Trendy

54 866 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 536 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

128 787 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 28.1.2013 Doudlevecká 1711/63, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Historické adresy

28.4.2006 - 28.1.2013 Plzeň, Hálkova 26 č.p. 1182, PSČ 30100
12.12.2005 - 28.4.2006 České Budějovice, Františka Ondříčka 2, PSČ 37011
22.9.2001 - 12.12.2005 Plzeň, Hřbitovní 40, PSČ 31216
1.1.1994 - 22.9.2001 Plzeň, Na Roudné 80

49789937

DIČ

od 1.1.1994

CZ49789937

Datová schránka

bjqgt5m

Historické názvy

18.4.2002 - 7.6.2010

Úslava, a.s.

1.1.1994 - 18.4.2002

Zahradnické závody a.s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 380

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.9.2003

4 000 000 Kč

Historické jmění

28.12.2002 - 3.9.2003

25 882 000 Kč

1.1.1994 - 28.12.2002

50 782 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Plzně

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43- 4483950227 / 0100

Historické provozovny

15.2.1995 - 20.9.2006

vedlejší
 • Adresy:
  • Brněnská 1003/32, 323 00, Plzeň - Severní Předměstí

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 2. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 7. června 2010 : U společnosti Úslava a.s., IČ 497 89 937 (po zápisu rozdělení odštěpením obchodní firma Úslava Bioenergie a.s.) došlo k odštěpení části jejího jmění na dvě nástupnické společnosti, U společnosti Úslava a.s., IČ 497 89 937 (po zápisu rozdělení odštěpením obchodní firma Úslava Bioenergie a.s.) došlo k odštěpení části jejího jmění na dvě nástupnické společnosti,... a to - společnost Úslava a.s., IČ 291 02 774, se sídlem Plzeň, Hálkova 1182/26, PSČ 301 00, - společnost Alitax a.s., IČ 291 02 782, se sídlem Plzeň, Hálkova 1182/26, PSČ 301 00.Na tyto nástupnické společnosti přešla část jmění rozdělované společnosti, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 31. ledna 2006 - 14. března 2006 : Usnesení valné hromady ze dne 7. 9. 2005 o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na osobu hlavního akcionáře: Mimořádná valná hromada Úslava, a.s. určuje, že hlavní... m akcionářem společnosti Úslava, a.s. se sídlem Plzeň, Hřbitovní 40, PSČ 312 16, IČ: 49789937, zapsané v oddílu B, vložce č. 380 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, který požádal o svolání mimořádné valné hromady v souladu s ustanoveními § 183i, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, je Ing. Tomáš Hrbek, r.č. 701027/0608, bytem Skupova 2518/11, Plzeň, který je vlastníkem 30 ks nekotovaných kmenových akcií Úslava, a.s., vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, znějících na jméno a 937 ks nekotovaných kmenových akcií Úslava, a.s., vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, znějících na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 98,425 % základního kapitálu a hlasovacích práv Úslava, a.s. Skutečnost, že Ing. Tomáš Hrbek je osobou vlastnící akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98/425 %, je osvědčena představenstvem společnosti předložením seznamu akcionářů vedeném společností. Mimořádná valná hromada Úslava, a.s. konaná dne 7. září 2005 rozhoduje na návrh hlavního akcionáře Ing. Tomáše Hrbka, který je vlastníkem akcií společnosti, jejichž jmenovitá hodnota činí 98,425 % základního kapitálu a hlasovacích práv společnosti, v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, o přechodu všech účastnických cenných papírů společnosti Úslava, a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů této společnosti na osobu hlavního akcionáře, Ing. Tomáše Hrbka, a to za protiplnění. Výše protiplnění, kterou hlavní akcionáře určil jako protiplnění poskytované oprávněným osobám za jejich akcie v rámci přechodu všech akcií na hlavního akcionáře, činí 275.300,- Kč (slovy dvěstěsedmdesátpěttisíctřista korun českých) za každou nekotovanou kmenovou akcii společnosti Úslava, a.s. vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, znějící na jméno a 2.753,- Kč (slovy dvatisícesedmsetpadesáttři korun českých) za každou nekotovanou kmenovou akcii společnosti Úslava, a.s. vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, znějící na jméno. Přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného hlavním akcionářem je v souladu s § 183m odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, doložena znaleckým posudkem Ing. Jiřího Vaňka, bytem Rokycany, Jeřabinová 290, PSČ 337 01, soudním znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady, cenné papíry a kapitálový trh, posudek č. 049 ze dne 12. 8. 2005. Ze znaleckého posudku vyplývá následující závěrečný výrok znalce: "Pro určení přiměřenosti protiplnění byla znalcem použita Substanční metoda. Hodnota 1 akcie Úslava, a.s. o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč byla stanovena na částku 275.300,- Kč (slovy dvěstěsedmdesátpěttisíctřista korun českých) a hodnota 1 akcie Úslava, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč byla stanovena na částku 2.753,- Kč (slovy dvatisícesedmsetpadesáttři korun českých). Výše protiplnění, kterou hlavní akcionář Úslava, a.s., Ing. Tomáš Hrbek, určil na částku 275.300,- Kč (slovy dvěstěsedmdesátpěttisíctřista korun českých) za akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 2.753,- Kč (slovy dvatisícesedmsetpadesáttři korun českých) za akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, je proto přiměřená ve smyslu § 183i a násl. Obchodního zákoníku v aktuálním znění." Hlavní akcionář Úslava, a.s., Ing. Tomáš Hrbek, poskytne protiplnění vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli, a to v souladu s § 183i odst. 3 a § 183m odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, bez zbytečného odkladu při předání jejich akcií společnosti. Dosavadní vlastníci akcií je předloží společnosti ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů od přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, nebo v dodatečné lhůtě trvající 14 (čtrnáct) dnů po jejím vyhlášení způsobem určeným pro svolání valné hromady. Nepředloží-li dosavadní vlastníci tyto akcie ve stanovených lhůtách, postupuje společnost podle § 214 odst. 1 až 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. zobrazit více skrýt více
 • 23. května 2003 - 3. září 2003 : 3. Způsob snížení základního kapitálu je úplatným vzetím akcií ocelkové jmenovité hodnotě 21.882.000 Kč z oběhu na základěnávrhu akcionářům. Výše úplaty za akcii o jmenovité hodnot... ě1.000 Kč bude 380 Kč, u akcie o jmenovité hodnotě 100.000 Kč pak38.000 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 23. května 2003 - 3. září 2003 : 2. Rozsah snížení základního kapitálu je o 21.882.000 Kč, tedy způvodní výše 25.882.000,- Kč na novou výši základního kapitálu4.000.000 Kč (čtyři miliony korun českých). Nový zákla... dníkapitál bude rozdělen na 30 kusů akcie na majitele ve jmenovitéhodnotě 100.000 Kč v lisitnné podobě a 1000 kusů akcie namajitele ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 23. května 2003 - 3. září 2003 : 1. Důvodem pro snížení základního kapitálu je změnapodnikatelského záměru společnosti
 • 23. května 2003 - 3. září 2003 : Usnesení valné hromady ze dne 9.4.2003 o snížení základníhokapitálu:
 • 21. srpna 2002 - 28. prosince 2002 : Usnesení valné hromady ze dne 26.6.2002 o snížení základníhokapitálu:1. Důvodem pro snížení základního kapitálu je změna podnika-telského záměru společnosti2. Rozsah snížení základ... ního kapitálu je o 24.900.000,- Kč tedyz původní výše 50.782.000,- Kč na novou výši základního kapitálu25.882.000,- Kč (dvacet pět milionů osmset osmdesát dva tisícekorun českých). Nový základní kapitál bude rozdělen na 121 kusůprioritní akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč vlistinné podobě, 100 kusů kmenové akcie na majitele ve jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě a 3782 kusů akcie namajitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě.3. Způsob snížení základního kapitálu je zničením vlastníchakcií společnosti Úslava, a.s. o celkové jmenovité hodnotě24.900.000,- Kč, které má společnost ve svém majetku, a tokonkrétně 249 kusů prioritní akcie ve jmenovité hodnotě100.000,- Kč v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů