Trendy

39 242 355 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

2 602 429 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

23 922 048 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 1.1.2014 Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10

Historické adresy

22.7.1998 - 1.1.2014 Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 40117
1.1.1994 - 22.7.1998 Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 40717

49903209

DIČ

od 1.1.1994

CZ49903209

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

cgtf5yr

Historické názvy

1.1.2014 - 1.10.2016

RWE Energie, s.r.o.

1.6.2009 - 1.1.2014

RWE Energie, a.s.

1.1.1994 - 1.6.2009

Severočeská plynárenská, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 515

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 1.1.2014

1 031 131 000 Kč

Historické jmění

4.3.1997 - 1.1.2014

1 031 131 000 Kč

1.1.1994 - 1.1.1994

1 031 131 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 16.3.2017

66443322 / 0800

... více účtů (celkem 56) najdete zde

Provozovny

od 30.11.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Limuzská 3135/12, 108 00, Praha - Strašnice

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 8. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. června 2014 : Společnost RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ: 49903209, se jako rozdělovaná společnost zúčastnila přeměny ve formě rozdělení odštěpení Společnost RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ: 49903209, se jako rozdělovaná společnost zúčastnila přeměny ve formě rozdělení odštěpení...m sloučením. V důsledku této přeměny došlo k odštěpení části jejího jmění a jeho přechodu na nástupnickou společnost RWE Česká republika a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, PSČ 100 98 Praha 10 - Strašnice, IČ: 24275051. Rozsah odštěpované části jmění rozdělované společnosti je uveden v Projektu rozdělení ze dne 13.3.2014. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2014 : Společnost RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 49903209, se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností Jihomoravská Společnost RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 49903209, se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností Jihomoravská... plynárenská, a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 49970607, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1246, se zanikající společností Severomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 47675748, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 757, se zanikající společností Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 60108789, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19343, a se zanikající společností RWE Key Account CZ, s.r.o., se sídlem Limuzská 12/3135, 100 98 Praha 10, Strašnice, IČ: 28416163, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139953. Na nástupnickou společnost RWE Energie, s.r.o. přešlo jmění zanikajících společností Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o. Nástupnická společnosti RWE Energie, s.r.o. vstoupila do právního postavení zanikajících společností Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o. V rámci této fúze změnila nástupnická společnost svoji právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. zobrazit více skrýt více
 • 1. června 2009 : V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost Severočeská plynárenská, a.s. jmění zanikající společnosti Středočeská plynárenská, a.s., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost Severočeská plynárenská, a.s. jmění zanikající společnosti Středočeská plynárenská, a.s., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha ...4, IČ 601 93 158 a dále jmění zanikající společnosti Západočeská plynárenská, a.s., se sídlem Ed. Beneše 2439/70-2438/72, 304 77 Plzeň, IČ 497 90 315. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2008 : Na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 21.11.2007 mezi společností Severočeská plynárenská, a.s. a společností RWE Distribuční služby, s.r.o. byla prodána část pod Na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 21.11.2007 mezi společností Severočeská plynárenská, a.s. a společností RWE Distribuční služby, s.r.o. byla prodána část pod...niku společnosti Severočeská plynárenská, a.s. společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. zobrazit více skrýt více
 • 9. ledna 2007 : Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 15.11.2006 mezi společností Severočeská plynárenská, a.s. jako prodávajícím a společností SČP Net, s.r.o. jako kupujícím byla Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 15.11.2006 mezi společností Severočeská plynárenská, a.s. jako prodávajícím a společností SČP Net, s.r.o. jako kupujícím byla... vložena část podniku společnosti Severočeská plynárenská, a.s. do základního kapitálu společnosti SČP Net, s.r.o. zobrazit více skrýt více
 • 24. srpna 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 14.8.2006 toto usnesení:1. Společnost RWE Gas International B.V., se sídlem Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofddorp, Nizozemské království Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 14.8.2006 toto usnesení:1. Společnost RWE Gas International B.V., se sídlem Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofddorp, Nizozemské království..., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Amsterdamu, pod číslem spisu 34168241 (dále jen "Hlavní akcionář"), (i) výpisem ze svého majetkového účtu vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveným k pracovnímu dni bezprostředně předcházejícímu dni konání valné hromady a (ii) svým čestným prohlášením osvědčila, že vlastní akcie vydané společností Severočeská plynárenská, a.s. (dále jen "Společnost"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,84% základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen 96,84% podíl na hlasovacíh právech společnosti, konkrétně pak 675 860 akcií majících ISIN CZ0005092452 a 322 695 akciích majících ISIN 770950001881.Výše uvedené údaje osvědčující skutečnost, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, vyplývají i z výpisu z registru eminenta cenných papírů, vyhotoveného k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě.2. Valná hromada schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ISIN CZ 0005092452 a 770950001881, vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím vydaným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen "Den přechodu"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře.3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie Společnosti protiplnění ve výši 4 369 Kč za jednu akcii Společnosti. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 127/2006 ze dne 29.6.2006 zpracovaným znalcem Ing. Petrem Šímou (dále jen "Znalecký posudek"). Znalec dospěl ve Znaleckém posudku k následujícímu závěru:- "S ohledem na účel a předmět ocenění, získané informace, provedené analýzy, vymezené předpoklady a použitou metodologii byla stanovena hodnota účastnických cenných papírů ISIN: CZ 0005092452 a 770950001881 společnosti Severočeská plynárenská, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ: 401 17, IČ: 49903209, k datu ocenění 30.4.2006 ve výši 4 369 Kč (slovy: čtyři tisíce tři sta šedesát devět korun českých). Znalec považuje výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 4 369 Kč za jednu akcii, dle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku pro účely vypořádání minoritních akcionářů společnosti Severočeská plynárenská, a.s. při výkupu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající závěru znalcem provedené oceňovací analýzy".Ze Znaleckého posudku tak vyplývá, že výše protiplnění navržená Hlavním akcionářem je ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přiměřená.4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění do 3 týdnů ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění uveřejní Hlavní akcionář nejpozději 1 týden přede Dnem přechodu v Hospodářských novinách a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění způsobu poskytnutí protiplnění na internetových stránkách společnosti.5. Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru Společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů, obsahujícího identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, zpracovaného ke Dni přechodu, a předá jej, spolu s identifikací zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, do 2 pracovních dnů ode Dne přechodu Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1994 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2, Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2,... Rašínovo nábřeží 42, na který pře-šel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, veznění zákona č. 210/1993 Sb.. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 8. července 2014 - 21. října 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 2. ledna 2007 - 9. ledna 2007 : Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 15.11.2005 mezi společností Severočeská plynárenská, a.s. jako prodávajícím a společností SČP Net, s.r.o. jako kupujícím byla... vložena část podniku společnosti Severočeská plynárenská, a.s. do základního kapitálu společnosti SČP Net, s.r.o. zobrazit více skrýt více
 • 15. března 2000 - 11. února 2002 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno :Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valnéhromady.
 • 15. prosince 1999 - 15. března 2000 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:  Akcie na jméno, které jsou v držení obcí, jsou převoditelnépouze se souhlasem valné hromady mezi obcemi na území vymezenémtéto společnosti ... v autorizaci Ministerstva průmyslu a obchodu ana místně příslušné regionální energeického sdružení obcí -Elektrárenské a plynárenské sdružení měst a obcí severních Čech. zobrazit více skrýt více
 • 21. srpna 1997 - 15. března 2000 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie na jméno, které jsou v držení obcí, jsoupřevoditelné pouze se souhlasem valné hromady mezi obcemi naúzemí vymezeném této společnosti v ... autorizaci Ministerstvaprůmyslu a obchodu a na místně příslušné regionální energetickésdružení obcí - Elektrárenské a plynárenské sdružení měst a obcíseverních Čech. zobrazit více skrýt více
 • 4. března 1997 - 21. srpna 1997 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Převod akcií je možnýpouze se souhlasem představenstva po schválení dozorčí radou.Akcie jsou převoditelné pouze mezi majiteli těchto akcií.
 • 4. března 1997 - 4. března 1997 : Rozsah splacení základního jmění: 1 031 131 000,- Kč
 • 7. dubna 1995 - 4. března 1997 : Výše základního jmění akciové společnosti: 1 031 131 000,- Kč
 • 1. ledna 1994 - 7. dubna 1995 : Výše základního jmění akciové společnosti: 1 031 131 000,-- Kča je rozděleno na:l 016 371 akcií na majitele ve jm. hodnotě po 1 000,-- Kč14 760 akcií na jméno (z toho je 14 760 z... aměstnaneckých ak-cií) po 1 000,-- Kč zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů