Trendy

60 226 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 162 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

49 619 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 20.12.2003Praha 4, Žilinská 5/2773, PSČ 14100

Historické adresy

8.1.1999 - 20.12.2003Praha 10, V Olšinách 44/859, PSČ 10000
4.4.1995 - 8.1.1999Praha 10, Bělocerkevská 24, PSČ 100
12.7.1993 - 4.4.1995Praha 3, Baranova 31, PSČ 13000

49680871

DIČ

od 14.7.1993

CZ49680871

Datum vzniku

12. července 1993

Datová schránka

x5mdbxz

Historické názvy

12.7.1993 - 28.5.2003

CASUS DIRECT MAIL spol. s.r.o.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: C 21828

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.2.2008

20 000 000 Kč

Historické jmění

24.8.2007 - 20.2.2008

20 000 000 Kč

24.10.2003 - 24.8.2007

10 000 000 Kč

27.8.2003 - 24.10.2003

10 000 000 Kč

28.5.2003 - 27.8.2003

6 000 000 Kč

20.6.2001 - 28.5.2003

2 000 000 Kč

12.7.1993 - 20.6.2001

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 1.11.2013

CZ65 0100 0001 0759 2827 0297

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

25.11.1998 - 31.12.2003

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • V olšinách 859/44, 100 00, Praha - Strašnice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 12. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 27. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 27. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 28. května 2003 : Způsob zřízení:Rozhodnutím mimořádné valné hromady ze dne 26.3.2003společnosti CASUS DIRECT MAIL spol. s r.o., která byla zapsána voddíle C, vložce 21828 došlo ke změně právní form Způsob zřízení:Rozhodnutím mimořádné valné hromady ze dne 26.3.2003společnosti CASUS DIRECT MAIL spol. s r.o., která byla zapsána voddíle C, vložce 21828 došlo ke změně právní form...y na akciovouspolečnost. Zápis vymazané společnosti byl převeden do oddílu B,vložky 8234. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 25. července 2007 - 24. srpna 2007 : Mimořádná valná hromada rozhodla dne 20.6.2007 o zvýšení základního kapitálu takto:1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 10.000.000, Kč (desetmilionů korun českých), up... isování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) Na zvýšení základního kapitálu bude 50 (padesát) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 200.000, Kč (dvěstětisíc korun českých) znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3) 50 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 200.000, Kč (dvěstětisíc korun českých) znějících na majitele bude možno upsat s využitím přednostního práva takto:a) Nové akcie bude možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o možnosti využít přednostní právo (dle ustanovení § 204a odstavce 2) Obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo zveřejní takovou informaci nejpozději do dvou týdnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.b) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti CASUS DIRECT MAIL a.s., v Praze 10, Žilinská 5/2773, PSČ 141 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin.c) Na jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 200.000, Kč (dvěstětisíc korun českých) je možno upsat jeden kus nové kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 200.000, Kč (dvěstětisíc korun českých) znějící na majitele.4) Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku (dále též jen "Dohoda") za těchto podmínek:a) Dohodou je možno uzavřít v sídle společnost CASUS DIRECT MAIL a.s., v Praze 10, Žilinská 5/2773, PSČ 141 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro uzavření Dohody činí jeden měsíc ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o možnosti uzavřít Dohodu.b) Počátek běhu lhůty k upsání akcií na základě Dohody sdělí společnost CASUS DIRECT MAIL a.s. akcionářům způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo zveřejní takovou informaci nejpozději do dvou týdnů po skončení lhůty pro využití přednostního práva, pokud nebude s využitím přednostního práva upsáno všech 50 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 200.000, Kč (dvěstětisíc korun českých) znějících na majitele.5) Emisní kurs všech nově upisovaných akcií (tzn. bez ohledu na to, zda jde o upsání akcií s využitím přednostního práva nebo dle Dohody) se rovná jejich jmenovité hodnotě, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 200.000, Kč (dvěstětisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 200.000, Kč (dvěstětisíc korun českých).6) Emisní kurs upsaných akií bude splacen peněžitými vklady.Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit takto:- 30% (třicet procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 35-9630330267/0100 vedený u Komerční banky, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- zbývající část peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejtříku vedeného Městským soudem v Praze.7) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 6. srpna 2003 - 27. srpna 2003 : Mimořádná valná hromada rozhodla dne 9.7.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 4.000.000,-- Kč (čtyřimiliony korun ... českých), zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští.2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 20 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvěstětisíc korun českých) znějících na majitele. Všechny akcie buou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou registrované.3) Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě.4) Upsání všech 20 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvěstětisíc korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto určitým zájemcům takto:a) upsání 10 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvěstětisíc korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto Ing. Vladimíru Dlouhému, r.č. 60 07 16/1963, bytem Jíloviště, K Trnové 225,b) upsání 10 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvěstětisíc korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto Alici P a u k o v é r.č. 67 53 28/0886, bytem Jíloviště, K Trnové 225.5) Akcie je možno upsat v sídle společnosti CASUS DIRECT MAIL a.s., v Praze 10, V Olšinách 44/859, PSČ: 100 00,v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.6) Předem určený zájemce (jediný akcionář) uspisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ostavci 3) obchodního zákoníku.7) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost CASUS DIRECT MAIL a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.8) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvěstětisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 200.000,-- Kč (dvěstětisíc korun českých).9) Celý základní kapitál ve výši 4.000.000,-- Kč (čtyřimiliony korun českých) bude upsán peněžitým vkladem.Pěněžitý vklad je upisovatel povinen splatit takto:- 30% (třicet procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 293848389/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- zbývající část peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.10) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 28. května 2003 - 28. května 2003 : Obchodní společnost CASUS DIRECT MAIL spol. s r.o. zapsaná voddíle C, vložce 21828 se uzavírá a údaje zde zapsané se zdůvodu změny právní formy převádí do oddílu B, vložky 8234.
 • 12. července 1993 - 28. května 2003 : Datum sepsání společenské smlouvy :02.07.1993
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů