2 344 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

1 423 tis. Kč

Zisk za rok 2008

230 986 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

4.9.2006 - 5.1.2011 Brno, Dornych 467/47a, PSČ 65616
26.2.2005 - 4.9.2006 Brno, Dornych 47, PSČ 65616
14.12.2001 - 26.2.2005 Brno, Dvořákova 14, čp.44, PSČ 60168
1.1.1994 - 14.12.2001 Brno, Dornych 47, PSČ 65616

49969498

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 23.10.2007

CZ49969498

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

5. ledna 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

22. června 2009

Historické názvy

9.6.2010 - 5.1.2011

INVESTMENT HOLDING, a.s.

23.1.2004 - 9.6.2010

J & T INVESTMENT HOLDING, a.s.

1.1.1994 - 23.1.2004

Škrobárna Brno, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1220

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.1.1994 - 5.1.2011

171 676 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 5. ledna 2011 - 5. ledna 2011 : Společnost INVESTMENT HOLDING, a.s., IČ: 49969498, se sídlem Brno, Dornych 467/47a, PSČ 656 16, se ke dni právní moci tohoto usnesení vymazává z obchodního rejstříku.Společnost INV... ESTMENT HOLDING, a.s. zanikla v důsledku přeshraniční fúze sloučením se společností Investment Finance Group, a.s., IČ: 44960701, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 6862, se společností PROPORTION a.s., IČ: 27213480, se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 9764, a se společností SUPPORT & REAL, a.s., IČ: 36708585, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sa, vložce číslo 4024/B, jako dalšími zanikajícími společnostmi s přechodem jmění na nástupnickou společnost RMS Mezzanine, a.s., IČ: 00025500, se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 495. zobrazit více skrýt více
  • 23. ledna 2004 - 20. září 2007 : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1 030 056 000,-- Kč (slovy jedna miliarda třicet milionů padesát šest tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitý... mi vklady, a to ze stávající hodnoty 171 676 000,-- Kč (slovy jedno sto sedmdesát jeden milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých) na novou hodnotu 1 201 732 000,-- Kč (slovy jedna miliarda dvě stě jeden milionů sedm set třicet dva tisíc korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 1 030 056 kusů kmenových, neregistrovaných akcií vydaných ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).3. Emisní kurs nově upsaných akcií bude shodný s jejich hodnotou - 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba, a počet zůstávají nezměněny.4. Úpis veškerých nových akcií proběhne ve 3 (třech) kolech. V prvním kole budou veškeré nové akcie nabídnuty akcionářům společnosti k upsání s využitím přednostního práva akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění. V druhém kole budou všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, nabídnuty k úpisu určitému zájemci. Ve třetím kole budou všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění a nebudou ani upsány určitým zájemcem, nabídnuty k upsání na základě veřejně nabídky.5. Všechny nové akcie budou nabídnuty akcionářům společnosti k upsání s využitím přednostního práva akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění. Každý akcionář společnosti má ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Místo přo vykonání přednostního práva je u společnosti J & T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 25067532, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7398, a to na následujících adresách Brno, Česká 17, PSČ 602 00 (vchod Veselá 24, PSČ 602 00) a Praha 8, Pobřežní 14, PSČ 186 00. Lhůta pro vykonání přednostního práva je 15 (patnáct) kalendářních dní a počíná běžet první pracovní den následující po dni, kdy bude představenstvem společnosti zveřejněna a oznámena informace o přednostním právu akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění. Informace o přednostním právu akcionářů a počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude představenstvem společnosti zveřejněna v Obchodním věstníku a oznámena akcionářům společnosti způsobem pro svolání valné hromady společnosti v celostátně distribuovaném deníku - Lidových Novinách a vyvěšením v sídle společnosti. Každý akcionář společnosti je oprávněn na každou jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč upsat s využitím přednostního práva akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, 6 (šest) kusů nových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč. Emisní kurs veškerých nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva akcionáři je 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva akcionáři je den, kdy může být přednostní právo vykonáno poprvé, tj. první den lhůty pro vykonání přednostního práva.6. Určuje se, že všechny nové akcie společnosti, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, budou po uplynutí lhůty pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva prvně nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to společnosti J & T FINANCE GROUP, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Lamačská cesta 3, IČ 1391087, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, vložka 802/B. Místo pro upisování akcií bez využiží přednostního práva předem určeným zájemcem sídla společnosti, a to adresa Brno, Dvořákova 14, PSČ 601 68. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem je 15 (patnáct) kalendářních dní a počíná běžet první pracovní den následující po dni, kdy bude představenstvem společnosti doručen společnosti J & T FINANCE GROUP, a.s. návrh smlouvy o upsání akcií mezi společností a určeným zájemcem - společností J & T FINANCE GROUP, a.s., vyhotovený v souladu s § 204 odst. 5 a § 205 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění. Emisní kurs veškerých nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem je 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).7. Určuje se, že všechny nové akcie společnosti, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění a nebudou ani upsány určitým zájemcem - společností J & T FINANCE GROUP, a.s., budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Místo pro upisování akcií na základě veřejné nabídky akcií je místo sídla společnosti J & T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 25067532, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7398, a to adresa Praha 8, Pobřežní 14, PSČ 186 00. Lhůta pro upisování akcií na základě veřejné nabídky je 15 (patnáct) kalendářních dní a počíná běžet první pracovní den následující po dni, kdy dojde představenstvem společnosti ke zveřejnění a oznámení informace o počátku běhu lhůty pro upsání nových akcií společnosti bez využití přednostního práva akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění na základě veřejné nabídky. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií na základě veřejné nabídky bude představenstvem společnosti zveřejněn v Obchodním věstníku a oznámen způsobem pro svolání valné hromady společnosti v celostátně distribuovaném deníku - Lidových Novinách a vyvěšením v sídle společnosti. Emisn í kurs veškerých nových akcií upisovaných na základě veřejné nabídky akcií je 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) a je pro veškeré upisovatele stejný.8. Upisovatel nových akcií společnosti je povinen splatit nejméně 30% emisního kursu jím upsaných nových akcií společnosti na zvláštní účet č. 2075524/5800 zřízený ve smyslu § 204 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, u J & T BANKY, a.s., se sídlem Praha 8,Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 47115378, a to ve lhůtě 3 (tří) pracovních dní od okamžiku, kdy upisovatel upsal jednotlivé nové akcie společnosti, jinak je jeho upsání jednotlivých nových akcií společnosti neúčinné.9. S veškerými nově emitovanými akciemi společnosti jsou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. zobrazit více skrýt více
  • 14. července 1999 - 23. ledna 2004 : Společnost se řídí stanovami schválenými náhradní mimořádnouvalnou hromadou 11.6.1999.
  • 16. ledna 1998 - 23. ledna 2004 : Předloženy stanovy schválené valnou hromadou 23.5.1997.
  • 20. srpna 1997 - 23. ledna 2004 : Zapisují se stanovy v novém úplném znění přijaté valnou hromadoudne 26.05.1997.
  • 17. února 1997 - 17. února 1997 : Valná hromada dne 26.11.1996 změnila stanovy společnosti v § 13a přijala úplné znění stanov společnosti.
posunout dolů