Základní údaje

Historické adresy

10.10.2011 - 29.5.2013 Jihlava - Antonínův Důl 107, PSČ 58601
10.10.2001 - 10.10.2011 Jihlava, Antonínův Důl 107, PSČ 586 02
1.12.1993 - 10.10.2001 Jihlava - Antonínův Důl, PSČ 58602

49452801

DIČ

Není plátce DPH

1.12.1993 - 31.3.2011

CZ49452801

Datum vzniku

1. prosince 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

29. května 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

29. května 2013

Historické názvy

1.12.1993 - 29.5.2013

Jihlavské sklárny BOHEMIA, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1154

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

22.4.2002 - 29.5.2013

677 526 000 Kč

2.4.2001 - 22.4.2002

377 053 000 Kč

19.9.2000 - 2.4.2001

324 337 000 Kč

1.12.1993 - 19.9.2000

207 240 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Jihlavy

Historické provozovny

10.10.2001 - 19.12.2007

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Antonínův Důl 107, 586 01, Jihlava

... více provozoven (celkem 15) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 29. května 2013 - 29. května 2013 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
 • 29. května 2013 - 29. května 2013 : Právní důvod výmazu : Subjekt se vymazává po zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení
 • 10. října 2001 - 29. května 2013 : Rozhodnutím valné hromady ze dne 08.06.2001 byly změněny stanovyspolečnosti.
 • 2. dubna 2001 - 29. května 2013 : Rozhodnutím valné hromady ze dne 15.12.2000 byly změny stanovyspolečnosti.
 • 15. prosince 2000 - 29. května 2013 : Rozhodnutím valné hromady ze dne 30.8.2000 byly změněny stanovyspolečnosti.
 • 19. září 2000 - 29. května 2013 : Rozhodnutím valné hromady ze dne 11.5.2000 byly změněny stanovyspolečnosti.
 • 17. dubna 2000 - 29. května 2013 : Společnost předložila nové stanovy schválené mimořádnou valnouhromadou dne 22.3.2000, které nahrazují úplné znění stanovvčetně změn schválených valnou hromadou dne 24.8.1998.
 • 10. listopadu 1998 - 29. května 2013 : Rozhodnutím valné hromady ze dne 24.8.1998 byly změněny stanovyspolečnosti.
 • 27. srpna 1997 - 29. května 2013 : Rozhodnutím valné hromady ze dne 17.07.1997 byly změněny stanovyspolečnosti.
 • 10. října 2001 - 22. dubna 2002 : Zvýšení základního kapitálu:Mimořádná valná hromada společnosti Jihlavské sklárny BOHEMIA,a.s., na svém zasedání dne 8. června 2001 přijala usnesení ozvýšení základního kapitálu sp... olečnosti upisováním nových akcií,takto: zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2001 - 22. dubna 2002 : g) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se připouští. O konečné částce zvýšení rozhodnepředstavenstvo společnosti.
 • 10. října 2001 - 22. dubna 2002 : h) Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením peněžitépohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splaceníemisního kursu, kterou má vůči společnosti zájemce BOHEMIACRYSTAL J... IHLAVA, a.s., se sídlem Jihlava, Matky Boží 1920/6, IČ46966129 kterou má vůči společnosti ze smlouvy o postoupenípohledávek ze dne 16. května 2001 v nominální hodnotě300.473.000,- Kč. Pohledávka je tvořena termínovanou půjčkou vevýši 3.000.000,- USD, (tj. 114.180.000,- Kč) podle smlouvy otermínované půjčce ze dne 23. března 2000, půjčkou ve výši34.053.000,- Kč podle smlouvy o půjčce ze dne 20. dubna 2001,půjčkou ve výši 4.000.000,- USD, (tj. 152.240.000,- Kč) podlesmluv o nadřazené zaručené půjčce ze dne 12. ledna 2001 a ze dne27. února 2001. Pohledávka byla oceněna znaleckým posudkem zedne 15. května 2001 znalců ing. Janečka a ing. Vetchého,jmenovaných Krajským soudem v Brně, usnesením soudu č.j. 50 Cm116/2001 a její hodnota činí 300.473.000,- Kč. Valné hromadě senavrhuje vyslovení souhlasu se započtením uvedené pohledávky zdůvodu vyrovnání závazku společnosti vůči upisovateli. Existencepohledávky byla ověřena auditorem. Pravidla postupu pro uzavřenísmlouvy o započtení - nejdéle k datu soplatnosti emisního kurzuupsaných akcií bude uzavřena písemná smlouva o započtení mezispolečností a upisovatelem, - pohledávky a závazky budouzapočteny v dohodnutém kurzu 38,06 Kč/USD. zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2001 - 22. dubna 2002 : f) Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kursu upsanýchakcií: Peněžité vklady upisovatelů musí být splaceny na zvláštníúčet společnosti, který byl za tímto účelem otevřen u Ko... merčníbanky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 969, pobočky Jihlava,č.ú. 194650860297/0100. Upisovatel splatí 100% emisního kurzu,tj. 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií nejdéle do jednohoměsíce ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2001 - 22. dubna 2002 : b) Částka o níž má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitálbude zvýšen o 300.473.000,- Kč. Upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští. O k... onečnéčástce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo. zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2001 - 22. dubna 2002 : a) Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: Zabezpečenífinancování první etapy investičního projektu BM2 - investičnívýstavby hutní haly, včetně tavícího agregátu a vytvoře... níkapitálové přiměřenosti pro investování a financováníivestičního projektu společnosti v následujících letech. zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2001 - 22. dubna 2002 : c) Počet upisovaných akcií: 300 473 kusů, skutečný počet akciíbude odpovídat stanovené výši zvýšení základního kapitálu, okterém rozhodne představenstvo společnosti. Jmenovitá hodn... otaakcií: 1 000,- Kč. Druh akcií: kmenové. Forma akcií: na jméno.Podoba akcií: listinné. zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2001 - 22. dubna 2002 : Nejdéle do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení zákldníhokapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh nazápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování... akciínemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2001 - 22. dubna 2002 : e) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva:budou nabídnuty zájemci BOHEMIA CRYSTAL JIHLAVA, a.s., se sídlemJihlava, Matky Boží 1920/6, IČ 46966129, který bude upi... sovatnové akcie ve druhém kole. Akcie budou upisovány v zas.místnosti v budově společnosti v Jihlavě, ul. Matky Boží 1920/6.Ve druhém kole, bez využití přednostního práva, lze akcie upsatdo 30 dnů. Začátek lhůty druhého kola je shodný s prvnímpracovním dnem následujícím po posledním dnu prvního kolaupisování. Emisní kurs a počátek běhu lhůty pro upisování akciíbude zájemci oznámen písemně na adresu jeho sídla nejméně 5 dnůpřede dnem počátku upisování ve druhém kole. zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2001 - 22. dubna 2002 : d) Místo a lhůta pro vykonnání přednostního práva: Akcie budouupisovány v zas. místnosti v budově společnosti v Jihlavě, ul.Matky Boží 1920/6. Každý akcionář má přednostní právo up... sat částnových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu vrozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Stávajícíakcionáři mohou vykonat své přednostní právo v prvním koleupisování nových akcií. V prvním kole lze akcie upsat do 30 dnů.Lhůta prvního kola začíná běžet 35 dnem následujícím po dni, kdybude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitáluzveřejněné v obchodním věstníku. Počátek běhu lhůty proupisování akcií bude akcionářům oznámen písemně na adresuuvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní přede dnem počátkuupisování v prvním kole. Počet nových akcií, které lze upsat svyužitím přednostního práva: Na jednu dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii -jmenovitá hodnota akcií 1.000,- Kč, druh akcií kmenové, formaakcií na jméno, podoba akcií listinné, emisní kurs je jmenovitáhodnota akcií. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2001 - 2. dubna 2001 : Mimořádná valná hromada společnosti Jihlavské sklárny BOHEMIA,a.s. na svém zasedání dne 15.12.2000 přijala usnesení o zvýšenízákladního jmění společnosti upisováním nových akcií, t... akto:a)důvody navrhovaného zvýšení základního jmění: Získánífinančních prostředků pro další rozvoj společnosti arealizaci investičního záměru v roce 2001 a následujícíchletech.b) částka o níž má být základní jmění zvýšeno: Základní jměníbude zvýšeno o 52.716.000,- Kč. Upisování nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.c) počet upisovaných akcií: 52 716 kusů, jmenovitá hodnotaakcií: 1 000,- Kč, druh akcií: kmenové, forma akcií: na jméno,podoba akcií: listinné.d) upisování akcií nepeněžitým vkladem: Část akcií v hodnotě8.991.000,- Kč bude upsána a splacena nepeněžitým vkladem.Předmětem nepeněžitého vkladu je vklad strojního zařízení vevlastnictví vkladatele BOHEMIA CRYSTAL JIHLAVA, a.s., a toautomatického sklářského lisu z roku 1993 a kulového naběrače kautomatickému lisu z roku 1996.Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 450/30-00ze dne 18.8.2000, soudního znalce JUDr. Martina Dohnala, takto:automatický sklářský lis na 7.209.463,- Kč, kulový naběrač na1.782.497,- Kč a znaleckým posudkem soudního znalce JUDr.Milana Zápotočného, ze dne 28.11.2000, takto: automatickýsklářský lis na 7.369.936,- Kč, kulový naběrač na 1.823.796,-Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena na základě výšeuvedených znaleckých posudků u automatického sklářského lisuna 7.209.000,- Kč a u kulového naběrače na 1.782.000,- Kč. Částakcií v hodnotě 43.725.000,- Kč bude upsána a splacenapřevodem pohledávky BOHEMIA CRYSTAL JIHLAVA, a.s., kterou mávůči společnosti v celkové výši 43.725.176,- Kč. Nominálníhodnota předmětné pohledávky po zaokrouhlení je 43.725.000,- Kč.Existence pohledávky, která vznikla z dodávky materiálu,zboží, prodeje hmotného majetku a z poskytnutých půjček, bylaověřena auditorem a je popsána ve zprávě auditora ze dne12.12.2000.e) místo a lhůta pro upisování akcií nepeněžitým vkladem: Akciebudou upisovány v místě sídla společnosti, tj. Jihlava -Antonínův Důl. Vkladatel upíše akcie ve lhůtě do jednohoměsíce, začátek lhůty je shodný s prvním pracovním dnemnásledujícím po dni, kdy usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění bude zapsáno do příslušného obchodníhorejstříku.f) emisní kurz:Výše emisního kurzu nových akcií je jmenovitá hodnota akcií.g) místo a lhůta splacení nepeněžitého vkladu:Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením smlouvy o převoduvlastnictví ke vkládaným věcem a uzavřením smlouvy opostupení pohledávky mezi společností a vkladatelem v místěsídla společnosti ve lhůtě nejdéle do jednoho měsíce ode dneupsání akcií. Vklad je splacen dnem v němž společnost nabylavlastnictví ke vkládaným věcem a dále ke dni účinnosti smlouvyo postoupení pohledávky, k témuž dni pohledávka a jíodpovídající dluh zanikají.Nejdéle do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základníhojmění je představenstvo společnosti povinno podat návrh nazápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisováníakcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady budezapsáno v obchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 2000 - 19. září 2000 : f) emisní kurz:Výše emisního kurzu nových akcií je jmenovitá hodnota akcií.
 • 5. června 2000 - 19. září 2000 : Nejdéle do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základníhojmění je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápistohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování a... kcií nemůžezačít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno v obchodnímrejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 2000 - 19. září 2000 : g) místo a lhůta splacení nepeněžitého vkladu:Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením smlouvy o postoupenípohledávky mezi společností a vkladatelem v místě sídlaspolečnosti ve lhůt... ě do jednoho měsíce ode dne upsání akcií.Vklad je splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupenípohledávky, k témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluhzanikají. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 2000 - 19. září 2000 : e) místo a lhůta pro upisování akcií nepeněžitým vkladem:- akcie budou upisovány v místě sídla společnosti, tj. vJihlavě, Matky Boží 6,- vkladatel upíše akcie ve lhůtě nejdéle do t... řech měsíců,začátek lhůty je shodný s prvním pracovním dnem následujícím podni, kdy usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění budezapsáno do příslušného obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 2000 - 19. září 2000 : d) upisování akcií nepeněžitým vkladem: Akcie v hodnotě117.097.000,- Kč budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem.Předmětem nepeněžitého vkladu je vklad pohledávky vkladateleChar... les Investment Partners, L.P., kterou má vůči společnosti, akterá je specifikována ve smlouvě o postoupení pohledávky reg.č.SPP/4630/003/2000 uzavřené mezi Komerční bankou, a.s. Praha aCharles Investment Partners, L.P., t.j. pohledávka z úvěrovésmlouvy reg. č. SPP/4630/003/2000 uzavřené mezi Komerční bankou,a.s. Praha a Charles Investment Partners, L.P., t.j. pohledávkyz úvěrových smluv reg. č. 10505-10 ze dne 18.09.1995 ve zněnípozdějších dodatků, jistina úvěru 32.772.819,44 Kč,úrokové příslušenství 2507.640,96 Kč, úroky z prodlení688.139,81 Kč poplatky za spravování úvěru 1.500,- Kč, celkem35.970.100,21 Kč, reg.č. 711098200020 ze dne 02.02.1998 ve zněnípozdějších dodatků, jistina úvěru 10.000.000,- Kč, úrokovépříslušenství 1.183.547,84 Kč, úroky z prodlení 644.908,31 Kčpoplatky za spravování úvěru 1.800,- Kč, celkem 11.830.256,15Kč, reg.č. 711098200021 ze dne 02.02.1998 ve znění pozdějšíchdodatků, jistina úvěru 60.000.000,- Kč, úrokové příslušenství8.171.583,80 Kč, úroky z prodlení 1.123.949,45 Kč, poplatky zaspravování úvěru 1.800,- Kč, celkem 69.297.333,25 Kč. Nominálníhodnota předmětné pohledávky po zaokrouhlení je 117.097.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 2000 - 19. září 2000 : c) počet upisovaných akcií: 117 097 kusů, jmenovitá hodnotaakcií: 1 000,- Kč, druh akcií: kmenové, forma akcií: na jméno,podoba akcií: listinné.
 • 5. června 2000 - 19. září 2000 : b) částka o níž má být základní jmění zvýšeno: Základní jměníbude zvýšeno o 117.097.000,- Kč. Upisování nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.
 • 5. června 2000 - 19. září 2000 : a) důvody navrhovaného zvýšení základního jmění: Oddluženíspolečnosti odkoupením pohledávky od Komerční banky, a.s. Prahafinančním investorem Charles Investment Partners, L.P., zís... káníprostředků pro investování ve společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 2000 - 19. září 2000 : Mimořádná valná hromada společnosti Jihlavské sklárny BOHEMIA,a.s., na svém zasedání dne 11.05.2000 přijala usnesení o zvýšenízákladního jmění společnosti upisováním nových akcií, ... takto: zobrazit více skrýt více
 • 5. června 2000 - 19. září 2000 : Zvýšení základního jmění:
 • 27. srpna 1997 - 27. srpna 1997 : Rozhodnutím valné hromady ze dne 07.07.1997 byly změněny stanovyspolečnosti.
 • 5. října 1995 - 4. března 1996 : Ke dni 5. 10. 1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnouhromadou dne 19. 8. 1995.
 • 22. března 1994 - 4. března 1996 : Rozdělení základního jmění:207 240 akcií jmenovité hodnoty 1 000 Kč na jméno, z toho10 362 akcií zaměstnaneckých.
posunout dolů