Trendy

8 025 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 803 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

5 510 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 5.5.2015 Hlinky 510/110, Pisárky, 603 00 Brno

Historické adresy

3.11.2011 - 5.5.2015 Brno, Hlinky 510/110, PSČ 60300
25.9.2001 - 3.11.2011 Brno, Hlinky č.p.510, č.o.110, PSČ 60300
28.12.1994 - 25.9.2001 Brno, Hlinky 110, PSČ 60300
27.12.1993 - 28.12.1994 Brno, Moravské náměstí 15

49455737

DIČ

od 6.6.1994

CZ49455737

Datová schránka

rkpfvem

Historické názvy

22.4.2015 - 5.5.2015

První brněnská strojírna Holding,a.s.

28.2.1999 - 22.4.2015

První brněnská strojírna Holding,a.s.

27.5.1997 - 28.2.1999

První brněnská strojírna Holding, akciová společnost

27.12.1993 - 27.5.1997

Českomoravská strojní a obchodní, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1180

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.12.2002

16 070 440 Kč

Historické jmění

31.10.2002 - 6.12.2002

11 750 400 Kč

28.2.1999 - 31.10.2002

172 800 000 Kč

9.10.1997 - 28.2.1999

20 000 000 Kč

11.10.1995 - 9.10.1997

4 300 000 Kč

27.12.1993 - 11.10.1995

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2106268338 / 2700

Historické provozovny

5.8.2013 - 1.11.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 675 02, Třesov

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 4. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 4. června 2014 : Společnost se řídí Stanovami schválenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 30. 5. 2014.

Historické ostatní skutečnosti

 • 28. února 1999 - 4. června 2014 : Ke dni 28.2.1999 se ze společností sloučila obchodní společnostPrvní brněnská strojírna investorská a.s. se sídlem v Brně,Hlinky 110, IČO 60 71 13 45.
 • 31. října 2002 - 6. prosince 2002 : j) pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení - smlouva obudoucí smlouvě o započtení
 • 31. října 2002 - 6. prosince 2002 : h) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnostiPrvní brněnská strojírna Brno DIZ, a.s. se sídlem Hlinky ... 110,656 14 Brno, IČO: 00211281, která je vlastníkem pohledávky vůčispolečnosti První brněnská strojírna Holding, a.s. v hodnotě399.984.880,-- Kč. Původním majitelem pohledávky ve výši400.000.000,-- Kč byl Fond národního majetku ČR. Pohledávkavznikla na základě uzavřené Smlouvy o prodeji akcií mezi FNM ČRa První brněnskou strojírnou Holding, a.s., dříve pod obchodnímnázvem Českomoravská strojní a obchodní, a.s. ze dne 19.12.1996a Dodatku č. 1 ke smlouvě o prodeji akcií První brněnskéstrojírny Brno, a.s..Pohledávka byla postoupena na základěvýsledku obchodní veřejné soutěže vyhlášené FNM ČR dne 15.2.2001.Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního právas datem počátku běhu této lhůty a emisní kurs takto upisovanýchakcií:místo: Brno, Hlinky 110lhůta: do 15-ti dnů ode dne, kdy předem určený zájemce obdržínávrh na uzavření smlouvy o upsání akciíemisní kurs: pro celých 100% hodnoty upsaných akcií byl emisníkurs stanoven na 6.296,-- Kč u každé akcie v souladu s § 203/2obchodního zákoníkuPředem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs jímupsaných akcií ve lhůtě deseti dnů ode dne jejich úpisu, a touzavřením smlouvy o započtení pohledávky. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 2002 - 6. prosince 2002 : g) účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisujeho výše do obchodního rejstříku
 • 31. října 2002 - 6. prosince 2002 : f) uděluje se souhlas se započtením pohledávky ve výši399.984.880,-- Kč vlastněnou firmou První brněnská strojírnaBrno DIZ, a.s. vůči První brněnské strojírně Holding, a.s. protipo... hledávce na splacení emisního kursu. Původním majitelempohledávky ve výši 400.000.000,- Kč byl Fond národního majetkuČR. Pohledávka vznikla na základě uzavřené Smlouvy o prodejiakcií mezi FNM ČR a První brněnskou strojírnou Holding, a.s.,dříve pod obchodním názvem Českomoravská strojní a obchodní,a.s. ze dne 19.12.1996 a Dodatku č. 1 ke smlouvě o prodeji akciíPrvní brněnské strojírny Brno, a.s.. Pohledávka byla postoupenana základě výsledku obchodní veřejné soutěže vyhlášené FNM ČRdne 15.2.2001. Důvodem navrhovaného započtení pohledávky jerevitalizace společnosti s cílem jejího oddlužení s tím, žeemisní ážio ve výši 395.664.840,-- Kč bude použito na úhraduztráty z minulých let zobrazit více skrýt více
 • 31. října 2002 - 6. prosince 2002 : e) místo a lhůta pro vykonání přednostního práva a navrhovanávýše emisního kursulhůta pro upsání: do 15-ti dnů ode dne, kdy budou splněnypodmínky § 204a obchodního zákoníku, tj. do... patnácti dnů ode dneodeslání doporučeného dopisu akcionářům o přednostním právumísto: sídlo společnosti, Brno, Hlinky 110na jednu dosavadní akcii lze upsat 0,367 nové akcienavrhovaná výše emisního kursu: 6.296,-- KčKaždý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jímupsaných nových akcií do deseti dnů ode dne jejich úpisu nazvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře nasvé jméno zobrazit více skrýt více
 • 31. října 2002 - 6. prosince 2002 : d) jmenovitá hodnota dosavadních i nových akcií: 68,-- Kč
 • 31. října 2002 - 6. prosince 2002 : c) navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií:druh: kmenové akciepodoba: listinnáforma: na jménopočet akcií: 63.530,- kusů akcií
 • 31. října 2002 - 6. prosince 2002 : b) způsob a rozsah tohoto zvýšení:způsob: upsáním nových akcií s využitím přednostního právaakcionářůrozsah: z 11.750.400.-- Kč o 4.320.040,-- Kč na 16.070.440,-- KčNepřipouští se ... upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 2002 - 6. prosince 2002 : a) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: revitalizacespolečnosti s cílem jejího oddlužení s tím, že emisní ážio vevýši 395,664,840,-- Kč bude použito na úhradu ztráty mi... nulýchlet zobrazit více skrýt více
 • 31. října 2002 - 6. prosince 2002 : Návrh na zvýšení základního kapitálu:
 • 31. října 2002 - 6. prosince 2002 : Na řádné valné hromadě konané dne 28.6.2002 došlo k rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu, které bude provedeno po právní mociUsnesení o zápisu snížení základního kapitálu a Usne... sení, vekterém bude zapsáno zdůvodnění rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 2002 - 6. prosince 2002 : Zdůvodnění:V souladu se zprávou auditorské firmy A & CE, Auditoři a znalciBrno, spol. s r.o. se sídlem Masarykova 37, Brno, osvědčení KAČR č. 8, s vyjádřením auditorky Ing. Zdislav... y Procházkové,osvědčení KA ČR č. 364 řešení zaplacení závazku ve výši 400mil. Kč bylo z hlediska dalšího trvání společnosti rozhodující.S ohledem na záporný vlastní kapitál a závazek ve výši 400 mil.Kč reagovalo představenstvo ve smyslu § 193 ObZ a předložilovalné hromadě ke schválení návrh na snížení základního kapitáluo 161.049.600,-- Kč, čímž došlo ke snížení základního kapitáluna 11.750.400,-- Kč a neuhrazené ztráty z minulých let na395.504.554,-- Kč. I přes provedené snížení základního kapitálunedošlo k vyřešení vysoké ztráty z minulých let a závazku vevýši 400 mil. Kč. Valnou hromadou schváleným řešením v souladus obchodním zákoníkem bylo zvýšení základního kapitálu upsánímnových akcií o 63.530 kusů o jmenovité hodnotě 68,-- Kč semisním kurzem 6.296,-- Kč. Základní kapitál po zvýšení bude vevýši 16.070.440,-- Kč. Při zvýšení základního kapitálu valnáhromada odsouhlasila započtení pohledávky ve výši 399.984.880,--Kč proti pohledávce na splacení emísního kurzu. Vzniklé emisníážio ve výši 395.664.840,-- Kč bude použito na úhradu ztrátyminulých let, čímž dojde k jejímu odstranění. zobrazit více skrýt více
 • 21. června 2000 - 25. září 2001 : Tyto stanovy nahrazují stanovy společnosti přijaté valnouhromadou dne 29.11.1999. Stanovy nabývají platnosti a účinnostidnem 30.3.2000.
 • 17. února 2000 - 25. září 2001 : Společnost předložila stanovy v úplném znění ze dne 29.11.1999.Společnost se řídí stanovami v novém znění ze dne 29.11.1999.
 • 12. listopadu 1999 - 17. února 2000 : Společnost předložila stanovy v úplném znění ze dne 29.9.1999.
 • 27. července 1999 - 17. února 2000 : Společnost se řídí stanovami v novém znění ze dne 13.7.1999.
 • 22. července 1999 - 17. února 2000 : Společnost předložila nové úplné znění stanov stanov ke dni25.3.1999.
 • 28. února 1999 - 17. února 2000 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnouhromadou konanou dne 15.1.1999.
 • 9. října 1997 - 17. února 2000 : Předloženy stanovy přijaté valnou hromadou 9.6.1997.
 • 27. května 1997 - 17. února 2000 : Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou7.4.1997.
 • 7. listopadu 1996 - 17. února 2000 : Právní poměry společnosti se nadále řídí stanovami ve zněnípřijatém na řádné valné hromadě akciové společnosti dne3.6.1996.
 • 11. října 1995 - 17. února 2000 : Ke dni 11.10.1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnouhromadou dne 16.6.1995
 • 28. prosince 1994 - 17. února 2000 : Ke dni 9.9.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené včl.12.
 • 14. července 1994 - 17. února 2000 : Ke dni 27.5.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené včl. 10,16,23,24.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů