Trendy

125 128 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

414 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

182 565 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 19.8.2002 Praha 9 - Vysočany, Sokolovská 187/203, PSČ 19000

Historické adresy

30.1.2002 - 19.8.2002 Praha 9, Podlišovská 703/12, PSČ 19800
6.6.1990 - 30.1.2002 Praha 9, Podlišovská 703/12

00506729

DIČ

od 1.1.1993

CZ00506729

Datum vzniku

6. června 1990

Datová schránka

vfkdz97

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 88

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.12.2015

2 276 000 Kč

Historické jmění

27.6.2000 - 14.12.2015

2 130 000 Kč

20.1.1994 - 27.6.2000

1 060 000 Kč

15.1.1991 - 20.1.1994

140 000 Kč

6.6.1990 - 15.1.1991

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Bankovní účty

zvěřejněno 14.10.2014

CZ2055000000005070015059

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Provozovny

od 1.4.2002

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Sokolovská 187/203, 190 00, Praha - Vysočany

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 7. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 30. října 2013 : Společnost EXCON, a.s. byla rozdělena formou odštěpením se založením nových společnosti, při kterém došlo k odštěpení částí jejího jmění určeného v projektu rozdělení odštěpením se Společnost EXCON, a.s. byla rozdělena formou odštěpením se založením nových společnosti, při kterém došlo k odštěpení částí jejího jmění určeného v projektu rozdělení odštěpením se... založením nových společností a jeho přechodu na nástupnické společnosti EXCON Steel holding, a.s., EXCON Facility, a.s. a NEMOVEX, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 11. srpna 2003 : Nástupnická společnost EXCON, a.s., se sídlem Praha 9, Sokolovská 187/203, PSČ 190 00, IČ 00 50 67 29, je právním nástupcem zanikající společnosti EXCON Trade, a.s., IČ 25 61 68 71 Nástupnická společnost EXCON, a.s., se sídlem Praha 9, Sokolovská 187/203, PSČ 190 00, IČ 00 50 67 29, je právním nástupcem zanikající společnosti EXCON Trade, a.s., IČ 25 61 68 71..., se sídlem Praha 9, Sokolovská 187/203, PSČ 190 00 , která byla zrušena bez likvidace.Sloučením nástupnické společnosti EXCON, a.s. a zanikající společnosti EXCON Trade, a.s., došlo k zániku společnosti EXCON Trade, a.s..Jmění zanikající společnosti EXCON Trade, a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou společnost EXCON, a.s.. zobrazit více skrýt více
 • 11. srpna 2003 : Zanikající společnost EXCON Trade, a.s., se sídlem Praha 9, Sokolovská 187/203, PSČ 190 00, IČ 25 61 68 71, zanikla sloučením s nástupnickou společnosti EXCON, a.s., se sídlem Prah Zanikající společnost EXCON Trade, a.s., se sídlem Praha 9, Sokolovská 187/203, PSČ 190 00, IČ 25 61 68 71, zanikla sloučením s nástupnickou společnosti EXCON, a.s., se sídlem Prah...a 9, Sokolovská 187/203, PSČ 190 00 , IČ 00 50 67 29, na kterou přešlo veškeré jmění zanikající společnosti EXCON Trade, a.s.. zobrazit více skrýt více
 • 6. června 1990 : Údaje o zřízení společnosti:akciová společnost byla založena na základě zakladatelskésmlouvy ze dne 10.4.1990, valná hromada se uskutečnila dne28.4.1990 a je učiněn o ní notářský z Údaje o zřízení společnosti:akciová společnost byla založena na základě zakladatelskésmlouvy ze dne 10.4.1990, valná hromada se uskutečnila dne28.4.1990 a je učiněn o ní notářský z...ápis, ke dni konánívalné hromady bylo upsáno 100% akcií, z nichž bylo splaceno 30%. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 14. prosince 2015 - 23. ledna 2016 : Usnesení ze dne 25.11.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1.) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií dohodou všech akcionářů podle § 491 zák. č... . 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech /zákon o obchodních korporacích/ (dále též ZOK nebo zákon o obchodních korporacích) z částky 2.130.000,- Kč o částku 146.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 2.276.000,- Kč s tím, že upisování nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;2.) základní kapitál bude zvýšen upsáním nových prioritních akcií na jméno s omezenou převoditelností v počtu 146 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč vydaných jako cenný papír, přičemž emisní kurs všech akcií je navržen ve výši rovné jejich jmenovité hodnotě, tedy částce 1.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Nové akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady společnosti za podmínek daných stanovami společnosti;3.) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním všech nových prioritních akcií stávajícími akcionáři na základě dohody všech akcionářů dle ustanovení § 491 ZOK bez využití přednostního práva na upisování akcií a bez veřejné nabídky de ustanovení § 480 až 483 ZOK; 4.) přednostní právo na upisování akcií se v plném rozsahu vylučuje, neboť zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním všech nových prioritních akcií stávajícími akcionáři na základě dohody všech akcionářů dle ustanovení § 491 ZOK; 5.) každý akcionář upíše nové akcie v tom poměru, v jakém se akcionáři dohodnou, přičemž emisní kurs pro všechny akcie všech akcionářů je stejný, a to 1.000,- Kč na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tedy: a) Ing. Antonín Pačes upíše 58 nových prioritních akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč znějících na jméno s omezenou převoditelností spočívající v udělení předchozího souhlasu valné hromady s jejich převodem dle stanov společnosti a vydaných jako cenný papír, b) Ing. Pavel Háša upíše 13 nových prioritních akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč znějících na jméno s omezenou převoditelností spočívající v udělení předchozího souhlasu valné hromady s jejich převodem dle stanov společnosti a vydaných jako cenný papír, c) Ing. Vladimír Janata, CSc. upíše 30 nových prioritních akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč znějících na jméno s omezenou převoditelností spočívající v udělení předchozího souhlasu valné hromady s jejich převodem dle stanov společnosti a vydaných jako cenný papír, d) Ing. Karel Hubáček upíše 12 nových prioritních akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč znějících na jméno s omezenou převoditelností spočívající v udělení předchozího souhlasu valné hromady s jejich převodem dle stanov společnosti a vydaných jako cenný papír, e) Ing. Michael Nečas upíše 20 nových prioritních akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč znějících na jméno s omezenou převoditelností spočívající v udělení předchozího souhlasu valné hromady s jejich převodem dle stanov společnosti a vydaných jako cenný papír, f) pan Jiří Hazdra upíše 13 nových prioritních akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč znějících na jméno s omezenou převoditelností spočívající v udělení předchozího souhlasu valné hromady s jejich převodem dle stanov společnosti a vydaných jako cenný papír; 6.) místem pro upisování akcií dohodou všech akcionářů je kancelář společnosti EXCON a.s., a to na adrese Sokolovská 187/203, PSČ: 190 00 Praha 9-Vysočany, a to počínaje dnem 23.11. 2015 od 11.00 hod. do 13.00 hod., a dále pak každý pracovní den od 10.00 hod. do 11.00 hod., nebo v jiný den dohodnutý všemi upisujícími akcionáři s tím, že lhůta pro upisování akcií dohodou všech akcionářů je 30 dnů ode dne konání valné hromady společnosti, tedy do 23.12. 2015, přičemž upsáním akcií se rozumí uzavření dohody všech akcionářů dle ustanovení § 491 ZOK; 7.) každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií peněžitým vkladem do 14 dnů ode dne uzavření dohody všech akcionářů dle ustanovení § 491 ZOK, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Splacení emisního kursu upsaných akcií bude prováděno na účet č. 507005040/5500 u Raiffeisen Bank, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 23. listopadu 1990 - 7. května 2014 : Rozhodnutím valné hromady společnosti konané dne 8.10.1990bylo rozhodnuto zvýšit akciový kapitál společnostiz 100.000,-Kčs na 140.000,-Kčs.
 • 25. listopadu 1998 - 27. června 2000 : Akcie budou znít na jméno a budou vydány v zaknihované podobě.
 • 25. listopadu 1998 - 27. června 2000 : Akcie o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč budou nabízeny za emisníkurs 10 000,- Kč,jmenovitá hodnota stávajících akcií zůstávánezměněna.
 • 25. listopadu 1998 - 27. června 2000 : Upisování akcií se uskuteční ve shora uvedené lhůtě v prostoráchspolečnosti v Praze 9, Sokolovská 203,a to v pracovní době od9,00 hod. do 15,00 hod.
 • 25. listopadu 1998 - 27. června 2000 : Základní jmění společnosti se zvyšuje o 1 070 000,- Kč(slovy:Jadenmiliónsedmdesáttisíc korun českých),tedy na celkovouvýši Kč 2 130 000,- (slovy:Dvamiliónystotřicettisíc korunčeský... ch),a to úpisem 107 akcií na jméno,z nihž každá májmenovitou hodnotu Kč 10 000,- (slovy:Desettisíc korun českých),přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění.K úpisu akcií dojde s vyloučenímpřednostního práva akcionářů dle ustanovení § 204a obchod.zák. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1998 - 27. června 2000 : Vyloučení přednostního práva se navrhuje proto,že společnostv zájmu posílení své stability a prosperity usiluje o získáníakcionářů z řad zaměstnanců společnosti.Nové akcie proto ne... budou nabídnuty k upsání veřejnou výzvouk upisování akcií,ale budou upsány zaměstnanci společnostitakto:Ing.Antonín Pačes ....................17 akciíIng.Vladimír Janata,CSc...............14 akciíIng.Karel Hubáček ....................11 akciíIng.Pavel Háša .......................13 akciíIng.Michael Nečas .................... 8 akciíJiří Hazdra ..........................13 akciíIng.Jan Křížek .......................13 akciíIng.Kateřina Čapková ................. 5 akciíIng.Jaroslav Sedláček ................ 4 akcieIng.Leoš Jeřábek ..................... 4 akcieIng.Vladimír Černohorský ............. 5 akcií zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1998 - 27. června 2000 : Lhůta pro upsání akcií je do třiceti dnů od zápisu rozhodnutívalné hromady do obchodního rejstříku,lhůta pro splacení 30%hodnoty akcií činí 30 dnů od jejich upsání,a to na účetspol... ečnosti u Komerční banky,a.s. - číslo účtu:85842-011/0100. zobrazit více skrýt více
 • 15. ledna 1991 - 27. června 2000 : Akciová společnost má charakter podniku se zahraničnímajetkovou účastí dle rozhodnutí FMF ČSFR ze dne 16.7.1990č.j. XI/2-14 295/90, poř. číslo 112/90.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů