Trendy

1 586 546 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

30 908 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

982 927 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 29.7.2014Mírová 63, 403 32 Povrly

Historické adresy

1.1.1994 - 29.7.2014Povrly, Mírová ulice 63, PSČ 40332

49903039

DIČ

od 1.1.1994

CZ49903039

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

ddze5gt

Historické názvy

19.12.2001 - 22.6.2015

Měď Povrly a.s.

1.1.1994 - 19.12.2001

Kovohutě Povrly, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 508

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.8.2011

628 548 729 Kč

Historické jmění

12.5.2009 - 3.8.2011

377 598 729 Kč

27.1.2004 - 12.5.2009

226 559 094 Kč

6.3.2001 - 27.1.2004

251 720 775 Kč

15.1.1998 - 6.3.2001

351 075 000 Kč

1.1.1994 - 15.1.1998

351 075 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ústí nad Labem

Bankovní účty

zvěřejněno 14.1.2014

CZ2701000000784623740257

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Provozovny

od 1.5.2006

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • V jirchářích 1285/12, 110 00, Praha - Nové Město

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 29. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 15. července 2011 : Valná hromada společnosti konaná dne 30.6.2011 v sídle společnosti přijala na svém zasedání toto usnesení:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 250.950.000,- Kč a upisování akc Valná hromada společnosti konaná dne 30.6.2011 v sídle společnosti přijala na svém zasedání toto usnesení:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 250.950.000,- Kč a upisování akc...ií nad tuto částku se nepřipouští.Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií v počtu 350.000 kusů, jmenovitá hodnota jedné upisované akcie činí 717,- Kč, jedná se o kmenové akcie, akcie na majitele a v listinné podobě.Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují peněžitými vklady.Všechny tyto akcie tedy nebudou upsány s využitím přednostního práva a budou nabídnuty těmto zájemcům:- akcionáři obchodní společnosti METALIMEX a.s. bude nabídnuto k upsání 52.336 kusů akcií,- akcionáři obchodní společnosti MTX CZ, a.s. bude nabídnuto k upsání 297.664 kusů akcií,(dále jen zájemci).Lhůta pro upsání akcií počíná dnem rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a činí 30 dní, přičemž zájemcům musí být doručen návrh na uzavření smlouvy do 8 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a smlouva o upsání akcií musí být ve výše uvedené lhůtě 30 dní ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu uzavřena v sídle společnosti, tedy v Povrlech, Mírová ulice 63, PSČ 403 32.Emisní kurs upisovaných akcií je stejný jako jejich jmenovitá hodnota.Upisovatel obchodní společnosti MTX CZ, a.s. je povinen splatit svou část emisního kursu ve výši 213.425.088,- Kč jím upsaných akcií do 30.9.2011 (třicátého září dva tisíce jedenáct) na zvláštní účet číslo 2041920507/2600 u Citibank, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno.Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu vůči obchodní společnosti METALIMEX a.s. ve výši 37.524.912,- Kč se připouští možnost započtení peněžité pohledávky výše uvedené obchodní společnosti METALIMEX a.s. vůči společnosti a emisní kurs tedy bude částečně splacen započtením.Tato pohledávka obchodní společnosti METALIMEX a.s. vůči společnosti vyplývá z rámcové kupní smlouvy o prodeji kovových odpadů uzavřené dne 1.4.2011 mezi obchodní společnosti METALIMEX a.s. jako prodávající a společností jako kupující, přičemž společnost nezaplatila obchodní společnosti METALIMEX a.s. v rámci této smlouvy kupní cenu ve výši 37.524.912,- Kč.Z této pohledávky se na splacení části emisního kursu upisovaných akcií započte částka ve výši 37.524.912,- Kč.Smlouva o započtení musí být uzavřena mezi akcionářem obchodní společností METALIMEX a.s. a společností do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204 odstavce 5 obchodního zákoníku. Tato smlouva musí být uzavřena písemnou formou, podpisy musí být úředně ověřeny a musí v ní být přesně určena započítávaná pohledávka. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1994 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2, Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2,... Rašínovo nábřeží 42, na který pře-šel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 2 zák. č. 92/91Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve zněnízákona č. 210/1993 Sb.. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 29. července 2014 - 1. listopadu 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 8. dubna 2009 - 12. května 2009 : Dne 25.3.2009 představenstvo společnosti MTX CZ, a.s., které jako jediný akcionář vykonává dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady společnosti Měď Povrly a... .s. přijalo následující rozhodnutí:a) stávající základní kapitál ve výši 226,559.094,- Kč (slovy: dvě stě dvacet šest milionů pět set padesát devět tisíc devadesát čtyři korun českých) se v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku zvyšuje o částku Kč 151,039.635,- (slovy: jedno sto padesát jeden milion třicet devět tisíc šest set třicet pět korun českých) na Kč 377,598.729,- (slovy: tři sta sedmdesát sedm milionů pět set devadesát osm tisíc sedm set dvacet devět korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad shora uvedenou částku;b) důvodem zvýšení základního kapitálu je především snížení závazků společnosti a tím posílení finanční stability, oddlužení společnosti a konkurenceschopnosti společnosti;c) zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem 210.655 kusů nových kmenových akcií na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcii 717,- Kč (slovy: sedmset sedmnáct korun českých), každá v zaknihované podobě jako registrované cenné papíry, které nejsou veřejně obchodovatelné;d) akcie nového druhu nebudou vydány;e) všechny akcie budou upsány bez využití předmostního práva předem určeným zájemcem, a to společností METALIMEX a.s., se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17, IČ: 000 00 931, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28, která bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli oznámena písemně na adresu jeho sídla, lhůta pro upsání akcií určitým zájemcem (tj. uzavření smlouvy o upsání akcií) činí deset dnů ode dne oznámení a místem pro úpis je sídlo společnosti Měď Povrly, a.s., Povrly, Mírová ulice 63, PSČ 403 32;f) upsání akcií je ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; pokud tedy rejstříkový soud nezapíše rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, resp. návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu pravomocně zamítne, stává se úpis neúčinným;g) emisní kurs nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a bude upisovatelem splacen peněžitým vkladem formou započtení pohledávky, upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští;h) zvláštní účet společnosti za účelem složení či převedení peněžitého vkladu se nezřizuje, neboť upsaný vklad, resp. celý emisní kurs bude v plné výši splacen výhradně započtením;i) na splacení emisního kursu upsaných akcií se připouští možnost započtení pohledávek shora uvedené společnosti METALIMEX a.s., vůči společnosti Měď Povrly a.s., ve výši Kč 151,039.635,- (slovy: jedno sto padesát jeden milion třicet devět tisíc šest set třicet pět korun českých).Společnost METALIMEX a.s. má vůči společnosti Měď Povrly a.s. ke dni 25.3.2009 pohledávky v celkové výši Kč 151,399.055,70 (slovy: jedno sto padesát jeden milion tři sta devadesát devět tisíc padesát pět korun českých a sedmdesát haléřů), které sestávají z pohledávek ve výši EUR 272.724.32 (slovy: dvě stě sedmdesát dva tisíce sedm set dvacet čtyři euro a třicet dva centů) tj. po přepočtu kurzu ČNB platného dne 25.3.2009 v 9,00 hodin (tj. 27,020 Kč za EUR) ve výši 7,369.011,10 (slovy: sedm milionů tři sta šedesát devět tisíc jedenáct korun českých a deset haléřů) a pohledávek ve výši Kč 144,030.044,60 (slovy: jedno sto čtyřicet čtyři miliony třicet tisíc čtyřicet čtyři koruny české a šedesát haléřů.Výše uvedené pohledávky v celkové výši Kč 151,399.055,70 (slovy: jedno sto padesát jeden milion tři sta devadesát devět tisíc padesát pět korun českých a sedmdesát haléřů) vznikly na základě Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny 5.11.2007, včetně jejího dodatku č. 1 ze dne 21.12.2007, dodatku č. 2 ze dne 22.9.2008 a dodatku č. 3 ze dne 10.12.2008, Kupní smlouvy č. 184/2008/191974 ze dne 7.11.2008, Kupní smlouvy č. 261/134/2008/191936 ze dne 11.8.2008, Rámcové kupní smlouvy o dodávkách vstupních materiálů - Cu a Ms odpadů ze dne 1.1.2009, Smlouvy o prodloužení splatnosti závazků ze dne 11.12.2008. Výše uvedené pohledávky jsou potvrzeny auditorem Ing. Petrem Škodou (společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.), a to ve Zprávě o existenci závazků společnosti Měď Povrly a.s. ze dne 9.3.2009, jejíž přílohu tvoří seznam splatných faktur za obdržený a doposud nezaplacený materiál a energii dodané na základě výše uvedených smluv. Vzhledem k tomu, že na splacení emisního kursu upsaných akcií se nezapočítává celá shora uvedená dlužná částka, ale pouze částka ve výši 151,039.635,- (slovy: jedno sto padesát jeden milion třicet devět tisíc šest set třicet pět korun českých), pohledávka vznikla na základě neuhrazené faktury č. 293020486 ze dne 31.5.2008 na částku Kč 3,224.363,10 (slovy: tři miliony dvě stě dvacet čtyři tisíce tři sta šedesát tři koruny české a deset haléřů) se započítává částečně a to ve výši Kč 2,864.942,40 (slovy: dva miliony osm set šedesát čtyři tisíce devět set čtyřicet dvě koruny české a čtyřicet haléřů), přičemž zbývající částka ve výši Kč 359.420,70 (slovy: tři sta padesát devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých a sedmdesát haléřů) zůstává nadále pohledávkou společnosti METALIMEX a.s. vůči společnosti Měď Povrly a.s.Upisovatel je povinen splatit 100 % (slovy: Jedno sto procent) emisního kurzu ke zvýšení základního kapitálu společnosti jím upsaných akcií ve lhůtě 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů následujících po dni jejich úpisu, resp. uzavřít dohodu o vzájemném započtení pohledávek podle ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku;j) pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení:- desetidenní lhůta ke splacení, tj. k uzavření dohody o započtení (splacení emisního kurzu upsaných akcií), počíná běžet prvním dnem následujícím po jejich úpisu;- místem k uzavření dohody o započtení pohledávky je sídlo společnosti na adrese Povrly, poštovní směrovací číslo 403 32, číslo popisné 63, ulice Mírová, stát Česká republika, za přítomnosti předsedy představenstva společnosti Měď Povrly a.s. a upisovatele;- dohoda o započtení bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, a to po jednom stejnopise pro upisovatele a pro společnost a po dvou stejnopisech pro obchodní rejstřík;- dohoda o započtení s rozvazovací podmínkou dle ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;- ve smyslu ust. § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o změně stanov společnosti;- jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti podat do 30 (slovy: třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku a posléze řádně a včas splnit svou povinnost dle ust. 206 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 11. září 2008 - 12. května 2009 : Valná hromada společnosti konaná dne 28.8.2008 v sídle společnosti přijala na svém zasedání toto usnesení:Určuje se, že hlavním akcionářem společnosti k rozhodnému dni 21.8.2008, j... akož i ke dni konání valné hromady, je obchodní společnost MTX CZ, a.s., IČO: 274 41 261, se sídlem Štěpánská 621/34, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 10649, která vlastní 287.047 kusů akcií společnosti, tj. hlavní akcionář vlastní celkem 90,843% akcií společnosti, a tedy vlastní akcie jejichž souhrná jmenovitá hodnota činí více než 90 % základního kapitálu společnosti a současně je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Valná hromada společnosti tímto rozhodla a vyslovuje svůj souhlas s tím, že všechny ostatní účastnické cenné papíry společnosti (akcie) přecházejí na osobu hlavního akcionáře, společnost MTX CZ, a.s., IČO: 274 41 261, se sídlem Štěpánská 621/34, Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 10649; která vlastní 287.047 kusů akcií společnosti z celkového počtu 315.982 kusů akcií společnosti, tj. vlastní celkem 90,843 % akcií společnosti; a to za protiplnění ve výši 112,--Kč za jednu akcii společnosti, které hlavní akcionář společnosti poskytne dosavadním vlastníkům akcií do deseti dnů ode dne zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů ve prospěch hlavního akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 6. září 1994 - 12. května 2009 : Rozhodnutím valné hromady ze dne 5.5.1994 došlo ke změněčl. 45 stanov společnosti.
 • 28. srpna 2003 - 27. ledna 2004 : Řádná valná hromada akcionářů, konaná dne 29.5.2003, rozhodla o snížení základního kapitálu v rozsahu 25.161.681,--, t.j. z hodnoty Kč 251.720.775,-- na hodnotu Kč 226.559.094,--.D... ůvodem snížení základního kapitálu je povinnost společnosti upravená v ustanovení § 161b) odst. 4 obchodního zákoníku snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu 35.093 vlastních kmenových akcií, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě Kč 717,-- za akcii, které společnost nabyla do svého majetku.Snížení základního kapitálu bude provedeno podle ustanovení § 213 odst. 2 obchodního zákoníku výhradně zrušením 35.093 vlastních akcií v majetku společnosti. Představenstvu společnosti se ukládá po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku podat příkaz Středisku cenných papírů ke zrušení uvedených akcií na svém účtu a v registru emitenta.S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že bude po odečtení celkové pořizovací ceny shora uvedených 35.093 vlastních akcií ve výši Kč 4.737.555,-- zaúčtována ve prospěch účtu 413 - ostatní kapitálové fondy. Ve prospěch účtu 413 - ostatní kapitálové fondy tak bude zaúčtována částka Kč 20.424.126,--. zobrazit více skrýt více
 • 11. září 2000 - 6. března 2001 : Valná hromada společnosti přijala dne 30.8.2000 toto usnesení,kterým rozhodla o snížení základního jmění společnosti:Valná hromada rozhoduje o snížení základního jmění společnostiK... ovohutě Povrly, a.s. o 99.354.225,- Kč, a to z 351.075.000,- Kčna 251.720.775,- Kč s tím, že důvodem snížení základního jměníje úhrada kumulované ztráty společnosti z minulých let ve výši99.195.760,50 Kč. Částka 158.464,50 Kč, o kterou přesahuječástka snížení základního jmění částku kumulované ztráty, budepřevedena do rezervního fondu společnosti vytvořeného dle § 216aodstavce 1 písmene c) obchodního zákoníku. Snížení základníhojmění bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií, ato z 1.000,- Kč na 717,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. února 1997 - 15. ledna 1998 : rozsah splacení: 100%
 • 27. února 1997 - 15. ledna 1998 : výše základního jmění: 351075000
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů