8 162 920 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2005

521 423 tis. Kč

Zisk za rok 2005

11 842 271 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2005

Základní údaje

Historické adresy

30.9.2013 - 1.1.2014 Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
4.1.2002 - 30.9.2013 Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 65702
1.1.1994 - 4.1.2002 Brno, Plynárenská 1, PSČ 65702

49970607

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 1.1.2014

CZ49970607

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2014

Historické názvy

1.1.1994 - 1.1.2014

Jihomoravská plynárenská, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1246

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

5.12.2000 - 1.1.2014

2 687 482 800 Kč

12.2.1997 - 5.12.2000

1 493 046 000 Kč

1.1.1994 - 12.2.1997

1 493 046 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Historické provozovny

30.5.2011 - 1.1.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Národního odboje 2311/4, 690 02, Břeclav

... více provozoven (celkem 59) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. ledna 2014 - 1. ledna 2014 : Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 49970607, se vymazává z obchodního rejstříku.
 • 1. ledna 2014 - 1. ledna 2014 : Právní důvod výmazu: Společnost Jihomoravská plynárenská a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 49970607, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským so... udem v Brně, oddíl B, vložka 1246, zaniká bez likvidace fúzí sloučením nástupnické společnosti RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 49903209, se zanikajícími společnostmi Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 49970607, Severomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 47675748, Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 60108789 a RWE Key Account CZ, s.r.o., se sídlem Limuzská 12/3135, 100 98 Praha 10, Strašnice, IČ: 28416163, přičemž došlo k přechodu jmění společností Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o., jakožto zanikajících společností, na nástupnickou společnost RWE Energie, s.r.o.; nástupnická společnost RWE energie, s.r.o. vstoupila do právního postavení společností Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o. jakožto zanikajících společností. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2013 - 1. ledna 2014 : Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČO 499 70 607, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vlo... žka 1246, se zúčastnila rozdělení formou odštěpení sloučením, s přechodem části jmění společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. na společnost JMP DS, s.r.o. se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00, Praha 10, IČO 248 50 756, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201 423.Ve smyslu ustanovení § 243 odst. 1. písm. b) bod 2 a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů,přešla část jmění specifikovaná v Projektu rozdělení ze společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. na společnost JMP DS, s.r.o. zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2007 - 1. ledna 2014 : Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 21.11.2006 mezi společností Jihomoravská plynárenská, a.s. jako prodávajícím a společností JMP Net, s.r.o. jako kupujícím byl... a vložena část podniku společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. do základního kapitálu společnosti JMP Net, s.r.o.. zobrazit více skrýt více
 • 7. května 2013 - 21. června 2013 : Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 29.04.2013 toto usnesení : 1. Společnost RWE Gas International N.V., se sídlem Willemsplein 4, 5211AK s-Hertogenbosch, Nizozemské kr... álovství, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Brabantu, pod číslem spisu 34168241 (dále jen „Hlavní akcionář“),osvědčila výpisem ze svého účtu majitele investičních nástrojů z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, že vlastní 499.155 ks kmenových akcií na jméno, ISIN CZ0008467032, a 978.182 ks kmenových akcií na majitele, ISIN CZ0005078956, vydaných společností Jihomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ 499 70 607, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka 1246 (dále jen „Společnost“), všechny v zaknihované podobě a o jmenovité hodnotě 1.800,-Kč, tedy akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,95% základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva a s nimiž je spojen 98,95% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář tak osvědčil, že je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 2. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech akcií vydaných Společností, vlastněných akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů vydaným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen „Den přechodu“). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli, za akcie Společnosti protiplnění ve výši 11.090 Kč za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.800 Kč, ISIN CZ0008467032 a ISIN CZ0005078956. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 224-19/2013 ze dne 02.04.2013, vypracovaným společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00, IČ 24664651, podle kterého znalec považuje částku 11.090 Kč za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku. Tato hodnota vychází z předpokladu, že před vznikem práva menšinových akcionářů Společnosti na protiplnění bude rozhodnuto a akcionářům Společnosti vznikne nárok na výplatu dividendy ve výši 1.040 Kč na akcii. O záměru rozhodnout na nejbližší řádné valné hromadě o výplatě dividendy v uvedené výši Hlavní akcionář informoval znalce. 4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zápisu vlastnického práva k akciím Společnosti Hlavního akcionáře na účtu majitele investičních nástrojů v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil Československou obchodní banku, a.s.. Podrobnější informace o výplatě protiplnění budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 2006 - 8. ledna 2007 : Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 21.11.2005 mezi společností Jihomoravská plynárenská, a.s. jako prodávajícím a společností JMP Net, s.r.o. jako kupujícím byl... a vložena část podniku společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. do základního kapitálu společnosti JMP Net, s.r.o.. zobrazit více skrýt více
 • 5. prosince 2000 - 21. února 2002 : Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou11.7.2000.
 • 3. prosince 1999 - 5. prosince 2000 : Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou15.7.1999.
 • 10. října 1997 - 5. prosince 2000 : Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou18.6.1997.
 • 12. února 1997 - 5. prosince 2000 : Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou dne27.8.1996.
 • 28. listopadu 1997 - 8. prosince 1999 : Akcie na jméno, které jsou v držení obcí, nejsou veřejněobchodovatelné a jsou převoditelné pouze se souhlasem valnéhromady mezi obcemi na území vymezeném této společnosti vautoriza... ci Ministerstva průmyslu o obchodu a na místně příslušnéregionální energetické sdružení obcí. zobrazit více skrýt více
 • 12. února 1997 - 28. listopadu 1997 : Všechny akcie na jméno mají omezenou převoditelnost spočívajícív tom, že majitel této akcie musí mít souhlas představenstva aschválení dozorčí radou.Akcie v držení měst a obcí jsou... převoditelné pouze mezi městy aobcemi, které jsou držiteli akcií vydaných společností, nebo naEnergetické sdružení obcí jižní Moravy. zobrazit více skrýt více
 • 8. listopadu 1994 - 8. listopadu 1994 : Akcie:964 689 ks akcií na majitele jmenovité hodnoty 1 000,- Kč507 636 ks akcií na jméno jmenovité hodnoty 1 000,- Kč20 720 ks akcií zaměstnaneckých na jméno jm. hod. 1 000,- Kč1 k... s akcie na jméno se zvláštními právy státu jm. hodnoty1 000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1994 - 8. listopadu 1994 : Rozdělení základního jmění:- 1 472 326 akcií na majitele po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty,- 20 720 akcií na jméno (z toho je 20 720 zaměstnaneckých akcií)po 1 000,- Kč jmenovité hod... noty. zobrazit více skrýt více
posunout dolů