Trendy

111 985 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 320 642 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

352 826 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 20.10.2016 Palackého 2760, 407 47 Varnsdorf

Historické adresy

1.1.1994 - 20.10.2016 Varnsdorf, Palackého 2760, PSČ 40747

49903870

DIČ

od 1.1.1994

CZ49903870

Datová schránka

4cjgvhn

Historické názvy

1.1.1994 - 11.2.2010

VELVETA a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 529

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.9.2011

617 234 100 Kč

Historické jmění

15.7.1996 - 26.9.2011

881 763 000 Kč

15.7.1996 - 15.7.1996

661 763 000 Kč

1.1.1994 - 15.7.1996

678 016 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Varnsdorf

Bankovní účty

zvěřejněno 14.1.2015

CZ1501000001077873280277

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Historické provozovny

25.6.1997 - 6.10.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Palackého 2760, 407 49, Varnsdorf

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 7. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 31. prosince 2009 : U společnosti VELVETA a.s. došlo k odštěpení části jejího jmění na dvě nástupnické společnosti, a to společnost VELVETA PRODUCTION a.s., se sídlem 407 47 Varnsdorf, Palackého 2760, U společnosti VELVETA a.s. došlo k odštěpení části jejího jmění na dvě nástupnické společnosti, a to společnost VELVETA PRODUCTION a.s., se sídlem 407 47 Varnsdorf, Palackého 2760,... identifikační číslo: 287 11 882 a společnost Actual spinning a.s., se sídlem 509 01 Nová Paka, Přibyslavská 610, identifikační číslo: 287 11 891.Rozhodnutí jediného akcionáře ve věci snížení základního kapitálu:- důvodem snížení je skutečnost, že vlastní kapitál rozdělované společnosti VELVETA a.s. vykázaný v její zahajovací rozvaze je nižší než její základní kapitál,- základní kapitál společnosti VELVETA a.s. se snižuje z částky 881 763 000,-- Kč (osmsetosmdesátjedenmilion sedmsetšedesáttřitisíce korun českých) o částku 264 528 900,-- Kč (dvěstěšedesátčtyřimiliony pětsetdvacetosmtisíce devětset korun českých) na částku 617 234 100,-- Kč (šestsetsedmnáctmilionů dvěstětřicetčtyřitisíce sto korun českých),- částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na ostatní složky vlastního kapitálu podle projektu rozdělení odštěpením,- snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií postupem podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku, tj. poměrně u všech akcií společnosti o 30% (třicetprocent). Jmenovitá hodnota u každé kmenové akcie na majitele, která před snížením činila 100 000,-- Kč (stotisíc korun českých) se tak snižuje na hodnotu 70 000,-- Kč (sedmdesáttisíc korun českých) a jmenovitá hodnota u každé kmenovité akcie na majitele, která před snížením činila 1 000,-- Kč (jedentisíc korun českých) se snižuje na hodnotu 700,-- Kč (sedmset korun českých),- snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny je 30 (třicet) kalendářních dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K předložení akcií vyzve akcionáře představenstvo společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 8. července 1997 : Základní jmění: splaceno 881 763 000,- Kč
 • 1. ledna 1994 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2, Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2,... Rašínovo nábřeží 42, na který pře-šel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 3 zákona číslo92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 7. dubna 2014 - 1. října 2016 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 7. dubna 2014 - 1. října 2016 : Počet členů statutárního orgánu : 1
 • 1. prosince 2008 - 17. února 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti VELVETA a.s., se sídlem Varnsdorf, Palackého 2760, PSČ 407 47, IČ 499 03 870, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad ... Labem, oddíl B 529 (dále jen "společnost") konaná dne 31.10.2008.1) určuje:Hlavním akcionářem společnosti VELVETA a.s. je společnost CE HOLDING, akciová společnost, IČ 611 73 541, se sídlem Plzeň, Guldenerova 3, PSČ 326 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 427 (dále je "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení její žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 19.9.2008 jejich předložením společnosti a na dnešní mimořádné valné hromadě rovněž předložením při prezentaci akcionářů. Hlavní akcionář na dnešní mimořádné valné hromadě předložil celkem 617.595 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč a celkem 2.200 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč, emitovaných společností VELVETA a.s., se sídlem Varnsdorf, Palackého 2760, PSČ 407 47, IČ 499 03 870, v listinné podobě, a je tedy oprávněnou osobou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. Obch.Zák.2) schvaluje:Přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinností přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3) konstatuje a osvědčuje:Hlavní akcionář společnosti poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 384,- Kč (slovy: tři sta osmdesát čtyři korun českých) za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vydanou společností VELVETA a.s., se sídlem Varnsdorf, Palackého 2760, PSČ 407 47, IČ 499 03 870, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 529. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 1213-89/2008 ze dne 15.9.2008, který vypracoval znalecký ústav, společnost INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5712, se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455/2, PSČ 16200, IČ 442 66 154.Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 1213-89/2008 (v Závěru) je uvedeno následující: "Na základě provedené analýzy, s použitím uvedených metod, které jsou pro daný účel vhodné a odůvodněné, byla hodnota přiměřeného protiplnění stanovena ve výši: Za jednu akcii v nominální výši 1000,00 Kč: 383,00 Kč, což odpovídá souhrnné hodnotě všech 44.168 ks akcií o nominálu 1000,00 Kč, které budou předmětem přechodu na hlavního akcionáře ve výši: 16.916.344,- Kč."Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal akcionář společnosti M e r x a. s., IČ 60196297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 4226, která na základě povolení České národní banky poskytuje služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo společnosti osvědčeno potvrzením společnosti M e r x a.s. ze dne 29.10.2008.Společnost CE HOLDING, akciová společnost, IČ 61173541, se sídlem Plzeň, Guldenerova 3, PSČ 326 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 427, je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., Obch.Zák. v platném znění, hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., Obch.Zák. v platném znění.Notářský zápis, který osvědčuje přijetí tohoto usnesení bude po jeho zhotovení k nahlédnutí v sídle společnosti. Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti M e r x a. s., IČ 601 96 297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 4226, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 183m) do 10 dnů po předložení akcií a to na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Oprávněná osoba je povinna sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je odevzdají pověřené společnosti, společnosti M e r x a. s., IČ 60196297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 4226, tel. 568423014, a to v jejím sídle, v pracovní dny od 8:00 hod do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené společností v délce 15 dnů, bude společnost postupovat podle § 214 odst. I a 3 Obch.Zák.. Společnost M e r x a.s. poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi nim a zástavním věřitelem určuje jinak). zobrazit více skrýt více
 • 8. července 1997 - 1. září 2000 : Valná hromada dne 12. 6. 1997 schválila nové stanovyspolečnosti.
 • 21. ledna 1997 - 8. července 1997 : Základní jmění: splaceno 881 771 000,- Kč
 • 15. července 1996 - 8. července 1997 : Valná hromada dne 12.6.1996 schválila nové stanovy společnosti.
 • 17. července 1995 - 8. července 1997 : Valná hromada a.s. konaná dne 12.6.1995, rozhodla o sníženízákladního jmění společnosti z částky 678 016 000,-Kčo nejvýše 101 702 000,-Kč.
 • 28. března 1996 - 15. července 1996 : Valná hromada dne 23.1.1996 schválila nové stanovy společnosti.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů