Trendy

3 620 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

- 315 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

109 744 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 17.10.2016 Příkop 834/8, Zábrdovice, 602 00 Brno

Historické adresy

21.12.2011 - 17.10.2016 Brno, Příkop 834/8, PSČ 60200
10.7.2007 - 21.12.2011 Brno, Příkop 834/8, PSČ 60200
31.8.2006 - 10.7.2007 Rumburk, Zadní 449, PSČ 40801
8.12.2001 - 31.8.2006 Brno, Veveří č.p. 489/61, PSČ 60200
1.1.1994 - 8.12.2001 Rumburk, Zadní 449, PSČ 40822

49903225

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 17.8.2010

CZ49903225

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

a2de4rn

Historické názvy

24.2.2003 - 10.7.2007

Rybena CZ, a.s.

1.1.1994 - 24.2.2003

Rybena Rumburk, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 517

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.1.2008

21 153 300 Kč

Historické jmění

1.12.2006 - 25.1.2008

2 014 600 Kč

1.12.1997 - 1.12.2006

57 560 000 Kč

1.1.1994 - 1.12.1997

57 560 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Provozovny

od 20.7.2007

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Příkop 834/8, 602 00, Brno - Zábrdovice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 10. srpna 2007 : V důsledku fúze společnosti Rybena CZ, a.s., jako společnosti nástupnické, sloučením se společností MATCHES, a.s., jako společností zanikající, přešlo na společnost Rybena CZ, a.s. V důsledku fúze společnosti Rybena CZ, a.s., jako společnosti nástupnické, sloučením se společností MATCHES, a.s., jako společností zanikající, přešlo na společnost Rybena CZ, a.s.... jmění zanikající společnosti MATCHES, a.s., IČ: 255 76 046, se sídlem Brno, Příkop 8, PSČ 602 00, a to s účinností ke dni: 10.7.2007. zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 1994 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2, Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2,... Rašínovo nábřeží 42, na který pře-šel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zákona číslo92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. prosince 2006 - 25. ledna 2008 : Mimořádná valná hromada společnosti Rybena CZ, a.s. přijala dne 16.11.2006 usnesení tohoto znění: "Valná hromada společnosti Rybena CZ, a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu... Společnosti za účelem úhrady ztráty. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je úhrada ztráty minulých let. Částka získaná snížením základního kpitálu bude v plné výši použita na úhradu ztráty minulých let. Základní kapitál společnosti bude snížen z původní výše 57.560.000,- Kč (padesát sedm milionů pět set šedesát tisíc korun českých) o pevnou částku 55.545.400,- Kč (padesát pět milionů pět set čtyřicet pět tisíc čtyři sta korun českých). Nová výše základního kapitálu bude činit 2.014.600,- Kč (dva miliony čtrnáct tisíc šest set korun českých). Snížení bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti tak, že jmenovitá hodnota akcií Společnosti se sníží ze stávající výše 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých) o částku 965,- Kč (devět set šedesát pět korun českých) na 35,- Kč (třicet pět korun českých). Vzhledem ke skutečnosti, že dosud neproběhla přeměna podoby stávajících akcií společnosti ze zaknihovaných na listinné, nestanoví se lhůta pro předložení listinných akcií akcionáři Společnosti. Snížení bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a odst. 3 obchodního zákoníku změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci vedené Střediskem cenných papírů na základě příkazu Společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.""Valná hromada společnosti Rybena CZ, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti z původní výše 2.014.600,- Kč (dva miliony čtrnáct tisíc šest set korun českých) upsáním nových akcií o částku 19.138.700,- Kč (devatenáct milionů sto třicet osm tisíc sedm set korun českých). Nová výše základního kapitálu Společnosti bude tedy činit 21.153.300,- Kč (dvacet jedna milionů sto padesát tři tisíc tři sta korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Bude vydáno 57.560 ks (padesát sedm tisíc pět set šedesát kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 332,50 Kč (třista třicet dva korun a padesát haléřů), které nebudou kótované.Upisování nových akcií Společnosti proběhne ve dvou kolech. V prvém kole budou moci nové akcie upsat stávající akcionáři Společnosti s využitím svého přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku v sídle společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., na adrese Brno, Příkop 8, PSČ 602 00. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dní ode dne zveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti v Obchodním věstníku a celostátním deníku určeném stanovami Společnosti pro svolávání valné hromady. Na jednu akcii Společnosti se jmenovitou hodnotou 35,- Kč je stávající akcionář oprávněn upsat 1 novou kmenovou akcii na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 332,50 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud neproběhla přeměna podoby stávajících akcií společnosti ze zaknihovaných na listinné, rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 204a odst. 4 obchodního zákoníku první den lhůty pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva.Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou v druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určenému zájemci. Předem určeným zájemcem je společnost OSICO ENTERPRISES LTD., registrační číslo: 5288907, se sídlem: 4th Floor, Lawford House, Albert Place, London N3 1 RL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska ( dále také jen "předem určený zájemce"). Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 14 (čtrnáct) dní a počne běžet od doručení výzvy představenstva předem určenému zájemci. Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou předem určeným zájemcem upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi ním a Společností v sídlem společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., na adrese Brno, Příkop 8, PSČ 602 00, v průběhu lhůty pro upsání akcií.Navrhovaná výše emisního kursu je v obou kolech rovna jmenovité hodnotě akcií, tj. 332,50 Kč za jednu akcii.Upisovatelé akcií jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií na účet číslo 211711742/0300, vedený u ČSOB, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne upsání nových akcií.Proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští možnost započtení níže uvedených peněžitých pohledávek za společností, jejichž vlastníkem je společnost OSICO ENTERPRISES LTD., registrační číslo: 5288907, se sídlem: 4th Floor, Lawford House, Albert Place, London N3 1 RL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, vzniklých ze smlouvy o úvěru ze dne 21.2.2005 ve výši jistiny 150.000,- Kč s úrokem ve výši 140% diskontní sazby p.a. platné v den podpisu smlouvy z této částky ode dne jejího poskytnutí, ze smlouvy o úvěru ze dne 24.5.2005 ve výši jistiny 100.000,- Kč s úrokem 140% diskontní sazby p.a. platné v den podpisu smlouvy z této částky ode dne jejího poskytnutí, ze smlouvy o úvěru ze dne 7.9.2005 ve výši jistiny 200.000,- Kč s úrokem ve výši 140% diskontní sazby p.a. platné v den podpisu smlouvy z této částky ode dne jejího poskytnutí, ze smlouvy o úvěru ze dne 3.10.2005 ve výši jistiny 2.356.079,50 Kč s úrokem ve výši 140% diskontní sazby p.a. platné v den podpisu smlouvy z této částky ode dne jejího poskytnutí, ze smlouvy o úvěru ze dne 6.2.2006 a jejího dodatku ze dne 1.3.2006 ve výši jistiny 14.000.000,- Kč s úrokem 12% p.a. ode dne jejího poskytnutí, ze smlouvy o úvěru ze dne 4.4.2006 ve výši jistiny 2.700.000,- Kč s úrokem 16% p.a. z této částky ode dne jejího poskytnutí, ze smlouvy o úvěru ze dne 12.5.2006 ve výši jistiny 700.000,- Kč s úrokem ve výši 140% diskontní sazby p.a. platné v den podpisu smlouvy z této částky ode dne jejího poskytnutí, vše v celkové částce jistiny 20.206.079,50 Kč ( dvacet milionů dvě stě šest tisíc sedmdesát devět korun a padesát haléřů ) s příslušenstvím.Představenstvo Společnosti předloží na výzvu upisovatele, který prokáže, že je vlastníkem výše specifikovaných pohledávek, návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Upisovatel je povinnen uzavřít se Společností smlouvu o započtení do 7 dnů ode dne upsání nových akcií nebo v téže lhůtě splatit emisní kurz jím upsaných akcií. Dohoda o započtení musí být v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku." zobrazit více skrýt více
  • 10. července 2007 - 10. srpna 2007 : V důsledku fúze společnosti Rybena CZ, a.s., jako společnosti nástupnické, sloučením se společností MATCHES, a.s., jako společností zanikající, přešlo na společnost Rybena CZ, a.s.... jmění zanikající společnosti MATCHES, a.s., IČ: 255 76 046, se sídlem Brno, Příkop 8, PSČ 602 00, a to s účinností ke dni: (den provedení zápisu sloučení do obchodního rejstříku). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů