Trendy

343 489 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

12 742 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 252 134 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.6.2015 Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

Historické adresy

27.9.2013 - 9.6.2015 Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
19.3.1996 - 27.9.2013 Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, PSČ 68636
1.12.1993 - 19.3.1996 Uherské Hradiště, Za Olšánkou 290, PSČ 68636

49453866

DIČ

od 1.12.1993

CZ49453866

Datová schránka

uh2gb5e

Historické názvy

1.12.1993 - 1.11.2013

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1164

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.2.2016

849 424 000 Kč

Historické jmění

25.7.2015 - 2.2.2016

840 778 000 Kč

30.10.2014 - 25.7.2015

828 513 000 Kč

18.9.2014 - 30.10.2014

803 227 000 Kč

15.10.2011 - 18.9.2014

688 741 000 Kč

12.10.2006 - 15.10.2011

610 089 000 Kč

2.6.2005 - 12.10.2006

587 239 000 Kč

14.11.1997 - 2.6.2005

525 778 000 Kč

1.12.1993 - 14.11.1997

517 009 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Uherské Hradiště

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2006721 / 0100

Provozovny

od 2.12.2002

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Močidla 2378, 688 01, Uherský Brod

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. července 2015 : Usnesení valné hromady ze dne 10. 6. 2015: Valná hromada společnosti pověřuje v souladu s § 511 a násl. z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích představenstvo společnosti, aby Usnesení valné hromady ze dne 10. 6. 2015: Valná hromada společnosti pověřuje v souladu s § 511 a násl. z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích představenstvo společnosti, aby ...za podmínek určených zákonem a stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, nejvýše však o 200.000.000,-- Kč (slovy: Dvě stě milionů korun českých). Pověření se uděluje na dobu čtyř let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit.Valná hromada pověřuje představenstvo rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých).Emisní kurs akcií, jež budou upsány určenými zájemci, bude splácen nepeněžitými vklady vodohospodářským majetkem, využitelným k naplnění předmětu podnikání společnosti, přednostní právo akcionářů na upisování akcií je proto vyloučeno.O ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce rozhodne představenstvo společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 24. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. prosince 1993 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 2, Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 2,... Rašínovonábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu§ 11 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 27. října 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 1993 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo...bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuJihomoravské vodovody a kanalizace. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 11. prosince 2015 - 2. února 2016 : Představenstvo společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. rozhodlo dne 3. 12. 2015 na základě pověření valnou hromadou ze dne 10. 6. 2015 o zvýšení základního kapitálu takto:... 1)Základní kapitál se zvyšuje o 8 646 000 Kč (slovy osm milionů šest set čtyřicet šest tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kursu nepeněžitým vkladem. Upisování nad tuto navrženou částku se nepřipouští.2)Bude vydáno celkem 8 646 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč.3)Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určeného zájemce-vlastníka nepeněžitého vkladu, kterým je ve smyslu § 475 písm. d) z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) město Uherský Brod. Lhůta pro upsání nových akcií je 60 dnů a začne běžet den následující po dni, kdy bude rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným sdělením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs jedné akcie činí 1 000 Kč. Akcie se upisují písemnou smlouvou uzavřenou se společností s úředně ověřenými podpisy, místem upisování akcií je sídlo společnosti.4)Místem ke vnesení nepeněžitého vkladu, jímž se splácí emisní kurs upsaných akcií, je sídlo společnosti. Předmět vkladu je vnesen ve smyslu § 19 ZOK předáním písemného prohlášení vkladatele s jeho úředně ověřeným podpisem a faktickým předáním předmětu vkladu společnosti. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu činí 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.5)Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede tímto nepeněžitým vkladem oceněným znaleckým ústavem VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s.:Nepeněžitý vklad města Uherský Brod:Kanalizace ve městě Uherský Brod - kanalizační stoky s příslušenstvím v k. ú. Havřice, k. ú. Uherský Brod, k. ú. Těšov a k. ú. Újezdec u Luhačovic a čerpací stanice č. 1 v k. ú. Havřice včetně technologie a příslušenství. Dále pozemek parc. č. 968/3 o výměře 143 m2, ostatní plocha jiná plocha, pozemek parc. č. 968/5 o výměře 237 m2, ostatní plocha jiná plocha a pozemek parc. č. 968/6 o výměře 88 m2, ostatní plocha jiná plocha, vše zapsáno na LV č. 10001 pro obec Uherský Brod a k. ú. Havřice u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, vše popsáno a oceněno částkou 8 646 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 6463 282/2015 ze dne 5. 9. 2015 znaleckého ústavu VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s.Představenstvo společnosti rozhodlo o ocenění nepeněžitého vkladu města Uherský Brod na základě znaleckého posudku celkovou částkou 8 646 000 Kč (slovy osm milionů šest set čtyřicet šest tisíc korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude městu Uherský Brod vydáno 8 646 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1 000,- Kč.6) Jestliže nebudou ve stanovené lhůtě upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, bude základní kapitál zvýšen ve smyslu § 483 odst. 1 písm. b) a § 515 odst. 3 ZOK jen v rozsahu upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2015 - 25. července 2015 : Představenstvo společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. rozhodlo dne 28. 5. 2015 na základě pověření valnou hromadou ze dne 17. 6. 2014 o zvýšení základního kapitálu takto:... 1)Základní kapitál se zvyšuje o 12 265 000 Kč (slovy dvanáct milionů dvě stě šedesát pět tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kursu nepeněžitými vklady. Upisování nad tuto navrženou částku se nepřipouští.2)Bude vydáno celkem 12 265 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč.3)Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určeného zájemce-vlastníka nepeněžitého vkladu, kterým ve smyslu § 475 písm. d) z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) je město Uherské Hradiště. Lhůta pro upsání nových akcií je 60 dnů a začne běžet den následující po dni, kdy bude rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným sdělením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs jedné akcie činí 1 000,- Kč. Akcie se upisují písemnou smlouvou uzavřenou se společností s úředně ověřenými podpisy, místem upisování akcií je sídlo společnosti.4)Místem ke vnesení nepeněžitého vkladu, jímž se splácí emisní kurs upsaných akcií, je sídlo společnosti. Předmět vkladu je vnesen ve smyslu § 19 ZOK předáním písemného prohlášení vkladatele s jeho úředně ověřeným podpisem a faktickým předáním předmětu vkladu společnosti. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu činí 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.5)Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede tímto nepeněžitým vkladem oceněným znaleckým ústavem VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s.:Nepeněžitý vklad města Uherské Hradiště:Kanalizace ve městě Uherské Hradiště (stoky AVIII-4), vodohospodářská zařízení-čerpací stanice č. 8 včetně technologie a příslušenství v k. ú. Mařatice a čerpací stanice č. 13 včetně technologie a příslušenství v k. ú. Sady. Dále pozemek parc. č. 1157/41 o výměře 24 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, jehož součástí je stavba-budova bez č. p./č. e., stavba technického vybavení (čerpací stanice č. 12 včetně technologie a příslušenství), vše zapsáno na LV č. 10001 pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště. Dále:-pozemek parc. č. 1157/97 o výměře 198 m2, ostatní plocha-jiná plocha v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, který byl oddělen z pozemku parc. č. 1157/1, zapsaného na LV č. 10001 pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, geometrickým plánem Geodetické kanceláře Vladimír Janča-GEODAT č. 831-23/2014,-pozemek parc. č. 1476/3 o výměře 12 m2, ostatní plocha-jiná plocha v k. ú. Mařatice, který byl oddělen z pozemku parc. č. 1476/2, zapsaného na LV č. 10001 pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Mařatice, geometrickým plánem Geodetické kanceláře Vladimír Janča-GEODAT č. 2615-24/2014,-pozemek parc. č. 476/74 o výměře 17 m2, ostatní plocha-jiná plocha v k. ú. Sady, který byl oddělen z pozemku parc. č. 476/57, zapsaného na LV č. 10001 pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Sady, geometrickým plánem Geodetické kanceláře Vladimír Janča-GEODAT č. 847-27/2014, vše popsáno a oceněno částkou 3 499 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 6272-91/2015 ze dne 2. 3. 2015 znaleckého ústavu VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s.a Vodohospodářská zařízení-odlehčovací komora 8A včetně technologie a příslušenství v k. ú. Mařatice, odlehčovací komora 25 BVII včetně technologie a příslušenství v k. ú. Sady a čerpací stanice č. 5 včetně technologie a příslušenství v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. Dále pozemek parc. č. 3884/30 o výměře 42 m2, ostatní plocha- jiná plocha, zapsán na LV č. 1542 pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště. Dále:-pozemek parc. č. 348/273 o výměře 35 m2, ostatní plocha-ostatní komunikace v k. ú. Mařatice, který byl oddělen z pozemku parc. č. 348/198, zapsaného na LV č. 10001 pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Mařatice, geometrickým plánem Geodetické kanceláře Vladimír Janča GEODAT č. 2616-25/2014,-pozemek parc. č. 838 o výměře 16 m2, ostatní plocha-jiná plocha v k. ú. Sady, který vznikl sloučením dílu c o výměře 14 m2, odděleného z pozemku parc. č. 796/2, zapsaného na LV č. 10001 pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Sady, a dílu d o výměře 2 m2, odděleného z pozemku parc. č. 838, zapsaného na LV č. 10001 pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Sady, dle geometrického plánu Geodetické kanceláře Vladimír Janča-GEODAT č. 846-26/2014,vše popsáno a oceněno částkou 8 766 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 6273-92/2015 ze dne 2. 3. 2015 znaleckého ústavu VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s.Představenstvo Společnosti schválilo ocenění předmětu vkladu dle znaleckého posudku č. 6272- 91/2015 částkou 3 499 000,- Kč a ocenění předmětu vkladu dle znaleckého posudku č. 6273-92/2015 částkou 8 766 000,- Kč. Představenstvo Společnosti rozhodlo o ocenění nepeněžitého vkladu města Uherské Hradiště na základě znaleckých posudků celkovou částkou 12 265 000,--Kč (slovy dvanáct milionů dvě stě šedesát pět tisíc korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude městu Uherské Hradiště vydáno 12 265 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1 000,- Kč.6)Jestliže nebudou ve stanovené lhůtě upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, bude základní kapitál zvýšen ve smyslu § 483 odst. 1 písm. b) a § 515 odst. 3 ZOK jen v rozsahu upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 24. června 2014 - 25. července 2015 : Zápis dle § 513 z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:Valná hromada společnosti pověřuje v souladu s § 511 a násl. z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích představenstvo ... společnosti, aby za podmínek určených zákonem a stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, nejvýše však o 170,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát milionů korun českých). Pověření se uděluje na dobu jednoho roku ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit.Valná hromada pověřuje představenstvo rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs akcií, jež budou upsány určenými zájemci, bude splácen nepeněžitými vklady -vodohospodářským majetkem, využitelným k naplnění předmětu podnikání společnosti, přednostní právo akcionářů na upisování akcií je proto vyloučeno.O ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce rozhodne představenstvo společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 18. září 2014 - 30. října 2014 : Představenstvo společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. rozhodlo dne 16. 9. 2014 na základě pověření valnou hromadou ze dne 17. 6. 2014 o zvýšení základního kapitálu takto:... 1)Základní kapitál se zvyšuje o 25.286.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů dvě stě osmdesát šest tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kursu nepeněžitým vkladem. Upisování nad tuto navrženou částku se nepřipouští.2)Bude vydáno celkem 25.286 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.3)Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určeného zájemce vlastníka nepeněžitého vkladu, kterým ve smyslu § 475 písm. d) z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) je město Bojkovice.4)Lhůta pro upsání nových akcií je 60 dnů a začne běžet den následující po dni, kdy bude rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným sdělením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs jedné akcie činí 1.000,- Kč. Akcie se upisují písemnou smlouvou uzavřenou se společností s úředně ověřenými podpisy, místem upisování akcií je sídlo společnosti.5)Místem ke vnesení nepeněžitého vkladu, jímž se splácí emisní kurs upsaných akcií, je sídlo společnosti. Předmět vkladu je vnesen ve smyslu § 19 ZOK předáním písemného prohlášení vkladatele s jeho úředně ověřeným podpisem a faktickým předáním předmětu vkladu společnosti. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu činí 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.6)Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede tímto nepeněžitým vkladem oceněným znaleckým ústavem VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a. s.:Nepeněžitý vklad města Bojkovice, IČO 00290807: Kanalizace ve městě Bojkovice (kanalizační řady sběrače a stoky s příslušenstvím). Dále pozemek parc. č. st. 1677/1 o výměře 532 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova č. p. 934, stavba technického vybavení (čistírna odpadních vod) včetně technologie a příslušenství, pozemek parc. č. 4361/7 o výměře 798 m2, ostatní plocha ostatní komunikace a pozemek parc. č. 4361/15 o výměře 369 m2, ostatní plocha ostatní komunikace, vše zapsáno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Bojkovice u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod. Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 5891-108/2014 celkovou částkou 25.286.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 25.286 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000,- Kč.7)Jestliže nebudou ve stanovené lhůtě upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, bude základní kapitál zvýšen ve smyslu § 483 odst. 1 písm. b) a § 515 odst. 3 ZOK jen v rozsahu upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 24. června 2014 - 30. října 2014 : Počet členů dozorčí rady: 6
 • 24. června 2014 - 30. října 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 7
 • 23. července 2014 - 18. září 2014 : Představenstvo společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. rozhodlo dne 17. 7. 2014 na základě pověření valnou hromadou ze dne 17. 6. 2014 o zvýšení základního kapitálu takto:... 1)Základní kapitál se zvyšuje o 114.486.000,- (slovy: jedno sto čtrnáct milionů čtyři sta osmdesát šest tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kursu nepeněžitými vklady. Upisování nad tuto navrženou částku se nepřipouští.2)Bude vydáno celkem 114.486 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.3)Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce vlastníky nepeněžitých vkladů, kterými ve smyslu § 475 písm. d) z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK)jsou: obec Břestek, obec Dolní Němčí, obec Ostrožská Nová Ves, obec Pašovice, obec Prakšice, obec Salaš, město Staré Město, město Uherské Hradiště, město Uherský Brod, město Uherský Ostroh a obec Veletiny.4)Lhůta pro upsání nových akcií je 60 dnů a začne běžet den následující po dni, kdy bude rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným sdělením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs jedné akcie činí 1.000,- Kč a je pro všechny upisovatele stejný. Akcie se upisují písemnou smlouvou uzavřenou se společností s úředně ověřenými podpisy, místem upisování akcií je sídlo společnosti.5)Místem ke vnesení nepeněžitého vkladu, jímž se splácí emisní kurs upsaných akcií, je sídlo společnosti. Předmět vkladu je vnesen ve smyslu § 19 ZOK předáním písemného prohlášení vkladatele s jeho úředně ověřeným podpisem a faktickým předáním předmětu vkladu společnosti. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu činí 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.6)Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s.:I.Nepeněžitý vklad obce Břestek, IČO 00542253: Vodovody v obci Břestek (přívodní řad, výtlačný řad a vodovodní řady s příslušenstvím). Dále pozemek parc. č. st. 575 o výměře 64 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova bez č. p./č. e., stavba technického vybavení (čerpací stanice Chabaně) včetně technologie a příslušenství, pozemek parc. č. st. 662 o výměře 24 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova bez č.p./č.e., stavba technického vybavení (vodojem Chabaně) včetně příslušenství a pozemek parc. č. 2446/9 o výměře 784 m2, ostatní plocha jiná plocha, vše zapsáno na LV č. 1 pro obec a k. ú. Břestek u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště. Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 5881-98/2014 celkovou částkou 3.243.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 3.243 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000,- Kč.II.Nepeněžitý vklad obce Dolní Němčí, IČO 00290904: Vodovody v obci Dolní Němčí (vodovodní řad s příslušenstvím). Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 5882-99/2014 celkovou částkou 157.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 157 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000,- Kč.III.Nepeněžitý vklad obce Ostrožská Nová Ves, IČO 00291200: Vodovody v obci Ostrožská Nová Ves (vodovodní řady s příslušenstvím). Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 5884-101/2014 celkovou částkou 969.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 969 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000,- Kč.IV.Nepeněžitý vklad obce Pašovice, IČO 00542326: Vodovody v obci Pašovice (vodovodní řady s příslušenstvím) a spoluvlastnický podíl id. 1/2 vodovodní sítě v obcích Pašovice a Prakšice (přívodní a vodovodní řady s příslušenstvím). Dále pozemek parc. č. st. 413 o výměře 32 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno na LV č. 10001 pro obec Pašovice a k. ú. Pašovice na Moravě a spoluvlastnický podíl id. 1/2 stavby technického vybavení budovy bez č.p./č.e. (hydroforová stanice) včetně příslušenství, stojící na parcele č. st. 413, zapsáno na LV č. 822 pro obec Pašovice a k. ú. Pašovice na Moravě, vše u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod. Dále spoluvlastnický podíl id. 1/2 stavby technického vybavení budovy č. e. 7 (vodojem) včetně příslušenství, stojící na parc. č. st. 594, zapsáno na LV č. 976 pro obec a k. ú. Prakšice, vše u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod. Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 5885-102/2014 celkovou částkou 6.221.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 6.221 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000,- Kč.V.Nepeněžitý vklad obce Prakšice, IČO 00291277: Vodovody v obci Prakšice (vodovodní řady s příslušenstvím), kanalizace v obci Prakšice (kanalizační řady stoky s příslušenstvím) a spoluvlastnický podíl id. 1/2 vodovodní sítě v obcích Pašovice a Prakšice (přívodní a vodovodní řady s příslušenstvím). Dále pozemek parc. č. st. 594 o výměře 1786 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Prakšice a spoluvlastnický podíl id. 1/2 stavby technického vybavení budovy č. e. 7 (vodojem) včetně příslušenství, stojící na parc. č. st. 594, zapsáno na LV č. 976 pro obec a k. ú. Prakšice, vše u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod. Dále spoluvlastnický podíl id. 1/2 stavby technického vybavení budovy bez č.p./č.e. (hydroforová stanice) včetně příslušenství, stojící na parcele č. st. 413, zapsáno na LV č. 822 pro obec Pašovice a k. ú. Pašovice na Moravě, vše u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod. Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 5886-103/2014 celkovou částkou 8.141.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 8.141 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000,- Kč.VI.Nepeněžitý vklad obce Salaš, IČO 00362417: Vodovody v obci Salaš (vodovodní řad s příslušenstvím). Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 5887-104/2014 celkovou částkou 173.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 173 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000,- Kč. VII.Nepeněžitý vklad města Staré Město, IČO 00567884: Kanalizace ve městě Staré Město (kanalizační stoky s příslušenstvím). Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 5892-109/2014 celkovou částkou 7.896.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 7.896 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000,- Kč.VIII.Nepeněžitý vklad města Uherské Hradiště, IČO 00291471: Vodovody ve městě Uherské Hradiště (vodovodní řady s příslušenstvím) a kanalizace ve městě Uherské Hradiště (stoky a dešťová kanalizace s příslušenstvím). Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 5894-111/2014 celkovou částkou 43.675.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 43.675 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000,- Kč.IX.Nepeněžitý vklad města Uherský Brod, IČO 00291463: Kanalizace ve městě Uherský Brod (kanalizační řady sběrače, stoky a výtlačné stoky s příslušenstvím, čerpací stanice č. 2 v Havřicích včetně technologie a příslušenství a čerpací stanice č. 5 v Havřicích včetně technologie a příslušenství). Dále pozemek parc. č. 832/3 o výměře 22 m2, ostatní plocha jiná plocha a pozemek parc. č. 48/5 o výměře 25 m2, ostatní plocha jiná plocha, vše zapsáno na LV č. 10001 pro obec Uherský Brod a k. ú. Havřice u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod. Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 5895-112/2014 celkovou částkou 37.141.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 37.141 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000,- Kč.X. Nepeněžitý vklad města Uherský Ostroh, IČO 00291480: Kanalizace ve městě Uherský Ostroh (kanalizační stoky s příslušenstvím). Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 5893-110/2014 celkovou částkou 5.737.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5.737 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000,- Kč.XI.Nepeněžitý vklad obce Veletiny, IČO 00542385: Vodovody v obci Veletiny (vodovodní řady s příslušenstvím) a kanalizace v obci Veletiny (kanalizační stoky s příslušenstvím). Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 5889-106/2014 celkovou částkou 1.133.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.133 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000,- Kč. 7)Jestliže nebudou ve stanovené lhůtě upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, bude základní kapitál zvýšen ve smyslu § 483 odst. 1 písm. b) a § 515 odst. 3 ZOK jen v rozsahu upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 13. července 2011 - 15. října 2011 : Valná hromada akciové společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. rozhodla dne 14.6.2011 o zvýšení základního kapitálu takto:1) Základní kapitál se zvyšuje o 78.652.000,- Kč, a... to upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kursu nepeněžitými vklady. Upisování nad tuto navrženou částku se nepřipouští.2) Bude vydáno celkem 78.652 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.3) Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce. Upisovateli nově emitovaných akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku budou: obec Dolní Němčí, obec Drslavice, město Kunovice, obec Salaš, město Staré Město, obec Šumice, město Uherské Hradiště, město Uherský Brod a město Uherský Ostroh4) Lhůta pro upsání nových akcií je 30 dnů a začne běžet den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu rozhodnutí valné hromady zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Připadne-li poslední den úpisu na osobu, neděli nebo svátek, je posledním dnem této lhůty nejbližší pracovní den. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, PSČ 686 36. Společnost je povinna zaslat určeným upisovatelům návrh smlouvy o upisování akcií (§ 204 odst. 5 obchodního zákoníku).5) Emisní kurs činí 1.000,- Kč a je pro všechny upisovatele stejný.6) Místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290. Nepeněžité vklady budou splaceny uzavřením písemné smlouvy o vkladu mezi vkladatelem a společností a faktickým předáním a převzetím vkladu. Lhůta pro jeho splacení činí 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.7) Nově upisované akcie na jméno mají omezenou převoditelnost podle čl. 13 stanov společnosti. Pro nové akcie platí všechna ostatní práva a s nimi spojená podle stanov a zákona.8) Zvýšení základního kapitálu se provede těmito nepeněžitými vklady, oceněnými znaleckým ústavem VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s. jenž byl jmenován usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 9 Nc 6665/2009-19 ze dne 3.2.2010, č.j. 1 Nc 6258/2010-12 ze dne 13.5.2010 a č.j. 35 Nc 6071/2011-8 ze dne 11.2.2011:I. Nepeněžitý vklad obce Dolní Němčí: Kanalizace s příslušenstvím v obci Dolní Němčí, tak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č.4891-35/2011 částkou 3.171.000,-- Kč s tím, že tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 3.171 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- KčII. Nepeněžitý vklad obce Drslavice: Vodovody s příslušenstvím v obci Drslavice tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 4887-31/2011 částkou 115.000,-- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 115 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč.III. Nepeněžitý vklad města Kunovice: Vodovody a kanalizace s příslušenstvím ve městě Kunovice tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 4892-36/2011 částkou 8.245.000,-- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 8.245 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč.IV. Nepeněžitý vklad obce Salaš: Vodovody s příslušenstvím v obci Salaš tak, jak jsou pospány a oceněny ve znaleckém posudku č. 4886-30/2011 částkou 489.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 489 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč.V. Nepeněžitý vklad města Staré Město: Vodovody s příslušenstvím ve městě Staré Město tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 4893-37/20111 částkou 3.830.000,-- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 3.830 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- KčVI. Nepeněžitý vklad obce Šumice: Vodovody s příslušenstvím v obci Šumice tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 4888-32/2011 částkou 668.000,-- Kč s tím, že tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 668 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč.VII. Nepeněžitý vklad města Uherské Hradiště: Vodovody a kanalizace s příslušenstvím ve městě Uherské Hradiště tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 4884/-28/2011 částkou 23.984.000,-- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 23.984 Ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč.VIII. Nepeněžitý vklad města Uherský Brod: Vodovody a kanalizace s příslušenstvím ve městě Uherský Brod tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 4885-29/2011 částkou 37.872.000,-- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 37.872 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč.IX. Nepeněžitý vklad města Uherský Ostroh: Vodovody s příslušenstvím ve městě Uherský Ostroh tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 4889-33/2011 částkou 278.000,-- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 278 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč.9) Představenstvo společnosti je povinnost podat do 30 dnů dne konání valné hromady návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
 • 26. srpna 2003 - 2. července 2007 : Ke dni rozhodnutí valné hromady, tj. 5. 6. 2003, byly přijaty změny ve stanovách společnosti.
 • 19. července 2002 - 2. července 2007 : Valná hromada konaná dne 6.6.2002 schválila změny ve stanováchspolečnosti.
 • 4. prosince 2001 - 2. července 2007 : Valná hromada konaná dne 7.6.2001 schválila změny ve stanováchspolečnosti.
 • 11. ledna 2001 - 2. července 2007 : Mimořádná valná hromada dne 3.11.2000 schválila změnu stanovspolečnosti.
 • 15. července 1999 - 2. července 2007 : Valná hromada konaná dne 3.6.1999 schválila změnu stanovspolečnosti.
 • 24. srpna 1998 - 2. července 2007 : Valná hromada konaná dne 9.6.1998 schválila změnu stanovspolečnosti.
 • 18. září 1997 - 2. července 2007 : Předloženy stanovy v úplném znění schválené valnou hromadou12.6.1997.
 • 25. září 1996 - 2. července 2007 : Změna stanov čl. 4 odst. l, čl. 5, čl. 41a přijatá valnouhromadou 8.6.1996.
 • 20. července 1995 - 2. července 2007 : Ke dni 20.7.1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnouhromadou dne 8.6.1995.
 • 18. července 2006 - 12. října 2006 : Valná hromada akciové společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. rozhodla dne 6. 6. 2006 o zvýšení základního kapitálu takto :1) Základní kapitál se zvyšuje o 22.850.000,- Kč,... a to upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kursu nepeněžitými vklady. Upisování nad tuto navrženou částku se nepřipouští.2) Bude vydáno celkem 22.850 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.3) Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce. Upisovateli nově emitovaných akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku budou: obec Dolní Němčí, obec Drslavice, obec Ostrožská Nová Ves, město Staré Město, obec Tupesy, město Uherské Hradiště, město Uherský Ostroh a obec Velehrad.4) Lhůta pro upsání nových akcií je 30 dnů a začne běžet den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu rozhodnutí valné hromady zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek je posledním dnem této lhůty nejbližší pracovní den. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, PSČ 686 36. Společnost je povinna zaslat určeným upisovatelům návrh smlouvy o upsání akcií ( § 204 odst. 5 obchodního zákoníku ).5) Emisní kurs činí 1.223,- Kč a je pro všechny upisovatele stejný.6) Místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290. Nepeněžité vklady budou splaceny uzavřením písemné smlouvy o vkladu mezi vkladatelem a společností a faktickým předáním a převzetím vkladu. Lhůta pro jeho splacení činí 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.7) Nově upisované akcie na jméno mají omezenou převoditelnost podle čl. 13 stanov společnosti. Pro nové akcie platí všechna ostatní práva s nimi spojená podle stanov a zákona.8) Zvýšení základního kapitálu se provede těmito nepeněžitými vklady, oceněnými znaleckým ústavem VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a. s., jenž byl jmenován usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 3. 1. 2006, č. j. 50 Nc 6190/2005-10 :I. Nepeněžitý vklad obce Dolní Němčí : Vodovod v ulici Nad Hájkem s příslušenstvím v obci Dolní Němčí, tak jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 2616-48/2006 částkou 1.213.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 991 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.II. Nepeněžitý vklad obce Drslavice : Vodovody s příslušenstvím v obci Drslavice : ZTV Drslavice-lokalita Drahy a Vodofikace obce Drslavice, tak jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 2720-152/2006 částkou 11.689.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 9.557 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.III. Nepeněžitý vklad obce Ostrožská Nová Ves : Vodovody s příslušenstvím v obci Ostrožská Nová Ves : propoj. vodovodu ul. Chaloupky-Na Rybníčku, Vodovod Na Hrázi, Rybníček-vodovod, Propoj. vodovodu ul. Ráje-ul. Drahy, Vodovod Za Kostelem-Na Rolách, Výst. RD ul. Nádražní, kemp, vodovod dod. č. 1, tak jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 2724-156/2006 částkou 2.340.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 1.913 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.IV. Nepeněžitý vklad města Staré Město : Vodovody s příslušenstvím ve městě Staré Město : Vodovod Úprkova, Vodovod k RD Trávník, Rozš. vodovodu Trávník-vod. řad, Rozš. vodovodu Huštěnovská, Staré Město-ZŠ č. p. 1000-prodl. vodovodu, Staré Město-vodovod u. Na Výsluní, tak jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 2726-158/2006 částkou 5.022.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 4.106 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.V. Nepeněžitý vklad obce Tupesy : Vodovody s příslušenstvím v obci Tupesy : Prodl. vodov. řadu B Za Humny, Vodovod ZTV pro 5 RD Záhumenice, Prodl. vod. řadu Záhumenice II, tak jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 2725-157/2006 částkou 1.215.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 993 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.VI. Nepeněžitý vklad města Uherské Hradiště : Vodovody s příslušenstvím ve městě Uherské Hradiště : Prodloužení vodovodu VJ- prům. zóna Jaktáře, Mařatice - rekonstr. ul. Vinohradská-II. etapa vodovod, ZTV Jarošov Louky III. etapa vodovod, tak jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 2721-153/2006 částkou 2.445.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 1.999 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.VII. Nepeněžitý vklad města Uherský Ostroh : Vodovody s příslušenstvím ve městě Uherský Ostroh : Rozš. vodovodu Lán-Slepá ul. řad B3, Rozš. vodovodu pro stan. peč. služby ul. Sv. Čecha, ZTV-Sídliště-vodovod, Prodl. vodovodu k ČOV, Vodovod ul. Polní, Vodovod Sídliště Uh. Ostroh, Vodovod ul. Třebízského (nový název ul. U Lesa), Zástavby RD Mašovy-vodovod (nový název ul. U Lesa), tak jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 2723-155/2006 částkou 3.769.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 3.081 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.VIII. Nepeněžitý vklad obce Velehrad : Vodovod s příslušenstvím ZŠ Velehrad v obci Velehrad, tak jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 2722-154/2006 částkou 257.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 210 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.9) Představenstvo společnosti je povinno podat do 30 dnů ode dne konání valné hromady návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 18. února 2005 - 2. června 2005 : Valná hromada akciové společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. rozhodla na valné hromadě konané 3. června 2004 o zvýšení základního kapitálu:1) základní kapitál se zvyšuje o... 61.461.000,- Kč (slovy: šedesátjedenmiliónčtyřistašedesátjedentisíc korun českých), a to upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kursu nepeněžitými vklady. Upisování nad tuto navrženou částku se nepřipouští.2) bude vydáno celkem 61 461 (slovy: šedesátjedentisícčtyřistašedesátjedna) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých).3) přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce. Upisovateli nově emitovaných akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku v platném znění budou: obec Bílovice, město Bojkovice, obec Bystřice pod Lopeníkem, obec Dolní Němčí, obec Jalubí, obec Kněžpole, obec Zlechov, obec Tučapy, město Uherský Brod a město Uherské Hradiště.4) Lhůta pro upsání nových akcií je 30 (třicet) dnů a počíná běžet prvním dnem po nabytí právní moci zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v Obchodním rejstříku. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek je poslední dnem této lhůty nejbližší pracovní den. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, PSČ 686 36. Společnost je povinna zaslat určeným upisovatelům návrh smlouvy o upsání akcií (§ 204 odst. 5 Obchodního zákoníku).Emisní kurs akcií je 1.204,- Kč (slovy: jedentisícdvěstěčtyři koruny české).Místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290. Nepeněžitý vklad, jehož předmětem je nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí, je splacen předáním písemného prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním nemovitosti společnosti. Ostatní nepeněžité vklady budou splaceny uzavřením písemné smlouvy o vkladu mezi vkladatelem a společností. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.5) Nově upisované akcie na jméno mají omezenou převoditelnost podle stanov společnosti čl. 13. Pro nové akcie platí všechna ostatní práva s nimi spojená podle stanov společnosti a zákona.6) Zvýšení základního kapitálu se provede těmito nepeněžitými vklady:Všechny nepeněžité vklady ocenil Ing. František Obdržálek, bytem Jalubí 571, PSČ 687 05, který byl pro ocenění vkladů v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti jmenován usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. 50 Nc 6010/2004-6 ze dne 5.2.2004.I. Nepeněžitý vklad obce Bílovice - vodovody s příslušenstvím v obci Bílovice. Valné hromadě se navrhuje schválit ocenění tohoto vkladu dle posudku znalce částkou 2.072.910,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.721 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.II. Nepeněžitý vklad města Bojkovice - vodovody s příslušenstvím ve městě Bojkovice. Valné hromadě se navrhuje schválit ocenění tohoto vkladu dle posudku znalce částkou 4.189.790,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 3.479 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.III. Nepeněžitý vklad obce Bystřice pod Lopeníkem - vodovod D - 5 s příslušenstvím v obci Bystřice pod Lopeníkem. Valné hromadě se navrhuje schválit ocenění tohoto vkladu dle posudku znalce částkou 123.380,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 102 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.IV. Nepeněžitý vklad obce Dolní Němčí - vodovod v ulici Polní s příslušenstvím v obci Dolní Němčí. Valné hromadě se navrhuje schválit ocenění tohoto vkladu dle posudku znalce částkou 140.230,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 116 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.V. Nepeněžitý vklad obce Jalubí - vodovod U kostela s příslušenstvím v obci Jalubí. Valné hromadě se navrhuje schválit ocenění tohoto vkladu dle posudku znalce částkou 211.070,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 175 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.VI. Nepeněžitý vklad obce Kněžpole - vodovod v lokalitě Markov s příslušenstvím v obci Kněžpole. Valné hromadě se navrhuje schválit ocenění tohoto vkladu dle posudku znalce částkou 946.990,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 786 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.VII. Nepeněžitý vklad obce Zlechov - vodovody s příslušenstvím v obci Zlechov. Valné hromadě se navrhuje schválit ocenění tohoto vkladu dle posudku znalce částkou 1.118.460,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 928 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.VIII. Nepeněžitý vklad obce Tučapy:1) pozemky zapsané na LV č. 1 pro k.ú. a obec Tučapy: p.č.st. 156 o výměře 46 m2, p.č.st. 157 o výměře 21 m2, p.č. 750/94 o výměře 1.019 m2, p.č. 750/95 o výměře 85 m22) pozemky zapsané na LV č. 564 pro k.ú. a obec Vážany: p.č.st. 252 o výměře 19 m2, p.č. 160/10 o výměře 714 m23) pozemek zapsaný na LV č. 2229 pro k.ú. a obec Polešovice: p.č. 5417/2 o výměře 415 m2.Tyto pozemky při vodojemu a čerpací stanici v Tučapech byly oceněny znaleckými posudky souhrnnou částkou 69.680,- Kč.4) Vodovody s příslušenstvím v obci Tučapy, oceněné znaleckým posudkem částkou 12.280.720,- Kč.Valné hromadě se navrhuje schválit ocenění vkladu obce Tučapy dle posudků znalce celkovou částkou 12.350.400,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 10.257 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.IX. Nepeněžitý vklad města Uherský Brod:1) pozemky zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Uherský Brod: p.č. st. 4486 o výměře 69 m2, p.č. 2180/2 o výměře 46 m2, p.č. 2180/3 o výměře 58 m2, p.č. 2180/4 o výměře 435 m2, p.č. 2180/5 o výměře 522 m2, p.č. 2180/6 o výměře 632 m2.Tyto pozemky při vodojemu Černá Hora byly oceněny znaleckým posudkem částkou 334.790,- Kč.2) vodovody s příslušenstvím ve městě Uherský Brod, oceněné znaleckým posudkem částkou 21.236.310,- Kč.Valné hromadě se navrhuje schválit ocenění vkladu města Uherský Brod dle posudků znalce celkovou částkou 21.571.100,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 17.916 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.X. Nepeněžitý vklad města Uherské Hradiště1) pozemky zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Míkovice a obec Uh. Hradiště: p.č. 675/8 o výměře 247 m2, p.č. 675/9 o výměře 287 m2, p.č. 675/10 o výměře 69 m2, p.č. 675/11 o výměře 694 m2, p.č. 675/12 o výměře 60 m22) pozemky zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Jarošov a obec Uh. Hradiště: p.č. 97/3 o výměře 670 m2, p.č. 97/7 o výměře 53 m2, p.č. 97/8 o výměře 51 m2.Tyto pozemky při vodojemech v Míkovicích a Jarošově byly oceněny znaleckými posudky souhrnnou částkou 272.990,- Kč.3) Vodovody s příslušenstvím ve městě Uherské Hradiště, k.ú. Mařatice, Jarošov, Sady, Uh. Hradiště, Míkovice a Vésky, oceněné znaleckým posudkem částkou 31.008.880,- Kč.Valné hromadě se navrhuje schválit ocenění vkladu města Uherské Hradiště dle posudků znalce celkovou částkou 31.281.870,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 25.981 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 18. září 1997 - 14. listopadu 1997 : 2) Soubor vodovodního zařízení Obce Bystřice pod LopeníkemOcenění bylo provedeno znaleckým posudkem č. 860 znalce ing.Františka Hlůška ve výši 146.450,- Kč. Valná hromada schvaluje... toto ocenění částkou 146.450,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 18. září 1997 - 14. listopadu 1997 : 1) Soubor vodovodního zařízení Obce BánovOcenění bylo provedeno dvěma znaleckými posudky, znaleckýmposudkem č. 856 znalce ing. Františka Hlůška ve výši 6,249.960,-Kč a znaleckým po... sudkem č. 2741/366/97 znalce ing. FrantiškaObdržálka ve výši 6,249.980,- Kč. Valná hromada schvaluje totoocenění částkou 6,249.960,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 18. září 1997 - 14. listopadu 1997 : f) schvaluje se jako předmět nepeněžitých vkladů;
 • 18. září 1997 - 14. listopadu 1997 : e) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akciínejpozději spolu s jejich upsáním v sídle společnosti uzavřenímdohody o předání a převzetí věci faktickým předáním v... ěci apodpisem předávacího protokolu o předání a převzetí věci; zobrazit více skrýt více
 • 18. září 1997 - 14. listopadu 1997 : d) akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě 14 dnů,která začne běžet den následující po dni nabytí právní mociusnesení Krajského obchodního soudu v Brně o zápisu usnesení... valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií činí 1.142,- Kč zajednu akcii a je pro všechny upisovatele stejný; zobrazit více skrýt více
 • 18. září 1997 - 14. listopadu 1997 : c) přednostní právo stávajících akcionářů je vyloučeno z tohodůvodu, že akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům aspláceny nepeněžitými vklady. Majetek (předmět nepeněžitýchvk... ladů), který takto společnost získá, slouží k rozšíření jejichobchodních aktivit a bude v plné míře hospodářsky využit pronaplnění předmětu činnosti podnikání společnosti. Určitýmizájemci ve smyslu § 203 odst.2 písmeno d) obchodního zákoníkujsou:Obec Bánov, Obec Bystřice p. Lop., Město Hluk, Obec Kněžpole,Obec Kunovice a Obec Mistřice. zobrazit více skrýt více
 • 18. září 1997 - 14. listopadu 1997 : b) na zvýšení základního jmění se budou upisovat tyto akcie:- počet: 8.769- jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč- druh: kmenové- forma: na jméno s omezenou převoditelností- podoba: zaknih... ované- charakter: veřejně obchodovatelné- emisní kurs: 1.142,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 18. září 1997 - 14. listopadu 1997 : 3) Soubor vodovodního zařízení Města HlukOcenění bylo provedeno dvěma znaleckými posudky, znaleckýmposudkem č. 855 znalce ing. Františka Hlůška ve výši 1,855.540,-Kč a znaleckým po... sudkem č. 1695/320/97 znalce ing. FrantiškaObdržálka ve výši 1,855.820,- Kč. Valná hromada schvaluje totoocenění částkou 1,855.540,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 18. září 1997 - 14. listopadu 1997 : Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 12.6.1997 o zvýšenízákladního jmění tohoto znění:
 • 18. září 1997 - 14. listopadu 1997 : 4) Soubor vodovodního zařízení Obce KněžpoleOcenění bylo provedeno znaleckým posudkem č. 859 znalce ing.Františka Hlůška ve výši 120.720,- Kč. Valná hromada schvalujetoto ocenění č... ástkou 120.720,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 18. září 1997 - 14. listopadu 1997 : 5) Soubor vodovodního zařízení Obce KunoviceOcenění bylo provedeno dvěma znaleckými posudky, znaleckýmposudkem č. 857 znalce ing. Františka Hlůška ve výši 1,357.600,-Kč a znaleckým... posudkem č. 2735/360/97 znalce ing. FrantiškaObdržálka ve výši 1,335.350,- Kč. Valná hromada schvaluje totoocenění částkou 1,225.250,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 18. září 1997 - 14. listopadu 1997 : 6) Soubor vodovodního zařízení Obce MistřiceOcenění bylo provedeno znaleckým posudkem č. 858 znalce ing.Františka Hlůška ve výši 305.780,- Kč. Valná hromada schvalujetoto ocenění č... ástkou 305.780,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 18. září 1997 - 14. listopadu 1997 : a) základní jmění společnosti se zvyšuje ze stávajících517,009.000,- Kč o 8,769.000,- Kč na 525,778.000,- Kč. Upisováníakcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění senepř... ipouští; zobrazit více skrýt více
 • 29. března 1995 - 14. listopadu 1997 : Akcie:453 155 ks akcií na jméno, jm.hodnoty 1 000,- Kčs omezenou převoditelností1 ks akcie na jméno, jm.hodnoty 1 000,- Kč sezvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva6... 3 853 ks akcií na majitele, jm.hodnoty 1 000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 22. února 1995 - 29. března 1995 : Akcie: 435 155 ks akcií na jméno, jm.hodnoty 1 000,- Kčs omezenou převoditelností1 ks akcie na jméno, jm. hodnoty 1 000,- Kč, sezvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacíhopráv... a63 853 ks akcií na majitele, jm. hodnoty 1 000,- Kč zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů