Trendy

347 685 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

45 239 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

371 520 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 9.5.2014 Žlutická 430, 364 01 Toužim

Historické adresy

9.9.2013 - 9.5.2014 Žlutická 430, 364 01 Toužim
1.1.1994 - 9.9.2013 Toužim, Žlutická 430

49790331

DIČ

od 1.1.1994

CZ49790331

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

a3prpgj

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 386

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.1.1994

57 166 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Karlovy Vary

Bankovní účty

zvěřejněno 15.1.2014

CZ12 0100 0000 0051 9134 0237

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 15.1.1997

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 364 51, Štědrá 103

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 9. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 9. května 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 9. května 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. září 2013 - 9. května 2014 : Mimořádná valná hormada obchodní společnosti OK STS Toužim, a.s. konaná dne 27. 8. 2013 přijala toto usnesení o přechodu všech ostatních akcií společnosti na osobu hlavního akcioná... ře:(1) Společnost OK SeTeS Karlovy Vary, společnost s ručením omezeným, se sídlem Jenišov čp. 88, PSČ 362 11, IČ: 635 07 803, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6615 (dále jen „Hlavní akcionář“), která je v souladu s ustanovením § 183i odst.1 písm. a) a písm. b) obchodního zákoníku hlavním akcionářem společnosti OK STS Toužim, a.s., se sídlem Toužim, Žlutická 430, IČ: 497 90 331, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 386 (dále jen „Společnost“), osvědčila, že je vlastníkem 55321 (slovy: padesát pět tisíc tři sta dvacet jedna) kusů kmenových akcií znějících na majitele, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, které jsou emitovány v listinné podobě Společnosti, tzn., že je vlastníkem akcií vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,773% základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen 96,773% podíl na hlasovacích právech Společnosti. Dané skutečnosti osvědčil Hlavní akcionář, a to jak ke dni doručení žádosti Společnosti o svolání valné hromady, tak též při konání této mimořádné valné hromady společnosti. (2) Valná hromada schvaluje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností vlastněných akcionáři Společnosti, odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím vydaným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále též jen „Den přechodu“). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. (3) Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti za jimi vlastněné akcie vydané Společnosti protiplnění ve výši 7.285,-Kč (sedm tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1714-42/2013 ze dne 15. 7. 2013, vypracovaným společností INFO 7 – znalecká organizace, s.r.o., se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455/2, PSČ 162 00, IČ: 442 66 154, podle něhož znalec považuje jako hodnotu přiměřeného protiplnění za jednu akcii vydanou Společností o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč částku ve výši 7.285,-Kč (slovy: sedm tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých).(4) Dosavadní menšinoví akcionáři, jako vlastníci akcií vydaných Společností (dále jen „Akcie“), resp. zástavní věřitelé (dále jen „Oprávněné osoby“), předloží v souladu s ustanovením § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku Akcie do 30 (třiceti) dnů ode Dne přechodu společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „Banka“), která byla Společností pověřena, aby výhradně na pracovišti Banky na adrese Praha 5, Radlická 333/150, útvar Back office podílových fondů a výplat v pracovní dny takto: pondělí až čtvrtek od 9,00 do 16,00 hod, v pátek od 9,00 do 14,00 hod. za Společnost a jejím jménem přebírala Akcie. Akcie, které nebudou předloženy do jednoho měsíce ode Dne přechodu, případně v dodatečné lhůtě určené Společností podle § 183l odst. 6 obchodního zákoníku, prohlásí představenstvo Společnosti za neplatné postupem podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Při převzetí akcií Banka vydá každému akcionáři písemné potvrzení o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení účastnických cenných papírů. (5) Hlavní akcionář poskytne Oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne předání akcií Bance. Výplatou protiplnění Hlavní akcionář pověřil Banku, u níž přede dnem konání složil ve smyslu ustanovení § 183i odst.5 obchodního zákoníku peněžní prostředky ve výši potřebné pro výplatu protiplnění. (6) Notářský zápis o rozhodnutí mimořádné valné hromady, jehož přílohou je znalecký posudek o výši protiplnění, bude uložen v sídle Společnosti k nahlédnutí dle § 183l odst.2 obchodního zákoníku, a to každý pracovní den v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů