Trendy

607 441 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

19 649 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

576 631 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.1.2017 Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

Historické adresy

16.8.2005 - 1.1.2017 Praha 10, Přípotoční 10B, PSČ 10100
21.12.2001 - 16.8.2005 Brno, Kobližná čp. 53, č. orientační 24, PSČ 657 98
6.10.2000 - 21.12.2001 Brno, Kobližná 24, PSČ 65798
19.12.1995 - 6.10.2000 Brno, Štefánikova 41
1.1.1994 - 19.12.1995 Brno, nám. Svobody 4

49970321

DIČ

od 1.1.1994

CZ49970321

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

rv4cq7d

Historické názvy

31.1.2005 - 27.5.2015

ALPINE PRO, a.s.

10.7.1996 - 31.1.2005

Centex a.s.

1.1.1994 - 10.7.1996

Moravacentrum a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1236

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.1.2008

120 000 000 Kč

Historické jmění

23.10.2006 - 24.1.2008

100 000 000 Kč

31.1.2005 - 23.10.2006

96 210 000 Kč

27.9.2004 - 31.1.2005

50 910 000 Kč

28.7.2004 - 27.9.2004

2 310 000 Kč

16.3.2004 - 28.7.2004

40 810 000 Kč

23.3.2002 - 16.3.2004

770 000 000 Kč

11.4.1996 - 23.3.2002

770 000 000 Kč

19.10.1995 - 11.4.1996

470 000 000 Kč

1.1.1994 - 19.10.1995

356 424 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

27- 4675700257 / 0100

... více účtů (celkem 9) najdete zde

Provozovny

od 1.1.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Kodaňská 1441/46, 101 00, Praha - Vršovice

... více provozoven (celkem 10) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 7. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 16. srpna 2005 : Mimořádná valná hromada společnosti ALPINE PRO, a.s. konaná dne 29.7.2005 přijala následující usnesení:Rozhodnutí o přechodu akcií obchodní společnosti ALPINE PRO, a.s., se sídlem Mimořádná valná hromada společnosti ALPINE PRO, a.s. konaná dne 29.7.2005 přijala následující usnesení:Rozhodnutí o přechodu akcií obchodní společnosti ALPINE PRO, a.s., se sídlem ...Brno, Kobližná čp. 53, č. orientační 24, PSČ 657 98, identifikační číslo 499 70 321 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 1236 (dále jen "Společnosti") ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník").1. Určení hlavního akcionáře. Hlavním akcionářem Společnosti je společnost TYPHOON, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4042, se sídlem Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00, IČ: 269 12 619 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 99,67 % na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením hromadných listin ke dni konání valné hromady a čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z předložených hromadných listin vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 664 315 ks akcií emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 3,- Kč, 162 ks akcií emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 300 000,- Kč a 1 000 ks akcií emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 45 300,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 99,67 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře. Valná hromada Společnosti rozhoduje a schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Výše protiplnění. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 21,- Kč (slovy: dvacetjedna koruna česká) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 3,- Kč (slovy: tři koruny české). Navržená výše protiplnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 249-149/05 vypracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o. se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ: 441 19 097 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Jsme názoru, že při splnění všech uvedených předpokladů přiměřené protiplnění menšinovým akcionářům společnosti ALPINE PRO, a.s., za jednu akcii ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 3,- Kč činí dle našeho názoru částku 21,- Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena na základě metody výnosové a metody substanční.4. Poskytnutí protiplnění. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců, ode dne předání akcií oprávněnou osobou Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění, tj. zda protiplnění bude poskytnuto bezhotovostním převodem či v hotovosti, si určí oprávněná osoba při předání akcie či akcií Společnosti.5. Předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionáři. Dosavadní vlastníci akcií je předloží Společnosti do 30 dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2005 : Společnost se sloučila se společností ALPINE PRO, s.r.o., sídlem Praha 10, Vršovice, U seřadiště 65/7, PSČ: 100 00, IČ: 26494914. Na společnost přešlo jako na právního nástupce jmě Společnost se sloučila se společností ALPINE PRO, s.r.o., sídlem Praha 10, Vršovice, U seřadiště 65/7, PSČ: 100 00, IČ: 26494914. Na společnost přešlo jako na právního nástupce jmě...ní zaniklé společnosti ALPINE PRO, s.r.o., sídlem Praha 10, Vršovice, U seřadiště 65/7, PSČ: 100 00, IČ: 26494914. zobrazit více skrýt více
 • 12. května 2000 : Centex a.s. se sídlem Brno, Štefánikova 41, PSČ 657 98,zastoupen předsedou představenstva ing. Tomášem Říčným amístopředsedou představenstva ing. Jiřím Pavlíkem, prodal částpodniku Centex a.s. se sídlem Brno, Štefánikova 41, PSČ 657 98,zastoupen předsedou představenstva ing. Tomášem Říčným amístopředsedou představenstva ing. Jiřím Pavlíkem, prodal částpodniku...- prodejnu v domě č.6, Masarykova ul. v Brně- kupujícímupanu Kamilu Pochylému, r.č.570627/1693, bytem Horova 57d, Brno,616 00, IČO 151 89 341, smlouvou o prodeji části podniku ze dne9.3.2000, a to včetně vlastnických práv k věcem, jiných práv azávazků a jiných majetkových hodnot, jež slouží k provozovánípředmětné prodejny v rozsahu taxativně vymezeném uvedenousmlouvou. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 23. října 2007 - 24. ledna 2008 : Dne 23. července 2007 rozhodla valná hromada společnosti ALPINE PRO, a.s. o zvýšení základního kapitálu:- Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 20,000.000,-- Kč, slovy: dvac... etmilionů korun českých, na částku 120,000.000,-- Kč.- Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionáři splatili emisní kurz dříve upsaných akcií.- Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to: 20, slovy dvacet kusů, kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii v listinné podobě. Akcie nebudou kótované.- Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se prohlášením učiněným na této valné hromadě vzdali svého přednostního práva k upisování akcií, a budou nabídnuty určitému zájemci, a to* Panu Václavu Hrbkovi, rodné číslo 740515/0247, bytem Praha 4, Chodov, Augustinova 2074/7, která upíše 20 ks kmenových akcií na majitele ve jmenvoité hodnotě 1,000.000,-- Kč v listinné podobě.- Všechny akcie lze upsat v sídle společnosti ALPINE PRO, a.s. na adrese Praha 10, Přípotoční 10B, PSČ 101 00 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počítané ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho bydliště. Upisování akcií může začít též dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí : 1,000.000,-- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč.- Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, a to* Pohledávky pana Václava Hrbka, rodné číslo 740515/0247, bytem Praha 4, Chodov, Augustinova 2074/7, podnikajícího jako fyzická osoba pod obchodní firmou Václav Hrbek - BODY HF (identifikační číslo 49692763) vůči společnosti vyplývající z ústně uzavřené kupní smlouvy, na základě které bylo dne 1.4. 2005 předáno společnosti zboží, podepsán dodací list a vystavena faktura pod variabilním symbolem 5100059 ze dne 30.4. 2005 ve výši 64,646.975,50 Kč. Z tohoto závazku bylo dosud uhrazeno 14,252.158,60 Kč a ke dni 23.7. 2007 činí výše pohledávky pana Václava Hrbka vůči společnosti 50,394.816,90 Kč, slovy: padesátmilionů třistadevadesátčtyřtisícosmsetšestnáct korun českých padesát haléřů. Pohledávka je navrhována k započtení v rozsahu 20,000.000,-- Kč, slovy: dvacetmilionů korun českých.Existence této peněžité pohledávky byla potvrzena ve zprávě auditora - Ing. Petra Kobrleho, Úvaly, Sukova 994, osvědčení KA ČR číslo 1148 - ze dne 23.7. 2007 s tím, že auditor potvrdil ve svém výroku existenci pohledávky Václava Hrbka vůči společnosti ALPINE PRO, a.s. , která je navrhována k započtení.- Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek v rozsahu výše uvedeném a to uzavřením dohody o započtení pohledávek. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu t.j. uzavření dohody o započtení pohledávek činí šedesát dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o za počtení bude předem určenému zájemci doručen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho bydliště, a to bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem Václavem Hrbkem bude doručen společnosti na adresu jejího sídla. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2004 - 27. září 2004 : Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 13.5.2004 o záměru zvýšit základní kapitál.Základní kapitál společnosti Centex a.s. z původní výše 2,310.000,- Kč (slovy: dva miliony tř... i sta deset tisíc korun českých) zvyšuje o částku ve výši 48,600.000,- (slovy: čtyřicet osm milionů šest set tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 50,910.000,- Kč (slovy: padesát milionů devět set deset tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 162 ks (slovy: jedno sto šedesát dva kusů) nových kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých). Základní kapitál bude zvýšen výlučně peněžitými vklady upisovatelů.Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti se vylučuje pro všechny akcionáře. Akcie budou upisovány s vyloučením přednostního práva podle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku pro všechny akcionáře. Důvodem vyloučení přednostního práva je podstatné snížení závazků společnosti, přístup na nové trhy a přínos know-how.Všechny nové akcie budou nabídnuty k jejich úpisu peněžitým vkladem určitému zájemci, jímž je společnost TYPHOON, a.s., IČ 26912619 se sídlem Brno, Mlýnská 326/13, a to 162 ks (slovy: jedno sto šedesát dva kusů) nových kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých).Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Brno, Kobližná 24, čp. 53, PSČ 657 98. Lhůta pro jejich úpis činí 15 (slovy: patnáct) dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, ne však dříve než dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu snížení základního kapitálu společnosti Centex a.s. do obchodního rejstříku tak, jak bylo schváleno v bodu 5) programu jednání této valné hromady.Počátek běhu této lhůty bude tomuto upisovateli (určitému zájemci) oznámen doporučeným dopisem na jeho adresu s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek tohoto upisovatele proti pohledávkám na splacení emisního kursu tak, že emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením. Dohoda o započtení musí být uzavřena mezi upisovatelem a společností Centex a.s. před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že návrh na její uzavření předloží společnost současně s návrhem smlouvy o upsání akcií.Jedná se o pohledávku společnosti TYPHOON, a.s. vůči společnosti v celkové výši 48,867.080,83 Kč (slovy: čtyřicet osm milionů osm set šedesát sedm tisíc osmdesát korun českých, osmdesát tři haléřů) z titulu smluv o půjčce ze dne 21.10.2003 a ze dne 4.12.2003, uzavřených se společností jako dlužníkem, kde se započne na emisní kurs částka ve výši 48,600.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů šest set tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 11. června 2004 - 28. července 2004 : Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 13.5.2004 o záměru snížit základní kapitál.Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z částky 40,810.000,-- Kč (... slovy: čtyřicet milionů osm set deset tisíc korun českých) o částku ve výši 38,500.000,-- Kč (slovy: třicet osm milionů pět set tisíc korun českých) z důvodu úhrady ztráty společnosti na výslednou výši základního kapitálu na 2,310.000,-- Kč (slovy: dva miliony tři sta deset tisíc korun českých), a částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 38,500.000,-- Kč (slovy: třicet osm milionů pět set tisíc korun českých) se použije výhradně k úhradě ztráty společnosti. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty 53,-- Kč (slovy: padesát tři korun českých) na jednu akcii na výslednou jmenovitou hodnotu 3,-- Kč (slovy: tři koruny české) na jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 23. května 2003 - 16. března 2004 : Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 27.6.2002 o záměrusnížit základní kapitál. Základní kapitál společnosti se snižujeze 770.000.000,- Kč (slovy sedmset sedmdesát milionů k... orunčeských) o částku 729.190.000,- Kč (slovy sedmset dvacet devětmilionů jedno sto devadesát tisíc korun českých) z důvodu úhradykumulované ztráty společnosti na výslednou výši základníhokapitálu 40.810.000,- Kč (slovy čtyřicet milionů osmset desettisíc korun českých) a částka odpovídající snížení základníhokapitálu ve výši 729.190.000,- Kč (slovy sedmset dvacet devětmilionů jedno sto devadesát tisíc korun českých) se použijevýhradně k úhradě kumulované ztráty společnosti. Sníženízákladního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu kmenovouakcii na výslednou jmenovitou hodnotu 53 Kč (slovy padesát třikorun českých) na jednu kmenovou akcii a snížením jmenovitéhodnoty 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednuprioritní akcii na výslednou jmenovitou hodnotu 53 Kč (slovypadesát tři korun českých) na jednu prioritní akcii. zobrazit více skrýt více
 • 13. ledna 2003 - 16. března 2004 : Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 10.01.2003, č.j. 24 K142/2002-328 byl ustanoven předběžný správce Ing. VladimírNeznal, Brno, Valašská 7, PSČ 625 00.
 • 13. ledna 2003 - 13. ledna 2003 : Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 10.01.2003, č.j. 24 K142/2002-328 byl ustanoven předběžný správce Ing. Vladimírneznal, brno, Valašská 7, PSČ 625 00.
 • 20. prosince 1996 - 23. března 2002 : Základní jmění splaceno v plné výši.
 • 28. listopadu 2000 - 21. prosince 2001 : Společnost se řídí stanovami schválenými mimořádnou valnouhromadou společnosti dne 10.10.2000 účinnými ode dne 12.10.2000.
 • 28. listopadu 2000 - 28. listopadu 2000 : Společnost se řídí stanovami schválenými mimořádnou valnouhromadou spoečnosti dne 10.10.2000 účinnými ode dne 12.10.2000.
 • 6. října 2000 - 28. listopadu 2000 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou29.8.2000.
 • 22. října 1999 - 6. října 2000 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou22.6.1999.
 • 22. října 1998 - 6. října 2000 : Společnost předložila stanovy v novém znění schválenýmimimořádnou valnou hromadou 24.9.1998.
 • 15. prosince 1997 - 6. října 2000 : Společnost se řídí stanovami schválenými řádnou valnou hromadou1.8.1997.
 • 19. prosince 1995 - 6. října 2000 : Ke dni 19.12.1995 byly předloženy stanovy přijaté mimořádnouvalnou hromadou dne 29.11.1995.
 • 13. října 1995 - 6. října 2000 : Ke dni 13.10.1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnouhromadou dne 29.6.1995.
 • 13. října 1995 - 6. října 2000 : Ke dni 13.10.1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnouhromadou dne 5.6.1995.
 • 10. května 1995 - 6. října 2000 : Ke dni 10.5.1995 se zapisuje změna a doplnění stanov v čl.5,7,10,12,16,17,19,21,22,23,24,27,28,30,31,36,45,48,50, přijatévalnou hromadou dne 3.5.1995.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů