Trendy

3 331 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

830 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

20 173 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 24.10.2016 Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

Historické adresy

20.2.2002 - 24.10.2016 Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 40001
27.10.1998 - 20.2.2002 Ústí nad Labem, Vaníčkova 1, PSČ 40001
25.2.1997 - 27.10.1998 Ústí nad Labem, Hanzlíčkova 1980, PSČ 40011
1.1.1994 - 25.2.1997 Ústí nad Labem, Vaníčkova l, PSČ 40045

49903195

DIČ

od 1.1.1994

CZ49903195

Datová schránka

39cf9kj

Historické názvy

1.1.1994 - 27.3.1997

ODĚVY ÚSTÍ NAD LABEM a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 514

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.2.2004

7 578 600 Kč

Historické jmění

1.8.2002 - 2.2.2004

2 008 329 Kč

20.2.2002 - 1.8.2002

37 893 000 Kč

25.7.1997 - 20.2.2002

37 893 000 Kč

1.1.1994 - 25.7.1997

63 019 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ústí nad Labem

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

401343004 / 2700

Provozovny

od 20.1.1995

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Vaníčkova 1594/1, 400 01, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 26. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 26. srpna 2014 - 24. října 2016 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 26. srpna 2014 - 24. října 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 1. ledna 1994 - 26. srpna 2014 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2,... Rašínovo nábřeží 42, na který pře-šel majetek státního podniku Oděvy Ústí nad Labem s.p. ve smyslupar. ll odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších. zobrazit více skrýt více
 • 20. září 2005 - 31. srpna 2006 : Dne 15.09.2005 přijala mimořádná valná hromada společnosti toto usnesení:I. Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Severocentrum, a.s., IČ 49903195, se sídlem Vaní... čkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen "Společnost") je společnost CENTROPOL HOLDING, a.s., IČ 25005880, se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen "Hlavní akcionář"), který ke dni podání žádosti o svolání této mimořádné valné hromady vlastnil a stejně tak ke dni konání této mimořádné valné hromady vlastní účastnické cenné papíry Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,9321642% základního kapitálu Společnosti. Tyto údaje byly zjištěny z prohlášení o úschově cenných papírů (akcií Společnosti) vydané dne 24.08.2005 HVB Bank Czech Republic a.s. v souladu s ust. § 156 odst. 7 zák. č. 513/1991 Sb., z potvrzení o nabytí vlastnictví (akcií Společnosti) vydané dne 03.08.2005 obchodníkem s cennými papíry GAUDEA a.s. podle ust. § 54 zák. č. 26/2000 Sb., z potvrzení představenstva Společnosti ze dne 25.08.2005, z prohlášení o úschově cenných papírů (akcií Společnosti) vydané dne 31.08.2005 HVB Bank Czech Republic a.s. v souladu s ust. § 156 odst. 7 zák. č. 513/1991 Sb. a z listiny přítomných na této valné hromadě.II. Valná hromada rozhodla, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, jejichž vlastníkem není Hlavní akcionář, přecházejí na Hlavního akcionáře, podle ustanovení § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb.III. Výše protiplnění činí 68 Kč za akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 53 Kč a 680 Kč za akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 530 Kč a byla určena na základě znaleckého posudku číslo 050822 ze dne 22.08.2005 vypracovaného znalcem BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, Praha 8, Křižíkova 1, IČ 25640585. Přiměřenost protiplnění je doložena tímto znaleckým posudkem.Určená výše protiplnění je totožná s výší přiměřeného protiplnění citovanou v závěru tohoto znaleckého posudku.IV. Protiplnění bude poskytnuto ve lhůtě 2 měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2003 - 2. února 2004 : Dne 22.8. 2003 přijala mimořádná valná hromada společnosti toto usnesení:- Základní kapitál se zvyšuje o částku 5.570.271,- Kč ze stávající výše 2.008.329,- Kč na novou výši 7.578... .600,-Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.- Upisované akcie jsou kmenové, listinné, na majitele, v celkovém počtu 37.893 ks, o jmenovité hodnotě každé akcie 147,- Kč.- Pro vykonání přednostního práva každého akcionáře společnosti upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti je stanovena lhůta od 4.9. 2003 do 24.9. 2003 s tím, že upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku podle § 203 odst. 4 zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. Místem upisování s využitím přednostního práva je sídlo společnosti v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin, přičemž počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen zveřejněním v Obchodním věstníku a uveřejněním způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady nejpozději v den předcházející prvnímu dni této lhůty.- Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 53,- Kč lze upsat jednu novou akcii, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 530,- Kč lze upsat deset nových akcií a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 5.300,- Kč lze upsat sto nových akcií.- Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 147,- Kč s tím, že tento emisní kurs bude splácen peněžitými vklady. S využitím přednostního práva lze upsat všechny nové akcie odpovídající celému navrhovanému rozsahu zvýšení základního kapitálu.- Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci: akciové společnosti CENTROPOL HOLDING, IČ 25005880, se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1.- Místem upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, a to ve lhůtě od 25.9. 2003 do 31.10. 2003, přičemž tomuto jedinému upisovateli bude počátek běhu této lhůty oznámen písemným oznámením doručeným do vlastních rukou tohoto upisovatele. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 147,- Kč s tím, že tento emisní kurs bude splacen peněžitými vklady.- Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií na k tomu určený účet č. 185923601/0300 vedený u Československé obchodní banky a.s., pobočky Ústí nad Labem, a to ve lhůtě určené pro úpis akcií, tj. od 4.9. 2003 do 24.9. 2003 při využití přednostního práva, resp. od 25.9. 2003 do 31.10. 2003 pro úpis akcií bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem.- Dojde-li k upsání akcií předem určeným zájemcem CENTROPOL HOLDING, a.s., připouští se možnost započtení pohledávek v celkové výši 5.297.612,- Kč včetně příslušenství z titulu závazku společnosti vůči tomuto zájemci na základě Dohody o způsobu úhrady závazku ze dne 5.5. 1998 ve znění pozdějších změn a dodatků, na základě Smlouvy o finanční výpomoci ze dne 16.4. 2002 a na základě Smlouvy o finanční výpomoci ze dne 14.6. 2002. Společnost doručí nejpozději do 29.9. 2003 tomuto předem určenému zájemci písemný návrh smlouvy o započtení, který bude obsahovat uvedení pohledávek, které mají být započteny proti pohledávce na splacení emisního kursu, dále počet akcií, jejichž emisní kurs má být tímto započtením splacen, podmínku, že emisní kurs upsaných akcií, který by nebyl splacen tímto započtením, bude tímto upisovatelem nejpozději 31.10. 2003 zcela splacen na k tomu určený účet č. 185923601/0300 vede ný u Československé obchodní banky a.s., pobočky Ústí nad Labem, a dále odkládací podmínku spočívající v odložení platnosti a účinnosti smlouvy o započtení na okamžik uzavření smlouvy o upsání akcii podle ustanovení § 204 odst. 5 zák. č. 513/1991 Sb. Upisování akcií bude vázano na rozvazovací podmínku podle § 203 odst. 4 zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. zobrazit více skrýt více
 • 23. září 1999 - 20. února 2002 : Akcie jsou v listinné podobě.
 • 25. července 1997 - 20. února 2002 : Valná hromada společnosti schválila dne 2.4.1997 nové stanovyspolečnosti.
 • 25. února 1997 - 20. února 2002 : Základní jmění: Splaceno 100 %
 • 27. března 1996 - 20. února 2002 : Valná hromada schválila dne 11.10.1995 nové stanovy společnosti.
 • 25. února 1997 - 23. září 1999 : Akcie jsou v zaknihované podobě.
 • 11. dubna 1997 - 25. července 1997 : Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne2. 4. 1997 bude základní jmění společnosti sníženo o celkovoučástku 25.126.000,- Kč z důvodu vyrovnání nepříznivého poměrume... zi pasivními a aktivními položkami bilance společnosti takto:a) o částku 126.000,- Kč v souladu s ustan. § 161b, odst. 4,zák. č. 513/1991 Sb.,b) o pevnou částku 25.000.000,- Kč úplatným vzetím akcií z oběhuna základě návrhu, v souladu s ustanovením § 183a, odst. 10,zák. č. 513/1991 Sb. výměnou akcií společnosti za akciespolečnosti Centropol holding a.s., a to v poměru 10 ks akciíspolečnosti za 1 ks akcie společnosti Centropol holding a.s. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů