Trendy

332 518 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

35 408 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

552 746 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.7.2015 Jiříkovická 340, 664 08 Blažovice

Historické adresy

29.9.2004 - 9.7.2015 Blažovice, Jiříkovická 340, okres Brno-venkov, PSČ 66408
23.2.1994 - 29.9.2004 Blažovice 340, okr.Brno-venkov, PSČ 66408

49976524

DIČ

od 1.7.1994

CZ49976524

Datová schránka

fguc7pc

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1290

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.10.2006

183 870 000 Kč

Historické jmění

29.9.2004 - 12.10.2006

177 936 000 Kč

5.12.1997 - 29.9.2004

150 600 000 Kč

15.3.1995 - 5.12.1997

140 000 000 Kč

23.2.1994 - 15.3.1995

120 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Šlapanice

Bankovní účty

zvěřejněno 16.7.2013

107- 5098530247 / 0100

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 24.5.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 664 06, Viničné Šumice

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 18. března 2015 : Omezení převoditelnosti akcií: K účinnosti převodu akcií společnosti se vyžaduje souhlas představenstva. To neplatí, jedná-li se o převod mezi osobami blízkými nebo pokud akcie nab Omezení převoditelnosti akcií: K účinnosti převodu akcií společnosti se vyžaduje souhlas představenstva. To neplatí, jedná-li se o převod mezi osobami blízkými nebo pokud akcie nab...ývá sama společnost. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 12. října 2006 : Společnost BONARGO, a.s., IČ 49976524, se sídlem Blažovice, Jiříkovická 340, PSČ: 664 08, je v souladu s ustanovením § 69a odst. 1 obchodního zákoníku v jeho platném znění, za použ Společnost BONARGO, a.s., IČ 49976524, se sídlem Blažovice, Jiříkovická 340, PSČ: 664 08, je v souladu s ustanovením § 69a odst. 1 obchodního zákoníku v jeho platném znění, za použ...ití ustanovení § 220a a násl. téhož zákona a dále pak v souladu s rozhodnutím řádné valné hromady společnosti BONARGO, a.s., konané dne 30.6.2006 a mimořádné valné hromady společnosti OBIMA a.s., konané dne 14.8.2006 a v souladu se zněním slouvy o fúzi, uzavřené formou notářského zápisu, ze dne 25.8.2006 č. NZ 122/2006, N 93/2006, a to ke dni právní moci rozhodnutí usnesení Krajského soudu v Brně univerzálním právním nástupcem, včetně pracovně-právních vztahů, společnosti OBIMA a.s., IČ 25341227, se sídlem Pozořice, Holubická 373, PSČ 664 07. Původním akcionářům zaniklé společnosti OBIMA a.s. vymění jejich akcie za akcie nástupnické společnosti, a to v poměru 2:1 obchodník s cennými papíry - společnost CYRRUS, a.s., IČ 63907020, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, a to způsobem a ve lhůtě zákonem stanoveným. zobrazit více skrýt více
 • 29. září 2004 : Společnost BONAGRO, a.s., IČ 49976524 je v souladu se zněním ustanovení § 69a, odst. 1 obchodního zákoníku v jeho platném znění, za použití stanovení § 220a a násl. téhož zákona a  Společnost BONAGRO, a.s., IČ 49976524 je v souladu se zněním ustanovení § 69a, odst. 1 obchodního zákoníku v jeho platném znění, za použití stanovení § 220a a násl. téhož zákona a ...dále pak v souladu s rozhodnutím řádné valné hromady společnosti BONAGRO, a.s. a AGROCOM Viničné Šumice, a.s., konaných dne 18.6.2004 a v souladu se zněním smlouvy o fúzi, uzavřené formou notářského zápisu, ze dne 18.6.2004 a 24.6.2004, č.j. Nz 64/2004, a to ke dni právní moci rozhodnutí usnesení KS Brno univerzálním právním nástupcem, včetně pracovně-právních vztahů, společnosti AGROCOM Viničné Šumice a.s., IČ 49971182, se sídlem 664 06 Viničné Šumice č. 280.Původním akcionářům zaniklé společnosti AGROCOM Viničné Šumice, a.s. vymění jejich akcie za akcie nástupnické společnosti, a to v poměru 1:1 obchodník s cennými papíry - společnost CYRRUS, a.s., IČ 63907020, se sídlem 602 00 Brno, tř. Kpt. Jaroše 28, a to způsobem a ve lhůtě zákonem stanoveným. zobrazit více skrýt více
 • 8. července 1997 : Základní jmění splaceno v plné výši.

Historické ostatní skutečnosti

 • 8. července 1997 - 18. března 2015 : Omezení převoditelnosti akcií:K převodu kterékoli akcie znějící na jméno je třeba předchozíhosouhlasu představenstva společnosti. Představenstvo je pakpovinno k písemné žádosti o p... řevod akcie (akcií) na jinéhovyjádřit se, písemně, nejpozději do šesti týdnů ode dne doručenítakovéto žádosti. Pro případ, že tak neučiní má se zato, a to bezdalšího, že souhlas k převodu tímto orgánem dán byl.Představenstvo má právo, a to bez dalšího, odmítnout udělitsouhlas s převodem příslušných akcií jen v případě, že jejichnabyvatelem se má stát akcionář, který by, spolu s akciemi ojejichž převodu se jedná, získal podíl na společnosti větší než15 %. Pro případ, že představenstvo souhlas s převodem akciíneudělí, aniž by k tomu vzhledem ke skutečnostem shora uvedenýmbylo oprávněno, má převodce právo na společnosti požadovat, abyty akcie, o jejichž převod žádá, odkoupila sama společnost.Takovéto své právo však akcionář vůči společnosti musí uplatnitve lhůtě a způsobem stanoveným. Vlastní převod akcie (akcií) sepak provádí rubopisem, zápisem do knihy akcionářů a vlastnímpředáním akcie (akcií) jejich nabyvateli. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 1997 - 17. prosince 1997 : 5. nedokončenými investicemi, ve struktuře a hodnotě podleseznamu, který je, jako příloha č.5, nedílnou součástí tohotousnesení jejichž celkovou hodnotu představenstvo společnostiu... rčilo podle znaleckých posudků Jaroslava Sedláka, sp.zn.1325/116/97, respektive Ing. Davida Hrazdíry a Ing. MilanaBálka, sp.zn. 455-115/97 na částku 1.387.609,50,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 1997 - 17. prosince 1997 : 4. nedokončenou výrobou, ve struktuře a množství podle seznamu,který je, jako příloha č.4, nedílnou součástí tohoto usnesení,jejichž celkovou hodnotu představenstvo společnosti urč... ilo podleznaleckých posudků Jaroslava Sedláka, sp.zn. 1325/116/97,respektive Ing. Davida Hrazdíry a Ing. Milana Bálka,sp.zn.455-115/97 na částku 2.652.865,45,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 1997 - 17. prosince 1997 : 3. ostatními zásobami, ve struktuře a množství podle seznamu,který je, jako příloha č.3, nedílnou součástí tohoto usneseníjejichž celkovou hodnotu představenstvo společnosti určilo... podleznaleckých posudků Jaroslava Sedláka, sp.zn. 1325/116/97,respektive Ing. Davida Hrazdíry a Ing. Milana Bálka, sp.zn.455-115/97 na částku 3.802.027,24,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 1997 - 17. prosince 1997 : 2. ostatními zvířaty, ve struktuře a váhových kategoriích podleseznamu, který je, jako příloha č.2, nedílnou součástí tohotousnesení jejichž celkovou hodnotu představenstvo společn... ostiurčilo podle znaleckých posudků Jaroslava Sedláka, sp.zn.1325/116/97, respektive Ing. Davida Hrazdíry a Ing. MilanaBálka, sp.zn. 455-115/97 na částku 2.496.350,84,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 1997 - 17. prosince 1997 : Základní stádo zvířat celkem 1.187.326,53,-Kč
 • 8. září 1997 - 17. prosince 1997 : prasnicemi a kancem, jejichž celkovou hodnotu představenstvospolečnosti určilo podle znaleckých posudků Jaroslava Sedláka ,sp. zn. 1325/116/97, respektive Ing.Davida Hrazdíry a Ing... .Milana Bálka, sp. zn.455-115/97 na částku 268.409,58,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 8. září 1997 - 17. prosince 1997 : 1. Základním stádem zvířat, podle seznamu, který je, jakopříloha č.1, nedílnou součástí tohoto usnesení, a to:- dojnicemi jejichž celkovou hodnotu představenstvo společnostiurčilo ... podle znaleckých posudků Jaroslava Sedláka, sp.zn.1325/116/97, respektive Ing. Davida Hrazdíry a Ing. MilanaBálka, sp. zn.455-115/97 na částku 918.916,95,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 8. září 1997 - 17. prosince 1997 : g) Účinky zvýšení základního jmění společnosti nastávají, zezákona, až dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku.
 • 8. září 1997 - 17. prosince 1997 : Každý z upisovatelů přitom shora uvedené akcie společnostisplatí vkladem svého spoluvlastnického podílu na dále uvedenýchvěcech movitých jichž jsou, shora uvedení, podílovýmispoluv... lastníky, každý z nich přitom v poměru, který vyplývá zdohody o vypořádání mezi nimi, jako osobami oprávněnými, nastraně jedné a Zemědělským družstvem Tvarožná - Sivice, jakoosobou povinnou, dnem 28.3.1997 uzavřené. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 1997 - 17. prosince 1997 : když počet jimi upsaných akcií musí odpovídat velikostispoluvlastnického podílu na dále uvedeném nepeněžitém vkladu dospolečnosti, což u každého z upisovatelů činí:1. Audová Ludmil... a, r.č. 285422/488, bytem Tvarožná 5211 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč2. Blahák Jiří, r.č. 400617/430, bytem Tvarožná 8811 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč3. Brzobohatý Jan, r.č. 300125/446, bytem Tvarožná 4919 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč4. Brzobohatý Josef, r.č. 270127/448, bytem Tvarožná 16711 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč5. Gale František,Ing., r.č. 250328/451, bytem Tvarožná 5113 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč6. Galle Jan, r.č. 430409/420, bytem Tvarožná 2114 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč7. Chlup Jan, r.č. 370627/443, bytem Tvarožná 1111 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč8. Kaláb Rudolf, r.č. 260911/438, bytem Tvarožná 1977 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč9. Kaláb Rudolf, r.č. 541003/2045, bytem Tvarožná 310 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč10. Kaláb Vladimír, r.č. 140131/464, bytem Tvarožná 509 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč11. Kousal Antonín, r.č. 270614/432, bytem Sivice 4210 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč12. Kousalová Emilie, r.č. 595726/1640, bytem Tvarožná 914 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč13. Müller Jaromír, r.č. 281114/442, bytem Tvarožná 2315 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč14. Ondráčková Terezie, r.č. 386209/440, bytem Šlapanice,Tyršova 1620/711 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč15. Paulíková Božena, r.č. 535615/066, bytem Tvarožná 33018 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč16. Skládaný Josef, r.č. 380522/443, bytem Mokrá 31514 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč17. Šírová Marie, r.č. 345925/478, bytem Tvarožná 4214 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kčcelkem tak 212 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě50.000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 8. září 1997 - 17. prosince 1997 : e) Zvýšení základního jmění společnosti upsáním a splacenímshora uvedených akcií, včetně jejich emisního ážia smí provést:1. Audová Ludmila, r.č. 285422/488, bytem Tvařožná 522. Bl... ahák Jiří, r.č. 400617/430, bytem Tvarožná 883. Brzobohatý Jan, r.č. 300125/446, bytem Tvarožná 494. Brzobohatý Josef, r.č. 270127/448, bytem Tvarožná 1675. Gale František,Ing., r.č. 250328/451, bytem Tvarožná 516. Galle Jan, r.č. 430409/420, bytem Tvarožná 217. Chlup Jan, r.č. 370627/443, bytem Tvarožná 118. Kaláb Rudolf, r.č. 260911/438, bytem Tvarožná 1979. Kaláb Rudolf, r.č. 541003/2045, bytem Tvarožná 310. Kaláb Vladimír, r.č. 140131/464, bytem Tvarožná 5011. Kousal Antonín, r.č. 270614/432, bytem Sivice 4212. Kousalová Emilie, r.č. 595726/1640, bytem Tvarožná 913. Müller Jaromír, r.č. 281114/442, bytem Tvarožná 2314. Ondráčková Terezie, r.č. 386209/440, bytem Šlapanice15. Paulíková Božena, r.č. 535615/066, bytem Tvarožná 33016. Skládaný Josef, r.č. 380522/443, bytem Mokrá 31517. Šírová Marie, r.č. 345925/478, bytem Tvarožná 42 zobrazit více skrýt více
 • 8. září 1997 - 17. prosince 1997 : Emisní kurs akcie je stanoven ve výši 55.000,- Kč na jednu akciio jmenovité hodnotě 50.000,- Kč. Tato výše emisního kursu nověvydávaných akcií je dovozena z předpokládané výše nákl... adůspojených s navýšením základního jmění společnosti. Dalšímdůvodem takto stanovené výše emisního kurzu nově vydaných akciíje snaha o vytvoření dostatečných majetkových rezervspolečnosti. Pro případ, že ve shora uvedené lhůtě nedojde kupsání, s jejich současným 100% splacením, všech nověspolečností vydávaných akcií, pozbývá příslušné usnesenípředstavenstva společnosti platnost. Práva dosavadních akcionářůspolečnosti majících listinné akcie znějících na jméno nejsoutouto novou emisní akcií znějících na jméno nijak dotčena čipozměněna a vycházejí z platného znění stanov společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 1997 - 17. prosince 1997 : d) navýšení základního jmění bude provedeno formou upsánínových, pod písm.b) tohoto usnesení uvedených akcií, a to tak,že upisování nových akcií proběhne v třicetidenní lhůtě s tím... ,že bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdyzápis usnesení představenstva společnosti o navýšení základníhojmění společnosti do obchodního rejstříku příslušný soudpravomocně povolí. O tomto termínu musí být každý z nížeuvedených upisovatelů písemně, s doručením do vlastních rukou,respektive prostřednictvím jeho právního zástupce vyrozumněn.Upisování akcií přitom proběhne ve lhůtě shora uvedené, v doběod 08.00 hod. do 16.00 hod. každého pracovního dne, v kancelářispolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 1997 - 17. prosince 1997 : c) s ohledem na skutečnosti dále uvedené nemá žádný zdosavadních akcionářů společnosti právo na přednostní upsání jínově, do budoucna, emitovaných akcií.
 • 8. září 1997 - 17. prosince 1997 : I.a) Představenstvo společnosti zvyšuje základní jmění společnostio, celkem, 10.600.000,- Kč, tedy z dosavadních 140.000.000,- Kčna 150.600.000,- Kč, když upisování akcií nad rámec... tohotonavýšení se nepřipouští.b) Zvýšení základního jmění bude provedeno vydáním nové emisecelkem 212 ks listinných akcií znějících na jméno, každá z nicho jmenovité hodnotě 50.000,- Kč s tím, že práva s nimi spojenájsou stejná jako u dosavadních listinných akcií společnostiznějících na jméno. zobrazit více skrýt více
 • 8. září 1997 - 17. prosince 1997 : f) Společnosti nově vydané akcie tak budou splaceny:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů