6 207 452 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2005

667 934 tis. Kč

Zisk za rok 2005

11 313 066 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2005

Základní údaje

Historické adresy

15.10.2001 - 1.10.2007 Děčín IV, Teplická 874/8, PSČ 40549
15.8.2001 - 15.10.2001 Děčín, Teplická 874/8, PSČ 40549
1.1.1994 - 15.8.2001 Děčín, Teplická 8, PSČ 40549

49903179

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 1.10.2007

CZ49903179

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2007

Historické názvy

26.9.1997 - 1.10.2007

Severočeská energetika, a.s.

23.4.1996 - 26.9.1997

Severočeská energetika, a.s.                                       - zkráceně SČE  a.s.

1.1.1994 - 23.4.1996

Severočeská energetika, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 512

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

18.12.1997 - 1.10.2007

3 257 667 000 Kč

7.11.1994 - 18.12.1997

3 253 008 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. října 2007 - 1. října 2007 : Společnost Severočeská energetika, a.s., IČ: 49903179, se sídlem Děčín IV, Teplická 874/8, PSČ 405 49, se vymazává ke dni zápisu výmazu z obchodního rejstříku vedeného Krajským sou... dem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 512. Společnost zanikla sloučením s nástupnickou společností ČEZ, a.s., IČ: 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, v rámci fúze sloučením zanikajících společností Severočeská energetika, a.s., IČ: 49903179, se sídlem Děčín IV, Teplická 874/8, PSČ 405 49, Severomoravská energetika, a.s., IČ: 47675691, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02, Východočeská energetika, a.s., IČ: 60108720, se sídlem Hradec Králové, Sladkovského 215, PSČ 501 03, Západočeská energetika, a.s., IČ: 49790463, se sídlem Plzeň, Guldenerova 19, PSČ 303 28, Středočeská energetická a.s., IČ: 60193140, se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21, s nástupnickou společností ČEZ, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 19. března 2007 - 1. října 2007 : Na základě smlouvy o vkladu části podniku ze dne 30.9.2005, účinné dnem 1.11.2005, vložila společnost Severočeská energetika, a.s. část podniku "Distribuce" do společnosti ČEZ Dist... ribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, (dříve Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21), IČ 27232425, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, č.vl. 1704.Na základě smlouvy o vkladu části podniku ze dne 30.9.2005, účinnédnem 1.11.2005, vložila společnost Severočeská energetika, a.s. část podniku "Obchod" do společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21, IČ 27232533, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, č.vl. 106349.Na základě smlouvy o vkladu části podniku ze dne 1.3.2007, účinné dnem 1.3.2007, vložila společnost Severočeská energetika, a.s. část podniku "Vodní elektrárna Střekov" do společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03, IČ 25938924, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, č.vl. 16087. zobrazit více skrýt více
  • 7. července 2003 - 1. října 2007 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost spočívající v tom, že převod těchto akcií je možný jen se souhlasem představenstva a dozorčí rady... . zobrazit více skrýt více
  • 7. dubna 2000 - 1. října 2007 : Akciová společnost byla založena bez výzvy k upsání akciíFondem národního majetku ČR.
  • 1. září 2006 - 19. března 2007 : "Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Severočeská energetika, a.s. se sídlem Děčín IV, Teplická 874/8, PSČ 405 49, IČ 499 03 179, zapsané v obchodním r... ejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 512 (dále je "Severočeská energetika, a.s."), je společnost ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649 (dále jen "ČEZ, a.s."), která je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti Severočeská energetika, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,14 % jejího základního kapitálu. Skutečnost, že společnost ČEZ, a.s. je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,14 % je osvědčena výpisem z registru emitenta k rozhodnému dni konání valné hromady, t.j. k 21.8.2006, vydaným Střediskem cenných papírů.Mimořádná valná hromada rozhoduje, že v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále je "obchodní zákoník"), na společnost ČEZ, a.s. přejdou všechny ostatní akcie společnosti Severočeská energetika, a.s., ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Severočeská energetika, a.s., a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti Severočeská energetika, a.s., o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 3.575,- Kč.Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii, určené hlavním akcionářem, společností ČEZ, a.s., je doložena znaleckým posudkem č. 0702/06, vypracovaným dne 12.7.2006 společností PROSCON, s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, PSČ 147 00, IČ 493 56 381, znalcem v oboru ekonomika.K přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních akcií společnosti Severočeská energetika, a.s. na hlavního akcionáře, společnost ČEZ, a.s., za cenu 3.575,- Kč, udělila předchozí souhlas svým rozhodnutím ze dne 14.7.2006 Česká národní banka.Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář, společnost ČEZ, a.s., předložil valné hromadě v souladu s § 183i odst. 6 obchodního zákoníku potvrzení banky, Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 452 44 782, o tom, že společnost ČEZ, a.s. předala citované bance před konáním této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Potvrzení banky bude přílohou zápisu z této valné hromady.Hlavní akcionář, společnost ČEZ, a.s., poskytne, prostřednictvím banky Česká spořitelna, protiplnění ostatním akcionářům společnosti Severočeská energetika, a.s. či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 60 dnů od zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu společnosti ČEZ, a.s. v příslušné evidenci cenných papírů v souladu s § 183m obchodního zákoníku.Valná hromada ukládá představenstvu, aby bez zbyteného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a naplnilo všechny další náležitosti stanovené platnými právními předpisy k přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře". zobrazit více skrýt více
  • 7. dubna 2000 - 7. července 2003 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie na jméno (vyjma akcie se zvláštními právy) mají omezenoupřevoditelnost spočívající v tom, že převod těchto akcií jemožný jen se souh... lasem představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
  • 26. září 1997 - 7. dubna 2000 : Akciová společnost byla založena bez výzvy k upsání akciíFondem národního majetku ČR.Omezená převoditelnost je u akcií na jméno a spočívá v tom, žemajitel této akcie, vyjma akcie s... e zvláštnímu právy musí mít kpřevodu souhlas orgánu společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 30. května 1997 - 18. prosince 1997 : Rozsah splacení základního jmění: 100 %
  • 1. ledna 1994 - 7. listopadu 1994 : Základní jmění: 3 253 008 000,-- KčAkcie:3 187 948 ks akcií na majitele ve jm. hod. 1 000,-- Kč65 060 ks akcií na jméno - zaměstnaneckých akcií ve jm.hod. 1 000,-- Kč
posunout dolů