Trendy

291 985 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

7 333 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

203 514 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 6.3.2012 Brno - Trnitá, Křenová 186/60, PSČ 60200

Historické adresy

1.1.1994 - 6.3.2012 Brno, Křenová 60, PSČ 65697

49970933

DIČ

od 1.1.1994

CZ49970933

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

isdfj5k

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1249

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.10.2004

66 223 200 Kč

Historické jmění

20.8.1996 - 20.10.2004

115 890 600 Kč

1.1.1994 - 20.8.1996

165 558 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 11.4.2014

CZ9103001712800903068073

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 7.9.1998

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Křenová 186/60, 602 00, Brno - Trnitá

... více provozoven (celkem 14) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 26. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 26. června 2014 : Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím písemným souhlasem představenstva.
 • 1. května 2008 : Na společnost PAPÍRNY BRNO a.s. jakožto nástupnickou společnost přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením část obchodního jmění rozdělované společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a. Na společnost PAPÍRNY BRNO a.s. jakožto nástupnickou společnost přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením část obchodního jmění rozdělované společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a....s. se sídlem Hostinné, Nádražní 266, PSČ 543 71, identifikační číslo 455 34 284, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 583, určená ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 24. února 2004 - 26. června 2014 : Řádná valná hromada dne 18.6.2003 rozhodla o změně stanov, stanovy zpracované na základě této skutečnosti byly založeny do sbírky listin u obchodního rejstříku vedeného Krajským so... udem v Brně. zobrazit více skrýt více
 • 11. prosince 2002 - 26. června 2014 : Mimořádná valná hromada dne 7.5.2001 rozhodla o změně stanovspolečnosti a přijala úplné nové znění stanov vsouladu s novelou obchodního zákoníku.
 • 11. prosince 2002 - 26. června 2014 : Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva.
 • 6. března 2001 - 26. června 2014 : Mimořádná valná hromada dne 3.11.2000 rozhodla o změně stanov,stanovy upravené na základě této skutečnosti byly založeny dosbírky listin a.s. u OR.
 • 5. listopadu 1997 - 26. června 2014 : Valná hromada dne 18.06.1997 rozhodla o změně stanov.
 • 17. ledna 1997 - 26. června 2014 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 27.8.1996.
 • 30. srpna 2005 - 10. května 2006 : Valná hromada společnosti PAPÍRNY BRNO a.s., konaná dne 15.8.2005:- určuje, na základě výpisu ze seznamu akcionářů společnosti PAPÍRNY BRNO a.s. ze dne 11.07.2005 a ze dne 15.08.20... 05 a na základě prohlášení o vlastnictví akcií ze dne 15.08.2005, že společnost KRPA, a.s., sídlem Svoboda nad Úpou, Nádražní 450, PSČ 542 24, IČ 252 54 065, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn. B 2395, je hlavním akcionářem společnosti PAPÍRNY BRNO a.s. s podílem na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti PAPÍRNY BRNO a.s. přesahujícím 90 %, neboť je vlastníkem akcií vydaných touto společností o souhrnné jmenovité hodnotě 61.437.200,- Kč, což z celkového základního kapitálu ve výši 66.223.200,- Kč činí 92,77 %, a tedy že společnost KRPA, a.s. je osobou oprávněnou k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění, zejména podle ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku;- valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře, tj. o přechodu akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů s výjimkou hlavního akcionáře, takto: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné 400,- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, společnost KRPA, a.s., sídlem Svoboda nad Úpou, Nádražní 450, PSČ 542 24, IČ 252 54 065, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 2395, za podmínek stanovených ustanoveními §§183i až 183n obchodního zákoníku, přičemž vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku,- určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že ve lhůtě do dvaceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb., bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění určené hlavním akcionářem v souladu s ust. § 183j odst. 6 obchodního zákoníku na částku 448,- Kč (čtyři sta čtyřicet osm korun českých) za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 400,- Kč, jehož přiměřenost doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 742-108/2005 vypracovaným znaleckým ústavem Consulting České spořitelny, a.s., sídlem Praha 3, Vinohradská 1632/180, PSČ 130 00, IČ 630 79 798, který s použitím výnosové metody DCF equity dospěl k závěru, že přiměřená hodnota protiplnění činí částku 448,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 400,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 2. srpna 2004 - 20. října 2004 : a) Základní kapitál společnosti se snižuje z důvodů úhrady ztrát minulých let. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií společnosti. ... Částka odpovídající rozsahu snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztrát společnosti, bude zúčtována na vrub účtu základního kapitálu a ve prospěch účtu neuhrazených ztrát minulých let.b) Základní kapitál se snižuje o částku 49.667.400,- Kč (čtyřicet devět milionů šest set šedesát sedm tisíc čtyři sta korun českých), to jest z dosavadní výše 115.890.600,- Kč (jedno sto patnáct milionů osm set devadesát tisíc šest set korun českých) na novou výši 66.223.200,- Kč (šedesát šest milionů dvě stě dvacet tři tisíce dvě stě korun českých). Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to tak, že:- dosavadní jmenovitá hodnota každé jedné akcie 7.000.000,- Kč (sedm milionů korun českých) se snižuje na novou jmenovitou hodnotu 4.000.000,- Kč (čtyři miliony korun českých);- dosavadní jmenovitá hodnota každé jedné akcie 70.000,- Kč (sedmdesát tisíc korun českých) se snižuje na novou jmenovitou hodnotu 40.000,- Kč (čtyři tisíc korun českých);- dosavadní jmenovitá hodnota každé jedné akcie 700,- Kč (sedm set korun českých) se snižuje na novou jmenovitou hodnotu 400,- Kč (čtyři sta korun českých).c) Snížení jmenovité hodnoty akcie bude provedeno výměnou dosavadních listinných akcií případně hromadných listin za nové listinné akcie případně nové hromadné listiny o snížené jmenovité hodnotě. K předložení dosavadních listinných akcií případně hromadných listin za účelem výměny se určuje lhůta v délce 2 (dvou) měsíců, která počne běžet do 14 (čtrnáct) dnů od zápisu nové, snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty oznámí představenstvo akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Akcionářům, kteří budou v prodlení s převzetím akcií, stanoví představenstvo dodatečnou lhůtu, která nebude kratší 3 (tří) týdnů. Její počátek bude akcionářům oznámen stejně jako počátek běhu řádné lhůty.d) V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude poskytnuto žádné plnění akcionářům. Snížením základního kapitálu není dotčena dobytnost pohledávek věřitelů. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů