Trendy

2 346 696 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

226 179 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

6 313 683 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 16.5.2016 Doubravecká 2760/1, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

Historické adresy

11.5.2012 - 16.5.2016 Plzeň, Doubravecká 2760/1, PSČ 30100
6.4.2011 - 11.5.2012 Plzeň, Doubravecká 2578/1, PSČ 30100
22.3.2003 - 6.4.2011 Plzeň, Doubravecká 2578/1, PSČ 30410
22.9.2001 - 22.3.2003 Plzeň, Doubravecká 1321/1, PSČ 30410
1.1.1994 - 22.9.2001 Plzeň, Doubravecká 1, PSČ 30410

49790480

DIČ

od 1.1.1994

CZ49790480

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

4ixcgp7

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 392

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.9.2005

1 092 957 000 Kč

Historické jmění

18.11.1998 - 14.9.2005

1 187 450 000 Kč

18.8.1997 - 18.11.1998

494 752 000 Kč

1.1.1994 - 18.8.1997

469 660 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Plzně

Bankovní účty

zvěřejněno 21.1.2014

CZ5801000001070144010267

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Historické provozovny

1.7.1996 - 16.11.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Hrádecká 1113/30, 312 00, Plzeň - Doubravka

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 11. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 9. července 2012 : U obchodní společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., jako nástupnické společnosti došlo k vnitrostátní fúzi sloučením s obchodní společností Plzeňské služby a.s., se sídlem Plzeň, Ed U obchodní společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., jako nástupnické společnosti došlo k vnitrostátní fúzi sloučením s obchodní společností Plzeňské služby a.s., se sídlem Plzeň, Ed...varda Beneše 430/23, PSČ 301 00, IČ 25205960, jako zanikající společnosti. Na obchodní společnost Plzeňská teplárenská, a.s., se sídlem Plzeň, Doubravecká 2760/1, PSČ 301 00, IČ 49790480, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Plzeňské služby a.s. zobrazit více skrýt více
 • 14. března 2008 : Mimořádná valná hromada společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., se sídlem Plzeň, Doubravecká 2578/1, PSČ 304 10, IČ 497 90 480, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského s Mimořádná valná hromada společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., se sídlem Plzeň, Doubravecká 2578/1, PSČ 304 10, IČ 497 90 480, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského s...oudu v Plzni, oddíl B, vložka 392, přijala dne 26.9.2005 v souladu s ustanoveními zákona 513/1991 Sb. § 183i až 183n následující rozhodnutí:1. Určení hlavního akcionářeValná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., je MĚSTO PLZEŇ, se sídlem Náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 306 32, IČ 000 75 370, (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podílu na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví účastnických cenných papírů hlavního akcionáře bylo osvědčeno odkazem na seznam akcionářů vedený společností a s odkazem na výši základního kapitálu společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 1 177 757 ks (slovy: jeden milion sto sedmdesát sedm tisíc padesát sedm kusů) účastnických cenných papírů emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 99,2%, a ke dni konání valné hromady je vlastníkem 1.084.007 ks (slovy: jeden milion osmdesát čtyři tisíc sedm kusů) účastnických cenných papírů emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 99,18%, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Osvědčení hlavního akcionářeValná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář MĚSTO PLZEŇ, se sídlem Náměstí republiky 1, Plzeň, PSČ 306 32, IČ 000 75 370, je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 písm. c) obch. zák. hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, v platném znění.3. Rozhodnutí o přechodu ostatních účastnických cenných papírů vydaných Společností, které nejsou v majetku hlavního akcionáře na hlavního akcionářeValná hromada Společnosti schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií") za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb., v platném znění, § 183i až 183n.4. Určení výše protiplněníValná hromada určuje, že hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti za vykupované účastnické cenné papíry Společnosti peněžité protiplnění v rámci přechodu jejich účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, ve výši 1988,- Kč (slovy: jedentisícdevětsetosmdesátosm korun českých) za každou kmenovou akcii Společnosti vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě po 1 000,- Kč znějící na jméno. Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným AREAS BRNO spol. s r.o., Znaleckým ústavem, Jílkova 203, Brno. Ze znaleckého posudku vyplývá následující závěrečné vyhodnocení: "Jsme názoru, že při splnění všech uvedených předpokladů přiměřené protiplnění menšinovým akcionářům společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., za jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč po zaokrouhlení na celé Kč dle našeho názoru činí částku: 1 988,- Kč slovy (jedentisícdevětsetosmdesátosm korun českých).5. Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírůmNa hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu účastnických cenných papírů přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.6. Způsob, místo a lhůta pro předání ? předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníkyHlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši vlastníkům listinných účastnických cenných papírů jejich předáním společnosti. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva.Společnost Plzeňská teplárenská, a.s., pověřila společnost M3V Praha , a.s. se sídlem Drahobejlova 2215/6, Praha 9, PSČ 190 00, aby ji zastupovala ve všech činnostech spojených s předáváním účastnických cenných papírů společnosti a změnou vlastníka těchto účastnických cenných papírů. Dosavadní vlastník je oprávněn předat účastnické cenné papíry osobně v sídle M3V Praha, a.s. každý pracovní den od 10 do 14 hodin od přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům společnosti podle ustanovení § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci mohou též účastnické cenné papíry společnosti zaslat společnosti M3V Praha, a.s. poštou, přičemž k zaslaným účastnickým cenným papírům společnosti musí být připojena žádost ohledně způsobu, jakým má být hlavní akcionář poskytnout protiplnění (bankovní účet, poštovní poukázka, atd.) včetně všech údajů nezbytných pro poskytnutí tohoto protiplnění. Podpis dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů společnosti na žádosti musí být úředně ověřen.V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Společnost bez zbytečného odkladu předá hlavnímu akcionáři údaje potřebné pro poskytnutí protiplnění.7. Poskytnutí protiplněníValná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že hlavní akcionář je povinen poskytnout ostatním dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů (ostatním akcionářům) protiplnění ve lhůtě třiceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odstavec 2 zákona 513/1991 Sb., to je poté, co předají účastnické cenné papíry, o jejichž přechodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto podle odst. 6 tohoto usnesení. V době prodlení nemohou dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů požadovat protiplnění podle § 183m.Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a ani do dodatečné lhůty, kterou určí představenstvo společnosti a která nebude kratší než 14 dnů, bude postupováno podle § 214 odst.1 až 3 obch. zák.8. Zmocnění představenstvuValná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby zajistilo uveřejnění tohoto usnesení způsobem určenými stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. dubna 2014 - 16. května 2016 : Počet členů dozorčí rady: 12
 • 4. dubna 2014 - 16. května 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 18. dubna 2005 - 14. září 2005 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 16.3.2003 o snížení základního kaputálu společnosti z dosavadní výše 1 187 450 000,- Kč (jedna miliarda jedno sto osmdesát sedm milionů čtyři... sta padesát tisíc korun českých) v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy maximálně však v rozsahu jmenovité hodnoty 101 536 (sto jedna tisíc pět set třicet šest) kusů akcií, tj. maximálně o částku 101 536 000,- Kč (sto jedna milionů pět set třicet šest tisíc korun českých) při jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie ve výši 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je přebytek vlastních zdrojů společnosti a snaha o zjednodušení vlastnické struktury. Účelem snížení základního kapitálu je tedy uvolnění a vyplacení přebývajících finančních prostředků akcionářům společnosti až do výše navrženého snížení základního kapitálu společnosti a umožnění co největšímu počtu akcionářů, aby přijali veřejný návrh smlouvy. Tímto způsobem by došlo ke zjednodušení vlastní struktury společnosti. Společnost má ve svém majetku 1907 (jeden tisíc děvet set sedm) kusů vlastních kmenových listinných akcií, které nebudou použity při snížení základního kapitálu, neboť společnost je chce zcizit v zákonem stanovené lhůtě, tj. ve lhůtě 18 měsíců od jejich nabytí, tedy nejpozději do 18.5.2005. V případě, že by společnost použila ke snížení základního kapitálu svoje vlastní akcie byl by tento způsob v rozporu s účelem snížení základního kapitálu, neboť o jmenovitou hodnotu těchto akcií by se snížila finanční částka, kterou je společnost připravena z důvodu přebytku vlastních finančních prostředků vyplatit akcionářům až do navržené výše základního kapitálu společnosti.Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy podle § 213c obch. z. a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné.Částka, o kterou se sníží základní kapitál, bude použita k úplatnému vzetí akcií z oběhu.Výše úplaty za jednu akcii činí 1 600,- Kč (jeden tisíc šest set korun českých).Akcionáři jsou povinni předložit listinné akcie společnosti ve lhůtě tří měsíců po dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti se pověřuje podat návrh na zápis snížení základního kapitálu společnosti v takovém rozsahu, v jakém akcionáři přijmou veřejný návrh smlouvy. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 18. listopadu 1998 : 7.3. Nepeněžitý vklad Města Plzně byl dále ověřen auditory HZPlzeň, spol. s r.o., licence KA č. 219, a Ing. MichaelemLedvinou, dekret KA č. 1375, dne 9. června 1998.7.4. Valná hrom... ada přijímá předmět nepeněžitého vkladuvkladatele Města Plzně, nám. Republiky 1, identifikační číslo075370, zjištěný, popsaný a oceněný ve výše citovaných znaleckýchposudcích, na zvýšení základního jmění společnosti Plzeňskáteplárenská, a.s. vydáním nových akcií ve výše uvedeném přehledua skladbě a v ocenění jeho hodnoty ve výši 330.000.000,- Kč,která odpovídá hodnotě znaleckého posudku znalce VěroslavaHalouna. Za hodnotu ocenění nepeněžitého vkladu pro zvýšenízákladního jmění se určuje částka nižší ze dvou znaleckýchposudků, a to 330.000.000,- Kč. Hodnota nepeněžitého vkladuve výši 330.000.000,- Kč odpovídá, podle § 59 odst. 3 obch. zák.,emisnímu kursu upsaných akcií splácených tímto vkladem.7.5. Nepeněžitý vklad, kterým bude splácen emisní kurs upsanýchakcií, bude upisovatelem splacen v plném rozsahu, v souladus § 203 odst. 2., písm. f) a § 204 odst. 3 obch. zák., předpodáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku, tím způsobem, že u nemovitostí předá vkladatelspolečnosti, v jejím sídle, písemné prohlášení, podle § 60odst. 1 obch. zák., spolu s protokolárním předáním těchtonemovitostí a u movitých věcí vkladatel převede, v souladus § 133 odst. 1 obč. zák., na společnost smluvně vlastnicképrávo k předmětu vkladu a movité věci předá, na základěinventury, protokolárně společnosti v jejím sídle.8. že, budou-li upsány akcie na částku 677.698.000,- Kč,rozhodne o konečné částce zvýšení základního jměnípředstavenstvo společnosti. Zároveň rozhodne i o změně počtuvydaných akcií a vydá úplné znění stanov.9. Valná hromada schvaluje (usnesení č. 9) v souvislostis ustanovením § 204 obchodního zákoníku ocenění nepeněžitéhovkladu akcionáře Město Plzeň, a to ve výši 330.000.000,- Kč(slovy: třistatřicetmilionů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 18. listopadu 1998 : 7.2. Shora uvedený předmět nepeněžitého vkladu Města Plzně byl,v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodnízákoník, zjištěn, popsán a oceněn dvěma znaleckými posudkyzn... alců, a to Věroslava Halouna, se sídlem Plzeň, Sousedská 8,č. 0052/001/98 ze dne 17. 6. 1998 na částku hodnoty nepeněžitéhovkladu ve výši 330.000.000,- Kč a společnosti INFO 7 - znaleckáorganizace, s.r.o. se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455/2, podepsanéhojednatelem a soudním znalcem Ing. Radomilem Kochánkemč. 164-42/98 ze dne 15. 6. 1998 na částku hodnoty nepeněžitéhovkladu ve výši 331.710.848,- Kč, přičemž za hodnotu oceněnínepeněžitého vkladu pro zvýšení základního jmění se určuječástka nižší ze dvou znaleckých posudků, a to 330.000.000,- Kč.Hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímu kursu upsanýchakcií splácených tímto vkladem.Nepeněžitý vklad Města Plzně byl zjištěn a oceněn téžpodkladovými posudky znalců Aleny Lehečkové, bytem Sokolov,Spartakiádní 1978, pod číslem 8366-89 ze dne 7. června 1998,Ladislava Kupky, bytem Sokolov, Alšova 1743, pod číslem ev. č.1-0417-98 ze dne 1. června 1998 v části nemovitého majetku aznalců Miloslava Špačka, dipl. tech., bytem Plzeň, Macháčkova 37,pod číslem 162/1998 ze dne 8. června 1998, a Ing. Karla Petýrka,CSc., bytem Praha 4, Zdiměřická 1448, pod číslem 224-30/97 ze dne12. ledna 1998 v části movitého majetku. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 18. listopadu 1998 : C.2. Výtopna Světovar - movitý majetek- kotel č. 1 horkovodní - inv. č. 22- kotel č. 2 horkovodní - inv. č. 23- kotel č. 3 horkovodní - inv. č. 24- kotel č. 4 horkovodní - inv. č. ... 25- odstruskovací zařízení - inv. č. 27- škvárový výtah - inv. č. 41- čerpadlo oběhové odstředivé - inv. č. 46- čerpadlo oběhové odstředivé - inv. č. 47- expanzní nádoba - inv. č. 53- expanzní nádoba - inv. č. 54- transformátor TM 630 - inv. č. 66- transformátor TM 630 - inv. č. 67- elektrický kladkostroj - inv. č. 523- vzduchový kompresor - inv. č. 703- vzduchový kompresor - inv. č. 704- měnič 90 kVA pro a.m. 75 kW - inv. č. 1184- rozváděč nn/hlavní - inv. č. 1221- rozvodna vn - inv. č. 1222- šroubový kompresor - inv. č. 1246- stanice pro úpravu vody - inv. č. 26- regulace a měření - inv. č. 68- soustruh hrotový 16k - inv. č. 619- buldozer DT 75R - inv. č. 734- buldozer DT 75 - inv. č. 778- svařovací usměrňovač - inv. č. 928- průmyslová televize - inv. č. 970- jeřábový vozík - inv. č. 972- telefonní ústředna ATEUS 206-4 - inv. č. 1132- jeřábový nosník - inv. č. 1208- analyzátor 02 - kotel K3 - inv. č. 1187- analyzátor 02 - kotel K2 - inv. č. 1188- analyzátor 02 - kotel K1 - inv. č. 1189- analyzátor 02 - kotel K4 - inv. č. 1190- snímání hladiny popílku - inv. č. 1277- buldozer DZ 42 - inv. č. 892- analyzátor kouřových plynů - inv. č. 1285 zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 18. listopadu 1998 : C.1. Výtopna Světovar - nemovitý majetek- technická vybavenost s objektem hlavní stavby výtopna Světovar- inv. č. 5 na zastavěné ploše číslo parcelní 3950/2, v kú Plzeň,bez této za... stavěné plochy, spolu se součástmi a příslušenstvím,kterými jsou elektrické kabelové rozvody - inv. č. 36, primerníhorkovod A - inv. č. 10 - primerní horkovod C - inv. č. 11,primerní horkovod B - inv. č. 12, primerní horkovod D - inv. č.15, primerní horkovod - inv. č. 16, primerní horkovod - inv. č.28, primerní horkovod - inv. č. 31, primerní horkovod - inv. č.80, primerní horkovod - inv. č. 587, primerní horkovod - inv. č.715, horkovod Světovar - spalovna - inv. č. 1279, horkovod nám.Generála Píky 31 - Blatenská - inv. č. 1280, vodovodní přípojka- inv. č. 1281, horkovod Petrohrad - inv. č. 1310, výměníkPetrohrad - pára - inv. č. 1311, horkovod 01 - inv. č. 1346.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby studna - inv. č.18 na zastavěné ploše číslo parcelní 3948, v kú Plzeň, bez tétozastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby zauhlovacízařízení - inv. č. 40 na zastavěné ploše číslo parcelní 3953/4,v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby zauhlovacízařízení - inv. č. 40 na zastavěné ploše číslo parcelní 3953/5,v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby komín - inv. č.19 na zastavěné ploše číslo parcelní 3953/6, v kú Plzeň, beztéto zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby komunikace -inv. č. 35 na zastavěné ploše číslo parcelní 3953/7, v kú Plzeň,bez této zastavěné plochy.- jiná plocha s objektem hlavní stavby skládka paliva - inv. č.33 na ostatní ploše číslo parcelní 3953/2, v kú Plzeň, bez tétoostatní plochy, spolu se součástí a příslušenstvím, kterým jeveřejné osvětlení - inv. č. 38. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 18. listopadu 1998 : B.2. Výtopna Doubravka + Letná - movitý majetek- mycí rampa, betonová rampa - inv. č. 1225- mycí rampa, jímka - inv. č. 1225- mycí rampa, flotační jednotka Uniflot - inv. č. 1225- ... mycí rampa, jímka - inv. č. 1225- trafostanice - montážní část - inv. č. 111- horkovodní kotel - inv. č. 112- horkovodní kotel - inv. č. 113- horkovodní kotel - inv. č. 114- horkovodní kotel - inv. č. 115- oběhová čerpadla 4 ks - inv. č. 119- zauhlování - inv. č. 120- odstruskování - inv. č. 121- kotel s příslušenstvím - inv. č. 176- kotel s příslušenstvím - inv. č. 177- kotel s příslušenstvím - inv. č. 178- kotel s příslušenstvím - inv. č. 179- trafostanice - inv. č. 183- kompresory 3 ks - inv. č. 185- čerpadla 2 ks - inv. č. 186- sektorová kotelna "B" technologie - inv. č. 457- transformátor olejový/1 - inv. č. 521- transformátor olejový/2 - inv. č. 521- mobilní horkovodní kotel Loos - inv. č. 553- automatická závora - inv. č. 566- automatická závora - inv. č. 567- čerpadlo oběhové - inv. č. 616- čerpadlo oběhové - inv. č. 617- výtah vyklápěcí - inv. č. 706- transformátor 22/0,4 kW - inv. č. 1219- transformátor 22/0,4 kW - inv. č. 1220- měření a regulace tepla - inv. č. 118- úpravna vody - inv. č. 122- telefonní ústředna + 7 ks TAT Ateus 512 X - inv. č. 1174- analyzátor 02 - kotel K4 - inv. č. 1226- analyzátor 02 - kotel K1 - inv. č. 1227- analyzátor 02 - kotel K2 - inv. č. 1228- analyzátor 02 - kotel K3 - inv. č. 1229- Mazda E2200 PICK UP - inv. č. 1182- operátorské pracoviště - inv. č. 1237- mobilní systém dávkování aditiv - inv. č. 1319- nýtovací zařízení - inv. č. 1284- jeřáb - inv. č. 1287 zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 18. listopadu 1998 : B.1. Výtopna Doubravka + Letná - nemovitý majetek- průmyslový objekt s objety hlavní stavby budovy výtopny Letnáč.p. 780 - inv. č. 96 a trafostanice č.p. 780 - inv. č. 99 nazastavě... né ploše číslo parcelní 1093/2 v kú Doubravka, bez tétozastavěné plochy, spolu se součástmi a příslušenstvím, kterýmijsou venkovní rozvody instalací - inv. č. 103, ocelovékonstrukce - inv. č. 105, vodovodní přípojky - inv. č. 101,kanalizační přípojky - inv. č. 102, primerní kabelový napaječ -inv. č. 104, elektromotorická instalace - inv. č. 110, spojovacípotrubí - inv. č. 124, přezbrojení rozvodny Letná - inv. č. 458,průchozí topný kanál - inv. č. 996, primerní horkovod C1 - inv.č. 94, primerní horkovod - inv. č. 95, primerní horkovod - inv.č. 128, primerní horkovod - inv. č. 133, primerní horkovod -inv. č. 134, primerní horkovod - inv. č. 173, primerní horkovodE2 - inv. č. 174, primerní horkovod F1 - inv. č. 175, horkovodvýchod 1 - inv. č. 1309.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby zásobník hlubinný -inv. č. 100 na zastavěné ploše číslo parcelní 1093/3, v kúDoubravka, bez této zastavěné plochy.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby vrátnice - inv. č.97 na zastavěné ploše číslo parcelní 1093/4, v kú Doubravka, beztéto zastavěné plochy.- garáž s objekty hlavní stavby garáže - inv. č. 98 a inv. č.1170 na zastavěné ploše číslo parcelní 1093/6, v kú Doubravka,bez této zastavěné plochy.- dvůr s objekty hlavní stavby komunikace a oplocení výtopny -inv. č. 106, skládka paliva - inv. č. 107, komín - inv. č. 108na zastavěné ploše číslo parcelní 1093/5, v kú Doubravka, beztéto zastavěné plochy, spolu se součástmi a příslušenství,kterými jsou plechový přístřešek Letná - inv. č. 607, přístřešekPtu 6 - inv. č. 732.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby výtopny Doubravkač.p. 1113, budovou, kancelářemi, šatnami, sociálním zařízením,zásobníkem škváry - inv. č. 189 na zastavěné ploše čísloparcelní 2251/4, v kú Doubravka, bez této zastavěné plochy,spolu se součástmi a příslušenství, kterými jsou kanalizace -inv. č. 187, primerní horkovod - inv. č. 317, primerní horkovod- inv. č. 351, přípojka primerního horkovodu - inv. č. 390,primerní horkovod - inv. č. 407, primerní přípojka - inv. č. 552,primerní horkovod - inv. č. 611, primerní přípojka - inv. č. 628,přístřešek Ptu kovový - inv. č. 733, primerní přípojka - inv. č.1019, přístřešek Ptu - inv. č. 1098, rekonstrukce a regulacesilnoproudu - inv. č. 1340.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby komín, kouřovýkanál - inv. č. 189 na zastavěné ploše číslo parcelní 2251/5,v kú Doubravka, bez této zastavěné plochy.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby vrátnice - inv. č.189 na zastavěné ploše číslo parcelní 2251/6, v kú Doubravka,bez této zastavěné plochy.- garáž s objektem hlavní stavby zauhlování a odstruskování -inv. č. 184 na zastavěné ploše číslo parcelní 2251/7, v kúDoubravka, bez této zastavěné plochy.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby dílenská hala -inv. č. 443 na zastavěné ploše číslo parcelní 2251/33, v kúDoubravka, bez této zastavěné plochy.- garáž s objektem hlavní stavby garáž - inv. č. 667 nazastavěné ploše číslo parcelní 2251/72, v kú Doubravka, bez tétozastavěné plochy.- manipulační plocha pro výtopnu Doubravka - inv. č. 189 naostatní ploše číslo parcelní 2251/3, v kú Doubravka, bez tétoostatní plochy.- manipulační plocha s objektem hlavní stavby komunikace - inv.č. 188 na ostatní ploše číslo parcelní 2251/8, v kú Doubravka,bez této ostatní plochy. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 18. listopadu 1998 : A.2. Výtopna Bory - movitý majetek- kotle s příslušenstvím 3 parní kotle + 2 horkovodní kotle -inv. č. 234- zabezpečovací systém - inv. č. 1161- měnič 90 kVA pro napájení oběhového... čerpadla - inv. č. 1162- čerpadla odstředivá 3 ks Dieselagregát - inv. č. 235- vzduchotechnické zařízení - inv. č. 236- trafostanice - inv. č. 239- automatická závora - inv. č. 568- zařízení pro úpravu vody - inv. č. 238- měřicí přístroj turbínový - inv. č. 613- ultrazvukový měřič průtoku pro kapaliny + tloušťkoměr Uniflow -inv. č. 1070- vysokozdvižný vozík typ F 10Ap - inv. č. 1118- odporová dekáda typ R 603 - inv. č. 1119- odporová dekáda typ R 603 - inv. č. 1120- průmyslový vysavač Karcher - inv. č. 1122- svářečka typ UTA 200.1 - inv. č. 1123- universální hrotový soustruh SU 5A - inv. č. 1127- zařízení pro zkoušení a ověřování kalorimetrických počítadel asnímačů - inv. č. 1163- archivní regály - inv. č. 1280- měřič kyslíku - inv. č. 1018- počítač INTEC D 8514 - inv. č. 1077- fakturační měřidlo na páru EWZ 331 - inv. č. 1106- fakturační měřidlo na páru EWZ 331 - inv. č. 1107- fakturační měřidlo na páru EWZ 331 - inv. č. 1108- fakturační měřidlo na páru EWZ 331 - inv. č. 1109- osciloskop typ 2245A - inv. č. 1121- simulátor typ Magnetoflow - inv. č. 1150- fax KX F50B Panasonic - inv. č. 1156- osciloskop typ 3502 - inv. č. 1173- kopírka Canon - inv. č. 1232- měřič tepla v páře - inv. č. 1260- měřič tepla v páře - inv. č. 1264- snímání hladiny popílku - inv. č. 1334- tkaninový filtr kotle K4, K5 - inv. č. 1347- pásová váha Schenck - inv. č. 1308- parní turbina - Bory - inv. č. 1341- sestava hardware pro přenos dat - inv. č. 1286- měřič tepla v páře - inv. č. 1327- měřič tepla v páře - inv. č. 1328- měřič tepla v páře - inv. č. 1329- RAAB Karcher software - inv. č. 1333 zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 18. listopadu 1998 : 4. že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního právav I. kole upisování, budou nabídnuty ve II. kole k upsáníurčitému zájemci, a to Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Ba... nkAG, se sídlem Arabellastrase 12, 819 25 München 81, Deutschlandvedené ve Středisku cenných papírů v Praze pod identifikačnímčíslem 90001877, maximálně však do celkového počtu 381 754 ksakcií, které budou upisovány a splaceny peněžitými vklady.Určitý zájemce má právo, nikoliv povinnost uvedené akcie upsat.5. že upisování akcií ve II. kole neupsaných akcionáři s využitímpřednostního práva v I. kole a dále určitými zájemci bez využitípřednostního práva, a to Bayerische- Hypotheken und Wechsel-Bank AG a splácených peněžitým vkladem (podle bodu 4 tohotousnesení) a Městem Plzeň, se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1,identifikační číslo 075370 splácených nepeněžitým vkladem (podlebodu 7 tohoto usnesení), bude probíhat v sídle společnostiPlzeňská teplárenská, a.s., Plzeň, Doubravecká 1, v II. poschodísprávní budovy č. dv. 9 v pracovních dnech od 8.00 hod. do14.00 hod. ve lhůtě dvou týdnů počínající prvním dnemnásledujícím po skončení lhůty upisování akcií s využitímpřednostního práva. Emisní kurs akcií upisovaných ve II. kole serovná jejich jmenovité hodnotě.6. že upisovatelé jsou povinni splatit plnou výši jmenovitéhodnoty upsaných akcií peněžitými vklady do 5 pracovních dnů podatu jejich úpisu v I. nebo II. kole na účet společnosti č.ú.326455-988/0800 vedený u banky Česká spořitelna, a.s. CentrálaPraha - Dům bankovních služeb, Rytířská 29, Praha, a nepeněžitýmvkladem způsobem a ve lhůtě podle § 204 odst. 3 obch. zák. a§ 133 odst. 1 občan. zák. v sídle společnosti.7. Upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jevymezený soubor nemovitého a movitého majetku teplárenskéinfrastruktury Města Plzně, a to výtopen Bory, Doubravka + Letnáa Světovar, kterýžto soubor tvoří:7.1.A.1 Výtopna Bory - nemovitý majetek- technická vybavenost s objekty hlavní stavby objektu výtopny,komína, hlubinného zásobníku - inventární číslo (dále v textujen inv. č.) 230 na zastavěné ploše číslo parcelní 8134/6,v katastrálním území (dále v textu jen kú) Plzeň, bez tétozastavěné plochy, spolu se součástmi a příslušenstvím, kterýmijsou vnější elektrorozvody výtopny - inv. č. 240, kanalizacevýtopny - inv. č. 232, primerní horkovod b - inv. č. 210,podchodový kanál - inv. č. 211, parní kanály - inv. č. 212,primerní horkovod - inv. č. 213 - primerní horkovod A ažk výměníkové stanici 55 - inv. č. 219, primerní horkovodk výměníkové stanici 13 - inv. č. 283, primerní topný kanálk výměníkové stanici 8 - inv. č. 319, primerní topný kanál propolikliniku - inv. č. 356, primerní a sekundární topný kanál -inv. č. 481, primerní horkovodní přípojka internáty P - inv.č. 873, parovod pro Fakultní nemocnici a Vojenskou nemocnici -inv. č. 1349.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby sklad procentrální údržbu - inv. č. 230 na zastavěné ploše parcelníčíslo 8134/12 v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy.- manipulační plocha s objektem hlavní stavby skládkou paliva -inv. č. 230 na ostatní ploše parcelní číslo 8134/2, v kú Plzeň,bez této ostatní plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby opravárenskoudílnou - inv. č. 1125 na zastavěné ploše parcelní číslo 8134/11,v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby opravárenskoudílnou - inv. č. 1125 na zastavěné ploše parcelní číslo 859/8,v kú Doudlevce, bez této zastavěné plochy.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby teploměrné služby -inv. č. 428 na zastavěné ploše parcelní číslo 232/40, v kú Lobzy,bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby administrativníbudova č.p. 430 - inv. č. 592 na zastavěné ploše parcelní číslo8134/3, v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby sklady ocelové -inv. č. 252 na zastavěné ploše parcelní číslo 8134/8, v kúPlzeň, bez této zastavěné plochy.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby sklady ocelové -inv. č. 252 na zastavěné ploše parcelní číslo 859/6, v kúDoudlevce, bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby garáže - zděnýpřístřešek - inv. č. 438 na zastavěné ploše parcelní číslo8134/7, v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby zauhlování aodstruskování - inv. č. 237 na zastavěné ploše parcelní číslo8134/5, v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy.- průmyslový objekt s objektem hlavní stavby zauhlování aodstruskování - inv. č. 237 na zastavěné ploše parcelní číslo859/4 v kú Doudlevce, bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objektem hlavní stavby kotel parní Loos- inv. č. 991 na zastavěné ploše parcelní číslo 8134/17, v kúPlzeň, bez této zastavěné plochy.- technická vybavenost s objekty hlavní stavby nadzemníminádržemi lehkého topného oleje - inv. č. 978 a 983 na zastavěnéploše parcelní číslo 8134/18, v kú Plzeň, bez této zastavěnéplochy.- manipulační plocha s objektem hlavní stavby komunikace výtopny- inv. č. 231 na ostatní ploše parcelní číslo 8134/4, v kúPlzeň, bez této ostatní plochy. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 18. listopadu 1998 : Valná hromada akcionářů konaná dne 3. 8. 1998 přijala k bodu 7.pořadu - zvýšení základního jmění - následující usnesení č. 16a 9 v tomto znění:Zvýšení základního jmění upsáním nový... ch akciíValná hromada v souladu s § 203 Obchodního zákoníku schvaluje(usnesení č. 16):1. Zvyšuje se základní jmění z částky 494.752.000,- Kč o částku677.698.000,- Kč, s tím, že se připouští upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění, maximálně všako částku 34.056.000,- Kč, tj. maximálně však o částku711.754.000,- Kč.2. Dvoukolové upisování akcií v počtu 677.698 ks, maximálně všakv počtu 711.754 ks, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, kmenovýchna majitele, zaknihovaných, po splnění zákonných ustanoveníveřejně obchodovatelných.3. Upisování akcií s využitím přednostního práva, kdy každýakcionář má právo upsat část nových akcií společnostiupisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu nazákladním jmění společnosti, pokud se akcie upisuje peněžitýmivklady. Majitelé zaměstnaneckých akcií nemají přednostní právo.Přednostní právo lze vykonat v I. kole upisování v sídlespolečnosti Plzeňská teplárenská, a.s., Plzeň, Doubravecká 1,v II. poschodí správní budovy č. dv. 9 v pracovních dnechod 8.00 do 14.00 hod. ve smyslu ustanovení § 204a obch. zák..Upisování začíná prvním dnem po zveřejnění výzvy k upisovánív Obchodním věstníku a trvá po dobu dvou kalendářních týdnů. Najednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsatpeněžitými vklady s využitím přednostního práva 0,7752861 ksnové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. S využitímpřednostního práva budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě1.000,- Kč, kmenové, na majitele, zaknihované, v emisním kursurovnajícím se jmenovité hodnotě akcií. Rozhodným dnem prouplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostníprávo vykonáno poprvé. Úpisu se zúčastní akcionáři se zaknihova-nými akciemi zapsanými ve Středisku cenných papírů v rozhodnýden jako majitelé akcií.Pokud některý z upisovatelů bude mít přednostní právo upsat novéakcie, jejichž výsledný počet (rozsah) nebude roven celému číslu,potom se tento počet (rozsah) nově upisovaných akcií zaokrouhlína nejbližší vyšší celé číslo. zobrazit více skrýt více
 • 3. března 1997 - 2. září 1998 : Usnesení valné hromady a. s. Plzeňská teplárenská, konané dne20. 12. 1996 o zvýšení základního jmění dle § 203 obchodníhozákoníku o částku 25 092 000,- Kč na částku 494 752 000,- K... č.Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním akcií,které budou nabídnuty určenému zájemci, a to městu Plzeň.Zvýšení základního jmění se provede nepeněžitým vklademschváleným valnou hromadou dne 20. 12. 1996 podle znaleckéhoocenění, které schválila valná hromada dne 20. 12. 1996 svýmusnesením č. 6 ve výši 25 092 000,- Kč.Akcie budou upsány v sídle společnosti 14. až 20. denode dne, kdy nabude právní moci usnesení soudu o zápisu navýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů