Trendy

324 197 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

38 481 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 824 982 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 19.9.2014 Tršnická 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb

Historické adresy

24.5.2012 - 19.9.2014 Cheb, Tršnická 4/11, PSČ 35002
27.8.2007 - 24.5.2012 Cheb, Tršnická 4/11, PSČ 35011
16.6.1998 - 27.8.2007 Cheb, Tršnická 11, PSČ 35011
1.1.1994 - 16.6.1998 Cheb, Tršnická 11, PSČ 35077

49787977

DIČ

od 1.1.1994

CZ49787977

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

t7acdj5

Historické názvy

1.1.1994 - 26.11.1999

Chebské vodovody a kanalizace, a.s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 367

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.11.2014

1 183 871 000 Kč

Historické jmění

31.7.2014 - 11.11.2014

1 161 317 000 Kč

22.11.2013 - 31.7.2014

1 159 347 000 Kč

28.8.2012 - 22.11.2013

1 131 608 000 Kč

14.4.2012 - 28.8.2012

1 125 522 000 Kč

3.10.2003 - 14.4.2012

1 090 091 000 Kč

26.11.1999 - 3.10.2003

966 373 000 Kč

1.1.1994 - 26.11.1999

676 461 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Cheb

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

218122 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 1.10.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Saská 2894, 352 01, Aš

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 16. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 16. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 11
 • 16. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. září 2014 - 11. listopadu 2014 : Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s., se sídlem Cheb, Tršnická 4/11, IČ 49787977, na základě pověření valnou hromadou konanou dne 19. 06. 2013, rozhodlo podle čl. 7... .1.4. k) stanov společnosti na svém jednání dne 29. 8. 2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem takto:I. Rozsah navýšení základního kapitálu nepeněžitými vkladyČástka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 22 554 000 Kč (slovy: dvacet dva miliony pět set padesát čtyři tisíce korun českých) za infrastrukturní majetek města Cheb, oceněný tržní hodnotou ve výši 33 200 000 Kč (slovy: třicet tři miliony dvě stě tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akciía) počet akcií: 22 554 ksb) jmenovitá hodnota: 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)c) emisní kurs: 1 472 Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta sedmdesát dvě koruny české) za jednu akcii v nominální hodnotě 1 000 Kčd) druh akcií: kmenové s omezenou převoditelnostíe) forma akcií: akcie na jménof) podoba akcií: zaknihované.Akcie budou upsány předem určenému zájemci a to:Upisovatel město Cheb, IČ 00253979; oprávněn k upsání kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností v rozsahu 22 554 ks akcií, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 472 Kč. Splacení emisního kursu bude výhradně nepeněžitými vklady, infrastrukturním majetkem obce předem určenému zájemci dále uvedenému.III. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho oceněníUpisovatel město Cheb, IČ 00253979majetek oceněný a specifikovaný znaleckým posudkem znalce Jindřicha Raise, znalecký posudek č. 1734-01/14 ze dne 24. 02. 2014, částkou 33 200 000 Kč (slovy: třicet tři miliony dvě stě tisíc korun českých) a tato hodnota se přijímá na splacení emisního kursu akcií. Znalec byl schválen v souladu se zákonem 90/2012 Sb., § 251 představenstvem společnosti dne 11. 4. 2014.Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 22 554 (slovy: dvacet dva tisíce pět set padesát čtyři) kusů kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 472 Kč, jehož předmětem jsou:Vodovod a kanalizace pro průmyslovou zónu - ChebVodovod: celkem 2 635 m; 1 384,50 m PVC 160, 1 100,30 m PVC 110, 150,20 m PVC 90. Kanalizace splašková: celkem 2 090 m; 1 753,50 m PVC 400, 336,50 m PVC 300. Kolaudace čj 4/04/ŽP/So ze dne 25. 02. 2004, vodovod a splašková kanalizace jsou umístěny na p. p. č. 2357/2, 2357/4 v k. ú. Cheb; na p. p. č. 9/2, 258/1, 258/2, 179/1, 258/5, 268/1, 250/3, 176/2, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12 (176/13 a 176/14), 225/1, 15/4, 15/5, 270/1, 230/1, 40/1, 6, 38/1, 34/2, 230/2, 250/1 (250/2), 176/3 v k. ú. Hradiště u Chebu a na p. p. č. 219/20, 219/21, 219/22, 219/23, 219/24 v k. ú. Dolní Dvory. Vodovod a kanalizace Háje Jih II. etapa - ChebVodovod: 140,40 m PE 110. Kanalizace splašková: 119,30 m plast UltraRib2 DN 250.Kolaudace čj MUCH 37227/2011 ze dne 06. 05. 2011, vodovod a splašková kanalizace jsou umístěny na p. p. č. 290/2, 367/1 a 960/1 v k. ú. Háje u Chebu.Kanalizace u hřbitova - ChebKanalizace splašková: 547 m, plast KG DN 250Kolaudace čj MUCH 43238/2010 ze dne 23. 06. 2010, splašková kanalizace je umístěna na p. p. č. 34/2, 258/20, 34/1, 254/2, 258/2 a 199/3 v k. ú. Hradiště u Chebu. Vodovod a kanalizace pro 18 RD Zlatý vrch ChebVodovod: 285,70 m PE 90. Kanalizace splašková: 222 m plast UltraRib2 DN 250.Kolaudace čj MUCH 40739/2011 ze dne 06. 06. 2011, vodovod a splašková kanalizace jsou umístěny na p. p. č. 3239/1, 1111/9, 1111/7 a 1111/72 v k. ú. Cheb. Vodovod pro dvorní trakt Šlikova ChebVodovod: 38,65 m, materiál PE 90 Kolaudace čj 1494/ŽP/07/Po ze dne 24. 10. 2007, vodovod je umístěn na p. p. č. 209/3, 34/1 a 3368 v k. ú. Cheb. Kanalizace Americká - ChebKanalizace: 500,90 m, materiál kamenina DN 300Kolaudace čj 201/VLHZ/84-235 ze dne 11. 04. 1984, kanalizace je umístěna na p. p. č. 2102/1, 2587/1, 2441/2, 2587/3, 2589/6, 2589/2, 2271/1, 2271/2 v k. ú. Cheb. Zastupitelstvo města Cheb vyslovilo s nepeněžitým vkladem souhlas usnesením č. 89/36/2014 dne 22. 5. 2014. IV. Místo pro upisování akciíV sídle společnosti CHEVAK Cheb, a. s., Tršnická 4/11, 350 02 Cheb.V. Lhůta pro upisování akciíLhůta pro upisování akcií činí třicet dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude upisovateli uvedeným v bodě III. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb. Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, vždy od 9,00 hod. do 14,00 hod.VI. Splácení upsaných akciíUpisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku takto:Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, předá upisovatel před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě při upsání akcií, písemné prohlášení vkladatele nemovitosti s úředně ověřeným podpisem, na jehož základě se provádí vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen.U movitých věcí, nebo nemovitostí, které nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí, je emisní kurs splacen okamžikem účinnosti upsání, předáním prohlášení vkladatele a fyzickým předáním těchto věcí na základě předávacího protokolu, který bude sepsán v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2014 - 31. července 2014 : Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s., se sídlem Cheb, Tršnická 4/11, IČ 49787977, na základě pověření valnou hromadou konanou dne 19. 06. 2013, rozhodlo podle § 9 s... tanov společnosti na svém jednání dne 2. 5. 2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem takto:I. Rozsah navýšení základního kapitálu nepeněžitými vkladyČástka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 1 970 000 Kč (slovy: jeden milion devět set sedmdesát tisíc korun českých) za infrastrukturní majetek obce Třebeň, oceněný tržní hodnotou ve výši 2 900 000 Kč (slovy dva miliony devět set tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akciía) počet akcií: 1 970 ksb) jmenovitá hodnota: 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých)c) emisní kurs: 1 472 Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta sedmdesát dvě koruny české) za jednu akcii v nominální hodnotě 1 000 Kčd) druh akcií: kmenové s omezenou převoditelnostíe) forma akcií: akcie na jménof) podoba akcií: zaknihované.Akcie budou upsány předem určenému zájemci a to:Upisovatel obec Třebeň, IČ 00572705; oprávněna k upsání kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností v rozsahu 1 970 ks akcií, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 472 Kč. Splacení emisního kursu bude výhradně nepeněžitými vklady, infrastrukturním majetkem obce předem určenému zájemci dále uvedenému.III. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho oceněníUpisovatel obec Třebeň, IČ 00572705majetek oceněný a specifikovaný znaleckým posudkem znalce Jindřicha Raise, znalecký posudek č. 1736-03/2014 ze dne 10. 03. 2014, částkou 2 900 000 Kč (slovy dva miliony devět set tisíc korun českých) a tato hodnota se přijímá na splacení emisního kursu akcií. Znalec byl schválen v souladu se zákonem 90/2012 Sb., § 251 představenstvem společnosti dne 11. 4. 2014.Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1 970 (slovy jeden tisíc devět set sedmdesát) kusů kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 472 Kč, jehož předmětem jsou:Kanalizace I. etapa včetně ČOV Třebeň na p. p. č. 164/2 a st. p. č. 93 v k. ú. Třebeň Kanalizace: celkem 635,50 m; 252,30 m KT DN 200, 383,20 m KT DN 300 včetně odlehčovací komory a výustního objektu odlehčovací stoky. Čistírna odpadních vod mechanicko-biologická, umístěná na p. p. č. 164/2 a st. p. č. 93 v k. ú. Třebeň; stavební a technologické objekty čistírny včetně příslušenství, které tvoří vodovodní přípojka, eletropřípojka a odtok z ČOV a výústním objektem. Pozemková parcela č. 164/2 a stavební parcela č. 93 v k. ú. Třebeň. Kolaudace čj ŽP/2577/96 ze dne 10. 07. 1996; kanalizace a čistírna jsou umístěny na p. p. č. 164/1, 164/2, 360/1, 43/22, 43/48, 43/9, 345/8, 43/10, 34/1, 43/33, 43/32, 43/14, 43/31, 43/30, 43/29, 43/11, 43/24, 43/25, 43/26, 43/27, 43/28, 43/13 a st. p. č. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93 v k. ú. Třebeň. Zastupitelstvo obce Třebeň vyslovilo se záměrem nepeněžitého vkladu souhlas usnesením č. 4, dne 14. 10. 2013. IV. Místo pro upisování akciíV sídle společnosti CHEVAK Cheb, a. s., Tršnická 4/11, 350 02 Cheb.V. Lhůta pro upisování akciíLhůta pro upisování akcií činí třicet dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude upisovateli uvedeným v bodě III. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb. Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, vždy od 9,00 hod. do 14,00 hod.VI. Splácení upsaných akciíUpisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku takto:Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, předá upisovatel před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě při upsání akcií, písemné prohlášení vkladatele nemovitosti s úředně ověřeným podpisem, na jehož základě se provádí vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen.U movitých věcí, nebo nemovitostí, které nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí, je emisní kurs splacen okamžikem účinnosti upsání, předáním prohlášení vkladatele a fyzickým předáním těchto věcí na základě předávacího protokolu, který bude sepsán v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 23. září 2013 - 22. listopadu 2013 : Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem Cheb, Tršnická 4/11, IČ: 49787977 na základě pověření valnou hromadou konanou dne 19. 06. 2013 rozhodlo podle § 9 sta... nov společnosti na svém jednání dne 30. 8. 2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady takto:I. Rozsah navýšení základního kapitálu nepeněžitými vkladyČástka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 27 739 000 Kč (slovy: dvacet sedm miliónů sedm set třicet devět tisíc korun českých) za infrastrukturní majetek Města Františkovy Lázně, oceněný tržní hodnotou ve výši 40 000 000 Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akciía) počet akcií: 27 739 ks (slovy: dvacet sedm tisíc sedm set třicet devět)b) jmenovitá hodnota: 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)c) emisní kurs: 1 442 Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta čtyřicet dvě koruny české) za jednu akcii v nominální hodnotě 1 000 Kčd) druh akcií: kmenové s omezenou převoditelnostíe) forma akcií: akcie na jménof) podoba akcií: zaknihované.Akcie budou upsány předem určenému zájemci a to:Upisovatel Město Františkovy Lázně, IČ: 00253936 oprávněno k upsání kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností v rozsahu 27 739 akcií, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 442 Kč. Splacení emisního kursu bude výhradně nepeněžitými vklady, infrastrukturním majetkem města předem určenému zájemci dále uvedenému.III. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho oceněníUpisovatel Město Františkovy Lázně, IČ: 00253936majetek oceněný a specifikovaný znaleckým posudkem znalce Jindřicha Raise jmenovaného usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 3. 2013 čj 46 Nc 861/2013 – 7, (znalecký posudek č. 1725-8/13 ze dne 25. 04. 2013 a dodatek č. 1 z 12. 8. 2013) částkou 40 000 000 Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých) a tato hodnota se přijímá na splacení emisního kursu akcií.Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 27 739 (slovy: dvacet sedm tisíc sedm set třicet devět) kusů kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 442 Kč, jehož předmětem jsouvodohospodářská zařízení Františkovy Lázně, Kanalizace IV. etapa, umístěná na p. p. č. 399/2, 399/1, 386, 406/8, 1/1, 672/2 v k. ú. Slatina u Františkových Lázní; na p. p. č. 442/2, 234/5, 287/1 v k. ú. Horní Ves u Třebeně; na p. p. č. 1040/2, 1026, 668/4, 936/1, 1032/2, 936/6, 668/3, 668/5, 614, 617/2, 1040/1, 970, 830/1, 810/1 v k. ú. Františkovy Lázně a na p. p. č. 747/2, 789/26, 789/23, 747/1, 125/1, 109/10, 128/16, 128/30, 748/1, 749/2, 833/1, 749/1, 750/1, 840/2, 748/3, 748/2, 149/1, 321/1, 745/2, 738/3, 755/1, 108/1, 746/1, 789/4, 745/1, 88/2, 91/1, 91/5, 72/3, 91/10, 72/79, 72/7, 72/6, 72/11, 84/1, 84/6, 742/1, 76/47, 79/1, 79/2, 78/1, 77/6, 740/1, 76/46 v k. ú. Horní Lomany, obec Františkovy Lázně, kraj Karlovarský, jejichž užívání bylo povoleno rozhodnutím čj. 3528/2008/ŽP/So dne 21. 2. 2008 a 41969/2008/ŽP/So dne 3. 09. 2008.Čerpací stanice odpadních vod včetně příslušenství umístěná na p. p. č. 321/1 a 745/2 v k. ú. Horní Lomany a Čerpací stanice odpadních vod včetně příslušenství umístěná na p. p. č. 287/1 a 442/2 v k. ú. Horní Ves u TřebeněKanalizační přepady z ČSOV PP 200, 52 mKanalizační stoky splaškové PP 250 a PP 300, 4 613 mKanalizační stoky splaškové PP 400 a PP 500, 328 m Kanalizační řady splaškové PE 60 a PP 110, 845 m.Zastupitelstvo Města Františkovy Lázně vyslovilo s nepeněžitým vkladem souhlas usnesením č. 206/2013 ve spojení s usnesením č. 256/2013 dne 27. 5. 2013. IV. Místo pro upisování akciíV sídle společnosti CHEVAK Cheb, a. s., Tršnická 4/11, 350 02 Cheb.V. Lhůta pro upisování akciíLhůta pro upisování akcií činí třicet dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude upisovateli uvedeným v bodě III. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 205, odst. 3 obchodního zákoníku.Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, vždy od 9,00 hod. do 14,00 hod.VI. Splácení upsaných akciíUpisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku takto:Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, předá upisovatel před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě při upsání akcií, písemné prohlášení vkladatele nemovitosti s úředně ověřeným podpisem, na jehož základě se provádí vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen.U movitých věcí, nebo nemovitostí, které nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí, je emisní kurs splacen okamžikem účinnosti upsání, předáním prohlášení vkladatele a fyzickým předáním těchto věcí na základě předávacího protokolu, který bude sepsán v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 24. května 2012 - 28. srpna 2012 : Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem Cheb, Tršnická 4/11, IČ 497 87 977 na základě pověření valnou hromadou konanou dne 10.6.2010 rozhodlo podle § 9 stano... v společnosti na svém jednání dne 3.5.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady takto:I. Rozsah navýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady:Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 6 086 000 Kč (slovy šest miliónů osmdesát šest tisíc korun českých) za infrastrukturní majetek obcí a měst oceněný tržní hodnotou ve výši 8 776 000 Kč (slovy osm miliónů sedm set sedmdesát šest tisíc korun českých).Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akciía) počet akcií: 6 086 ksb) jmenovitá hodnota : 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých)c) emisní kurs: 1 442 kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta čtyřicet dvě koruny české) za jednu akcii v nominální hodnotě 1 000 Kčd) druh akcií: kmenové s omezenou převoditelnostíe) forma akcií: akcie na jménof) podoba akcií: zaknihované.Akcie budou upsány předem určeným zájemcům a to:Upisovatel Město Mariánské Lázně, IČ 002 54 061: oprávněno k upsání kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností v rozsahu 122 akcií, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 442 Kč,Upisovatel Město plesná, IČ 002 54 169: oprávněno k upsání kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností v rozsahu 5 964 akcií, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 442 Kč.Splacení emisního kursu bude výhradně nepeněžitými vklady, infrastrukturním majetkem měst předem určeným zájemcům dále uvedeným.III. Předměst nepeněžitého vkladu a výše jeho oceněníUpisovatel Město Mariánské Lázně, IČ 002 54 061: majetek oceněný a specifikovaný znaleckým posudkem znalce Jindřicha Raise jmenovaného usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 19.7.2011 č.j. 46 Nc 674/2011 - 13, (znalecký posudek č. 1709-01/12 ze dne 3.2.2012) částkou 176 000 Kč (slovy sto sedmdesát čest tisíc korun českých) a tato hodnota se přijímá na splacení emisního kursu akcií.Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 122 (slovy sto dvacet dva) kusů kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 442 Kč, jehož předmětem jsou Vodovod pro sportovní areál Viktoria uložený na p. p. č. 878/3 a 879 v k. ú. Mariánské Lázně; kolaudace 4.12.2006.Zastupitelstvo Města Mariánské Lázně vyslovilo s nepeněžitým vkladem souhlas usnesením č. ZM/328/12 dne 24. dubna 2012.Upisovatel Město Plesná, IČ 002 54 169: majetek oceněný a specifikovaný znaleckým posudkem znalce Jindřicha Raise jmenovaného usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 19.7.2011 č.j. 46 Nc 674/2011 - 13, (znalecký posudek č. 1710-02/12 ze dne 24.2.2012) částkou 8 600 000 Kč (slovy osm milionů šest set tisíc korun českých) a tato hodnota se přijímá na splacení emisního kursu akcií.Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5 964 (slovy pět tisíc devět set šedesát čtyři) kusů kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 442 Kč, jehož předmětem jsou:Plesná původní kanalizace uložená na p. p. č. 133/1, 1331/1, 1333/1, 1345/1, 1347/8, 1347/9, 1347/11, 1347/14, 1370/1, 1371/2, 1373, 1377/3, 1378, 1380, 1385/4, 1387, 1388, 14/1, 14/2, 1427, 1519, 173/3, 220/17, 220/27, 228/3, 272/1, 272/2, 228/13, 228/24, 228/25, 229/21, 229/8, 247/5, 249/1, 250/2, 303/12, 350/1, 36/4, 371/2, 376/1, 378/13, 383/10, 383/11, 383/13, 383/2, 819/1, 819/2, 825/1 v k. ú. Plesná a na p. p. č. 100/10, 100/11, 101/7, 104/2, 312/2, 381/1, 476/1, 488/1, 501, 502/1, 502/2, 504, 505, 506, 508/1, 508/6, 508/7, 508/9, 51/2, 51/8, 515, 517, 519, 52/1, 52/6, 564, 59/1, 59/2, 592, 616, 63/1, 78/1 v k. ú. Šneky.Zastupitelstvo Města Plesná vyslovilo s nepeněžitým vkladem souhlas usnesením č. 115-10/2012 dne 16. dubna 2012.IV. Místo pro upisování akciíV Sídle společnosti CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, 350 11 Cheb.V. Lhůta pro upisování akciíLhůta pro upisování akcií činí třicet dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým upisovatelům uvedeným v bodě III. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 205, odst. 3 obchodního zákoníku. Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, vždy od 9,00 hod. do 14,00 hod.VI. Splácení upsaných akciíUpisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs uspaných akcií před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku takto:Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, předají upisovatelé před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě při upsání akcií, písemné prohlášení vkladatele nemovitosti s úředně ověřeným podpisem, na jehož základě se provádí vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen.U movitých věcí, nebo nemovitostí, které nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí, je emisní kurs splacen okamžikem účinnosti upsání, předáním prohlášení vkladatele a fyzickým předáním těchto věcí na základě předávacího protokolu, který bude sepsán v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 2011 - 14. dubna 2012 : Návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s., se sídlem Cheb, Tršnická 4/11, PSČ 350 11, IČ: 497 8... 7 977 na základě pověření valnou hromadou konanou dne 10.06.2010 rozhodlo podle § 9 stanov společnosti na svém jednání dne 27.10.2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady takto:I. Rozsah navýšení základního kapitálu nepeněžitými vkladyČástka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 35 431 000 Kč (slovy třicet pět milionů čtyři sta jeden tisíc korun českých) za infrastrukturní majetek obcí a měst oceněný tržní hodnotou ve výši 50 950 000 Kč (slovy padesát milionů devět set padesát tisíc korun českých).Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií.a) počet akcií: 35 431 ksb) jmenovitá hodnota: 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých)c) emisní kurz: 1 438 Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta třicet osm korun českých) za jednu akcii v nominální hodnotě 1 000 Kčd) druh akcií: kmenové s omezenou převoditelnostíe) forma akcií: akcie na jménof) podoba akcií: zaknihované. Akcie budou upsány předem určeným zájemcům a to:Upisovatel Město Aš, IČ: 002 53 901: oprávněno k upsání kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností v rozsahu 3 199 akcií, v zaknihovaní podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 438 Kč, Upisovatel Obec Drmoul, IČ: 002 53 928: oprávněna k upsání kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností v rozsahu 5 007 akcií, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 438 Kč, Upisovatel Město Cheb, IČ: 002 53 979: oprávněno k upsání kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností v rozsahu 8 901 akcií, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 438 Kč, Upisovatel Obec Krásná, IČ: 005 72 675: oprávněna k upsání kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností v rozsahu 9 458 akcií, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 438 Kč, Upisovatel Obec Libá, IČ: 002 54 037: oprávněn a k upsání kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností v rozsahu 2 051 akcií, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 438 Kč, Upisovatel Obec Tři Sekery, IČ: 002 54 304: oprávněna k upsání kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností v rozsahu 6 815 akcií, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 438 Kč, Splácení emisního kursu bude výhradně nepeněžitými vklady, infrastrukturním majetkem měst a obcí předem určeným zájemcům dále uvedeným.III. Předmět nepeněžitého vkladu o výše jeho ocenění Upisovatel Město Aš, IČ: 002 53 901 majetek oceněný a specifikovaný znaleckým posudkem znalce Jindřich a Raise jmenovaného usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 19.5.2011 čj 46 Nc 630/2011-10 (znalecký posudek č. 1692-12/11 a 1656/08-09 ze dne 10.06.2011) částkou 4 600 000 Kč (slovy čtyři miliony šest set tisíc korun českých) a tato hodnota se přijímá na splácení emisního kursu akcií.Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 3 199 (slovy tři tisíce sto devadesát devět) ks kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 438 Kč, jehož předmětem jsou Vodovod a splašková kanalizace pro bytové domy, I. a II. etapa, Hlavní ul. Aš- umístěné na p. p. č. 50/1, 636/2, 3470/40, 3501/2, 3506/17 a st. p. č. 43 v k. ú. Aš Vodovod a kanalizace Gogolova ul. Aš- umístěné na p. p. č. 2163/7, 2157/1, 2163/8 v k. ú. AšVodovod Příční ul. Aš- umístěný na p. p. č. 856/1 v k. ú. MokřinyVodovod a kanalizace Poštovní nám. Aš- umístěné na p. p. č. 176/2, 3470/9, 3470/64, 3470/65, 174/1, 3903 a st. p. č. 461/2, 460/1, 460/2, 445 v k. ú. AšVodovod a kanalizace Neumannova ul. Aš- umístěné na p. p. č. 262/1, 3571/2, 3914, 3917, 3934 a na st. p. č. 409/2 v k. ú. Aš.Zastupitelstvo Města Aš vyslovilo s nepeněžitým vkladem souhlas usnesením č. 137 ze dne 26.10.2011.Upisovatel Obec Drmoul, IČ: 002 53 928 majetek oceněný a specifikovaný znaleckým posudkem znalce Jindřicha Raise jmenovaného usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 19.7.2011 čj. 46 Nc 674/2011-13 (znalecký posudek č. 1694-14/11 ze dne 30.07.2011) částkou 7 200 000 Kč (slovy sedm milionů dvě stě tisíc korun českých) a tato hodnota se přijímá na splacení emisního kursu akcií.Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5 007 (slovy pět tisíc sedm) ks kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upisovaných akcií se stanoví na 1 438 Kč, jehož předmětem jsou Kanalizace - gravitační stoková síť- umístění na p. p. č. 14, 15, 21, 10/4, 16/2, 124/1, 159/19, 164/3, 374/1, 374/2, 664/53, 664/55, 664/63, 664/70, 761/1, 861/1, 918/25, 918/71, 918/88, 921/2, 921/10, 921/11, 921/19, 921/20, 1187/1, 1188/1, 1188/8, 1188/12, 1188/13, 1188/14, 1188/20, 1188/21, 1188/22, 1194/1, 1203/1, 1206/2, 1207/1, 1230, 1239/1, 1239/4, 1239/5, 1247/3, 1252/1, 1257/1, 1257/4, 1257/5, 1257/6, 1257/7, 1257/8, 1257/9, 1262/2, 1262/3, 1265, 008, 2034 v k. ú. Drmoul.ČOV Drmoul - provozní budova - stavba umístěná na st. p. č. 506 a příslušenství na p. p. č. 664/56, pozemky st. p. č. 506 a p. p. č. 664/56 zapsané v katastru nemovitostí pro kat. území a obec Drmoul na LV č. 1 Katastrální úřad pro Karlovarský kraj Katastrální pracoviště Cheb.Zastupitelstvo obce Drmoul vyslovilo s nepeněžitým vkladem souhlas usnesením č. 153/201/10 dne 25.10.2011.Upisovatel Město Cheb, IČ: 002 53 979 majetek oceněný a specifikovaný znaleckým posudkem znalce Jindřicha Raise jmenovaného usnesením 46 Nc 674/2011 - 13 ze dne 19.07.2011, (znalecký posudek č. 1693-13/11 a 1658-10/10 ze dne 30.07.2011) částkou 6 200 000 Kč (slovy šest milionů dvě stě tisíc korun českých) a tato hodnota se přijímá na splacení emisního kursu akcií.Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4 311 (slovy čtyři tisíce tři sta jedenáct) ks kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 438 Kč, jehož předmětem jsouVodovod a kanalizace pro ZD Zlatý Vrch - Zlatá louka Cheb- umístěné na p. p. č. 2341/1, 953/3, 1111/1, 1111/7, 1111/8, 1111/42, 3239, 2342/2, 916/1, 1122, 1113, 2340/1, 2341/1, 1121, 1128, 870/3, 2614/3, 1220/1, 1132/1, 2343/1, 1111/9 v k. ú. ChebZastupitelstvo Města Cheb vyslovilo s nepeněžitým vkladem souhlas usnesením č. 155/9/2011 dne 15.09.2011.Upisovatel Město Cheb, IČ: 002 53 979 majetek oceněný a specifikovaný znaleckým posudkem znalce Jindřicha Raise jmenovaného usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 19.5.2011 čj. 46 Nc 630/2011-10 (znalecký posudek č. 1689-09/11 a 1658-10/10 ze dne 30.05.2011) částkou 6 600 000 Kč (slovy šest milionů šest set tisíc korun českých) a tato hodnota se přijímá na splacení emisního kursu akcií.Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4 590 (slovy čtyři tisíce pět set devadesát) ks kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 438 Kč, jehož předmětem jsou Vodovod a kanalizace Šumavská ul. Cheb- umístěné na p. p. č. 150/11, 158/42 v k. ú. Háje u ChebuSplašková kanalizace Blanická ul. Cheb- umístěná na p. p. č. 1066/4, 1353 v k. ú. Háje u ChebuVodovod Zátiší Cheb- umístěný na p. p. č. 26011, 2602/2, 2561/2, 2579/5, 2579/22, 2663/2, 2630, 2579/16 v k. ú. ChebKanalizace pro kruhový objezdHviezdoslavovo náměstí Cheb- umístěná na st. p. č. 1637/1, 691/44 v k. ú. ChebVodovod pro areál CHETES, s. r. o. Cheb- umístěný na p. p. č. 2415/2, 2522/2, 2528/2, 2666 v k. ú. ChebVodovod v místní části Klest, Cheb-Klest- umístěný na p. p. č. 15/1, 21/1, 24/1, 63/1, 63/2, 63/6, 63/7, 135/1, 148/1, 223/5, 230/1 v k. ú. Klest a na p. p. č. 210/2, 210/30, 213/1, 213/2, 353/1, 377 v k. ú. Skalka u Chebu.Zastupitelstvo Města Cheb vyslovilo s nepeněžitým vkladem souhlas usnesením č. 155/9/2011 dne 15.09.2011.Upisovatel Obec Krásná, IČ: 005 72 675 majetek oceněný a specifikovaný znaleckým posudkem znalce Jindřicha Raise jmenovaného usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 19.5.2011 čj. 46 Nc 630/2011-10 (znalecký posudek č. 1691-11/11 a 1652-04/10) ze dne 10.06.2011 částkou 13 600 000 Kč (slovy třináct milionů šest set korun českých) a tato hodnota se přijímá na splácení emisního kursu akcií.Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 9 458 (slovy devět tisíc čtyři sta padesát osm) ks kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 438 Kč, jehož předmětem jsou Vodovodní a kanalizační stoky Krásná- umístěné na p. p. č. 2, 12, 14, 23/2, 24/1, 25/1, 84/3, 295/3, 1072/11, 1074/2, 1080/1, 1080/2, 1137/4, 1138/2, 1139/11, 1139/7, 1156/2, 1161/2, 1161/3, 1178/2, 1192/2, 1220/2, 1270/4, 1686/2, 1061, 1068, 1069, 1077, 1157/1, 1160/1, 1179/1, 1605/1, 1606/1, 1606/2, 1606/3, 1610, 1615, 1616, 1630/2, 1631/1, 1637/1, 1639, 1641, 1683/1, 1690/1, 1693, 1696, 1697/2, 1700/1, 1700/2, 1725, 1744, 766/1, 768/2, 769/4, 769/5, 775/1, 1037, 1038, 1041/1, 1053/6, 1058/1, 1686/2, 1722/2, 1687, 1689, 1722/1, 2227, 317, 318/1, 318/2, 319/2, 3522/1, 3604/3, 1166, 1179/1, 1697/2, 493/5 a st. p. č. 28, 57, 390 v k. ú. KrásnáZastupitelstvo Obce Krásná vyslovilo s nepeněžitým vkladem souhlas usnesením č. 114/11 dne 01.09.2011.Upisovatel Obec Libá, IČ: 002 54 037 majetek oceněný a specifikovaný znaleckým posudkem znalce Jindřicha Raise jmenovaného Krajským soudem v Plzni ze dne 19.5.2011 čj. 46 Nc 630/2011-10 (znalecký posudek č. 1690-10/11 a 1655-07/10 ze dne 03.06.2011) částkou 2 950 000 Kč (slovy dva miliony devět set padesát tisíc korun českých) a tato hodnota se přijímá na splacení emisního kursu akcií.Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2 051 (slovy dva tisíce padesát jeden) ks kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 438 Kč, jehož předmětem jsou Vodovodní řady a stoky splaškové kanalizace Libá- umístěné na p. p. č. 2585/1, 2125/10, 2125/5, 2125/1, 2768, 47/5, 47/6, 47/1, 47/2, 13/8, 13/1, 2637, 643/2, 643/3, 2611/1, 2612/1 v k. ú. Libá.Zastupitelstvo obce Libá vyslovilo s nepeněžitým vkladem souhlas usnesením č. 111/10/2011 dne 12.10.2011.Upisovatel Obec Tři Sekery, IČ: 002 54 304 majetek oceněný a specifikovaný znaleckým posudkem znalce Jindřicha Raise jmenovaného usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 19.7.2011 čj. 46 Nc 674/2011-13 (znalecký posudek č. 1704-24/11) ze dne 19.09.2011 částkou 9 800 000 Kč (slovy devět milionů osm set tisíc korun českých) a tato hodnota se přijímá na splacení emisního kursu akcií.Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 6 815 (slovy šest tisíc osm set patnáct) ks kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 438 Kč, jehož předmětem je Kanalizace Tři Sekery- umístěná na st. p. č. 39/1 a p. p. č. 38/3, 210/1, 217/2, 1745/4, 1753/4, 2566, 2569/1, 2573/1, 2716, 2751 v k. ú. Tři Sekery u Tachova a na p. p. č. 29/3, 29/6, 29/8, 29/14, 64/1, 80/7, 81/6, 86/2, 856/1, 868/3, 869, 879/1, 900/1 v k. ú. Tři Sekery u Kynžvartu.Zastupitelstvo obce Tři Sekery vyslovilo s nepeněžitým vkladem souhlas usnesením č. 190/10/2011 dne 06.10.2011.IV. Místo pro upisování akciíV sídle společnosti CHEVAK Cheb, a.s., Cheb, Tršnická 4/11, PSČ 350 11.V. Lhůta pro upisování akciíLhůta pro upisování akcií činí třicet dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým upisovatelům uvedeným v bodě III. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 205, odst. 3 obchodního zákoníku.Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, vždy od 9,00 hod. do 14,00 hod.VI. Splácení upsaných akciíUpisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku takto:Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, předají upisovatelé před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě při upsání akcií, písemné prohlášení vkladatele nemovitosti s úředně ověřeným podpisem, na jehož základě se provádí vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen.U movitých věcí, nebo nemovitostí, které nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí je emisní kurs splacen okamžikem účinnosti upsání, předáním prohlášení vkladatele a fyzickým předáním těchto věcí na základě předávacího protokolu, který bude sepsán v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 30. května 2002 - 3. října 2003 : g) Město Aš, které je oprávněno upsat kmenové akcie na jméno vzaknihované podobě, v rozsahu 668 akcií o jmenovité hodnotě1 000 Kč ( slovy : jeden tisíc korun českých ) s emisnímkur... sem 1 600 Kč ( slovy : jeden tisíc šest set korun českých) aemisní kurs těchto akcií splatit nepeněžitým vkladem jehožpředmětem je:Kanalizační stoka K 1 v Puškinově ulici v Aši na pozemcích č.1969/7, 1977/1, 1969/15 v k. ú. AšPropojovací vodovodní řád v Horově ulici v Aši na pozemku č.3508/3 v k.ú. Ašvše v ceně 1, 07 mil. Kč ( slovy : jeden milion sedmdesát tisíckorun českých) jak byla stanovena posudkem znalců SRM - CONSULTPlzeň, s. r. o a stav. Petra Kyštofa, Klimentov, Velká Hleďsebe,jmenovaných Krajským soudem v Plzni usnesenim pod spis. značkou48 Cm 20/2001, ze dne 28. 5. 2001, které nabylo právní moci dne20. 6. 2001, č. posudku 228 - 63/01 ze dne 12. II. 2001 a tatohodnota se přijímá pro splacení nepeněžitého vkladu.VI. Místo a lhůta pro upsaní nepeněžitého vkladu :Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akciínepeněžitým vkladem a to před zápisem zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku takto :Je - li nepeněžitým vkladem nemovitost, předají upisovatelé předzápisem zvýšení základního kapitálu do obch. rejstříku, ve lhůtěihned při upsání akcii - písemné prohlášení vkladatelenemovitosti s uředně ověřeným podpisem, na jehož základě seprovádí vklad vlastnického práva do katastru nemovitosti apředáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostispolečnosti je vklad splacen.U movitých věcí, nebo nemovitostí, které nejsou předmětemevidence katastru nemovitosti je emisní kurs splacen okamžikemúčinnosti upsání, předáním prohlášení vkladatele a fyzickýmpředáním těchto věcí na základě předávacího protokolu, kterýbude sepsán v sídle společnosti Tršnická 4/11,Cheb. zobrazit více skrýt více
 • 30. května 2002 - 3. října 2003 : a) Obec Liba, která je oprávněna upsat kmenové akcie na jméno vzaknihované podobě, v rozsahu 6 250 akcií o jmenovité hodnotě1 000 Kč ( slovy : jeden tisíc korun českých) s emisnímk... ursem 1 600 Kč ( slovy : jeden tisíc šest set korun českých) aemisní kurs těchto akcii splatit nepeněžitým vkladem jehožpředmětem je :Vodovod Libá -I. etapa, na pozemcích č.2360/1, 2660/3, 2349,2519/1 v k.ú. LibáVodovod Libá-II. etapa, na pozemcích č. 2533/1, 2631, 2626 vk.ú LibáVodojem na pozemku č. st. 475 v k. ú. Libávše v ceně 10 mil. Kč ( slovy : deset milionu korun českych) jakbyla stanovena posudkem znalců SRM - CONSULT Plzeň, s. r. o. astav. Petra Kryštofa, Klimentov, Velká Hleďsebe, jmenovanýchKrajským soudem v Mizni usneseném pod spis. značkou 48 Cm20/2001, ze usnesením 28. 5. 2001, které nabylo pravní moci dne20. 6. 2001, č. posudku 218 - 53/01 ze dne 18.10.2001 a tatohodnota se přijímá pro splaceni nepeněžitého vkladu.a) Obec Dolní Žandov, která je oprávněna upsat kmenové akcie najméno v zaknihované podobě, v rozsahu 3 050 akcií o jmenovitéhodnotě 1 000 Kč ( slovy : jeden tisíc korun českých )s emisním kursem 1 600 Kč ( slovy : jeden tisíc šest set korunčeských) a emisní kurs těchto akcií splatit nepeněžitým vklademjehož předmětem je :Přiváděcí stoka kanalizace na pozemku č. 2060/1, 2060/2,2047/1, 2047/2, 2069/1 v k.ú Dolní ŽandovČistírna odpadních vod- provozní objekt obsluhy na pozemku č. st. 454 v k. ú. DolníŽandov- sedimentační nádrže na pozemku č. st. 454 v k. ú. DolníŽandov- dřevěný sklad na pozemku č. st. 454 v k. ú. Dolní Žandovvše v ceně 4, 88 mil. Kč ( slovy : čtyři miliony osmset osmdesáttisíc korun českých ) jak byla stanovena posudkem znalců SRM -CONSULT Plzeň, s. r. o. a stav. Petra Kryštofa, Klimentov,Velká Hleďsebe, jmenovaných Krajským soudem v Plzni usnesenímpod spis. značkou 48 Cm 20/2001, ze dne 28. 5. 2001, kterénabylo pravní moci dne 20. 6. 2001, č. 227 - 62/01 ze dne 12.11. 2001 a tato hodnota se přijímá pro splacení nepeněžitéhovkladu. zobrazit více skrýt více
 • 30. května 2002 - 3. října 2003 : a) Obec Odrava, která je oprávněna upsat kmenové akcie na jménov zaknihované podobě v rozsahu 13 750 akcií o jmenovité hodnotě1 000 Kč ( slovy : jeden tisíc korun českých ) s emisn... ím kursem1 600 Kč( slovy : jeden tisíc šest set korun českých ) a emisníkurs těchto akcií splatit nepeněžitým vkladem jehož předmětemje:Úpravna vody Nebanice :- budova kreace na pozemcích č. st. 74, st. 75 v k.ú. Obilná- budova čerpací stanice na pozemcích č. st. 74, st. 75 vk.ú. Obilná- čerpací stanice - technologie na pozemcích č. st. 74, 75 vk.ú. Obilná- čerpací stanice - měření regulace na pozemcích č. st. 74,st.75 v k.ú. Obilná- rozvodna na pozemcích č. st. 74, 75 v k.ú. Obilná- přeložka původního řádu na pozemku č. 150/4 v k.ú. Obilná- vnější kanalizace na pozemcích a.. 150/4,445/2 v k. ú.Obilná, 79/4 v k.ú. Nemanice- komunikace a zpevněné plochy na pozemku č. 150/4 v k. ú.Obilnávše v ceně 22 mil. Kč ) slovy : dvacet dva milionu korunčeských, jak byla stanovena posudkem znalců SRM - CONSULT, Plzeňs. r. o. a stav. Petra Kryštofa, Klimentov, Velká Hleďsebe,jmenovaných Krajským soudem v Plzni usnesením pod sp. značkou48 Cm 20/2001 ze dne 28. 5. 2001, které nabylo pravní moci dne20. 6. 2001, č. posudku 167 - 02/01 ze dne 30. 10. 2001 a tatohodnota se přijímá pro splacení nepeněžitého vkladu. zobrazit více skrýt více
 • 30. května 2002 - 3. října 2003 : Kanalizační sběrač Dobrovského ulice na pozemcích č. 98/1, 89/2,1119/2, 241, 1151/3 v k.ú. ÚšoviceVodovod a kanalizace pro rodinné domky Hamrníky na pozemcích č.1073, 1258, 1072/16... , 1072/21 v k.ú. ÚšoviceÚpravna vody M. Lázně : vodojem a čerpací stanice na pozemku č.st. 1218 a st.l219 v k.ú. M.Lázně- vodovod , vnější rozvody na pozemku č. st.709 v k.ú. M. Lázně- kanalizace - vnější rozvody na pozemku č.. st.709 v .k.ú. M.Lázně- pozemky č.st.l218 a st..1219 v k.ú. M. Lázně- zpěvněné plochy na pozemku č. st. 709 v k.ú. M. Lázně- úpravy ve stávajících objektech na pozemcích č. st. l211,st.l212,st.l218, st.l219 v k. ú. M. Lázně- teplovodní kanál na pozemku č. st. 709 v k.ú. M. Lázně- technologická část na pozemcích č. st. 1211 a st.l212vše v ceně 45 mil. Kč ( slovy : čtyřicet pět miliónů korunčeských) jak byla stanovena posudkem znalců SRM - CONSULTPlzeň, s.r.o., znalecký ústav a stav. Petra Kryštofa, Klimentov,Velká Hleďsebe, jmenovaných Krajským soudem v Plzni usnesenímpod sp. značkou č.. 48 Cm 20/2001, ze dne 28. 5. 2001, kterénabylo právní moci dne 20. 6. 2001, č. posudku 199-34/01 ze dne18.10.2001 a tato hodnota se přijímá jako ocenění pro splaceninepeněžitého vkladu.b) Město Františkovy Lázně, které je oprávněno upsat kmenovéakcie na jméno v zaknihované podobě, v rozsahu 45 625 akcií ojmenovité hodnotě 1 000 Kč ( slovy : jeden tisíc korun českých)s emisním kursem 1 600 Kč ( slovy : jeden tisíc šest set korunčeských) / a emisní kurs těchto akci splatit nepeněžitým vklademjehož předmětem je:Čerpací stanice odpadních vod na pozemku st. 987 v k.ú. F. LázněKanalizace IIa. etapa na pozemcích 72/1, 89/19, 91, 99/4, 122/1v k.ú. Slatina, dále na pozemcích 672/2, 700, 705/1, 705/2,705/4,705/5 792, 800/1, 973 v k.ú. F. LázněKanalizace III. etapa na pozemcích č. 837, 811/4, 811/1, 810/1,810/4, 810/3, 830/1, 535/3, 555/2, 532/1, 519/1, 666/6, 717/1,666/3, 666/5, 498/9, 667/5,662, 488/6, 488/1, 663/1, 984, 986,926/1, 636/3, 488/2, 488/4, 489/1 v k.ú. F. Láznědále na pozemcích č. 115, 72/9, 72/3, 72/6, 72/11, 72/12, 72/4,72/13, 85/6, 88/2, 88/1, 745/4, 745/1, 96/9, 113/51, 100/3,113/1 v k.ú. Horní LomanyKanalizace a vodovod pro sídliště Dolní Romany na pozemcích č.637/3, 51, 52/2 v k.ú. F. LázněVodovod a kanalizace Slatina na pozemku č. 66/52 v k.ú. SlatinaVodovodní řád a kanalizační stoka - ul. Mokrá a Polní na pozemkuč. 89/2 v k.ú. SlatinaKanalizační řád v Anglické ulici na pozemcích č. 80/3, 827 vk.ú. F. LázněVodovod a kanalizace Žirovice na pozemku č. 55/1 v k. ú.ŽiroviceKanalizace II. etapa na pozemcích č. 30/3, 30/4, 30/2, 674,67/13, 67/1, 827, 90/1, 87/15, 663/1, 707, 809, 735 v k.ú. F.LázněPozemky u čerpací stanice odpadních vod č. st. 987, 859/2,859/3, 859/4 v k.ú. F. Lázněvše v ceně 73 mil. Kč ( slovy : sedmdesát tři milionů korunčeskych) jak byla stanovena posudkem znalců SRM - CONSULT Plzeň,s. r. o. a stav. Petra Kryštofa, Klimentov, Velká Hleďsebe,jmenovaných Krajským soudem v Plzni usnesením pod sp. značkou48 Cm 20/2001, ze dne 28. 5. 2001, které nabylo práví moci 20.6. 2001, č. posudku 217-52/01 ze dne 1.10. 2001 a tato hodnotase přijímá pro splaceni nepeněžitého vkladu.a) Město Cheb, které je oprávněno upsat kmenové akcie na jménov zaknihované podobě, v rozsahu 26 250 akcií o jmenovité hodnotě1 000 Kč ( slovy : jeden tisíc korun českých) s emisním kursem1 600 Kč ( slovy : jeden tisíc šest set korun českých) a emisníkurs těchto akcií splatit nepenežitým vkladem jehož předmětemje:Vodovod a Kanalizační stoka A IIIa. pro rodinné domy Podhrad vChebu na pozemcích č.743/1, 703, 707/1, 576/1, 117/19, 598/2,122/15, 126, 571, 570/2, 637/9, 637/1, 127/4, 122/1, 1023/1,704, 117/15, 671/1, 702/1, 682, 694/1, 640, 598/1 v k.ú. PodhradKanalizace a vodovod - přemostění trati CD v ul. Osvobozeni vChebu na pozemku č. 2399/1 v k.ú. ChebKanalizace pro rodinné domy Podhrad v Chebu č. 576/1, 571,559/1, 642, 552/10, 743/1, 703,707/1, 576/1, 571, 570/2, 598/2,122/15, 122/17, 1023/1, 704, 117/15, 671/1,682,694/1, 702/1 vk.ú. PodhradVodojemy - Švédský vrch v Chebu na pozemku č. 1548/2 v k.ú. ChebVodovod ul. Na Návrší v Chebu na pozemku č. 1548/2, 1548/24,2396/1, 2377/4, 2377/2 v k.ú. Chebvše v ceně 42 mil. Kč ( slovy : čtyřicet dva miliony korunčeských ) jak byla stanovena posudkem znalců SRM - CONSULTPlzeň, s. r. o.a stav. Petra Kryštofa, Klimentov, Velká Hleďsebe,jmenovaných Krajským soudem v Plzni, usnesením pod spis. značkou48 Cm 20/2001, ze dne 28. 5. 2001, které nabylo pravní moci dne zobrazit více skrýt více
 • 30. května 2002 - 3. října 2003 : Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty proupisování, vždy od 9, 00 hod. do 14,00 hod.V. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění :a) Město Mariánské Lázn... ě, které je oprávněno upsat kmenovéakcie na jméno v zaknihované podobě, v rozsahu 28 125 akcií ojmenovité hodnotě 1 000 Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých ),při emisním kursu 1 600 Kč ( slovy : jeden tisíc šest set korunčeských) a emisí kurs těchto akcií splatit nepeněžitým vkladem,jehož předmětem je : zobrazit více skrýt více
 • 30. května 2002 - 3. října 2003 : Usneseni představenstva, konaného dne 9. 4. 2002 o zvýšenízakladního kapitálu :Představenstvo akciové spolčenosti CHEVAK Cheb, a. s. se sídlemCheb, Tršnická 4/11, IC: 49787977 na z... aklade pověření valnouhromadou rozhodlo podle § 9 stanov společnosti na svém jednánídne 9. 4. 2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeně-žitými vklady takto:Důvod zvýšení základního kapitálu :Jedná se o zvýšení základního kapitálu upsáním akcií předemurčeným zájemcům, kterými jsou obce Cheb, Františkovy Lázně,Mariánské Lázně, As, Dolní Žandov, Libá a Odrava. Tyto obcemají v majetku vodohospodářská zařízení nezbytná k podnikáníspolečnosti, které může hospodářsky využit pouze k tomu účeluoprávněná společnost. Tato vodohospodářská zařízení jsousoučástí uceleného provozního systému, který je funkčnípouze jako celek a bez jejich zařazení do tohoto systému bynebylo možné zásobování vodou a odvádění odpadních vod v obcíchv tomto systému napojených zajistit.I. částka o níž má být základní kapitál zvýšen: 123 718 000 Kč,slovy : jednostodvacettři miliónů sedm set osmnáct tisíc korunčeských.Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitáluII. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:a) počet akcii : 123 718 ks (jednostodvacet třitisícesedmsetosmnáct)b) jmenovitá hodnota : 1 000 Kč , slovy : jeden tisíc korunčeskýchc) emisní kurs : 1 600 Kč, slovy : jeden tisíc šest set korunčeskýchd) druh akcií : kmenové, registrované s omezenou převoditelnostíe) forma akcií : akcie na jménof) podoba akcií: zaknihovanéIII. Všechny akcie budou upsány předem určenými zájemci a to :- Městem Mariánské Lázně - oprávněno k upsání kmenových akciína jméno v zaknihované podobě v rozsahu 28 125 akcií, každá ojmenovité hodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií sestanoví na 1 600 Kč- Městem Františkovy Lázně - oprávněno k upsání kmenových akciína jméno v zaknihované podobě v rozsahu 45 625 akcií o jmenovitéhodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na1 600 Kč.- Městem Cheb - oprávněno k upsání kmenových akcií na jméno vzaknihované podobě v rozsahu 26 250 akcií o jmenovité hodnotě1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 600 Kč- Obci Odrava - oprávněna k upsání kmenových akcií na jméno vzaknihované podobě v rozsahu 13 750 akcií o jmenovité hodnotě1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných se stanoví na 1 600 Kč- Obci Liba - oprávněna k upsání kmenových akcií na jméno vzaknihované podobě v rozsahu 6 250 akcií o jmenovité hodnotě1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1600 Kč- Obci Dolní Žandov - oprávněna k upsání kmenových akcií najméno v zaknihované podobě v rozsahu 3 050 akcií o jmenovitéhodnotě 1 000 Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na1 600 Kč.- Městem Aš - oprávněno k upsání kmenových akcií na jméno vzaknihované podobě v rozsahu 668 akcií o jmenovité hodnotě 1 000Kč, emisní kurs takto upsaných akcií se stanoví na 1 600 KčSplácení emisního kursu bude výhradně nepeněžítými vklady -infrastrukturním majetkem měst a obcí předem určeným zájemcůmdále uvedeným.IV. Místo a lhůta pro upisování akciíMísto : sídlo společnosti CHEVAK Cheb, a. s., t. j. Tršnická4/11, 350 11 Cheb.Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií,jejímiž účastníky jsou akciová společnost a předem určenýzájemce a tato smlouva musí být písemná a podpisy na ni musí býtúředně ověřeny.Lhůta : Lhůta pro upsání akcií po zapsání usnesení o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku je 30 ( třicet ) dnůod doručení návrhu smlouvy upisovateli. Počátek běhu této lhůtybude oznámen společností předem určeným zájemcům - obcímMariánské Lázně, Františkovy Lázně, Cheb, Odrava, Liba, DolníŽandov a Aš, doporučeným dopisem s doručenkou do vlastních rukoustarosty spolu se sdělením emisního kursu upisovaných akcií,který bude pro všechny upisovatele stejný a bude určen ve výši1 600 Kč u jedné akcie, anebo předáním tohoto oznámení oprávněnéosobě upisovatele proti podpisu o převzetí zobrazit více skrýt více
 • 6. října 1998 - 26. listopadu 1999 : Usnesení valné hromady konané dne 30. 6. 1998 o zvýšenízákladního jmění: a) Základní jmění se zvyšuje o 289 912 000,- Kč (slovydvěstěosmdesátdevětmiliónůdevětsetdvanácttisíc korun ... českých) b) Na zvýšení základního jmění bude vydána jedna emise akciív počtu 289 912 ks o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, s vyloučenímpřednostního práva akcionáře upsat tyto akcie. Upisování nadstanovenou výši se nepřipouští. c) Nově emitované akcie jsou prioritní s přednostním právemtýkajícím se dividendy, na jméno v zaknihované podobě, veřejněobchodovatelné s omezenou převoditelností d) Přednostní právo, týkající se dividendy je časově omezeno dokonce roku 2018 včetně e) Vyloučení přednostního práva na úpis akcií je v důležitémzájmu společnosti a jeho důvodem je získání finančních prostředkůna rozvoj společnosti f) Emisní kurs nově vydaných akcií je 1 000,- Kč g) Určuje se, že akcie budou nabídnuty jedinému upisovateli, toje firmě Niederrheinische Gas und Wasserwerk GmbH, se sídlemDuisburger Strasse 161-167, 471 56 Duisburg ze SRN, zapsanéhou rejstříkového soudu v Duisburgu pod č.j. RT-Na/St 0407. h) Místem pro upisování akcií bez přednostního práva je sídloakciové společnosti Chebské vodovody a kanalizace, a.s. v Chebu,Tršnická 11, kancelář předsedy představenstva i) Lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva je 15 dnůod zapsání usnesení o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku j) Za upsané akcie je upisovatel, tj. firma NGW Duisburg povinenzaplatit 100 % hodnoty všech upsaných akcií do 15. 7. 1998 naúčet č. 8838480227/0100 vedeného u KB Cheb zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů