset osm tisíc pět set třicet korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 2001 - 25. dubna 2001 : Jmenovitá hodnota dříve vydaných akcií se nemění.
 • 12. ledna 2001 - 25. dubna 2001 : Emisní kurs akcií je stanoven ve vazbě na zásady oceňovánívkládaného infrastrukturního majetku měst a obcí. Tyto zásadybyly schváleny valnou hromadou dne 16. června 1997.
 • 12. ledna 2001 - 25. dubna 2001 : Jmenovitá hodnota nově upsaných akcií činí 19.857.000,- Kč,slovy: devatenáct milionů osmset padesát sedm tisíc korunčeských.
 • 12. ledna 2001 - 25. dubna 2001 : Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti Vodovodya kanalizace Kroměříž, a.s., Kroměříž, Kojetínská 3666 vmístnosti č. 56 ve čtvrtém patře. Určuje se, že upisování bud... ezahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabudeprávní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně,obchodního rejstříku o zvýšení základního jmění. Doba upisováníse stanoví na čtrnáct dnů. zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 2001 - 25. dubna 2001 : Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům takto:- Město Morkovice, IČ 287504 upíše 602 kusy akcií ve jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč- Město Kroměříž, IČ 287351 upíše 19.2... 55 kusů akcií ve jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 2001 - 25. dubna 2001 : Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady se nepoužijeustanovení § 204 písm. a) obchodního zákoníku o přednostnímprávu.
 • 12. ledna 2001 - 25. dubna 2001 : Bude upisováno 19.857 kusů (slovy: devatenáct tisíc osmsetpadesát sedm kusů) akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,slovy: jeden tisíc korun českých za akcii.
 • 12. ledna 2001 - 25. dubna 2001 : Základní jmění ve výši 627.276.000,- Kč (slovy šest set dvacetsedm milionů dvěstě sedmdesát šest tisíc korun) se zvyšuje očástku ve výši 19.857.000,- Kč, slovy: devatenáct milionů ... osmsetpadesát sedm tisíc korun českých, s tím, že se nepřipouštíupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 1999 - 21. ledna 2000 : Tento vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 2753 soudníhoznalce ing. Stanislava Kotase ze dne 1. června 1999 částkou2.038.770,-Kč, slovy: dvamilionytřicetosmtisícsedmsetsedmdesátk... orun českých a znaleckým posudkem č. 1829/202-98 ing. LadislavaFrgala ze dne 6. června 1998 částkou 1.939.670,-Kč, slovy:jedenmiliondevětsettřicetdevěttisícšestsetsedmdesát korunčeských. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 1999 - 21. ledna 2000 : Tento vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 2754 soudníhoznalce ing. Stanislava Kotase ze dne 1. června 1999 částkou25.880,-Kč, slovy: dvacetpěttisícosmsetosmdesát korun českých a... znaleckým posudkem č.1830/203-98 ing. Ladislava Frgala ze dne6.června 1998 částkou 20.970,-Kč, slovy:dvacettisícdevětsetsedmdesát korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 1999 - 21. ledna 2000 : * pozemky p.č. 196/4, p.č.196/5, p.č.196/6, p.č.196/7,p.č. 196/8, p.č.196/9, p.č.196/10, p.č.1099, p.č.1101,p.č.1102, p.č.1103
 • 5. listopadu 1999 - 21. ledna 2000 : obec Dřínov, IČO 00287156, a tonemovitostí zapsané na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálníúzemí Dřínov u Kroměříže, a to mimo jiné:* budova technické vybavenosti - provozní objek... t čističkyodpadních vod postavená na pozemku p.č.st.210* stavba čističky odpadních vod postavená na pozemcích p.č.196/4, p.č.196/5, p.č.196/6, p.č.196/7, p.č.196/8, p.č.196/9,p.č.196/10, p.č.1099, p.č. 1100, p.č.1101, p.č.1102, p.č.1103 zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 1999 - 21. ledna 2000 : Předmětem nepeněžitých vkladů jsou tyto nemovitosti vevlastnictví předem určeného zájemce
 • 5. listopadu 1999 - 21. ledna 2000 : Předem určený zájemce - obec Dřínov - bude upisovat 1.667 kusůakcií, slovy: jedentisícšestsetšedesátsedm kusů akcií vejmenovité hodnotě 1.000 Kč.
 • 5. listopadu 1999 - 21. ledna 2000 : Jmenovitá hodnota dříve vydaných akcií se nemění.
 • 5. listopadu 1999 - 21. ledna 2000 : Emisní kurs akcií je stanoven ve vazbě na zásady oceňovánívkládaného infrastrukturního majetku měst a obcí. Tyto zásadybyly schváleny valnou hromadou ze dne 16.června 1997.
 • 5. listopadu 1999 - 21. ledna 2000 : Jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií činí 1,667.000,-Kč,slovy: jedenmilionšetsetšedesátsedmtisíckorunčeských.
 • 5. listopadu 1999 - 21. ledna 2000 : Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti Vodovodya kanalizace Kroměříž, a.s., Kroměříž, Kojetínská 3666 vmístnosti č. 457. Určuje se, že upisování bude zahájeno první... pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usneseníKrajského obchodního soudu v Brně, obchodního rejstříku ozvýšení základního jmění. Doba upisování se stanoví na čtrnáctdnů. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 1999 - 21. ledna 2000 : Úpis nových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci, kterýmje: obec Dřínov IČO 00287156
 • 5. listopadu 1999 - 21. ledna 2000 : Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady se nepoužije ust.§ 204 písm.a) obchodního zákoníku o přednostním právu.
 • 5. listopadu 1999 - 21. ledna 2000 : Bude upisováno 1.667 ks akcií, slovy:jedentisícšestsetšedesátsedm kusů akcií ve jmenovité hodnotě1.000,-Kč, jeden tisíc korun českých za akcii.
 • 5. listopadu 1999 - 21. ledna 2000 : Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií,jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady.Základní jmění ve výši 625.609.000,-Kč,slovy:šestsetdvacetpětmilionůš... estsetdevěttisíc korun českých sezvyšuje o částku ve výši 1.667.000,-Kč, slovy:jedenmilionšestsetšedesátsedmtisíc korun českých, s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 19. dubna 1999 - 30. srpna 1999 : Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií,jejich emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady.Základní jmění ve výši 613.513.000,-Kč, slovy: šest set třináctmilionů... pětset třináct tisíc korun českých se zvyšuje o částkuve výši 12.096.000,-Kč, slovy: dvanáct milionů devadesát šesttisíc korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování akciínad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 19. dubna 1999 - 30. srpna 1999 : vodovodní rozvody v obci Bojanovice užívány od roku 1994 nazákladě rozhodnutí o povolení zřízení vodohospodářského díla zedne 28.dubna 1993, č.j. RŽP 231/2/51/135/93 Chý, rozhodnut... í opovolení užívání vodohospodářského díla ze dne 20.května 1994,č.j. RŽP 231/2Chý/64/2256/94 a rozhodnutí o povolení k užívání vtrvalém provozu, č.j. ŽP-23/2/210/4814/96-Chý ze dne 8.listopadu1996 a ověřené a schválené projektové dokumentace.Tento vklad byl oceněn soudním znalcem v oboru ekonomika,odvětví ceny a odhady nemovitosti ing. Stanislavem Kotasem veznaleckém posudku č. 2658/1 částkou 1.442.930,-Kč, slovy:jedenmilion čtyři sta čtyřicet dva tisíce devětset třicet korunčeských a soudním znalcem v oboru ceny a odhady nemovitostipanem Antonínem Králem ve znaleckém posudku č. 4647-37-99částkou 1.629.860,-Kč, slovy: jeden milion šestset dvacet devěttisíc osm set šedesát korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 19. dubna 1999 - 30. srpna 1999 : obec Zlobice, IČO 0000287954, a to:------------a) vodovodní přivaděč Měrůtky - Zlobice včetně staveb apříslušenství užívaný od roku 1996 na základě rozhodnutí opovolení zřízení vod... ohospodářského díla ze dne 28. dubna 1993,čj. RŽP 231/2/51/1352/93-Chý a ze dne 20.května 1994, č.j. RŽP231/2- Chý/64/2256/94 a na základě kolaudačního rozhodnutí zedne 8.listopadu 1996, čj. ŽP-231/210/4815/96-Chý a ověřené aschválené projektové dokumentace.Tento vklad byl oceněn soudním znalcem v oboru ekonomika,odvětí ceny a odhady nemovitosti ing. Stanislavem Kotasem veznaleckém posudku č.2658/3 částkou 5.574.190,-Kč, slovy: pětmilionů pětset sedmdesát čtyři tísíc jednosto devadesát korunčeských a soudním znalcem v oboru ceny a odhady nemovitostipanem Antonínem Králem ve znaleckém posudku č. 4646-36-99částkou 5.784.800,-Kč, slovy: pět milionů sedmset osmdesát čtyřitisíc osm set korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 19. dubna 1999 - 30. srpna 1999 : B- předem určeného zájemce
 • 19. dubna 1999 - 30. srpna 1999 : d) vodovodní přivaděč část II. Kroměříž - Lutopecny - Měrůtkyvčetně příslušenství a staveb užívaný od roku 1992 na základěkolaudačního rozhodnutí ze dne 11.srpna 1993,č.j.ŽP-231/2/... 137/2334/93 Chý schválené projektové dokumentace.Tento vklad byl oceněn soudním znalcem v oboru ekonomika,odvětví ceny a odhady nemovitosti ing.Stanislavem Kotasem veznaleckém posudku č. 2658 částkou 2.675.330,-Kč, slovy: dvamiliony šestset sedmdesát pět tisíc třista třicet korun českýcha soudním znalcem v oboru ceny a odhady nemovitosti panemAntonínem Králem ve znaleckém posudku č. 4635-25-99 částkou2.723.700,-Kč, slovy. dva miliony sedmset dvacet tři tisícesedmset korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 19. dubna 1999 - 30. srpna 1999 : c) vodovodní přivaděč část I. Kroměříž - Lutopecny - Měrůtkyužívaný od roku 1990 až 1992 na základě kolaudačního rozhodnutíze dne 11.srpna 1993, čj. ŽP-231/2/137/2334/93 Chý a schv... álenéprojektové dokumentace.Tento vklad byl oceněn soudním znalcem v oboru ekonomika,odvětví ceny a odhady nemovitosti ing. Stanislavem Kotasem veznaleckém posudku č. 2658/5 částkou 2.093.190,-Kč, slovy: dvamiliony devadesát tři tisíce jednosto devadesát korun českých asoudním znalcem v oboru ceny a odhady nemovitosti panemAntonínem Králem ve znaleckém posudku č. 4634-24-99 částkou2.190.590,-Kč, slovy: dva miliony jednosto devadesát tisícpětset devadesát korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 19. dubna 1999 - 30. srpna 1999 : b) vodovodní rozvody v obci Měrůtky užívány od roku 1992 nazákladě rozhodnutí o povolení k užívání ze dne 11.srpna 1993,č.j. ŽP-231/2/137/2334/93-Chý, rozhodnutí o povolení k užívá... níč.j. RŽP 235/1/1529/92-Chý.Tento vklad byl oceněn soudním znalcem v oboru ekonomika odvětvíceny a odhady nemovitosti ing. Stanislavem Kotasem ve znaleckémposudku č.2658/2 částkou 859.730,-Kč, slovy: osmset padesátdevět tisíc sedmset třicet korun českých a soudním znalcem voboru ceny a odhady nemovitosti panem Antonínem Králem veznaleckém posudku č. 4637-27-99 částkou 877.950,-Kč, slovy:osmset sedmdesát sedm tisíc devětset padesát korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 19. dubna 1999 - 30. srpna 1999 : obec Lutopecny - Měrůtky, IČO 0000287474, a to------------------------a) vodovodní rozvody v obci Lutopecny užívány od roku 1992 nazákladě rozhodnutí o povolení k užívání ze dne 11... .srpna 1993,č.j. ŽP - 231/2/2996/92 - Chý.Tento vklad byl oceněn soudním znalcem v oboru ekonomika,odvětví ceny a odhady nemovitosti ing.Stanislavem Kotasem veznaleckém posudku č.2658/4 částkou 1.420.010,-Kč, slovy:jedenmilion čtyřista dvacet tisíc deset korun českých a soudnímznalcem v oboru ceny a odhady nemovitosti panem Antonínem Králemve znaleckém posudku č.4637-27-99 částkou 877.950,-Kč, slovy:osmset sedmdesát sedm tisíc devětset padesát korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 19. dubna 1999 - 30. srpna 1999 : Předmětem nepeněžitých vkladů jsou tyto nemovitosti vevlastnictví:A) předem určeného zájemce
 • 19. dubna 1999 - 30. srpna 1999 : Obec Zlobice bude upisovat 6.035 akcií ve jmenovité hodnotě1.000,-Kč jeden tisíc korun českých za akcii.
 • 19. dubna 1999 - 30. srpna 1999 : Akcie budou upisovat předem určení zájemci takto:Obec Lutopecny - Měrůtky bude upisovat 6.061 akcií ve jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč, jeden tisíc korun českých za akcii.
 • 19. dubna 1999 - 30. srpna 1999 : Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady se nepoužije ust.§204 písm.a) obchodního zákoníku o přednostním právu.
 • 19. dubna 1999 - 30. srpna 1999 : Bude upisováno 12.096 ks akcií, slovy: dvanáct tisíc devadesátšest kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, jeden tisíckorun českých za akcii.
 • 19. dubna 1999 - 30. srpna 1999 : Jmenovitá hodnota dříve vydaných akcií se nemění.
 • 19. dubna 1999 - 30. srpna 1999 : Emisní kurs akcií je stanoven ve vazbě na zásady oceňovánívkládaného infrastrukturního majetku měst a obcí. Tyto zásadybyly schváleny valnou hromadou ze dne 16.června 1997.
 • 19. dubna 1999 - 30. srpna 1999 : Jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií činí 12.096.000,-Kč,slovy dvanáct milionů devadesát šest tisíc korun českých.
 • 19. dubna 1999 - 30. srpna 1999 : Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti Vodovodya kanalizace Kroměříž,a.s., Kroměříž, Kojetínská 3666 vmístnosti č. 457. Určuje se, že upisování bude zahájeno prvníp... racovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usneseníKrajského obchodního soudu v Brně, obchodního rejstříku ozvýšení základního jmění. Doba upisování se stanoví na čtrnáctdnů. zobrazit více skrýt více
 • 19. dubna 1999 - 30. srpna 1999 : Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům, kterýmijsou:obec Lutopecny - Měrůtky, IČO 0000287474obec Zlobice IČO 0000287954
 • 1. října 1996 - 30. srpna 1999 : Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromadykonané dne 27.6.1996.
 • 3. října 1997 - 27. ledna 1998 : Valná hromada společnosti konaná dne 16.06.1997 rozhodla svýmusnesením o zvýšení základního jmění o částku 9.046.000,-Kč, ztoho ve výši 2.100.000,-Kč peněžitým vkladem a ve výši6.9... 46.000,-Kč nepeněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1996 - 27. ledna 1998 : Základní jmění: splaceno
 • 31. března 1994 - 27. ledna 1998 : Rozdělení základního jmění:530.854 akcií jmenovité hodnoty 1.000 Kč, na jméno,1 akcie jm. hodnoty 1.000 Kč se zvláštními právy, na jméno,73.612 akcií jmenovité hodnoty 1.000 Kč, na... majitele. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů