Trendy

611 344 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 304 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

429 573 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 13.9.2016 Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav

Historické adresy

1.1.1994 - 13.9.2016 Břeclav, Bratislavská 26, PSČ 69062

49969242

DIČ

od 1.1.1994

CZ49969242

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

ye9cdc2

Historické názvy

1.1.1994 - 1.1.2001

ČSAD Břeclav a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1218

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.1.1994

89 772 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Břeclav

Bankovní účty

zvěřejněno 7.5.2014

30021280 / 0300

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 034548PPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 4) ( zobrazit podrobnosti )

Provozovny

od 8.12.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Jiráskova 928/2, 692 01, Mikulov

... více provozoven (celkem 19) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 11. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 11. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 11. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 8. října 2010 - 11. července 2014 : Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 1.9.2010.
 • 6. února 2009 - 8. října 2010 : Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 30.01.2009.
 • 30. listopadu 2006 - 6. února 2009 : Společnost BORS Břeclav a.s. převzala na základě smlouvy o převzetí jmění jediným společníkem zanikající společnosti MADO, spol. s r.o., se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, IČ: 48... 909700, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11408, a DES-SPED, s.r.o., IČ: 63474972, se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ 690 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20338, přičemž tyto společnosti byly zrušeny bez likvidace a rozhodný den pro přechod jmění byl ve smyslu § 220a odst. 3 písm. g) obchodního zákoníku stanoven na 30.6.2006. Společnost BORS Břeclav a.s., nepřevzala od zanikajících společností ve smyslu § 220p odst. 8 obchodního zákoníku obchodní firmu zanikajících společností. Právní poměry společnosti se řídí stanovami, jejichž úplné znění bylo vyhlášeno dne 31.10.2006. zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 2006 - 30. listopadu 2006 : Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 5.8.2005.
 • 5. září 2005 - 27. února 2006 : Dne 5.8.2005 valná hromada společnosti BORS Břeclav a.s. schválila toto usnesení:1. Určení hlavního akcionářeValná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti BORS Břeclav a... .s. je Ing. Mikulecký Luděk, bytem Břeclav, Charvátská Nová Ves, Tři Grácie 742, r.č. 641209/0575, (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví účastnických cenných papírů hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením listinných účastnických cenných papírů na majitele a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 87.370 ks (osmdesátsedmtisíctřistasedmdesát kusů) účastnických cenných papírů emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 97,32 %, a ke dni konání valné hromady je vlastníkem nejméně [87.370] ks (slovy: osmdesátsedmtisíctřistasedmdesát] kusů) účastnických cenných papírů emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši nejméně [97,32] %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násle. obchodního zákoníku.2. Osvědčení hlavního akcionářeValná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář Ing. Mikulecký Luděk, bytem Břeclav, Charvátská Nová Ves, Tři Grácie 742, r.č. 641209/0575, je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 písm. c) obch.zák. hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, v platném znění.3. Rozhodnutí o přechodu ostatních účastnických cenných papírů vydaných Společností, které nejsou v majetku hlavního akcionáře na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem o rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) vydaných společností ve vlastnictví akcionářů Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií") za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb., v platném znění § 183i až 183n.4. Určení výše protiplněníValná hromada určuje, že hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti za vykupované účastnické cenné papíry Společnosti peněžité protiplnění, v rámci přechodu jejich účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, ve výši 836,- Kč (slovy: osmsetřicetšest korun českých) za každou kmenovou akcii Společnosti (vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč zněnící na majitele). Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Vlastimilem Zajíčkem (reg.č.: Spr. 2792/2000, Spr. 2533/2003, č. posudku 30/2005). Ze znaleckého posudku vyplývá následující hodnocení znalce: "Hlavní akcionář nám dne 18.7.2005 sdělil, že v procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti BORS Břeclav a.s., navrhuje výši Společnosti ve výši 836,- Kč ("osmsetřicetšest korun českých") na jednu akcii Společnosti o nominální hodnotě 1000,- Kč. Znalec na základě svých kalkulací hodnoty Společnosti dospěl k závěru, že tato navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu § 183i a následujících obchodního zákoníku ve znění účinném k 1.7.2005.".Dle sdělení hlavního akcionáře byla tato výše protiplnění určena mimo jiné tak, aby zohlednila ekonomické údaje o Společnosti, které měl hlavní akcionář k dispozici z auditované řádné účetní závěrky Společnosti zpracované k 31.12.2004, hodnotu čistého obchodního jmění Společnosti připadajícího na jednu akcii Společnosti.5. Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírůmNa hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu účastnických cenných papírů přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.6. Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníkyHlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši vlastníkům listinných účastnických cenných papírů jejich předáním společnosti. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Dosavadní vlastník účastnikých cenných papírů (akcionář) předá účastnické cenné papíry (akcie) osobně v sídle společnosti BORS Břeclav, a.s., Bratislavská 26, Břeclav, PSČ 690 62, v kanceláři sekretariátu, každý pracovní den ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva od 9 do 14 hod. Společnost vydá dosavadnímu vlastníku účastnických cenných papírů (akcionáři) potvrzení o převzetí účastnických cenných papírů (akcií) s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení účastnických cenných papírů. Dosavadní vlastník účastnických cenných papírů (akcionář) může účastnické cenné papíry (akcie) předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu sídla společnosti k rukám představenstva, kdy k zaslaným účastnickým cenným papírům bude připojena žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem (bankovní účet, poštovní poukázka apod.). Podpis dosavadního vlasníka účastnických cenných papírů (akcionáře) na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřeli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Společnost bez zbytečného odkladu předá hlavnímu akcionáři údaje potřebné pro poskytnutí protiplnění.7. Poskytnutí protiplněníValná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že hlavní ackionář je povinen poskytnout ostatním dosavadním vlasníkům účastnických cenných papírů (ostatním akcionářům) protiplnění ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanoveným v § 183m odstavec 2 zákona 513/1991 Sb., to je poté, co předají účastnické papíry, o jejichž přechodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto podle odst. 6. tohoto usnesení. V době prodlení nemohou dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů požadovat protiplnění podle § 183m. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a ani do dodatečné lhůty, kterou určí představenstvo společnosti a která nebude kratší než 14 dnů, bude postupováno podle § 214 odst. 1 až 3 obch.zák.8. Zmocnění představenstvuValná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby zajistilo uveřejnění tohoto usnesení způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčují toto rozhodnutí v sídle společnosti k náhlednutí. O rozhodnutí valné hromady byl pořízen notářský zápis sepsaný dne 5.8.2005 pod NZ 123/2005. zobrazit více skrýt více
 • 15. srpna 2005 - 27. února 2006 : Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 5.8.2005 a usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 5.8.2005.
 • 4. ledna 2005 - 15. srpna 2005 : Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 23.11.2004
 • 8. července 2004 - 4. ledna 2005 : Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 19.05.2004
 • 7. ledna 2004 - 8. července 2004 : Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 27.08.2003
 • 7. srpna 1996 - 8. července 2004 : Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou22.6.1996.
 • 22. září 1998 - 7. ledna 2004 : Společnost se řídí stanovami úplném znění schválenými valnouhromadou 27.6.1998.
 • 19. září 1997 - 22. září 1998 : Předloženy stanovy v úplném znění přijaté valnou hromadou25.6.1997.
 • 1. ledna 1994 - 13. dubna 1995 : Rozdělení základního jmění:- 4 489 ks zaměstnaneckých akcií na jméno ve jmenovitéhodnotě 1 000 Kč,- 85 283 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů