Trendy

399 724 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

25 556 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 434 622 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 6.3.2012 Hodonín, Purkyňova 2933/2, PSČ 69511

Historické adresy

16.7.2001 - 6.3.2012 Hodonín, Purkyňova 2, č.p.2933, PSČ 69511
1.1.1994 - 16.7.2001 Hodonín, Purkyňova 2, PSČ 69511

49454544

DIČ

od 1.1.1994

CZ49454544

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

a2pgx2s

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1168

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.9.2006

797 076 000 Kč

Historické jmění

15.9.2006 - 15.9.2006

799 212 000 Kč

11.5.2000 - 15.9.2006

790 692 000 Kč

1.1.1994 - 11.5.2000

787 577 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hodonín

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2200671 / 0100

Provozovny

od 26.2.2002

čistička odpadních vod
 • Adresy:
  • 696 66, Sudoměřice

... více provozoven (celkem 22) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 18. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 18. června 2014 : Stanovy schválené valnou hromadou společnosti dne 05.06.2014.

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. června 2014 - 16. června 2015 : Počet členů dozorčí rady: 6
 • 18. června 2014 - 16. června 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 7
 • 9. června 1994 - 16. června 2015 : Akcie na jméno Fondu národního majetku ČR ve jmenovitéhodnotě 1 000 Kč je ve smyslu zákona č. 92/1991 Sb., opřevodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č.92/1992 Sb., záko... na č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. azákona č. 306/1993 Sb. uvedena ve stanovách společnostijako akcie se zvláštními právy spojenými s výkonemhlasovacího práva. zobrazit více skrýt více
 • 24. června 2011 - 18. června 2014 : Stanovy schválené valnou hromadou společnosti dne 10.06.2010.
 • 11. března 2009 - 18. června 2014 : Stanovy schválené představenstvem dne 03.03.2009.
 • 29. června 2007 - 11. března 2009 : Stanovy schválené řádnou valnou hromadou ze dne 13.6.2007
 • 30. června 2004 - 11. března 2009 : Stanovy schválené řádnou valnou hromadou dne 27.05.2004
 • 11. května 2000 - 24. února 2009 : Základní jmění: 790 692 000,-Kč, splaceno.
 • 2. srpna 2006 - 15. září 2006 : Usnesení představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. k jednání konaného dne 11.7.2006 následujícího obsahu:k 2. bodu programu jednání :1) Představenstvo společn... osti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. se sídlem v Hodoníně, Purkyňova 2, č.p. 2933, IČO 49 45 45 44 rozhodlo v souladu s § 210 obchodního zákoníku a § 11 stanov společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. dle § 39 stanov o zvýšení základního kapitálu takto o 8.520.000,- Kč (slovy osm milionů pět set dvacet tisíc korun českých) to je z 790.692.000,-- Kč (slovy sedm set devadesát milionů šest set devadesát dva tisíce korun českých) na 799.212.000,-- Kč (slovy (sedm set devadesát devět milionů dvě stě dvanáct tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kursu nepeněžitými vklady. Upisování nad tuto navrženou částku se nepřipouští.2) Zvýšení základního kapitálu se provede těmito nepeněžitými vklady, oceněnými znaleckým posudkem č. 2913-54-2006 ze dne 11. 7. 2006, znalce Ing. Dušana Krošláka, jenž byl jmenován usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 3. 1. 2006 č.j. 50 Nc 6197/2005:Čistička odpadních vod (ČOV) Ratíškovice č.p. 1345, a to :- SO 01 Provozní budova- SO 02 Aktivační nádrže- SO 03 Dešťová nádrž- SO 04 Lapač písku- SO 05 Měrný objekt- SO 06 Kalová sila- SO 07 Kalové pole- SO 08 Venkovní osvětlení- SO 09 Vodovodní přípojka rozvodny- SO 10 Propojovací potrubí- SO 15 Vnitřní komunikace- SO 16 Oplocení- SO 00 Ostatní objekty- a pozemky p.č. 3281/2, st. 3281/29, st. 3281/30, 3281/31, 3281/32, 3281/33, 3281/34, 3281/35, 3281/36, 3281/37, 3281/38, 3281/39 o celkové výměře 4.167 m2 v obci a katastrálním území Ratíškovice, tak jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 2913-54-2006 ze dne 11.7.2006, soudního znalce Ing. Dušana Krošláka v hodnotě 8.520.000,- Kč (slovy osm milionů pět set dvacet tisíc korun českých).3) Představenstvo rozhodlo, že bude vydáno celkem 6 384 (slovy šest tisíc tři sta osmdesát čtyři) kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.4) Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce. Upisovatelem nově emitovaných akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písmene d) obchodního zákoníku bude obec Ratíškovice, IČ 00285242, se sídlem Ratíškovice, U Radnice 1300.5) Lhůta pro upsání nových akcií je 30 dnů a začne běžet den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu rozhodnutí představenstva zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek je posledním dnem této lhůty nejbližší pracovní den. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín. Společnost je povinna zaslat určenému upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií (§ 204 odst. 5 obchodního zákoníku).6) Emisní kurs jedné akcie činí 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).7) Místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti Vodovodya kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín. Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu mezi vkladatelem a společností a faktickým předáním a převzetím vkladu. Lhůta pro jeho splacení činí 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.8) Nově upisované akcie na jméno mají omezenou převoditelnost podle§ 16 stanov společnosti. Pro nové akcie platí všechna ostatní prává s nimi spojená podle stanov a zákona.9) Představenstvo společnosti je povinno podat do 30 dnů ode dne zasedání představenstva návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 20. července 2002 - 30. června 2004 : stanovy schválené řádnou valnou hromadou dne 28.5.2002
 • 28. listopadu 2001 - 30. června 2004 : stanovy projednané představenstvem dne 22.10.2001
 • 11. května 2000 - 30. června 2004 : Předloženy stanovy v novém znění účinném ke dni 11.5.2000.
 • 18. září 1997 - 30. června 2004 : Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou29.5.1997.
 • 24. září 1996 - 30. června 2004 : Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou 7.6.1996
 • 16. července 2001 - 28. listopadu 2001 : Stanovy schválené dne 29.5.2001.
 • 11. května 2000 - 19. února 2001 : Akcie:743 437 ks akcií jm. hodnoty 1 000 Kč, na jméno1 akcie jm. hodnoty 1 000 Kč, na jméno se zvláštními právy47 254 ks akcií jm. hodnoty 1 000 Kč, na majitele
 • 8. března 2000 - 11. května 2000 : 4. Bude vydáno celkem 3.115 ks kmenových akcií na jméno vzaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednuakcii. Nově vydané akcie budou veřejně obchodovatelné s omezenou... převoditelností dle stanov společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2000 - 11. května 2000 : 7. Předmětem vkladu je část majetku státního podnikuJihomoravské vodovody a kanalizace, s.p. Brno, Soběšická 156,638 01 Brno, IČO 00093149, převedená do vlastnictví Fondunárodního ... majetku České republiky rozhodnutím Ministerstvazemědělství České republiky číslo 5322/1999 vydaným dne27.8.1999 pod č.j. 1314/99-3030 podle § 11 zákona číslo 92/1991Sb. ve znění zákona číslo 92/1992 Sb.Nepeněžitým vkladem jsou budovy, stavby, zařízení a pozemkyuvedené v privatizačním projektu číslo 50583 schválenémrozhodnutím Ministerstva financí České republiky č.j.41/58290/98 ze dne 13.10.1998 o privatizaci majetku státu.Předmět vkladu byl oceněn privatizačním projektem na částku3.115.000,- Kč. Toto ocenění nahrazuje podle § 44 zákona číslo92/1991 Sb. ocenění požadované zvláštními předpisy, to je iobchodním zákoníkem číslo 513/1991 Sb. v platném znění. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2000 - 11. května 2000 : 6. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu Fondem národníhomajetku České republiky počne běžet prvým dnem lhůty pro úpisakcií a skončí 30. dne po jejím uplynutí.Místem pro splacení ... nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2000 - 11. května 2000 : 5. Lhůta pro upsání nově emitovaných akcií je 30 dnů (třicetdnů) a počíná běžet prvého dne po zveřejnění usnesenípředstavenstva o zvýšení základního jmění společnosti vObchodním vě... stníku. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu,neděli nebo svátek, je posledním dnem této lhůty nejbližšípracovní den. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti. Výšeemisního kursu nově emitovaných akcií je shodná s jejichjmenovitou hodnotou a činí 1.000,- Kč za jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2000 - 11. května 2000 : 3. Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií kezvýšení základního jmění je ze zákona vyloučeno. Upisovatelemnově emitovaných akcií a zájemcem ve smyslu § 203 odst.2... písm.d)obchodního zákoníku bude podle privatizačního projektu číslo50583 schváleného rozhodnutím Ministerstva financí Českérepubliky č.j. 41/58290/98 ze dne 13.10.1998 Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží42, PSČ 128 00, IČO 41692918. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2000 - 11. května 2000 : a) zvýšením základního jmění společnosti Vodovody a kanalizaceHodonín, a.s., s jejímž infrastrukturním majetkem privatizovanýmajetek státu souvisíb) bezúplatným převodem z toho ply... noucích nově emitovaných akciína obce Hrušky a Vlkoš. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2000 - 11. května 2000 : 2. Důvodem zvýšení základního jmění je privatizace majetkustátu, která vyplývá z rozhodnutí Ministerstva financí Českérepubliky č.j. 41/58290/98 ze dne 13.10.1998, vydaného podle §... 10 zákona číslo 92/1991 Sb. ve znění zákona číslo 92/1992 Sb.Tato privatizace bude provedena: zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2000 - 11. května 2000 : 1. Základní jmění společnosti bude zvýšeno o 3.115.000,- Kč(slovy: třimilionyjednostopatnácttisíc korun českých) zestávající výše 787.577.000,- Kč na 790.692.000,- Kč, a toupsáním ... nových akcií a splacením jejich emisního kursunepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2000 - 11. května 2000 : Zapisuje se usnesení představenstva společnosti ze dne 22.2.2000o zvýšení základního jmění společnosti v tomto znění:
 • 2. prosince 1996 - 11. května 2000 : Základní jmění: 787 577 000,-Kč, splaceno.
 • 9. června 1994 - 11. května 2000 : Akcie:740 322 ks akcií jm. hodnoty 1 000 Kč, na jméno1 akcie jm. hodnoty 1 000 Kč, na jméno se zvláštními právy47 254 ks akcií jm. hodnoty 1 000 Kč, na majitele
 • 2. prosince 1996 - 18. září 1997 : Akcie: Akcie v majetku obcí na jméno jsou převoditelné jen sesouhlasem valné hromady.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů