Trendy

1 451 147 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

20 703 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

936 465 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 29.7.2014 Mírová 63, 403 32 Povrly

Historické adresy

1.1.1994 - 29.7.2014 Povrly, Mírová ulice 63, PSČ 40332

49903039

DIČ

od 1.1.1994

CZ49903039

Datová schránka

ddze5gt

Historické názvy

19.12.2001 - 22.6.2015

Měď Povrly a.s.

1.1.1994 - 19.12.2001

Kovohutě Povrly, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 508

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.8.2011

628 548 729 Kč

Historické jmění

12.5.2009 - 3.8.2011

377 598 729 Kč

27.1.2004 - 12.5.2009

226 559 094 Kč

6.3.2001 - 27.1.2004

251 720 775 Kč

15.1.1998 - 6.3.2001

351 075 000 Kč

1.1.1994 - 15.1.1998

351 075 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ústí nad Labem

Bankovní účty

zvěřejněno 14.1.2014

CZ2701000000784623740257

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Historické provozovny

5.10.1994 - 27.3.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Mírová 63, 403 32, Povrly

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 15. července 2011 : Valná hromada společnosti konaná dne 30.6.2011 v sídle společnosti přijala na svém zasedání toto usnesení:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 250.950.000,- Kč a upisování akc Valná hromada společnosti konaná dne 30.6.2011 v sídle společnosti přijala na svém zasedání toto usnesení:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 250.950.000,- Kč a upisování akc...ií nad tuto částku se nepřipouští.Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií v počtu 350.000 kusů, jmenovitá hodnota jedné upisované akcie činí 717,- Kč, jedná se o kmenové akcie, akcie na majitele a v listinné podobě.Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují peněžitými vklady.Všechny tyto akcie tedy nebudou upsány s využitím přednostního práva a budou nabídnuty těmto zájemcům:- akcionáři obchodní společnosti METALIMEX a.s. bude nabídnuto k upsání 52.336 kusů akcií,- akcionáři obchodní společnosti MTX CZ, a.s. bude nabídnuto k upsání 297.664 kusů akcií,(dále jen zájemci).Lhůta pro upsání akcií počíná dnem rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a činí 30 dní, přičemž zájemcům musí být doručen návrh na uzavření smlouvy do 8 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a smlouva o upsání akcií musí být ve výše uvedené lhůtě 30 dní ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu uzavřena v sídle společnosti, tedy v Povrlech, Mírová ulice 63, PSČ 403 32.Emisní kurs upisovaných akcií je stejný jako jejich jmenovitá hodnota.Upisovatel obchodní společnosti MTX CZ, a.s. je povinen splatit svou část emisního kursu ve výši 213.425.088,- Kč jím upsaných akcií do 30.9.2011 (třicátého září dva tisíce jedenáct) na zvláštní účet číslo 2041920507/2600 u Citibank, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno.Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu vůči obchodní společnosti METALIMEX a.s. ve výši 37.524.912,- Kč se připouští možnost započtení peněžité pohledávky výše uvedené obchodní společnosti METALIMEX a.s. vůči společnosti a emisní kurs tedy bude částečně splacen započtením.Tato pohledávka obchodní společnosti METALIMEX a.s. vůči společnosti vyplývá z rámcové kupní smlouvy o prodeji kovových odpadů uzavřené dne 1.4.2011 mezi obchodní společnosti METALIMEX a.s. jako prodávající a společností jako kupující, přičemž společnost nezaplatila obchodní společnosti METALIMEX a.s. v rámci této smlouvy kupní cenu ve výši 37.524.912,- Kč.Z této pohledávky se na splacení části emisního kursu upisovaných akcií započte částka ve výši 37.524.912,- Kč.Smlouva o započtení musí být uzavřena mezi akcionářem obchodní společností METALIMEX a.s. a společností do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204 odstavce 5 obchodního zákoníku. Tato smlouva musí být uzavřena písemnou formou, podpisy musí být úředně ověřeny a musí v ní být přesně určena započítávaná pohledávka. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1994 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2, Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2,... Rašínovo nábřeží 42, na který pře-šel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 2 zák. č. 92/91Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve zněnízákona č. 210/1993 Sb.. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 29. července 2014 - 19. května 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 29. července 2014 - 1. listopadu 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 8. dubna 2009 - 12. května 2009 : Dne 25.3.2009 představenstvo společnosti MTX CZ, a.s., které jako jediný akcionář vykonává dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady společnosti Měď Povrly a... .s. přijalo následující rozhodnutí:a) stávající základní kapitál ve výši 226,559.094,- Kč (slovy: dvě stě dvacet šest milionů pět set padesát devět tisíc devadesát čtyři korun českých) se v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku zvyšuje o částku Kč 151,039.635,- (slovy: jedno sto padesát jeden milion třicet devět tisíc šest set třicet pět korun českých) na Kč 377,598.729,- (slovy: tři sta sedmdesát sedm milionů pět set devadesát osm tisíc sedm set dvacet devět korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad shora uvedenou částku;b) důvodem zvýšení základního kapitálu je především snížení závazků společnosti a tím posílení finanční stability, oddlužení společnosti a konkurenceschopnosti společnosti;c) zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem 210.655 kusů nových kmenových akcií na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcii 717,- Kč (slovy: sedmset sedmnáct korun českých), každá v zaknihované podobě jako registrované cenné papíry, které nejsou veřejně obchodovatelné;d) akcie nového druhu nebudou vydány;e) všechny akcie budou upsány bez využití předmostního práva předem určeným zájemcem, a to společností METALIMEX a.s., se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17, IČ: 000 00 931, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28, která bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli oznámena písemně na adresu jeho sídla, lhůta pro upsání akcií určitým zájemcem (tj. uzavření smlouvy o upsání akcií) činí deset dnů ode dne oznámení a místem pro úpis je sídlo společnosti Měď Povrly, a.s., Povrly, Mírová ulice 63, PSČ 403 32;f) upsání akcií je ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; pokud tedy rejstříkový soud nezapíše rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, resp. návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu pravomocně zamítne, stává se úpis neúčinným;g) emisní kurs nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a bude upisovatelem splacen peněžitým vkladem formou započtení pohledávky, upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští;h) zvláštní účet společnosti za účelem složení či převedení peněžitého vkladu se nezřizuje, neboť upsaný vklad, resp. celý emisní kurs bude v plné výši splacen výhradně započtením;i) na splacení emisního kursu upsaných akcií se připouští možnost započtení pohledávek shora uvedené společnosti METALIMEX a.s., vůči společnosti Měď Povrly a.s., ve výši Kč 151,039.635,- (slovy: jedno sto padesát jeden milion třicet devět tisíc šest set třicet pět korun českých).Společnost METALIMEX a.s. má vůči společnosti Měď Povrly a.s. ke dni 25.3.2009 pohledávky v celkové výši Kč 151,399.055,70 (slovy: jedno sto padesát jeden milion tři sta devadesát devět tisíc padesát pět korun českých a sedmdesát haléřů), které sestávají z pohledávek ve výši EUR 272.724.32 (slovy: dvě stě sedmdesát dva tisíce sedm set dvacet čtyři euro a třicet dva centů) tj. po přepočtu kurzu ČNB platného dne 25.3.2009 v 9,00 hodin (tj. 27,020 Kč za EUR) ve výši 7,369.011,10 (slovy: sedm milionů tři sta šedesát devět tisíc jedenáct korun českých a deset haléřů) a pohledávek ve výši Kč 144,030.044,60 (slovy: jedno sto čtyřicet čtyři miliony třicet tisíc čtyřicet čtyři koruny české a šedesát haléřů.Výše uvedené pohledávky v celkové výši Kč 151,399.055,70 (slovy: jedno sto padesát jeden milion tři sta devadesát devět tisíc padesát pět korun českých a sedmdesát haléřů) vznikly na základě Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny 5.11.2007, včetně jejího dodatku č. 1 ze dne 21.12.2007, dodatku č. 2 ze dne 22.9.2008 a dodatku č. 3 ze dne 10.12.2008, Kupní smlouvy č. 184/2008/191974 ze dne 7.11.2008, Kupní smlouvy č. 261/134/2008/191936 ze dne 11.8.2008, Rámcové kupní smlouvy o dodávkách vstupních materiálů - Cu a Ms odpadů ze dne 1.1.2009, Smlouvy o prodloužení splatnosti závazků ze dne 11.12.2008. Výše uvedené pohledávky jsou potvrzeny auditorem Ing. Petrem Škodou (společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.), a to ve Zprávě o existenci závazků společnosti Měď Povrly a.s. ze dne 9.3.2009, jejíž přílohu tvoří seznam splatných faktur za obdržený a doposud nezaplacený materiál a energii dodané na základě výše uvedených smluv. Vzhledem k tomu, že na splacení emisního kursu upsaných akcií se nezapočítává celá shora uvedená dlužná částka, ale pouze částka ve výši 151,039.635,- (slovy: jedno sto padesát jeden milion třicet devět tisíc šest set třicet pět korun českých), pohledávka vznikla na základě neuhrazené faktury č. 293020486 ze dne 31.5.2008 na částku Kč 3,224.363,10 (slovy: tři miliony dvě stě dvacet čtyři tisíce tři sta šedesát tři koruny české a deset haléřů) se započítává částečně a to ve výši Kč 2,864.942,40 (slovy: dva miliony osm set šedesát čtyři tisíce devět set čtyřicet dvě koruny české a čtyřicet haléřů), přičemž zbývající částka ve výši Kč 359.420,70 (slovy: tři sta padesát devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých a sedmdesát haléřů) zůstává nadále pohledávkou společnosti METALIMEX a.s. vůči společnosti Měď Povrly a.s.Upisovatel je povinen splatit 100 % (slovy: Jedno sto procent) emisního kurzu ke zvýšení základního kapitálu společnosti jím upsaných akcií ve lhůtě 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů následujících po dni jejich úpisu, resp. uzavřít dohodu o vzájemném započtení pohledávek podle ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku;j) pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení:- desetidenní lhůta ke splacení, tj. k uzavření dohody o započtení (splacení emisního kurzu upsaných akcií), počíná běžet prvním dnem následujícím po jejich úpisu;- místem k uzavření dohody o započtení pohledávky je sídlo společnosti na adrese Povrly, poštovní směrovací číslo 403 32, číslo popisné 63, ulice Mírová, stát Česká republika, za přítomnosti předsedy představenstva společnosti Měď Povrly a.s. a upisovatele;- dohoda o započtení bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, a to po jednom stejnopise pro upisovatele a pro společnost a po dvou stejnopisech pro obchodní rejstřík;- dohoda o započtení s rozvazovací podmínkou dle ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;- ve smyslu ust. § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o změně stanov společnosti;- jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti podat do 30 (slovy: třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku a posléze řádně a včas splnit svou povinnost dle ust. 206 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 11. září 2008 - 12. května 2009 : Valná hromada společnosti konaná dne 28.8.2008 v sídle společnosti přijala na svém zasedání toto usnesení:Určuje se, že hlavním akcionářem společnosti k rozhodnému dni 21.8.2008, j... akož i ke dni konání valné hromady, je obchodní společnost MTX CZ, a.s., IČO: 274 41 261, se sídlem Štěpánská 621/34, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 10649, která vlastní 287.047 kusů akcií společnosti, tj. hlavní akcionář vlastní celkem 90,843% akcií společnosti, a tedy vlastní akcie jejichž souhrná jmenovitá hodnota činí více než 90 % základního kapitálu společnosti a současně je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Valná hromada společnosti tímto rozhodla a vyslovuje svůj souhlas s tím, že všechny ostatní účastnické cenné papíry společnosti (akcie) přecházejí na osobu hlavního akcionáře, společnost MTX CZ, a.s., IČO: 274 41 261, se sídlem Štěpánská 621/34, Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 10649; která vlastní 287.047 kusů akcií společnosti z celkového počtu 315.982 kusů akcií společnosti, tj. vlastní celkem 90,843 % akcií společnosti; a to za protiplnění ve výši 112,--Kč za jednu akcii společnosti, které hlavní akcionář společnosti poskytne dosavadním vlastníkům akcií do deseti dnů ode dne zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů ve prospěch hlavního akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 6. září 1994 - 12. května 2009 : Rozhodnutím valné hromady ze dne 5.5.1994 došlo ke změněčl. 45 stanov společnosti.
 • 28. srpna 2003 - 27. ledna 2004 : Řádná valná hromada akcionářů, konaná dne 29.5.2003, rozhodla o snížení základního kapitálu v rozsahu 25.161.681,--, t.j. z hodnoty Kč 251.720.775,-- na hodnotu Kč 226.559.094,--.D... ůvodem snížení základního kapitálu je povinnost společnosti upravená v ustanovení § 161b) odst. 4 obchodního zákoníku snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu 35.093 vlastních kmenových akcií, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě Kč 717,-- za akcii, které společnost nabyla do svého majetku.Snížení základního kapitálu bude provedeno podle ustanovení § 213 odst. 2 obchodního zákoníku výhradně zrušením 35.093 vlastních akcií v majetku společnosti. Představenstvu společnosti se ukládá po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku podat příkaz Středisku cenných papírů ke zrušení uvedených akcií na svém účtu a v registru emitenta.S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že bude po odečtení celkové pořizovací ceny shora uvedených 35.093 vlastních akcií ve výši Kč 4.737.555,-- zaúčtována ve prospěch účtu 413 - ostatní kapitálové fondy. Ve prospěch účtu 413 - ostatní kapitálové fondy tak bude zaúčtována částka Kč 20.424.126,--. zobrazit více skrýt více
 • 11. září 2000 - 6. března 2001 : Valná hromada společnosti přijala dne 30.8.2000 toto usnesení,kterým rozhodla o snížení základního jmění společnosti:Valná hromada rozhoduje o snížení základního jmění společnostiK... ovohutě Povrly, a.s. o 99.354.225,- Kč, a to z 351.075.000,- Kčna 251.720.775,- Kč s tím, že důvodem snížení základního jměníje úhrada kumulované ztráty společnosti z minulých let ve výši99.195.760,50 Kč. Částka 158.464,50 Kč, o kterou přesahuječástka snížení základního jmění částku kumulované ztráty, budepřevedena do rezervního fondu společnosti vytvořeného dle § 216aodstavce 1 písmene c) obchodního zákoníku. Snížení základníhojmění bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií, ato z 1.000,- Kč na 717,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. února 1997 - 15. ledna 1998 : rozsah splacení: 100%
 • 27. února 1997 - 15. ledna 1998 : výše základního jmění: 351075000
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů