Trendy

19 325 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

792 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

24 456 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 6.10.2016 Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava

Historické adresy

26.7.2001 - 6.10.2016 Jihlava, Vrchlického č.p.2497 č.o.57, PSČ 58604
12.1.2000 - 26.7.2001 Jihlava, Vrchlického 57, PSČ 58604
12.7.1999 - 12.1.2000 Jihlava, Jiráskova 32, PSČ 58604
1.1.1994 - 12.7.1999 Jihlava, Jiráskova 11

49969137

DIČ

od 1.1.1994

CZ49969137

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

zhjg5g9

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1217

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.1.1994

37 450 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Jihlavy

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

86- 2640550237 / 0100

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 30.3.2000

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Vrchlického 2497/57, 586 01, Jihlava

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 26. července 2001 : Valná hromada společnosti dne 12.6.2001 přijala rozhodnutí ozměně stanov společnosti v souladu s novelou obchodníhozákoníku.
  • 12. ledna 2000 : Valná hromada konaná dne 20.12.1999 schválila nové znění stanov.
  • 13. května 1997 : Základní jmění je splaceno.

Historické ostatní skutečnosti

  • 25. srpna 2005 - 23. ledna 2006 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 22.08.2005 dle § 183i a násl. obch. zákoníku.K bodu 2.programu mimořádné valné hromady, svolané na žádost hlavního akcionáře. Rozhodnutí o p... řechodu všech účastnických cenných papírů (akcií a hromadných listin, nahrazujících akcie) akcionářů společnosti na hlavního akcionáře, který vlastní účastnické cenné papíry, jejich souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90% zakladního kapitálu společnosti (§ 183i a násl. zák. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník).1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti je Ing. Miloš Jakubíček, r.č. 541224/2055, bytem Jihlava, Svatopluka Čecha 13 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady představenstva přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti.Hlavní akcionář čestně prohlašuje, že v době podání žádosti o svolání mimořádné valné hromady byl a ke dni konání této mimořádné valné hromady stále je vlastníkem 34.021 (slovy: třicet čtyři tisíc dvacetjedna) akcií na majitele emitovaných společností o jmenovité hodnotě každé z nich 1000,-Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 90,84%, což doložil akciemi společnosti na mimořádné valné hromadě. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře.Valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníky budou k takovém okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 62,-Kč (slovy: šedesát dva korun českých) za každou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,-Kč (slovy : jeden tisíc korun českých) znějící na majitele. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem, poř. č. 3798 ze dne 13.07.2005 vypracovaným Ing. Janem Janečkem, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady movitostí, a  v oboru oceňování podniků (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že protiplnění za jednu akcii ve výši 62,-Kč je přiměřené hodnotě akcií společnosti. Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena za použití výnosové a porovnávací metody.Výše protiplnění ze jednu akcii je stanovena s ohledem na minimální výši zisku, kterou společnost vykazuje v posledních letech, a to proto, že konkurence v této komoditě je velmi velká, a to především s ohledem na existenci menších pil a řemeslných výrob, které se nacházejí prakticky v každé větší obci. Konkurenty jsou však i větší dřevozpracující závody, které vzhledem k velkovýrobě mohou nabídnout výhodnější ceny při větších zakázkách, které jsou pro mnohé podniky stěžejní.4. Poskytnutí protiplněníUplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci těchto cenných papírů jsou povinni je předložit společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Hlavní akcionář poskytne v souladu s § 183m odst. 2 až 5 obchodního zákoníku protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání akcií vydaných společností společnosti. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií; v tomto případě hlavní akcionář poskytne příslušnou částku protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Protiplnění bude oprávněným osobám poskytnuto způsobem dohodnutým při předání účastnických cenných papírů.Nebudou-li akcie ve stanovené 30 denní lhůtě předány společnosti, bude společnost postupovat v souladu s ust. § 214 odst. 1-3 obchodního zákoníku.Stanovisko představenstva společnosti Zemědělské stavby Jihlava, a.s. k výše uvednému návrhu usnesení hlavního akcionáře.Představenstvo společnosti Zemědělské stavby Jihlava, a.s. (dále jen "představenstvo" ), se seznámilo s návrhem usnesení k bodu 2. mimořádné valné hromady svolané na den 22.08.2005 předloženým hlavním akcionářem s tím, že Představenstvo nepředkládá akcionářům k předloženému nárhu vlastní protinávrh a nemá k návhru usnesení hlavního akcionáře výhrady. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů