Trendy

11 787 330 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

2 306 227 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

32 076 726 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

2 750

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 12.8.2014 Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov

Historické adresy

25.1.1996 - 12.8.2014 Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 43001
1.1.1994 - 25.1.1996 Chomutov, Pěšina Boženy Němcové 1796, PSČ 43001

49901982

DIČ

od 1.1.1994

CZ49901982

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

58gchbx

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 495

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.2.2005

9 080 631 000 Kč

Historické jmění

5.2.2003 - 19.2.2005

9 000 055 000 Kč

28.12.2000 - 5.2.2003

8 997 530 000 Kč

3.3.2000 - 28.12.2000

8 868 186 000 Kč

27.8.1998 - 3.3.2000

8 737 550 000 Kč

1.1.1994 - 27.8.1998

8 726 880 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Chomutova

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

27- 152110217 / 0100

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Historické provozovny

13.12.2010 - 5.2.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Háj ev. č. 104, 431 91, Loučná pod Klínovcem

... více provozoven (celkem 28) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 12. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 12. srpna 2014 - 5. února 2015 : Počet členů dozorčí rady: 12
 • 12. srpna 2014 - 5. února 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 6
 • 5. května 2006 - 11. srpna 2006 : Mimořádná valná hromada konaná dne 27.3.2006 určuje, že hlavním akcionářem společnosti Severočeské doly a.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČO 499 01 982, z... apsané v obchodním rejstříku uvedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 495, je společnost ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO 452 74 649 (dále jen "ČEZ, a.s."), která je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti Severočeské doly a.s. a to 7 408 553 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá a 1 045 665 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 93,10 % jejího základního kapitálu. Skutečnost, že společnost ČEZ, a.s. je osobou vlatnící akcie, jejich souhrnná jmenovitá hodnota činí 93,10 %, je osvědčena stavovým výpisem v účtu majitele ke dni 31.ledna 2006 vydaným Střediskem cenných papírů a rovněž výpisem z registru emitenta vydaných Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni.Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"), o přechodu všech účastnických cenných papírů - akcií společnosti Severočeské doly a.s. na společnost ČEZ, a.s., a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti Severočeské doly a.s. o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč činí 1 789,20 Kč.Přiměřenost výše protiplění za jednu akcii určené hlavním akcionářem, společností ČEZ, a.s. je doložena znaleckým posudkem č. 03-1/2006-K, ze dne 10.února 2006, vypracovaným společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 2, Kateřinská 40/466, PSČ 120 00, IČO 610 63 029, znaleckým ústavem v oboru ekonomika.K přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních akcií společnosti Severočeské doly a.s. na hlavního akcionáře, společnost ČEZ, a.s., za cenu 1 789,20 Kč, udělila dle ustanovení § 183i odst. 5 obchodního zákoníku předchozí souhlas Komise pro cenné papíry, rozhodnutím ze dne 14.února 2006, č.j. 45/N/6/2006/2, které nabylo právní moci dne 14.února 2006.Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář, společnost ČEZ, a.s., předložil valné hromadě v souladu s ustanovením § 183i odst. 6 obchodního zákoníku, potvrzení banky, společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 452 44 782, o tom, že společnost ČEZ, a.s. předala bance přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Potvrzení banky bude přílohou zápisu z této valné hromady.Hlavní akcionář, společnost ČEZ, a.s., poskytne, prostřednictvím společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 452 44 782, protiplnění ostatním akcionářům společnosti Severočeské doly a.s. či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu ve lhůtě 60ti dnů po zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu společnosti ČEZ, a.s. v příslušné evidenci cenných papírů v souladu s ustanovením § 183m obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2004 - 19. února 2005 : Představenstvo akciové společnosti Severočeské doly a.s. v souladu s § 210 Obchodního zákoníku a na základě pověření valné hromady akcionářů ze dne 28. 6. 2002 v souladu s články 3... 2, 34 stanov společnosti rozhodlo na svém zasedání dne 23. března 2004, že:1. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o 80 576 000,-Kč (slovy osmdesátmilionůpětsetsedmdesátšestisíc korun českých).2. Zvýšení základního kapitálu odpovídá 80 576 kusům kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, s jmenovitou hodnotou 1.000 Kč na jednu akcii, s emisním kusem 1.000,-Kč na jednu akcii.3. Reservní fond společnosti bude zvýšen o 8 058 000,-Kč.4. Akcie budou upisovány bez použití přednostního práva a všechny jsou určeny pro Fond národního majetku České republiky.5. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.6. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Chomutově, Boženy Němcové čp. 5359.7. Lhůta pro upisování se stanovuje na dobu 90 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti. O počátku běhu této lhůty bude upisovatel písemně vyrozuměn.8. Nepeněžitý vklad je splacen písemným prohlášením vkladatele a převzetím předmětu vkladu společností.9. Akcie lze upsat nemovitostmi, jejichž výčet je uveden v privatizačním projektu Dolů Nástup Tušimice s.p. číslo 50 676. zobrazit více skrýt více
 • 5. října 2002 - 5. února 2003 : Představenstvo akciové společnosti Severočeské doly a.s. vsouladu s ustanovením § 210 obchodního zákoníku a na základěpověření valné hromady akcionářů konané dne 29.6.2001 v soulad... us články 38 a 39 stanov společnosti rozhodlo na svém zasedánídne 3.7.2002, že: zobrazit více skrýt více
 • 5. října 2002 - 5. února 2003 : 1. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o 2 525 000,- Kč(slovy dvamilionypětsetdvacetpěttisíc korun českých).2. Zvýšení základního kapitálu odpovídá 2 525 kusů kmenovýchakcií n... a majitele, v zaknihované podobě, se jmenovitou hodnotou1 000,- Kč na jednu akcii a s emisním kurzem 1 000,- Kč.3. Rezervní fond společnosti bude zvýšen o 253 000,- Kč (slovydvěstěpadesáttřitisíc korun českých) rozdílem mezi hodnotounepeněžitého vkladu a nominální hodnotou akcii.4. Akcie budou upisovány bez použití přednostního práva avšechny jsou určeny pro fond národního majetku.5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Chomutově,Boženy Němcové 5359.6. Lhůta pro upisování se stanovuje na dobu 30 dnů ode dnenabytí právní moci usnesení o zápisů záměru zvýšit základníkapitál společnosti.7. Nepeněžitý vklad je splacen písemným prohlášením vkladatele apřevzetím předmětu vkladu společnosti.8. Akcie lze upsat nemovitostmi, jejichž výčet je uveden vprivatizačních projektech Dolů Nástup Tušimice s.p. číslo50 658. zobrazit více skrýt více
 • 20. prosince 2001 - 5. února 2003 : Řádná valná hromada, konaná dne 29.6. 2001 přijala upravenéznění stanov po novelizaci obchodního zákoníku. Úplné zněnístanov je založené v rejstříkovém spisu a ve sbírce listin.
 • 13. října 2000 - 5. února 2003 : Řádná valná hromada dne 30.6.2000 zrušila dosud platné zněnístanov a přijala znění nové, které je založeno v rejstříkovémspise a ve sbírce listin.
 • 3. prosince 1999 - 5. února 2003 : Řádná valná hromada akcionářů dne 25.6.1999 schválila změnustanov akciové společnosti v článcích2,5,6,7,10,15,20,21,28,29,35,40,42,44. Úplné znění stanov jezaloženo v rejstříkovém ... spise a ve sbírce listin. zobrazit více skrýt více
 • 25. září 1998 - 5. února 2003 : Řádná valná hromada dne 26.6.1998 schválila změnu stanov akciovéspolečnosti v čl. 5, 8 a 29. Úplné znění stanov je založeno vrejstříkovém spise a ve sbírce listin.
 • 17. listopadu 1997 - 5. února 2003 : Řádná valná hromada dne 20.6.1997 schválila změnu stanov akciovéspolečnosti v čl. 5,38 a 39. Úplné znění stanov je založeno vrejstříkovém spise a ve sbírce listin.
 • 16. prosince 1996 - 5. února 2003 : Řádná valná hromada dne 18.10.1996 schválila změnu stanovakciové společnosti v čl. 1,2,4 až 23,27 až 31,34 až 44. Jejichúplné znění je založeno v rejstříkovém spise a ve sbírce lis... tin. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 1996 - 5. února 2003 : Valná hromada akciové společnosti schválila změnu stanov v čl.2,4,5,8,11,16,23,29,30,32 a 33. Úplné znění stanov je založeno vrejstříkovém spise.
 • 25. ledna 1996 - 5. února 2003 : Valná hromada akciové společnosti konaná dne 28.2.1995 schválilazměny stanov v čl. 5,8,10,12,13,17,18,21,25,28,32,38 a 50.Valná hromada akciové společnosti konaná dne 1.6.1995 schv... álilazměny stanov a jejich úplné znění je založeno v rejstříkovémspise. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2000 - 28. prosince 2000 : 4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Chomutově,Boženy Němcové 5359.
 • 14. prosince 2000 - 28. prosince 2000 : 2. Zvýšení základního jmění odpovídá 129 344 kusům kmenovýchakcií na majitele, v zaknihované podobě, s jmenovitouhodnotou 1 000 Kč na jednu akcii, s emisním kursem1099,9969 Kč na j... ednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2000 - 28. prosince 2000 : 5. Lhůta pro upisování se stanovuje na dobu 30 dnů ode dnenabytí právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšitzákladní jmění společnosti.
 • 14. prosince 2000 - 28. prosince 2000 : 1. Základní jmění společnosti bude zvýšeno o 129 344 000 Kč(slovy: jednostodvacetdevětmilionůtřistačtyřicetčtyřitisícekorun českých).
 • 14. prosince 2000 - 28. prosince 2000 : Představenstvo akciové společnosti Severočeské doly a.s. podle§ 210 obchodního zákoníku a na základě pověření valné hromadyakcionářů ze dne 18.10.1996 v souladu s články 38, 39 sta... novspolečnosti rozhodlo na svém zasedání dne 28. listopadu 2000: zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2000 - 28. prosince 2000 : 7. Akcie lze upsat nemovitostmi, jejichž výčet je uvedenv privatizačních projektech Dolů Bílina s.p., Dolů NástupTušimice s.p. číslo 50218, 50573, 50574, 50604, 50624.
 • 14. prosince 2000 - 28. prosince 2000 : 3. Akcie budou upisovány bez použití přednostního právaa všechny jsou určeny pro Fond národního majetku.
 • 14. prosince 2000 - 28. prosince 2000 : 6. Nepeněžitý vklad je splacen písemným prohlášením vkladatelea převzetím předmětu vkladu společností.
 • 6. ledna 2000 - 3. března 2000 : Představenstvo akciové společnosti Severočeské doly a.s. nazákladě pověření valné hromady ze dne 20.6.1997 v souladus čl. 38 a 39 stanov rozhodlo na svém zasedání dne 28.9.1999a 30... .11.1999 podle § 210 obch. zák. o zvýšení základního jměníz částky 8 737 550 000,- Kč o částku 130 636 000,- Kč upsáním130636 ks nových kmenových akcií na majitele, v zaknihovanépodobě, s jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč na jednu akciia emisním kursem 1 000,- Kč na jednu akcii.Akcie budou upisoványbez využití přednostního práva a všechny jsou určeny pro Fondnárodního majetku České republiky. Místem pro upisování akcií jesídlo společnosti v Chomutově, Boženy Němcové 5359. Lhůta proupisování se stanovuje na dobu do 30 dnů ode dne nabytí právnímoci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní jmění společnosti.Nepeněžní vklad je splacen písemným prohlášením vkladatelea převzetím předmětu vkladu společností. Akcie lze upsatnemovitostmi, jejichž výčet je obsahem privatizačních projektůstátních podniků Doly Bílina v Bílině a Doly Nástup v Tušimicíchč. 50371, 50453, 50454, 50357. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 1999 - 6. ledna 2000 : Představenstvo akciové společnosti Severočeské doly a.s. nazákladě pověření valné hromady ze dne 20.6.1997 v souladus čl. 38 a 39 stanov rozhodlo na svém zasedání dne 28.9.1999a 30... .11.1999 podle § 210 obch. zák. o zvýšení základního jměníz částky 8 737 550 000,- Kč o částku 130 660 000,- Kč upsáním130660 ks nových kmenových akcií na majitele, v zaknihovanépodobě, s jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč na jednu akciia emisním kursem 1 000,- Kč na jednu akcii.Akcie budou upisoványbez využití přednostního práva a všechny jsou určeny pro Fondnárodního majetku České republiky. Místem pro upisování akcií jesídlo společnosti v Chomutově, Boženy Němcové 5359. Lhůta proupisování se stanovuje na dobu do 30 dnů ode dne nabytí právnímoci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní jmění společnosti.Nepeněžní vklad je splacen písemným prohlášením vkladatelea převzetím předmětu vkladu společností. Akcie lze upsatnemovitostmi, jejichž výčet je obsahem privatizačních projektůstátních podniků Doly Bílina v Bílině a Doly Nástup v Tušimicíchč. 50371, 50453, 50454, 50357. zobrazit více skrýt více
 • 11. února 1998 - 27. srpna 1998 : 258/31,258/33,258/34 ost.plochy staveniště-objekty letiště LVč.4108 k.ú.Střimice258/35,258/36,258/37 ost.plochy staveniště-objekty letiště LVč.4108 k.ú. Střimice
 • 11. února 1998 - 27. srpna 1998 : Lhůta pro upisování nových akcií se stanovuje na dobu 30 dnů odedne zveřejnění tohoto usnesení v Obchodním věstníku.
 • 11. února 1998 - 27. srpna 1998 : dům č.p.32 Ahníkov-bez pozemku LV č.193 k.ú.Ahníkovdům č.p.39 Ahníkov s parcelou č.130 LV č.193 k.ú.Ahníkovdům č.p.26 Ahníkov s parcelou č.141/11 LV č.193 k.ú.Ahníkov
 • 11. února 1998 - 27. srpna 1998 : dům č.p.155 Prunéřov s parcelou č.80/1 k.ú.Prunéřov LV č.151k.ú.Prunéřovdům č.p.606 Kadaň bez pozemku LV č.151 k.ú.Kadaňdům č.p.593 Kadaň,ul.kpt.Jaroše s parcelamič.23... 08/1,2308/2,2312/2dům č.p.605 Kadaň,ul.kpt.Jaroše LV č.151 k.ú.Kadaň zobrazit více skrýt více
 • 11. února 1998 - 27. srpna 1998 : Stavby
 • 11. února 1998 - 27. srpna 1998 : 2308/1,2308/2 zastavěná plocha LV č.151 k.ú.Kadaň2312/2 ostatní plochy LV č.151 k.ú.Kadaň
 • 11. února 1998 - 27. srpna 1998 : 739,750/1,740,741,742/1, zastavěná plocha LV č.621 k.ú.Bítov742/2,743,744,745,755,756 zastavěná plocha LV č.621 k.ú.Bítov727/14,727/15,727/16 ost. plocha-zast.plocha LV č.6... 21k.ú.Bítov727/1,727/3,727/4,727/5, ostatní plochy LV č.621 k.ú.Bítov727/6,727/9,727/11,727/13 ostatní plochy LV č.621 k.ú.Bítov727/7,727/8,727/10 ost.plocha-komunikace LV č.621k.ú.Bítov zobrazit více skrýt více
 • 11. února 1998 - 27. srpna 1998 : 257,264,434,435 zast.plocha-stavební LV č.583 k.ú.Roztoky2430/4,2430/5 ostat. plochy-těžba surovin LV č.214k.ú.Černovice
 • 11. února 1998 - 27. srpna 1998 : 2432/3,2432/6,2432/7,2430/12 ost.plochy-těžba surovin LV č.421k.ú.Spořice218/2,220/6 zastavěná plocha LV č.1924 k.ú.Chomutov I220/2,220/3,220/4 zast.plocha-komunikace LV č... .1924 k.ú.Chomutov I220/5 ost.plocha-veř.zeleň LV č.1924 k.ú.Chomutov I zobrazit více skrýt více
 • 11. února 1998 - 27. srpna 1998 : 400/3,554/26,470/2,470/12,470/13,471/4,472/111,472/112,472/113,472/114,472/115,472/116,554/25,472/71,472/62,554/17,472/117,472/123,472/124,547/17,547/18,315/19,547/12,547/13,311/6,... 311/7,311/8,311/9,312/4,534/12,452/19,452/20,530/12,530/13,530/14,530/15,530/16,461/23,461/25,461/27,465/17,547/9,547/10,491/11,470/14,472/120,554/27,472/88,472/93,472/38,472/121,491/10,547/6,547/8,315/12,315/14,481/8,314/3,314/7,314/8,315/16,315/17,315/18,311/2,311/4,472/103,472/104,472/22,316/24,316/40,316/64,316/62,316/63,316/67,316/68,316/66,316/70,36/6,306/7,316/16,316/71,316/72,316/73,472/98,554/23,472/99,472/100,472/101,470/11,465/10,465/11,465/13,465/16 ostatní plochy-těžba surovin LV č.93k.ú.Krbice zobrazit více skrýt více
 • 11. února 1998 - 27. srpna 1998 : 472/37,472/39 umělý vodní tok LV č.93 k.ú.Krbice
 • 11. února 1998 - 27. srpna 1998 : 259/10,259/11,259/12,259/17,259/18,259/21,259/22,259/23,262/4,452/12,452/16,461/11,461/13,461/15,461/16,465/5,465/6,465/7,465/8,470/6,470/7,472/31,472/32,472/33,472/34,472/35,472/4... 0,472/41,472/42,472/43,472/44,472/45,472/47,530/6,530/7,530/8,532/6532/7,534/6,534/7,534/9,538/14,538/16,538/17,554/12,....ostatníplochy-těžba surovin LV č.93 k.ú.Krbice zobrazit více skrýt více
 • 11. února 1998 - 27. srpna 1998 : 141/11 zastavěná plocha-budova LV č.193 k.ú.Ahníkov80/1 zastavěná plocha-budova LV č.151 k.ú.Prunéřov130 zastavěná plocha-objekt kanceláří L... V č.193k.ú.Ahníkov zobrazit více skrýt více
 • 11. února 1998 - 27. srpna 1998 : 170/1,170/2,170/7,170/13,177/37,436 ostatní plocha-těžba surovin LV č. 3079k.ú.Břežánky
 • 11. února 1998 - 27. srpna 1998 : 37/1,37/7,58/1,73/14,73/15,74 ostatní plochy-těžba surovin LVč.25 k.ú. Liptice88/21,88/22 ostatní plocha-těžba surovin LV č.25k.ú.Liptice35,58,90,111 ostatní pl.-... neplodná LV č.463 k.ú.Hetov99/1,99/3,122/2,123/1,126,130/14,154/1,263,264, část.130/8,část.130/17..........ost.pl.-neplodná LV č.468 k.ú.Dřínek3127/2,3127/3 ostatní plochy-jiná plocha LV č.3079k.ú.Bílina316 zastavěná plocha-garáže LV č.3079k.ú.Břežánky317 zastavěná plocha-hala LV č.3079k.ú.Břežánky327,329,331 zast.plocha-trafostanice LV č.3079k.ú.Břežánky334 zast.plocha-přístřešek LV č.3079k.ú.Břežánky170/3,170/8 ostat.plochy-komunikace LV č.3079k.ú.Břežánky170/9,170/10,170/11 ostat.plochy-celek se stavb. LV č.3079k.ú.Břežánky zobrazit více skrýt více
 • 11. února 1998 - 27. srpna 1998 : 64,188/1,191,196,198,201,211,217/1,220,227,228/1,238/1,238/4,243/2,243/5,300/1,300/2,369/1,369/6,372/1,414,428/1,449/3,482/2,491/2,500/2,500/7,518,554/1,554/2,554/3,582/1,582/3,616... ,628,629,667/1,679/2,679/3,679/5,680/1,931/1,943/2,943/3,950/2.......ostatníplocha-těžba surovin LV č. 3079 k.ú.Jeníšův Újezd zobrazit více skrýt více
 • 11. února 1998 - 27. srpna 1998 : 182 zast. plocha LV č.441 k.ú. Zabrušany238/5,264/4,264/11,264/14 ostatní plochy-manipul.pl. LV č.441k.ú. Zabrušany264/16,264/18 ostatní plochy-manipul.... pl. LV č.441k.ú.Zabrušany208,202/2,207/2 zastavěná plocha LV č.673 k.ú.Verneřice578/4 ostatní plochy manipul.pl. LV č.673k.ú.Verneřice205,206 zastavěná plocha LV č.462 k.ú.Všechlapy73/3 ostatní plochy rekr.ubyt.pl. LV č.462k.ú.Všechlapy73/2 ost.plocha-rekr.ubyt.pl. LV č.462k.ú.Všechlapy56/2 ost.plocha-neplodná LV č.462k.ú.Všechlapy1244/13,1245 ost.plocha-neplodná LV č.466k.ú.Radovesice171 zastavěná plocha-restaurace LV č.795k.ú.Střelná1120,1121 zastavěná plocha-demolice LV č.1204k.ú.Osek532/2,532/3,537/22,935/12, ostatní plochy jiné LV č.1204k.ú.Osek935/13 ostatní plochy jiné LV č.1204k.ú.Osek274 zastavěná plocha LV č.370k.ú.Oldřichov16/2,199/18,199/19,199/22, ostatní plochy-neplodná LV č.370k.ú.Oldřichov199/23,199/26 ostatní plochy-neplodná LV č.370k.ú.Oldřichov470/25 ostatní plochy-těžba surovin LV č.274k.ú.Mstišov476/10,476/14,476/15,476/16 ostatní plochy neplodná LV č.274k.ú.Mstišovčást 146 ostatní plochy-těžba surovin LV č.161k.ú.Ledvice zobrazit více skrýt více
 • 11. února 1998 - 27. srpna 1998 : Dle ust. § 210 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve zněnípozdějších předpisů a na základě pověření valné hromady ze dne20.6.1997, rozhodlo představenstvo společnosti Severočeské... dolya.s. na svém zasedání dne 17.9.1997 o zvýšení základního jměnínepeněžitými vklady o 10 670 000,- Kč. Základní jmění budezvýšeno upsáním 10 670 ks kmenových akcií na majitele ojmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Předmětem nepeněžitých vkladůjsou:Pozemky - parcely číslo:136 zastavěná plocha-stodola LV č.503 k.ú. Braňany305/1,305/2,305/4,307/1,618/9, ostatní plochy-manipul.pl.LV č.503 k.ú. Braňany618/10,618/11,638/2 ostatní plochy-neplodná LV č.503k.ú.Braňany zobrazit více skrýt více
 • 24. ledna 1996 - 25. ledna 1996 : Valná hromada akciové společnosti konaná dne 28.2.1995 schválilazměny stanov v čl. 5,8,10,12,13,17,18,21,25,28,32,38 a 50.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů