Trendy

60 226 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 162 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

49 619 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 20.12.2003 Praha 4, Žilinská 5/2773, PSČ 14100

Historické adresy

8.1.1999 - 20.12.2003 Praha 10, V Olšinách 44/859, PSČ 10000
4.4.1995 - 8.1.1999 Praha 10, Bělocerkevská 24, PSČ 100
12.7.1993 - 4.4.1995 Praha 3, Baranova 31, PSČ 13000

49680871

DIČ

od 14.7.1993

CZ49680871

Datum vzniku

12. července 1993

Datová schránka

x5mdbxz

Historické názvy

12.7.1993 - 28.5.2003

CASUS DIRECT MAIL spol. s.r.o.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: C 21828

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.2.2008

20 000 000 Kč

Historické jmění

24.8.2007 - 20.2.2008

20 000 000 Kč

24.10.2003 - 24.8.2007

10 000 000 Kč

27.8.2003 - 24.10.2003

10 000 000 Kč

28.5.2003 - 27.8.2003

6 000 000 Kč

20.6.2001 - 28.5.2003

2 000 000 Kč

12.7.1993 - 20.6.2001

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 1.11.2013

CZ65 0100 0001 0759 2827 0297

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

25.11.1998 - 31.12.2003

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • V olšinách 859/44, 100 00, Praha - Strašnice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 12. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 27. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 27. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 28. května 2003 : Způsob zřízení:Rozhodnutím mimořádné valné hromady ze dne 26.3.2003společnosti CASUS DIRECT MAIL spol. s r.o., která byla zapsána voddíle C, vložce 21828 došlo ke změně právní form Způsob zřízení:Rozhodnutím mimořádné valné hromady ze dne 26.3.2003společnosti CASUS DIRECT MAIL spol. s r.o., která byla zapsána voddíle C, vložce 21828 došlo ke změně právní form...y na akciovouspolečnost. Zápis vymazané společnosti byl převeden do oddílu B,vložky 8234. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 25. července 2007 - 24. srpna 2007 : Mimořádná valná hromada rozhodla dne 20.6.2007 o zvýšení základního kapitálu takto:1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 10.000.000, Kč (desetmilionů korun českých), up... isování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) Na zvýšení základního kapitálu bude 50 (padesát) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 200.000, Kč (dvěstětisíc korun českých) znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3) 50 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 200.000, Kč (dvěstětisíc korun českých) znějících na majitele bude možno upsat s využitím přednostního práva takto:a) Nové akcie bude možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o možnosti využít přednostní právo (dle ustanovení § 204a odstavce 2) Obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo zveřejní takovou informaci nejpozději do dvou týdnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.b) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti CASUS DIRECT MAIL a.s., v Praze 10, Žilinská 5/2773, PSČ 141 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin.c) Na jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 200.000, Kč (dvěstětisíc korun českých) je možno upsat jeden kus nové kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 200.000, Kč (dvěstětisíc korun českých) znějící na majitele.4) Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku (dále též jen "Dohoda") za těchto podmínek:a) Dohodou je možno uzavřít v sídle společnost CASUS DIRECT MAIL a.s., v Praze 10, Žilinská 5/2773, PSČ 141 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro uzavření Dohody činí jeden měsíc ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o možnosti uzavřít Dohodu.b) Počátek běhu lhůty k upsání akcií na základě Dohody sdělí společnost CASUS DIRECT MAIL a.s. akcionářům způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo zveřejní takovou informaci nejpozději do dvou týdnů po skončení lhůty pro využití přednostního práva, pokud nebude s využitím přednostního práva upsáno všech 50 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 200.000, Kč (dvěstětisíc korun českých) znějících na majitele.5) Emisní kurs všech nově upisovaných akcií (tzn. bez ohledu na to, zda jde o upsání akcií s využitím přednostního práva nebo dle Dohody) se rovná jejich jmenovité hodnotě, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 200.000, Kč (dvěstětisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 200.000, Kč (dvěstětisíc korun českých).6) Emisní kurs upsaných akií bude splacen peněžitými vklady.Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit takto:- 30% (třicet procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 35-9630330267/0100 vedený u Komerční banky, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- zbývající část peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejtříku vedeného Městským soudem v Praze.7) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 6. srpna 2003 - 27. srpna 2003 : Mimořádná valná hromada rozhodla dne 9.7.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 4.000.000,-- Kč (čtyřimiliony korun ... českých), zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští.2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 20 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvěstětisíc korun českých) znějících na majitele. Všechny akcie buou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou registrované.3) Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě.4) Upsání všech 20 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvěstětisíc korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto určitým zájemcům takto:a) upsání 10 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvěstětisíc korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto Ing. Vladimíru Dlouhému, r.č. 60 07 16/1963, bytem Jíloviště, K Trnové 225,b) upsání 10 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvěstětisíc korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto Alici P a u k o v é r.č. 67 53 28/0886, bytem Jíloviště, K Trnové 225.5) Akcie je možno upsat v sídle společnosti CASUS DIRECT MAIL a.s., v Praze 10, V Olšinách 44/859, PSČ: 100 00,v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.6) Předem určený zájemce (jediný akcionář) uspisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ostavci 3) obchodního zákoníku.7) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost CASUS DIRECT MAIL a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.8) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvěstětisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 200.000,-- Kč (dvěstětisíc korun českých).9) Celý základní kapitál ve výši 4.000.000,-- Kč (čtyřimiliony korun českých) bude upsán peněžitým vkladem.Pěněžitý vklad je upisovatel povinen splatit takto:- 30% (třicet procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 293848389/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- zbývající část peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.10) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 28. května 2003 - 28. května 2003 : Obchodní společnost CASUS DIRECT MAIL spol. s r.o. zapsaná voddíle C, vložce 21828 se uzavírá a údaje zde zapsané se zdůvodu změny právní formy převádí do oddílu B, vložky 8234.
 • 12. července 1993 - 28. května 2003 : Datum sepsání společenské smlouvy :02.07.1993
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů