Trendy

25 304 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 133 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

37 920 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 22.7.2013 č.p. 128, 335 46 Oselce

Historické adresy

21.2.1994 - 22.7.2013 Oselce, PSČ 33546

49787772

DIČ

od 1.11.1995

CZ49787772

Datová schránka

n92cyiv

Historické názvy

21.2.1994 - 22.7.2013

Zemědělské výrobní družstvo OSELCE

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: Dr 1600

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

21.2.1994 - 27.6.2008

70 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Nepomuk

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2396030247 / 0100

Provozovny

od 21.2.1994

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 335 46, Oselce

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 16. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 16. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 12. března 2014 : Zemědělské výrobní družstvo Oselce změnilo na základě rozhodnutí ze dne 31. května 2013 ve formě notářského zápisu NZ 178/2013 N 176/2013 svoji právní formu na akciovou společnost Zemědělské výrobní družstvo Oselce změnilo na základě rozhodnutí ze dne 31. května 2013 ve formě notářského zápisu NZ 178/2013 N 176/2013 svoji právní formu na akciovou společnost ...Farma Oselce a.s. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. srpna 2014 - 21. ledna 2015 : valná hromada dne 20.6.2014 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek a tímto způsobem:a) Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je skutečnost, že... společnost má v majetku úhrnem 2 631 kusů vlastních akcií, a to akcií s číselným označením 009190-009209, 009252-009338, 009354-009439 a 009440-011877, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Účelem snížení základního kapitálu je zhojení tohoto stavu, kdy společnost má ve svém majetku vlastní akcie, jejichž dlouhodobá držba dle právních předpisů není možná, a vzhledem k této skutečnosti musí o jmenovitou hodnotu těchto vlastních akcií snížit základní kapitál.b) Rozsah snížení základního kapitálu : základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 23 577 000 Kč na 20 946 000 Kč, tedy o 2 631 000 Kč. Počet kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč se snižuje ze stávajícího počtu 23 577 kusů na 20 946 kusů po snížení základního kapitálu, tedy o 2 631 kusů. Celkový počet hlasů ve společnosti se snižuje z dosavadních 23 577 hlasů na 20 946 hlasů, tedy o 2 631 hlasů.c) Způsob provedení snížení základního kapitálu: společnost použije ke snížení základního kapitálu výhradně vlastní kmenové akcie, a to tak, že do třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí všech 2 631 kusů vlastních kmenových akcií na jméno, s číselným označením 009190-009209, 009252-009338, 009354-009439 a 009440-011877, vydaných jako listinné cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, které má ve svém majetku a o jejich celkovou jmenovitou hodnotu byl snížen základní kapitál.d) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: o částku 2 631 000 Kč, představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných vlastních akcií společnosti, bude snížen základní kapitál společnosti, a to tak, že částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. částka 2 631 000 Kč bude v účetnictví společnosti proúčtována na účtech 411 (základní kapitál), 252 (úbytek cenných papírů), 419 (změny základního kapitálu) a 413 (rozdíl pořizovací ceny vlastních akcií a jejich jmenovité hodnoty).e) Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich zničení: společnost Farma Oselce a.s. je povinna předložit akcie do třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 16. července 2014 - 21. ledna 2015 : Počet členů správní rady: 3
  • 1. listopadu 2013 - 26. listopadu 2013 : Zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 18.10.2013:Mimořádná valná hromada společnosti Farma Oselce a.s. se sídlem č.p. 128, 335 46 Oselce, IČ: 49787772, za... psané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1782 (dále „Společnost“) rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem.1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 11 700 000 Kč, slovy: jedenáct milionů sedm set tisíc korun českých, ze současné výše 11 877 000 Kč, slovy: jedenáct milionů osm set sedmdesát sedm tisíc korun českých, na novou výši 23 577 000 Kč, slovy: dvacet tři miliony pět set sedmdesát sedm tisíc korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, pana Čestmíra Motejzíka, bytem 17.listopadu 673, 332 03 Šťáhlavy, dat. nar. 5.10.1984. (dále „Čestmír Motejzík“).2. Společnost vydá při zvýšení základního kapitálu 11 700 kusů nových akcií, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč. Všechny akcie budou kmenové, ve formě na jméno a v listinné podobě. Akcie budou mít omezenou převoditelnost dle stanov společnosti.3. V důsledku zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem nepřísluší dosavadním akcionářům Společnosti přednostní právo na upsání nových akcií. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, panem Čestmírem Motejzíkem, který upíše nepeněžitým vkladem ve výši 11 700 000 Kč 11 700 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč.4. Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce pana Čestmíra Motejzíka v hodnotě ve výši 15.700.000 Kč, která byla stanovena, jako výše jeho ocenění, znalcem jmenovaným za tím účelem soudem, Ing. Lubošem Hoškem, bytem 5. května 662, PSČ 336 01 Blovice s tím, že nepeněžitý vklad pana Čestmíra Motejzíka tvoří tyto nemovitosti:I. Nemovitosti, pozemky a budovy, v katastrálním území Oselce, zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň - jih, na listu vlastnictví číslo 633: A) pozemkyParcela parcelní číslo....................Výměra (m2)....................Druh pozemku St. 2/1....................................1255....................Zastavěná plocha a nádvoříSt. 158.....................................960....................Zastavěná plocha a nádvoří St. 159.....................................132....................Zastavěná plocha a nádvoříSt. 161...................................1237....................Zastavěná plocha a nádvoříSt. 162.......................................15....................Zastavěná plocha a nádvoříSt. 164.....................................686....................Zastavěná plocha a nádvoříSt. 168.......................................14....................Zastavěná plocha a nádvoříSt. 169.......................................78....................Zastavěná plocha a nádvoříSt. 172.....................................838....................Zastavěná plocha a nádvoříSt. 177.......................................67....................Zastavěná plocha a nádvoříSt. 178.....................................441....................Zastavěná plocha a nádvoříSt. 193...................................1620....................Zastavěná plocha a nádvoří269/8......................................7625...................Ostatní plochaB) budovyTyp stavby,....................Způsob....................Na parceleč. budovy využití Bez čp/če.....................Zem. stav .....................St. 2/1Bez čp/če.....................Zem. stav .....................St. 158Bez čp/če.....................Zem. stav......................St. 159Bez čp/če.....................Obč. vyb..............St. 160, LV:10002Bez čp/če.....................Zem. stav......................St. 161Bez čp/če.....................Zem. stav......................St. 162Bez čp/če....................Zem. stav.......................St. 164Bez čp/če....................Obč. vyb.........................St. 168Bez čp/če..................Jiná stavba ......................St. 169Bez čp/če....................Zem. stav........................St. 172Bez čp/če....................Obč. vyb................St. 173, LV:10002Bez čp/če....................Obč. vyb...............St. 176/3, LV:10002....................................................................St. 176/4, LV:541 Bez čp/če.....................Jiná st............................St. 177 Bez čp/če....................Obč. vyb.........................St. 178 Bez čp/če....................Zem. stav..................St. 182, LV: 47 Bez čp/če....................Zem. stav........................St. 193 Bez čp/če....................Obč. vyb.................St. 233, LV:10002včetně příslušenství těchto staveb a to: silážního žlabu, zpevněné plochy, požární nádrže, podzemní nádrže PHM, hnojiště a jímky OMD a oplocení.II. Nemovitosti, budovy v katastrálním území Životice u Kasejovic, zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň - jih, na listu vlastnictví číslo 127: Typ stavby,....................Způsob....................Na parceleč. budovy využitíBez čp/če.....................Zem. stav..............St. 55/1, LV:129................................................................St. 55/2, LV: 10002Bez čp/če.....................Zem. stav...............St. 56, LV: 130Bez čp/če.....................Zem. stav................St. 57/1, LV:61.....................................................................St. 57/2, LV:48.....................................................................St. 57/3, LV:26 Bez čp/če.......................Jiná st...................St. 58, LV:10002Bez čp/če.....................Zem. stav................St. 62/1, LV:112.....................................................................St. 62/2, LV:134 Bez čp/če......................Zem. stav................St. 63/3, LV:129Bez čp/če.........................Garáž...................St. 64, LV:10002včetně příslušenství těchto staveb a to: a to tří silážních žlabů, dvou zpevněných ploch a dvou vodojemů. III. Nemovitosti, budovy v katastrálním území Kladrubce, zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň - jih, na listu vlastnictví číslo 213: Typ stavby,....................Způsob....................Na parceleč. budovy využitíBez čp/če....................Jiná stavba................St. 73, LV:38Bez čp/če......................Obč. vyb..................St. 74, LV:38IV. Nemovitost, budovu v katastrálním území Podhůří u Nepomuka, zapsanou u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň - jih, na listu vlastnictví číslo 89: Typ stavby,....................Způsob....................Na parceleč. budovy využitíBez čp/če.....................Zem. stav.................St. 44, LV:42V. Nemovitosti, budovy v katastrálním území Nová Ves u Horažďovic, zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň - jih, na listu vlastnictví číslo 612: Typ stavby,....................Způsob....................Na parceleč. budovy využitíBez čp/če.....................Zem. stav................St. 36, LV:567Bez čp/če.....................Zem. stav................St. 48, LV:1Bez čp/če.....................Zem. stav................St. 49/1, LV:60000.....................................................................St. 49/2, LV:1včetně příslušenství těchto staveb a to: močůvkové jímky a vodojemu.VI. Nemovitosti, budovy v katastrálním území Kotouň, zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň - jih, na listu vlastnictví číslo 559: Typ stavby,....................Způsob....................Na parceleč. budovy využitíBez čp/če......................Zem. stav.....................St. 163Bez čp/če......................Zem. stav.....................St. 165Bez čp/če.......................Obč. vyb ......................St. 170včetně příslušenství těchto staveb a to: silážního žlabu a zpevněné plochy.(dále „nepeněžitý vklad“)Hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 15 700 000 Kč bude použita ke zvýšení základního kapitálu Společnosti o 11 700 000 Kč; rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou znalcem na částku 15 700 000 Kč a jmenovitou hodnotou 11 700 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč, které budou vydány jako protiplnění za nepeněžitý vklad upisovateli panu Čestmíru Motejzíkovi v hodnotě 11 700 000 Kč, tedy částka 4 000 000 Kč, není emisním ážiem, společnost je povinna tento rozdíl, tedy částku ve výši 4 000 000 Kč, vyplatit upisovateli, panu Čestmíru Motejzíkovi.5. Předem určený zájemce, pan Čestmír Motejzík, může upsat nové akcie ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci, panu Čestmíru Motejzíkovi, písemně nejpozději do 3 dnů a spolu s tímto oznámením mu představenstvo zašle nebo předá návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti. Místem upsání akcií je sídlo Společnosti, vždy každý pracovní den od 08.00 hod. do 14.00 hod.6. Nepeněžitý vklad bude splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pan Čestmír Motejzík předá nepeněžitý vklad do 10 dnů od upsání akcií podle předchozího odstavce v sídle společnosti Farma Oselce a.s.; o předání bude sepsán písemný protokol. Současně s předáním nepeněžitého vkladu předá pan Čestmír Motejzík Společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Předáním tohoto prohlášení ze strany vkladatele spolu s předáním nemovitostí je nepeněžitý vklad ve formě nemovitostí splacen. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů