Trendy

381 605 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 661 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

247 122 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 29.8.2012 Kaznějov, K Cementárně 535, PSČ 33151

Historické adresy

19.2.2002 - 29.8.2012 Plzeň, Soukenická 690/5, okres Plzeň-město
1.1.1994 - 19.2.2002 Plzeň, Soukenická 5

49788221

DIČ

od 1.1.1994

CZ49788221

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

mzbtdgv

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 371

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.5.1996

127 502 000 Kč

Historické jmění

1.1.1994 - 20.5.1996

138 502 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kralovice

Bankovní účty

zvěřejněno 3.11.2016

7086222 / 0800

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 18.1.1999

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • K Cementárně, 331 51, Kaznějov

... více provozoven (celkem 10) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 6. prosince 2016 : Jediný akcionář společnosti Zemědělské zásobování Plzeň a.s. rozhodl o rozdělení společnosti ZETEN spol. s r.o., se sídlem Husova 276, 336 01 Blovice, IČO: 483 61 330 (rozdělovaná Jediný akcionář společnosti Zemědělské zásobování Plzeň a.s. rozhodl o rozdělení společnosti ZETEN spol. s r.o., se sídlem Husova 276, 336 01 Blovice, IČO: 483 61 330 (rozdělovaná ...společnost) odštěpením sloučením se společností Zemědělské zásobování Plzeň a.s. (nástupnická společnost) s tím, že část jmění rozdělované společnosti přešla ke dni zápisu rozdělení na nástupnickou společnost. zobrazit více skrýt více
  • 4. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 14. srpna 2014 : Mimořádná valná hromada společnosti Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 497 88 221, se sídlem K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským so Mimořádná valná hromada společnosti Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 497 88 221, se sídlem K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským so...udem v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen Společnost) konaná dne 23.7.2014, v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen ZOK):1) Uvádí, že hlavním akcionářem Společnosti, který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále též jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, je společnost ZETEN spol. s r.o., IČ: 48361330, se sídlem Blovice, Husova 276, okres Plzeň-jih, PSČ 336 01 (dále jen Hlavní akcionář). Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 11. 06. 2014 jejich předložením představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání mimořádné valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s ustanovením § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovídá 92,31 % základního kapitálu Společnosti a 92,31 % podílu na hlasovacích právech Společnosti. Hlavní akcionář Společnosti je tedy oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2) Rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3) Uvádí, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 238,- Kč (slovy: dvě stě třicet osm korun českých) za každou jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a protiplnění ve výši 2.380,- Kč (slovy: dva tisíce tři sta osmdesát korun českých) za každou jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 113-1199/2014 ze dne 14.4.2014, který vypracoval znalecký ústav, společnost EquitySolutionsAppraisals s.r.o., IČ: 28933362, se sídlem Praha 1, Staré Město, Týnská 633/12, PSČ 110 00. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění převedl Hlavní akcionář ve smyslu ustanovení § 378 ZOK na bankovní účet České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1171. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním mimořádné valné hromady potvrzením České spořitelny, a.s. 4) Upozorňuje, že veřejná listina příslušný notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení mimořádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ustanovením § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 9:00 hod do 14:00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem telefonicky dojednat se Společností.5) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím banky, České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1171, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění dle ustanovení § 389 ZOK, včetně případného úroku dle ustanovení § 388 odst. 1 ZOK, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů. V případě, že jsou akcionáři v prodlení se sdělení čísla účtu k evidenci v seznamu akcionářů, bude jim protiplnění uhrazeno na bankovní účet, jehož číslo sdělí společnosti. V případě jakýchkoliv pochybností o způsobu poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Společnost dle ustanovení § 389 odst. 1 ZOK poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo.6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ustanovením § 387 odst. 1 ZOK do 30 dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, a to v jejím sídle v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 14:00 hod. Společnost je také možné telefonicky kontaktovat za účelem domluvy ohledně předložení akcií na tel. č. 724517194, email: zz.bezdek@volny.cz.7) Upozorňuje ve smyslu ustanovení § 387 odst. 2 ZOK, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci akcií tyto akcie Společnosti do 1 měsíce po přechodu vlastnického práva, bude Společnost postupovat podle ustanovení § 346 odst. 1 ZOK věty první. 8) Konstatuje, že vrácené akcie v souladu s ustanovením § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s ustanovením § 387 odst. 4 ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 23. dubna 2014 - 5. května 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 23. dubna 2014 - 5. května 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 4
  • 26. března 1996 - 20. května 1996 : Zapisuje se rozhodnutí řádné valné hromady Zemědělskéhozásobování Plzeň a. s. snížit základní jmění společnostio 11 000 000,- Kč vzetím z oběhu 11 000 ks akcií na majitele,dosud v ... držení Pozemkového fondu ČR, v nominální hodnotě 1000,-Kč na 1 ks akcie. zobrazit více skrýt více
  • 13. února 1996 - 26. března 1996 : Zapisuje se rozhodnutí řádné valné hromady Zemědělskéhozásobování Plzeň a. s. snížit základní jmění společnostio 11 000 000,- Kč vzetím z oběhu 11 000 ks akcií na jméno, dosudv drž... ení Pozemkového fondu ČR, v nominální hodnotě 1 000,- Kč na1 ks akcie. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů